การสร้างรายการที่อยู่สำหรับจดหมายเวียน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ จดหมายและแค็ตตาล็อก แล้วคลิก สร้างรายการที่อยู่

 2. ก่อนที่คุณจะเริ่มพิมพ์ข้อมูลลงในรายการ คุณสามารถเพิ่ม เอาออก หรือเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลให้แก่รายการที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ รายการที่อยู่ใหม่ ได้

  วิธีการ

  1. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่อยู่ใหม่ ให้คลิก กำหนดคอลัมน์เอง ในกล่องโต้ตอบ กำหนดรายการที่อยู่เอง ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูล ให้คลิก เพิ่ม จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มเขตข้อมูล ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่ แล้วคลิก ตกลง

   • เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออก ภายใต้ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกชื่อเขตข้อมูล แล้วคลิก ลบ

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล ภายใต้ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกชื่อเขตข้อมูล แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล ให้พิมพ์ชื่อใหม่ลงในช่อง ถึง: แล้วคลิก ตกลง

  2. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำจนเสร็จสิ้นการแก้ไขรายชื่อเขตข้อมูล แล้วคลิก ตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่อยู่ใหม่ ให้พิมพ์ข้อมูลสำหรับรายการแรกลงในเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ชื่อเรื่อง ชื่อ นามสกุล และอื่นๆ)

 4. เมื่อคุณป้อนข้อมูลสำหรับรายการแรกเสร็จแล้ว ให้คลิก สร้างรายการ

 5. ทำขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ้ำจนกว่าจะเพิ่มรายการเสร็จสิ้น

 6. คลิก ตกลง

 7. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกรายการที่อยู่ พิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่อยู่ในช่อง ชื่อแฟ้ม

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว รายการที่อยู่จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แหล่งข้อมูลของฉัน จึงขอแนะนำว่าควรเก็บรายการที่อยู่ไว้ที่นี่ เนื่องจากเป็นโฟลเดอร์เริ่มต้นที่ Microsoft Publisher ใช้ค้นหาแหล่งข้อมูล

 8. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×