ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

 1. ชนิด* (เครื่องหมายดอกจัน) หรือ Shift + Ctrl + L การเริ่มรายการหัวข้อย่อย หรือ1เพื่อเริ่มรายการลำดับเลข แล้ว กด SPACEBAR หรือแป้น TAB

 2. พิมพ์ข้อความบางอย่าง

 3. กด ENTER เพื่อเพิ่มข้อมูลในรายการถัดไป

  Word จะแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขถัดไปโดยอัตโนมัติ

 4. เมื่อต้องการทำรายการให้เสร็จสิ้น ให้กด ENTER สองครั้ง หรือกด BACKSPACE เพื่อลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสุดท้ายในรายการ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่ต่างกันได้ด้วยการคลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ หน้าแรก > ย่อหน้า > สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ หน้าแรก > ย่อหน้า > ลำดับเลข แล้วคลิกสไตล์ใหม่

ถ้าสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร

 2. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 3. ภายใต้ นำไปใช้ขณะพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ และกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ

การเพิ่มระยะห่างระหว่างรายการต่างๆ

เพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัดในรายการต่างๆ ของคุณทั้งหมดด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย

 1. คลิก หน้าแรก > ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

 2. บนแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ภายใต้ ระยะห่าง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าที่มีสไตล์เดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ

เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

เปลี่ยนข้อความของคุณลงในรายการหัวข้อย่อย

สร้างเค้าร่าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×