การสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขในPublisher ภายในกล่องข้อความ

สร้างกล่องข้อความ

 • บน ribbon เลือกแท็บแทรก จาก นั้นคลิกวาดกล่องข้อ ความ

 • ในเอกสาร คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างข้อความของคุณ วาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ แล้ว ปล่อย

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. บนแท็บหน้าแรก เลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ เพื่อสร้างรายการหัวข้อย่อย

 2. เลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่คุณต้องการ

 3. พิมพ์รายการแรกในรายการของคุณ จากแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ ด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ กด ENTER

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ โดยไม่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ กด SHIFT + ENTER

  เมื่อต้องการสิ้นสุดรายการหัวข้อย่อย กด ENTER สองครั้ง

  เมื่อต้องการสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เลือกข้อความหัวข้อย่อย จากนั้น กด TAB

สร้างรายการลำดับเลข

 1. บนแท็บหน้าแรก เลือกลำดับเลข เมื่อต้องการสร้างรายการลำดับเลข

 2. เลือกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการ

 3. พิมพ์รายการแรกในรายการของคุณ จากแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ ด้วยตัวเลข กด ENTER

  หมายเหตุ: Publisher โดยอัตโนมัติจะหมายเลขย่อหน้าในรายการของคุณ ถ้าคุณเพิ่ม หรือลบย่อหน้าPublisher จะอัปเดตัวเลข

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ โดยไม่มีตัวเลข กด SHIFT + ENTER

  เมื่อต้องการหยุดรายการลำดับเลข กด ENTER สองครั้ง

  เมื่อต้องการสร้างรายการลำดับเลขหลายระดับ เริ่มรายการลำดับเลขใหม่ เลือกลักษณะลำดับ แล้ว เยื้องรายการใหม่

หมายเหตุ: Office 2007 แล้วสิ้นสุดระยะเวลาของการสนับสนุน ซึ่งหมายความว่า ไม่มีการปรับปรุงความปลอดภัยใหม่ ปรับปรุงความปลอดภัยไม่ใช่ ตัวเลือกการชำระเงิน หรือฟรีการสนับสนุน หรืออัปเดตเนื้อหาทางเทคนิคแบบออนไลน์ ลูกค้าที่กำลังใช้ผลิตภัณฑ์ Office 2007 และบริการควรย้ายไปยัง Office 365 หรือการอัปเกรดเป็นผลิตภัณฑ์ Office และบริการต่าง ๆ เช่น Office 2016 รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน

สร้างกล่องข้อความ

บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกเครื่องมือกล่องข้อความ รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกภายในสิ่งพิมพ์ของคุณ

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข นั้นแล้ว คลิกที่แท็บสัญลักษณ์

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 3. พิมพ์รายการแรกในรายการของคุณ จากแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ ด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ กด ENTER

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ โดยไม่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ กด SHIFT + ENTER

  เมื่อต้องการสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบ เลือกข้อความหัวข้อย่อย และกดแป้น TAB

 4. เมื่อต้องการสิ้นสุดรายการหัวข้อย่อย กด ENTER สองครั้ง

สร้างรายการลำดับเลข

 1. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข นั้นแล้ว คลิกที่แท็บลำดับเลข

 2. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: Publisher โดยอัตโนมัติจะหมายเลขย่อหน้าในรายการของคุณ ถ้าคุณเพิ่ม หรือลบย่อหน้า Publisher จะอัปเดตัวเลข

 3. พิมพ์รายการแรกในรายการของคุณ จากแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ ด้วยตัวเลข กด ENTER

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ โดยไม่มีตัวเลข กด SHIFT + ENTER

  เมื่อต้องการหยุดรายการลำดับเลข กด ENTER สองครั้ง

  เมื่อต้องการสร้างตัว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×