การสร้างรายการภายนอกจากตาราง SQL Azure ด้วย Business Connectivity Services และ Secure Store

การสร้างรายการภายนอกจากตาราง SQL Azure ด้วย Business Connectivity Services และ Secure Store

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ใน SharePoint Online เพื่อเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Microsoft SQL Azure ได้ เนื่องจาก SQL Azure เป็นเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์บนระบบคลาวด์ ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อนี้จะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในระบบคลาวด์ บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้เทคโนโลยี SharePoint เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Azure ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

เมื่อต้องการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Azure คุณต้องสร้างรายการภายนอกโดยใช้ Business Connectivity Services (BCS) และ Secure Store โดยที่ BCS จะเชื่อมต่อโซลูชัน SharePoint กับข้อมูลภายนอก และ Secure Store จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ เมื่อใช้รายการภายนอก คุณสามารถแสดงเนื้อหาของตารางจาก SQL Azure ใน SharePoint Online ได้ ผู้ใช้สามารถอ่าน แก้ไข และอัปเดตข้อมูลได้ทั้งหมดใน SharePoint Online

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ BCS เพื่อใช้ข้อมูลภายนอก ดูบทนำสู่ข้อมูลภายนอก

ฐานข้อมูล SQL Azure จะใช้ cloud ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูลเหล่านี้ ดูเริ่มต้นใช้งานกับ Microsoft Azure SQL ฐานข้อมูลโดยใช้พอร์ทัลจัดการแพลตฟอร์มของ Microsoft Azure

ในบทความนี้

ภาพรวมของขั้นตอนในกระบวนการนี้

ฉัน BCS และ Secure Store ทำงานร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสิทธิ์ให้กับที่เก็บ Metadata ของ BCS

ขั้นตอนที่ 2: สร้างการแมปข้อมูลประจำ Secure Store

สร้างแอปพลิเคชันเป้าหมาย Secure Store

จัดเก็บข้อมูลประจำตัวสำหรับแอปพลิเคชันเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 3: สร้างชนิดเนื้อหาภายนอก

ขั้นตอนที่ 4: สร้างรายการภายนอก

สร้างรายการภายนอก โดยใช้ SharePoint Online

สร้างรายการภายนอก โดยใช้ SharePoint Designer 2010

ขั้นตอนที่ 5: ให้สิทธิ์ในการจัดการ ECT

ภาพรวมของขั้นตอนในกระบวนการนี้

เมื่อต้องการสร้างรายการภายนอกที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลจาก SQL Azure ได้ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนที่แยกจากกันตามลำดับ

ตารางต่อไปนี้แสดงขั้นตอนและซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนดังกล่าว

สิ่งที่ต้องทำ

ตำแหน่งที่สามารถทำได้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสิทธิ์ให้กับที่เก็บ Metadata ของ BCS

ศูนย์การจัดการ SharePoint (ใน SharePoint Online)

ขั้นตอนที่ 2: สร้างการแมป Secure Store

ศูนย์การจัดการ SharePoint (ใน SharePoint Online)

ขั้นตอนที่ 3: สร้างชนิดเนื้อหาภายนอก (ECT)

SharePoint Designer 2010 หรือ Visual Studio

ขั้นตอนที่ 4: สร้างรายการภายนอก

ศูนย์การจัดการ SharePoint (SharePoint Online)

ขั้นตอนที่ 5: ให้สิทธิ์ในการจัดการ ECT ของคุณ

ศูนย์การจัดการ SharePoint (SharePoint Online)

ด้านบนของหน้า

วิธีทำงานร่วมกันของ BCS และ Secure Store

Business Connectivity Services (BCS) จะเชื่อมต่อกับข้อมูลในที่เก็บข้อมูลภายนอก คุณสามารถแสดงข้อมูลในรายการภายนอก และเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ในที่อื่นได้ BCS ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อโซลูชัน SharePoint กับทรัพยากรได้สองชนิด คือ

 • ฐานข้อมูล SQL Azure

 • การบริการเว็บ WCF ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดสิ้นสุดสำหรับที่เก็บข้อมูลชนิดอื่นๆ บางชนิด

ใน SharePoint Online บริการ BCS จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอกได้โดยใช้ Secure Store โดย Secure Store จะเก็บสำเนาของข้อมูลประจำตัวที่เข้ารหัสไว้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online สามารถเชื่อมโยงกลุ่ม SharePoint ที่ใช้บัญชีผู้ใช้ SQL Azure บัญชีเดียวที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเป้าหมายได้ เมื่อผู้ใช้ SharePoint เรียกดูข้อมูลในรายการภายนอก Secure Store จะใช้บัญชีผู้ใช้ SQL Azure ที่สัมพันธ์กันในการร้องขอข้อมูลจาก SQL

เพื่อทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online จะกำหนดชนิดเนื้อหาภายนอก (ECT) ใน SharePoint Designer หรือใน Visual Studio จากนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมจะสร้างรายการภายนอกบนไซต์ SharePoint Online ด้วยการอ้างถึง ECT ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมจะสามารถดูหรืออัปเดตรายการได้

หมายเหตุ: SharePoint Online ไม่สนับสนุนการใช้รายการภายนอก.แบบออฟไลน์

ภาพประกอบนี้จะแสดงวิธีการเชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบที่ต่างกันที่เกิดขึ้น ดังนี้

ไดอะแกรมที่แสดงการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้, SharePoint Online และแหล่งข้อมูลภายนอกใน SQL Azure

รายการต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการการเชื่อมต่อ แต่ละขั้นตอนในรายการนี้จะสอดคล้องกับตัวเลขในไดอะแกรมก่อนหน้า

 1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ SharePoint Online และเปิดรายการภายนอก บริการ Business Data Connectivity (BDC) ใน SharePoint Online จะทำคิวรีชนิดเนื้อหาภายนอกสำหรับรายการนั้นในที่เก็บ Metadata ของ BDC ที่มีรายการอยู่ คิวรีจะขอข้อมูลต่อไปนี้ วิธีเข้าถึงระบบภายนอก การดำเนินการที่ได้รับการสนับสนุน และข้อมูลประจำตัวที่จะต้องใช้

 2. รันไทม์ของบริการ BDC จะส่งการร้องขอ (SOAP ผ่านทาง HTTP) ไปยังจุดสิ้นสุดของบริการ SQL Azure Windows Communication Foundation (WCF)

 3. บริการ SQL Azure จะส่งกลับข้อมูลในจดหมาย SOAP

 4. ไซต์ SharePoint Online แสดงรายการภายนอกในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการกระบวนการที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดบนแหล่งข้อมูลที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ได้

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสิทธิ์ให้กับที่เก็บ Metadata ของ BCS

เมื่อต้องการทำขั้นตอนนี้ ทำตามขั้นตอนในการตั้งค่าสิทธิ์ที่เก็บ Metadata ของ BCS สำหรับโซลูชัน Business Connectivity Services ภายในองค์กรใน SharePoint 2013

เมื่อคุณทำขั้นตอนในกระบวนการนั้นเสร็จแล้ว ให้กลับมาที่หน้านี้และเริ่มทำขั้นตอนที่ 2: สร้างการแมปข้อมูลประจำตัวของ Secure Store

ขั้นตอนที่ 2: สร้างการแมปข้อมูลประจำตัว Secure Store

โดยทั่วไป เมื่อคุณสร้างการแมปข้อมูลประจำตัวใน Secure Store คุณจะแมปผู้ใช้ SharePoint หลายๆ รายลงในบัญชีผู้ใช้ SQL Azure บัญชีเดียว คุณอาจใช้กลุ่ม SharePoint หรือเพียงทำรายการชื่อผู้ใช้ทั้งหมด บัญชีผู้ใช้ SQL Azure จะมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการเข้าถึงตารางฐานข้อมูลเป้าหมาย ฐานข้อมูลที่คุณกำหนดเป้าหมายใน SQL Azure เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น Target Application ของ Secure Store หรือในชื่อสั้นๆ ว่า Target Application เท่านั้น

เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีข้อมูลประจำตัว SQL Azure พร้อม คุณจะใช้ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้เมื่อคุณสร้างการแมประหว่างผู้ใช้ SharePoint และบัญชีผู้ใช้ SQL Azure

สร้าง Target Application ของ Secure Store

เมื่อต้องการสร้าง Target Application ของ Secure Store ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เรียกดู URL ของศูนย์การจัดการ SharePoint ใน SharePoint Online

 2. คลิก Secure Store

 3. ใน Ribbon ให้คลิก ใหม่ เพื่อเปิดหน้าที่คุณสามารถระบุการตั้งค่าสำหรับ Target Application ได้

 4. ในส่วน การตั้งค่า Target Application ให้ทำดังต่อไปนี้

  • ภายใต้ ID โปรแกรมประยุกต์เป้าหมาย ให้ระบุค่าสำหรับ ID ที่ไม่ซ้ำกัน ID นี้จะแมปชนิดเนื้อหาภายนอกกับข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นในการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ID ของ Target Application ได้หลังจากสร้าง Target Application แล้ว

  • ภายใต้ ชื่อที่ใช้แสดง ให้ระบุชื่อที่คุ้นเคยกับผู้ใช้สำหรับการอ้างถึง Target Application

  • ภายใต้ อีเมลที่ติดต่อ ให้ระบุที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ใช้งานเมื่อพวกเขามีคำถามเกี่ยวกับ Target Application (ระบบข้อมูลภายนอก)

  • ภายใต้ชนิดของแอปพลิเคชันเป้าหมาย ตรวจสอบว่า มีตั้งค่าการจำกัดกลุ่ม กลุ่มจำกัดหมายความว่า Secure Store ประกอบด้วยการแมปที่เชื่อมต่อกับกลุ่มของผู้ใช้ SharePoint ไปยังข้อมูลภายนอก เดียวบัญชีที่สามารถดำเนินการในนามของตน นอกจากนี้ ชนิดแอปพลิเคชันที่ถูกจำกัดกลุ่มจะถูกจำกัดกับระบบข้อมูลภายนอกที่ระบุ

 5. ในส่วน เขตข้อมูลสำหรับข้อมูลประจำตัว ให้ใส่ชื่อของเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของระบบข้อมูลภายนอก ตามค่าเริ่มต้น Secure Store จะใช้ ชื่อผู้ใช้ Windows และ รหัสผ่าน Windows เราขอแนะนำให้คุณยอมรับค่าเหล่านี้ คุณไม่สามารถแก้ไขชนิดเขตข้อมูลเหล่านี้ได้หลังจากที่คุณสร้างแอปพลิเคชันเสร็จแล้ว

  สกรีนช็อตของส่วน เขตข้อมูลสำหรับข้อมูลประจำตัว ของหน้าคุณสมบัติสำหรับ Target Application ของ Secure Store เขตข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบสำหรับเป้าหมายนั้น

 6. ในส่วน ผู้ดูแลระบบ Target Application ในเขตข้อมูล ผู้ดูแลระบบ Target Application ให้ใส่ชื่อของกลุ่มหรือรายชื่อผู้ใช้ที่สามารถแก้ไข Target Application นี้ได้ คุณยังสามารถค้นหาชื่อของกลุ่มใน Microsoft Online Directory Server ได้อีกด้วย โดยทั่วไป ส่วนนี้จะประกอบด้วยชื่อผู้ดูแลระบบ SharePoint Online หรือผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

 7. ในส่วน สมาชิก ในเขตข้อมูล สมาชิก ให้ใส่ชื่อของกลุ่มที่จะใช้ Target Application โดยทั่วไป นี่คือกลุ่มจาก Microsoft Online Directory Service (MSODS)

  ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง คุณสามารถสร้างกลุ่มใน MSODS ในศูนย์การจัดการ Office 365 ได้

 8. คลิก ตกลง เพื่อสร้าง Target Application แล้วกลับไปยังหน้า Secure Store Service

เก็บข้อมูลประจำตัวของ Target Application

หลังจากที่คุณสร้าง Target Application แล้ว คุณก็พร้อมที่จะป้อนข้อมูลประจำตัวที่ Secure Store จะใช้ในการเข้าถึงข้อมูลภายนอก เมื่อต้องการกำหนดข้อมูลประจำตัว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ในศูนย์การจัดการ SharePoint ให้คลิก Secure Store

 2. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก Target Application ใหม่ แล้วเลือก ตั้งค่าข้อมูลประจำตัว

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าข้อมูลประจำตัวสำหรับ Target Application ของ Secure Store (กลุ่ม) ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลเป้าหมาย ในภาพประกอบต่อไปนี้ ชื่อผู้ใช้คือ ชื่อผู้ใช้ Windows และรหัสผ่านคือ รหัสผ่าน Windows

  สิ่งสำคัญ: เก็บระเบียนที่ปลอดภัยของข้อมูลนี้ไว้ หลังจากที่คุณตั้งค่าข้อมูลประจำตัวเหล่านี้แล้ว ผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นได้

  สกรีนช็อตแสดงกล่องโต้ตอบเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลประจำตัวที่คุณใช้เมื่อคุณสร้าง Target Application ของ Secure Store ซึ่งจะแสดงค่าเริ่มต้น ชื่อผู้ใช้ Windows และรหัสผ่าน Windows

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: สร้างชนิดเนื้อหาภายนอก

คุณสามารถสร้างภายนอกเนื้อหาชนิด (ECT) โดยใช้ Microsoft Visual Studio หรือใช้ Microsoft SharePoint Designer 2010 กระบวนงานนี้อธิบายถึงวิธีการการสร้าง ECT ใน SharePoint Designer 2010 Microsoft SharePoint Designer 2010 จะพร้อมใช้งานเป็นการดาวน์โหลดฟรีจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

คุณควรเป็นผู้ดูแลระบบ SharePoint Online หรือผู้ดูแลระบบส่วนกลางเพื่อดำเนินงานนี้

เมื่อต้องการสร้าง ECT ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เริ่ม Microsoft SharePoint Designer

 2. คลิกปุ่มเปิดไซต์ เพื่อเปิดไซต์ทีม SharePoint Online ที่คอลเลกชันราก URL สำหรับคอลเลกชันรากจะมีลักษณะ URL ตัวอย่างนี้: https://tailspintoys.sharepoint.com SharePoint Online อาจแสดงพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้อง

  หมายเหตุ: 

  • ถ้า SharePoint แสดงพร้อมท์ให้คุณเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เพียงพอ บัญชีผู้ใช้จะต้องสามารถสร้างและทดสอบการเปลี่ยนแปลง BCS ที่เกิดขึ้นกับไซต์ SharePoint Online ได้ โดยปกติแล้ว ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online หรือผู้ดูแลระบบส่วนกลางควรดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้

  • ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนไปเป็นผู้ใช้อื่น ให้คลิก เพิ่มผู้ใช้ใหม่ คลิก ส่วนบุคคล หรือ องค์กร แล้วเข้าสู่ไซต์ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online หรือผู้ดูแลระบบส่วนกลางและ ลงชื่อเข้าใช้.

 3. หลังจากที่ไซต์เปิดขึ้น ในทรี วัตถุของไซต์ บนด้านซ้ายของหน้าต่างแอปพลิเคชัน ให้คลิก ชนิดเนื้อหาภายนอก

 4. เลือกแท็บ ชนิดเนื้อหาภายนอก จากนั้นใน Ribbon ให้คลิก ชนิดเนื้อหาภายนอก เพื่อเริ่มต้นกระบวนการสร้าง

 5. ในส่วน ข้อมูลชนิดเนื้อหาภายนอก ของหน้าดังกล่าว ให้เปลี่ยน ชื่อ และ ชื่อที่แสดง ตั้งชื่อให้เป็น ชื่อ ที่สื่อความหมาย ชื่อที่แสดง เป็นชื่อที่คุ้นเคยสำหรับ ECT

 6. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คลิกที่นี่เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลภายนอก และกำหนดการดำเนินการ เพื่อเปิดหน้าการดำเนินการตัวออกแบบ สกรีนช็อตของแผงข้อมูลชนิดเนื้อหาภายนอก และลิงก์ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลภายนอกและกำหนดการดำเนินการ ซึ่งใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อ BCS

 7. คลิดปุ่ม เพิ่มการเชื่อมต่อ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ การเลือกชนิดแหล่งข้อมูลภายนอก

 8. เลือก SQL Server เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล SQL Azure

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ เพิ่มการเชื่อมต่อ ที่คุณสามารถเลือกชนิดของแหล่งข้อมูลได้ ในกรณีนี้ ชนิดคือ SQL Server ซึ่งสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ SQL Azure ได้

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้แหล่งข้อมูลในสถานที่ (เช่น ชนิด .NET) กับ SharePoint Online ได้ นอกจากนี้ คุณไม่สามารถใช้แหล่งข้อมูล SQL Server ที่อยู่ในสถานที่กับ SharePoint Online ได้ด้วย

 9. หากคุณเลือก SQL Server ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

  • ชื่อฐานข้อมูล

  • ชื่อ

   สิ่งสำคัญ: 

   • URL คุณใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลประกอบด้วยทั้งหมดที่เหมาะสมชื่อเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่าง ถ้าคุณเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านทางhttps://aaapbj1mtc.database.windows.netอย่างเต็มรูปแบบที่เหมาะสมชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณคือaaapbj1mtc.database.windows.net

   • ถ้าคุณเข้าสู่ระบบที่ระดับสูงกว่า เช่น พอร์ทัลการจัดการสำหรับ Microsoft Azure คุณจะสามารถค้นพบชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนได้ บนหน้าพอร์ทัล ภายใต้ การสมัครใช้งาน ให้คลิกชื่อของการสมัครใช้งานของคุณ จากนั้นภายใต้ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน ให้ขยายการสมัครใช้งานและชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ชื่อของฐานข้อมูลจะปรากฏภายใต้ชื่อเซิร์ฟเวอร์แต่ละชื่อ

   สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อ SQL Server ที่คุณสามารถเติมชื่อของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล SQL Azure ของคุณและใช้ เชื่อมต่อด้วยข้อมูลเฉพาะตัวแบบกำหนดเองที่เลียนแบบ เพื่อใส่ ID แอปพลิเคชัน Secure Store ของคุณ

   ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ SQL ให้เลือก เชื่อมต่อด้วยข้อมูลเฉพาะตัวแบบกำหนดเองที่เลียนแบบ จากนั้นในกล่องข้อความ ID แอปพลิเคชัน Secure Store ให้พิมพ์ ID แอปพลิเคชัน Secure Store ที่เก็บข้อมูลประจำตัวสำหรับฐานข้อมูลเป้าหมายเอาไว้ แล้วคลิก ตกลง

 10. ถ้าคุณเห็นพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอก ให้ใส่ข้อมูลประจำตัว ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ถูกต้องในการเข้าถึงระบบข้อมูลภายนอก จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อเชื่อมต่อ

  บนแท็บ ตัวสำรวจแหล่งข้อมูล คุณสามารถดูรายการของตารางที่พร้อมใช้งานจากฐานข้อมูล SQL Azure ได้ เมื่อต้องการดูรายการของการดำเนินการที่สามารถใช้ได้สำหรับตารางนี้ ให้เปิดเมนูทางลัดสำหรับตาราง

  คุณสามารถเลือกตัวเลือกเฉพาะ เช่น การดำเนินการอ่านรายการใหม่ และ การดำเนินการอัปเดตใหม่ สำหรับตาราง หรือคุณสามารถเลือก สร้างการดำเนินงานทั้งหมด

  สกรีนช็อตที่แสดงฐานข้อมูล Tailspintoys ใน SharePoint Designer ถ้าคุณคลิกขวาที่ชื่อตาราง เมนูจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกการดำเนินการที่จะสร้างได้

 11. คลิก สร้างการดำเนินงานทั้งหมด ในการเปิดตัวช่วยสร้างขึ้นมา แล้วคลิก ถัดไป

  บนหน้า คุณสมบัติการดำเนินการ ของตัวช่วยสร้าง ในบานหน้าต่าง ข้อผิดพลาดและคำเตือน ให้อ่านเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ทั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่มีการรายงานซึ่งคุณพบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเลือกเขตข้อมูลเพื่อแสดงในตัวควบคุมตัวเลือกรายการภายนอก สำหรับตารางของลูกค้า คุณสามารถเลือกชื่อลูกค้าได้

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ การดำเนินการทั้งหมด ที่อธิบายว่าคุณได้เลือกที่จะสร้างคุณสมบัติทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับสิทธิ์ในการ สร้าง อ่านรายการ อัปเดต ลบ และ อ่านชุดรายการ

  สิ่งสำคัญ: ตัวช่วยสร้างอาจแสดงข้อความเตือนถ้าเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันและจำเป็นต้องใช้มีอยู่ในตารางเป้าหมาย เช่น 'รหัสลูกค้า' ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าเขตข้อมูลที่ระบุเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีและไม่ซ้ำกับข้อมูลอื่นในตาราง เช่น คีย์หลัก

  สกรีนช็อต 2 ของกล่องโต้ตอบ การดำเนินการทั้งหมด ใน SharePoint Designer หน้านี้แสดงคำเตือนที่อธิบายการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติหลักๆ เกี่ยวกับรายการ

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดตัวกรองในชนิดเนื้อหาภายนอก ดูวิธีการ: กำหนดตัวกรองตัวควบคุมตัวใช้เลือกรายการภายนอก

 12. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อยอมรับคุณสมบัติการดำเนินการที่คุณกำหนดค่าไว้ SharePoint Designer จะแสดงการดำเนินการดังกล่าวเป็นรายการของการดำเนินการ ECT

เมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณก็พร้อมที่จะสร้างรายการภายนอกเพื่อใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ขั้นตอนที่ 4: สร้างรายการภายนอก

คุณสามารถสร้างรายการภายนอกได้โดยใช้ SharePoint Designer หรือด้วยการเพิ่มรายการภายนอกเป็นแอปบนไซต์ทีม SharePoint Online กระบวนการนี้จะอธิบายวิธีการสร้างรายการภายนอกจากไซต์ทีมใน SharePoint Online

สร้างรายการภายนอกโดยใช้ SharePoint Online

 1. ไปที่หน้าแรกของไซต์ทีม SharePoint Online

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 >เพิ่มแอป

 3. บนหน้า แอปของคุณ ให้พิมพ์ รายการภายนอก ลงในกล่องโต้ตอบการค้นหา แล้วทำการค้นหา

 4. ดับเบิลคลิกที่ไทล์รายการภายนอกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ การเพิ่มรายการภายนอกt กล่องโต้ตอบ.

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้ใส่ชื่อสำหรับรายการ

 6. ในกล่อง ชนิดเนื้อหาภายนอก ให้ใส่ชื่อที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ชื่อของ ECT ที่คุณสร้างใน SharePoint Designer หรือคุณสามารถคลิกไอคอนฐานข้อมูลเพื่อเรียกดูชื่อของ ECT ได้

 7. คลิก สร้าง

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการภายนอกโดยใช้ SharePoint Designer 2010

 1. ใน SharePoint Designer 2010 บน Ribbon ให้คลิก สร้างรายการและฟอร์ม

  SharePoint Designer อาจแสดงข้อความที่แจ้งว่า "การสร้างรายการและฟอร์มต้องการให้มีการบันทึกชนิดเนื้อหาภายนอก" คลิก ใช่ เพื่อบันทึก ECT

  ในตัวโต้ตอบสร้างรายการและฟอร์มสำหรับชื่อลูกค้า พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับรายการภายนอกในกล่องข้อความชื่อรายการ ตัวอย่าง ถ้าคุณสร้างขึ้นใน ECT สำหรับตารางฐานข้อมูล "ลูกค้า" คุณอาจใช้ "Tailspintoys ลูกค้า" ในชื่อรายการ

 2. เลือก การดำเนินการอ่านรายการ จากรายการของการดำเนินการ

 3. ป้อนชื่อของฐานข้อมูล SQL Azure ในกล่องข้อความ อินสแตนซ์ของระบบ

  กล่องโต้ตอบ สร้างรายการและฟอร์ม ที่มีการเลือกไว้ให้สร้างรายการภายนอกโดยที่มีการกรอกข้อมูลให้กับเขตข้อมูลทั้งสี่แล้ว

 4. คลิก ตกลง แล้ว บันทึก เพื่อสร้างรายการภายนอกในไซต์ SharePoint Online

ขั้นตอนที่ 5: ให้สิทธิ์ในการจัดการ ECT

เพื่อให้การตั้งค่ารายการภายนอกเสร็จสิ้น คุณจะต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่บุคคลที่จะใช้รายการนี้ เมื่อต้องการให้สิทธิ์กับผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint แล้วคลิก bcs

 2. เลือก จัดการรูปแบบ BDC และชนิดเนื้อหาภายนอก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อของ ECT ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น แล้วคลิก กำหนดสิทธิ์ในการใช้วัตถุ

  สิ่งสำคัญ:  คุณต้องกำหนดสิทธิ์ในการจัดการ ECT ด้วยตนเองให้กับผู้ดูแลระบบ SharePoint Online หรือผู้ดูแลระบบส่วนกลางโดยใช้คำสั่ง กำหนดสิทธิ์ในการใช้วัตถุ ถ้าคุณไม่ได้กำหนดสิทธิ์เหล่านี้อย่างชัดแจ้ง ผู้ดูแลระบบจะไม่มีสิทธิ์ในการจัดการ ECT

  สกรีนช็อตของศูนย์การจัดการ SharePoint Online ภายใต้ BCS แสดงปุ่ม กำหนดสิทธิ์ในการใช้วัตถุ ใน Ribbon

 4. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดสิทธิ์ในการใช้วัตถุ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับสิทธิ์ทั้งหมด (แก้ไข ดำเนินการ สามารถเลือกได้ในไคลเอ็นต์ และ กำหนดสิทธิ์) ซึ่งผู้ดูแลระบบ SharePoint Online จำเป็นต้องมี

  หมายเหตุ:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งรายหรือกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่มีสิทธิ์ กำหนดสิทธิ์ ถ้าคุณไม่ได้กำหนดสิทธิ์นี้ให้กับใครบางคน คุณอาจสร้างการเชื่อมต่อ BCS ที่ไม่สามารถจัดการได้

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ กำหนดสิทธิ์ในการใช้วัตถุ ใน SharePoint Online ใช้กล่องโต้ตอบนี้ในการกำหนดสิทธิ์สำหรับชนิดเนื้อหาภายนอกที่ระบุ

 5. เลือก เผยแพร่สิทธิ์ไปยังเมธอดทั้งหมดของเนื้อหาภายนอกชนิดนี้ การทำเช่นนี้จะเขียนทับสิทธิ์ที่มีอยู่

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการเพิ่มกลุ่มที่สามารถใช้รายการภายนอกได้ คุณต้องให้สิทธิ์ ดำเนินการ กับกลุ่มนั้นด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ในกลุ่มสามารถเรียกใช้คิวรีกับแหล่งข้อมูลภายนอกและดูผลลัพธ์ใน SharePoint ได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×