การสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มสัญลักษณ์หัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้อย่างรวดเร็วไปยังบรรทัดของข้อความที่มีอยู่ หรือWord สามารถสร้างโดยอัตโนมัติรายการเมื่อคุณพิมพ์ ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณเริ่มย่อหน้า ด้วยการพิมพ์เครื่องหมายดอกจันแล้วตาม ด้วยช่องว่างWord สร้างรายการหัวข้อย่อย หรือถ้าคุณเริ่มต้น ด้วยการพิมพ์ตัวเลขจริง แล้วWord สร้างรายการลำดับเลข ถ้าคุณไม่ต้องเปิดใช้งานลงในรายการข้อความ คุณสามารถคลิตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ กปุ่ม รูปปุ่ม ที่ปรากฏขึ้น แล้วเลือกตัวเลือก

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีจัดการรายการในเอกสารทั้งหมด ดูเปิดใช้งาน หรือปิดการแสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ หรือลำดับเลขเมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

คุณสามารถทำให้รายการ กับระดับเพียงหนึ่ง หรือหลายระดับการรวมรายการที่อยู่ในรายการ เมื่อคุณสร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ใช้ไลบรารีสัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลขสะดวก    
  ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อเริ่มต้น และรูปแบบสำหรับรายการ รายการแบบกำหนดเอง หรือเมื่อต้อง การเลือกรูปแบบอื่น ๆ จากไลบรารีสัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลขลำดับเลข

  ไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย Word 2010

 • จัดรูปแบบตัวเลขหรือสัญลักษณ์   
  จัดรูปแบบสัญลักษณ์หรือตัวเลขที่แตกต่างจากข้อความในรายการ คลิกหมายเลข และเปลี่ยนสีตัวเลขสำหรับรายการทั้งหมด ตัวอย่างเช่น โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อความในรายการ

  รายการที่มีสีของแบบอักษรสำหรับหมายเลขและข้อความต่างกัน

 • ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์   
  สร้างรายการสัญลักษณ์รูปภาพเพื่อเพิ่มความน่าสนใจลงในเอกสารหรือเว็บเพจที่

  รายการมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เป็นรูปภาพ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ชนิดของความ* (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วตาม ด้วยช่องว่างเพื่อสร้างรายการหัวข้อย่อย

  • พิมพ์ตัวเลข (1) เมื่อต้องการสร้างรายการลำดับเลข

 2. พิมพ์ข้อความใด ๆ ที่คุณต้อง นั้นแล้ว กด Enter เพื่อสร้างรายการถัดไป

  หมายเหตุ: Word แทรกหมายเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อถัดไปโดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อต้องการยุติรายการ กด Enter สองครั้ง หรือกด Backspace เพื่อลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือตัวเลขในรายการสุดท้าย

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์หัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

ปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และปุ่ม ลำดับเลข Word 2010

สัญลักษณ์1

2ลำดับเลข

หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหาสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่แตกต่างกันและรูปแบบลำดับเลขได้ ด้วยการคลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

คุณสามารถเพิ่มขนาดระยะห่างระหว่างบรรทัดในรายการ

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกลูกศรเพิ่มเติม อยู่ถัดจากแกลเลอรีลักษณะ นั้นแล้ว คลิกขวาสไตล์ย่อหน้าของรายการ

  ปุ่ม ลักษณะเพิ่มเติม Word 2010

 2. คลิก ปรับเปลี่ยน

 3. ในกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนลักษณะ คลิปแบบ นั้นแล้ว คลิกที่ย่อหน้า

 4. ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้ามีลักษณะเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดระหว่างสัญลักษณ์ในรายการ

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

  หมายเหตุ: ในWord 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office ปุ่ม Microsoft Office แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Word

 2. คลิพิสูจน์อักษร >ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. .

 4. บนแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ ภายใต้นำไปใช้ขณะพิมพ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ และกล่องกาเครื่องหมายรายการลำดับเลขอัตโนมัติ

 1. คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือตัวเลขในรายการเพื่อเน้นราย

 2. ลากรายการไปยังตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: รายการทั้งหมดย้ายขณะที่คุณลาก ระดับลำดับเลขไม่เปลี่ยนแปลง

  คลิกข้อมูลในรายการเพื่อเน้นรายการและลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

คุณสามารถเปิดรายการที่มีอยู่ลงในรายการหลายระดับได้ โดยการเปลี่ยนระดับของลำดับชั้นของข้อมูลในรายการ

 1. คลิกรายการใด ๆ ที่คุณต้องการย้ายไปยังระดับที่แตกต่างกัน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกสัญลักษณ์ ลูกศรลงหรือลำดับเลข ลูกศรลง

  เปลี่ยนแปลงระดับรายการ Word 2010

 3. คลิกเปลี่ยนระดับรายการ จากนั้น เลือกระดับที่คุณต้องการ

คุณสามารถนำสไตล์แกลเลอรีลงในรายการที่มีหลายระดับ

 1. คลิกรายการในรายการ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า เลือกรายการหลายระดับ ลูกศรลง จากนั้น เลือกสไตล์รายการหลายระดับที่คุณต้องการ

  ลักษณะของรายการหลายระดับ Word 2010

ถ้ารายการหลายระดับสไตล์ในแกลเลอรีไม่ว่าคุณกำลังมองหา คุณสามารถสร้าง และกำหนดลักษณะหลายระดับรายการใหม่ คุณสามารถใช้สไตล์ของรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นรายการหลายระดับใหม่ในเอกสาร สไตล์รายการใหม่จะถูกเพิ่มลงในแกลเลอรีของสไตล์รายการโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกรายการหลายระดับ ลูกศรลง

  ลักษณะของรายการหลายระดับ Word 2010

 2. คลิกกำหนดรายการหลายระดับใหม่

  หมายเหตุ: เมื่อคุณสามารถกำหนดสไตล์ของรายการหลายระดับ คุณสามารถรวมตัวเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อในรายการเดียว ตัวอย่างเช่น ในกล่องสไตล์ตัวเลขสำหรับระดับนี้ คุณสามารถเลื่อนลง และคลิกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อสำหรับระดับเฉพาะเจาะจง

 3. เริ่มต้น ด้วยระดับ 1 ใส่ของรูปแบบตัวเลข ฟอนต์ และตำแหน่งเลือก และยังกำหนดแต่ละระดับที่คุณต้องการใช้รายการหลายระดับของคุณ

 4. คลิกตกลง และการหลายรายการสไตล์ที่คุณได้กำหนดไว้โดยอัตโนมัติได้ตั้งค่าเป็นลักษณะรายการหลายระดับปัจจุบัน

  ที่

หมายเหตุ: เมื่อต้องการย้ายรายการหลายระดับแตกต่างกันลำดับเลขระดับ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า เลือกรายการ ถัด คลิกสัญลักษณ์ ลูกศรลงหรือลูกศรลำดับเลข เลือกเปลี่ยนระดับรายการ จากนั้น คลิระดับรายการที่คุณต้องการย้ายรายการไป

อะไรคือความแตกต่างระหว่างคำสั่งกำหนดหลายระดับรายการใหม่ และกำหนดลักษณะของรายการใหม่ ได้อย่างไร คำสั่งกำหนดหลายระดับรายการใหม่ ได้อย่างสะดวกสำหรับการสร้าง และบันทึกสไตล์ของรายการ ที่คุณจะใช้ หรือ ที่เคยคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงในเอกสารเดียว คุณสามารถใช้คำสั่งกำหนดลักษณะรายการใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงดีไซน์สไตล์คุณสร้างขึ้น ถ้าคุณใช้คำสั่งกำหนดลักษณะรายการใหม่ เมื่อต้องการกำหนดลักษณะรายการใหม่ และคุณทำการเปลี่ยนแปลงสไตล์ ทุกอินสแตนซ์ของสไตล์ของรายการที่ถูกปรับปรุงในเอกสาร

บางรายการลำดับเลขนั่นคือตัวอย่าง รายการกฎหมายซึ่งจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเลขด้วยตนเอง และ สำหรับคำนั้นเพื่อเปลี่ยนตัวเลขที่ติดตามได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถใช้ตัวเลือกการตั้งค่าลำดับเลข เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลขด้วยตนเองในขณะที่ Word renumbers รายการต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่ตัวเลขในรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกการตั้งค่าลำดับเลข แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกเริ่มรายการใหม่ และเปลี่ยนค่าของตัวเลขที่เลือกในกล่องตั้งค่าเป็น

  • คลิกContinue จากรายการก่อนหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายเลื่อนค่า (ตัวเลขข้าม) แล้ว เปลี่ยนค่าของตัวเลขที่เลือกในกล่องตั้งค่า ที่สอดคล้องกับระดับของตัวเลขที่คุณเลือก

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนระยะห่างบรรทัดระหว่างสัญลักษณ์ในรายการ

เปลี่ยนการเยื้องสัญลักษณ์หัวข้อย่อย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×