การสร้างรายการมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการสร้างรายการใน Publisher คุณต้องทำ ภายในกล่องข้อความ

สร้างกล่องข้อความ

บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกเครื่องมือกล่องข้อความ Button image นั้นแล้ว คลิกภายในสิ่งพิมพ์ของคุณ

สร้างรายการหัวข้อย่อย

 1. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข แล้วคลิกแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 3. พิมพ์หัวข้อแรกลงในรายการ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

  เมื่อต้องการขึ้นบรรทัดใหม่โดยมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด ENTER

  เมื่อต้องการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด SHIFT+ENTER

 4. เมื่อต้องการสิ้นสุดรายการหัวข้อย่อย ให้กด ENTER สองครั้ง

สร้างรายการลำดับเลข

 1. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข แล้วคลิกแท็บ ลำดับเลข

 2. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 3. พิมพ์ข้อแรกในรายการของคุณ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

  เมื่อต้องการขึ้นบรรทัดใหม่โดยมีลำดับเลข ให้กด ENTER

  เมื่อต้องการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่มีลำดับเลข ให้กด SHIFT+ENTER

  เมื่อต้องการสิ้นสุดรายการลำดับเลข ให้กด ENTER สองครั้ง

หมายเหตุ: Publisher จะจัดลำดับเลขให้กับย่อหน้าในรายการของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเพิ่มหรือลบย่อหน้า Publisher จะปรับปรุงลำดับเลขให้ด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×