การสร้างรายการที่อยู่สำหรับจดหมายเวียน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้จดหมายเวียนเพื่อเพิ่มที่อยู่ทางไปรษณีย์หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ลงในสิ่งพิมพ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย คลิกจดหมายเวียน >ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียน Step-by-Step

 2. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน ภายใต้สร้างรายชื่อผู้รับ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง:

  • ใช้รายการที่มีอยู่

  • เลือกจากที่ติดต่อ Outlook

  • พิมพ์รายการใหม่

 3. คลิกถัดไป: สร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

 4. ตัวเลือกรายชื่อผู้รับของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 2:

  • เมื่อต้องการใช้รายการผู้รับที่มีอยู่ เลือกรายการในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล

  • เมื่อต้องการเลือกจากที่ติดต่อ Outlook ของคุณ เลือกรายการติดต่อในกล่องโต้ตอบเลือกติดต่อ แล้วคลิกตกลง แล้ว เลือกผู้รับแต่ละรายการในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน แล้วคลิกตกลง

  • เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ในกล่องโต้ตอบสมุดรายชื่อใหม่ พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ สำหรับผู้รับของคุณ ทางแล้ว คลิกตกลง

   หมายเหตุ: ก่อนที่คุณพิมพ์ข้อมูลในรายการใหม่ของคุณเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่ม เอาออก หรือเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบสมุดรายชื่อใหม่ คลิกกำหนดคอลัมน์ นั้นแล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

   เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มรายละเอียดที่ผู้รับ ตั้งชื่อรายการของคุณ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 5. คลิกถัดไป: เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ

 6. เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ โดยการลากข้อมูลผู้รับรายการ (เช่นชื่อและที่อยู่) ลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 7. คลิก ถัดไป: สร้างสิ่งพิมพ์ที่ผสาน

 8. ภายใต้สร้างสิ่งพิมพ์ที่ผสาน เลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • พิมพ์ การพิมพ์หน้าที่ถูกผสาน

  • ตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อดูหน้าก่อนที่คุณพิมพ์

  • ผสานลงในสิ่งพิมพ์ใหม่ เพื่อสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่ที่ มีหน้าที่ถูกผสาน

  • เพิ่มลงในสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มหน้าผสานไปยังส่วนท้ายของสิ่งพิมพ์ของคุณ

  คุณยังสามารถเลือก การพิมพ์รายชื่อผู้รับของคุณ บันทึกทางลัดไปยังรายการ ส่งออกรายการไปยังไฟล์ใหม่

 1. บนเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ จดหมายและแค็ตตาล็อก แล้วคลิก สร้างรายการที่อยู่

 2. ก่อนที่คุณพิมพ์ข้อมูลในรายการของคุณเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่ม เอาออก หรือเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบสมุดรายชื่อใหม่

  วิธีการ

  1. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่อยู่ใหม่ ให้คลิก กำหนดคอลัมน์เอง ในกล่องโต้ตอบ กำหนดรายการที่อยู่เอง ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูล ให้คลิก เพิ่ม จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มเขตข้อมูล ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่ แล้วคลิก ตกลง

   • เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออก ภายใต้ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกชื่อเขตข้อมูล แล้วคลิก ลบ

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล ภายใต้ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกชื่อเขตข้อมูล แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล ให้พิมพ์ชื่อใหม่ลงในช่อง ถึง: แล้วคลิก ตกลง

  2. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำจนเสร็จสิ้นการแก้ไขรายชื่อเขตข้อมูล แล้วคลิก ตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่อยู่ใหม่ ให้พิมพ์ข้อมูลสำหรับรายการแรกลงในเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ชื่อเรื่อง ชื่อ นามสกุล และอื่นๆ)

 4. เมื่อคุณป้อนข้อมูลสำหรับรายการแรกเสร็จแล้ว ให้คลิก สร้างรายการ

 5. ทำขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ้ำจนกว่าจะเพิ่มรายการเสร็จสิ้น

 6. คลิก ตกลง

 7. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกรายการที่อยู่ พิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่อยู่ในช่อง ชื่อแฟ้ม

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว รายการที่อยู่จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แหล่งข้อมูลของฉัน จึงขอแนะนำว่าควรเก็บรายการที่อยู่ไว้ที่นี่ เนื่องจากเป็นโฟลเดอร์เริ่มต้นที่ Microsoft Publisher ใช้ค้นหาแหล่งข้อมูล

 8. คลิก บันทึก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×