การสร้างรูปภาพจากเซลล์ แผนภูมิ หรือวัตถุ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าต้องการ คุณสามารถคัดลอกข้อมูลแผ่นงาน แผนภูมิ หรือวัตถุ แล้ววางสิ่งเหล่านี้เป็นรูปภาพคงที่ไว้ที่ใดก็ได้ในเวิร์กชีตหรือแผนภูมิ คุณยังสามารถวางข้อมูลที่คัดลอกจากโปรแกรมอื่นแล้ววางเป็นรูปภาพใน Microsoft Office Excel ได้อีกด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

คัดลอกข้อมูลเป็นภาพใน Excel

คัดลอกข้อมูลจากโปรแกรมอื่น และวางเป็นรูปภาพใน Excel

คัดลอกข้อมูลเป็นรูปภาพใน Excel

 1. เมื่อต้องการล้างเส้นตารางของเซลล์ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้แสดงเส้นตารางในรูปภาพของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับแผ่นงานนี้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเส้นตาราง

 2. บนแผ่นงานหรือแผ่นงานแผนภูมิ ให้เลือกเซลล์หรือคลิกแผนภูมิหรือวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกเป็นรูปภาพ

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง คลิก เป็นรูปภาพ แล้วคลิก คัดลอกเป็นรูปภาพ

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ในกล่องโต้ตอบ คัดลอกรูปภาพ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

  2. ภายใต้ รูปแบบ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

  3. เคล็ดลับ: เพื่อให้ได้คุณภาพรูปภาพที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกตัวเลือก เหมือนหน้าจอ และ รูปภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการรักษาคุณภาพของรูปภาพให้คงเดิม สิ่งที่คุณคัดลอกโดยใช้ตัวเลือก เหมือนหน้าจอ และ รูปภาพ จะถูกวางโดยมีขนาดเป็น 100% ของขนาดเดิมเสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปรับมาตราส่วนแผ่นงานเป็น 75% สิ่งที่คัดลอกมาจากแผ่นงานนั้น อาจปรากฏใหญ่กว่า เพราะวางด้วยขนาดจริงของสิ่งนั้น

 5. คลิก ตกลง

 6. บนแผ่นงานหรือเอกสารอื่น ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางรูปภาพ

 7. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกวาง รูปปุ่ม

  1. คีย์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+V ได้อีกด้วย

 8. ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบรูปภาพ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกรูปภาพ

   เคล็ดลับ: การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือรูปภาพ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ กลุ่ม ลักษณะรูปภาพ กลุ่ม จัดเรียง หรือกลุ่ม ขนาด ให้คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

คัดลอกข้อมูลจากโปรแกรมอื่นแล้ววางเป็นรูปภาพใน Excel

 1. ในโปรแกรมอื่น เช่น Word ให้ใช้คำสั่ง คัดลอก ของโปรแกรมนั้นเพื่อคัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการวางเป็นรูปภาพใน Excel

 2. ใน Excel ให้คลิกที่ใดก็ได้ในแผ่นงานหรือแผนภูมิที่คุณต้องการวางข้อมูลที่คัดลอกเป็นรูปภาพ

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง ให้คลิก เป็นรูปภาพ แล้วคลิก วางเป็นรูปภาพ หรือ วางการเชื่อมโยงของรูปภาพ

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบรูปภาพ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกรูปภาพ

   เคล็ดลับ: การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือรูปภาพ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ รูปแบบ

 5. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ กลุ่ม ลักษณะรูปภาพ กลุ่ม จัดเรียง หรือกลุ่ม ขนาด ให้คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×