การสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. ชนิด* (เครื่องหมายดอกจัน) หรือ Shift + Ctrl + L เริ่มต้นรายการหัวข้อย่อย หรือ1การเริ่มต้นลำดับเลขรายการ กด SPACEBAR หรือแป้น TAB แล้ว

 2. พิมพ์ข้อความบางอย่าง

 3. กด ENTER เพื่อเพิ่มข้อมูลในรายการถัดไป

  Word จะแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขถัดไปโดยอัตโนมัติ

 4. เมื่อต้องการทำรายการให้เสร็จสิ้น ให้กด ENTER สองครั้ง หรือกด BACKSPACE เพื่อลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสุดท้ายในรายการ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่ต่างกันได้ด้วยการคลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ หน้าแรก > ย่อหน้า > สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ หน้าแรก > ย่อหน้า > ลำดับเลข แล้วคลิกสไตล์ใหม่

ถ้าสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร

 2. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 3. ภายใต้ นำไปใช้ขณะพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ และกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ

การเพิ่มระยะห่างระหว่างรายการต่างๆ

เพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัดในรายการต่างๆ ของคุณทั้งหมดด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย

 1. คลิก หน้าแรก > ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 2. บนแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ภายใต้ ระยะห่าง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าที่มีสไตล์เดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ

การเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การเปลี่ยนข้อความของคุณเป็นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สร้างเค้าร่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×