การสร้างมุมมองเฉพาะ InfoPath ของแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

บทนำสู่มุมมองเฉพาะ InfoPath

สถานการณ์สมมติที่จะใช้

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มมุมมองเฉพาะ InfoPath ลงในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ขั้นตอนที่ 2: แสดงมุมมองเฉพาะเบราว์เซอร์เมื่อเปิดแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ในเว็บเบราว์เซอร์

ขั้นตอนที่ 3: แสดงมุมมองเฉพาะ InfoPath เมื่อเปิดแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ใน InfoPath

บทนำสู่มุมมองเฉพาะ InfoPath

คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มหนึ่งๆ ที่รองรับผู้ใช้ได้สองชนิด ได้แก่ ผู้ที่ติดตั้ง Microsoft Office InfoPath และผู้ที่ไม่ได้ติดตั้ง แม่แบบฟอร์มชนิดนี้เรียกว่าแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณลักษณะ การตั้งค่า และตัวควบคุมใดๆ ของ InfoPath ที่ไม่ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์จะถูกซ่อนหรือปิดใช้งานในโหมดออกแบบ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมองไม่เห็นและไม่รู้สึกต้องการใช้งานสิ่งเหล่านี้ในการออกแบบของคุณ

เมื่อคุณพร้อมที่จะแชร์เทมเพลตฟอร์มเบราว์เซอร์กันกับผู้ใช้ คุณต้องประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services จากนั้น จะเปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ ถ้าผู้ใช้มี InfoPath ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา แล้วฟอร์มจะเปิดใน InfoPath ถ้าไม่มีการติดตั้ง InfoPath แล้วฟอร์มจะเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ ทั้งสองวิธี เทมเพลตฟอร์ไม่มี InfoPath ฟีเจอร์ การตั้งค่า หรือตัวควบคุมที่จะไม่ทำงานในเบราว์เซอร์

ถ้าคุณคาดหวังว่าผู้ใช้ของคุณจำนวนมากจะติดตั้ง InfoPath บนคอมพิวเตอร์ของตน คุณอาจไม่ต้องการจำกัดการออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณให้เหลือเพียงเซตย่อยของคุณลักษณะที่ได้รับการสนับสนุนในเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น ในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างมุมมองของแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ได้สองมุมมอง มุมมองหนึ่งมีไว้สำหรับผู้ใช้ที่เปิดแม่แบบฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์ อีกมุมมองหนึ่งสำหรับผู้ใช้ที่ติดตั้ง InfoPath บนคอมพิวเตอร์ของตนแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล มุมมองเฉพาะ InfoPath นี้จะไม่แสดงในเว็บเบราว์เซอร์ ผลที่ตามมาก็คือ คุณสามารถใช้คุณลักษณะของ InfoPath ในมุมมองนี้ซึ่งคุณไม่สามารถใช้ได้เมื่อไม่ได้ติดตั้ง เช่น บทบาทผู้ใช้หรือตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียด

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีออกแบบมุมมองเฉพาะ InfoPath ในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างกฎที่ตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้ที่เปิดแม่แบบฟอร์มได้ติดตั้ง InfoPath ไว้บนคอมพิวเตอร์ของตนหรือไม่ ถ้าตรวจพบ InfoPath ผู้ใช้จะเห็นมุมมองเฉพาะ InfoPath ถ้าไม่พบ InfoPath ผู้ใช้จะเห็นมุมมองเฉพาะเบราว์เซอร์ในเว็บเบราว์เซอร์แทน

ด้านบนของหน้า

สถานการณ์สมมติที่จะใช้

สมมติว่าคุณทำงานให้บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง และคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์สำหรับการประมวลผลการเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัย แม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณต้องรองรับทั้งผู้ถือกรมธรรม์ซึ่งจะเปิดและกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมจากเว็บไซต์ของบริษัทของคุณ รวมถึงผู้ใช้ภายในซึ่งจะตรวจทานและอนุมัติข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมด้วย คุณคาดไว้ว่าผู้ใช้ภายนอกไม่ได้ติดตั้ง InfoPath บนคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ภายในมี InfoPath เมื่อต้องการรองรับทั้งผู้ใช้ที่ติดตั้งและไม่ได้ติดตั้ง InfoPath คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มสองแบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนได้ แบบหนึ่งเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ และอีกแบบเข้ากันไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หนึ่งแบบที่มีมุมมองต่อไปนี้จะง่ายและประหยัดเวลากว่ามาก

มุมมองที่ 1: มุมมองภายนอก การจัดแฟ้มเรียกร้องค่าสินไหม    มุมมองนี้เป็นมุมมองที่ผู้ถือกรมธรรม์เห็นเมื่อเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของคุณแล้วเปิดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม เนื่องจากไม่มีทางที่คุณจะทราบได้ว่าผู้ถือกรมธรรม์ได้ติดตั้ง InfoPath บนคอมพิวเตอร์ของตนหรือไม่ แม่แบบฟอร์มจึงต้องเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ นั่นหมายความว่า คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถกรอกฟอร์มโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้

มุมมองที่ 2: มุมมองภายใน การประมวลผลการเรียกร้องค่าสินไหม    มุมมองนี้สำหรับผู้ประมวลผลการเรียกร้องค่าสินไหม ซึ่งจะตรวจทานฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมที่ส่งเข้ามา และเวียนส่งไปยังผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมประกันภัยเพื่อขออนุมัติ พนักงานบริษัทประกันภัยทุกคนได้ติดตั้ง InfoPath บนคอมพิวเตอร์ของตน ดังนั้น คุณจึงสามารถออกแบบมุมมองเฉพาะ InfoPath สำหรับคนเหล่านั้นได้ มุมมองการจัดแฟ้มเรียกร้องค่าสินไหมนั้น ผู้ถือกรมธรรม์สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ แต่มุมมองเฉพาะ InfoPath นั้นแตกต่างออกไปตรงที่จะไม่แสดงขึ้นที่ใดเลยนอกจากใน InfoPath เท่านั้น และด้วยเหตุนี้ จึงอาจมีคุณลักษณะ ตัวควบคุม และการตั้งค่าใดๆ ที่ไม่มีในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มมุมมองเฉพาะ InfoPath ลงในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

เมื่อต้องการสร้างมุมมองเฉพาะ InfoPath ในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของมุมมอง การตั้งค่านี้อนุญาตให้ผู้ใช้ InfoPath เห็นมุมมองได้ แต่ป้องกันไม่ให้มุมมองแสดงขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์

 1. เปิดแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

 2. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 3. ภายใต้ การกระทำ ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง ให้คลิก เพิ่มมุมมองใหม่

 4. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มมุมมอง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมอง แล้วคลิก ตกลง

 5. ในรายการ เลือกมุมมอง ให้คลิกสองครั้งที่มุมมองที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

 6. คลิกแท็บ ทั่วไป

 7. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงบนเมนู 'มุมมอง' เมื่อกรอกฟอร์ม

  หมายเหตุ: การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้จะป้องกันผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตั้ง InfoPath ไม่ให้พยายามสลับไปที่มุมมองเฉพาะ InfoPath

 8. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะของ InfoPath (มุมมองจะไม่พร้อมให้ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์) แล้วคลิก ตกลง

 9. ออกแบบมุมมองของคุณตามปกติ

  ขณะนี้คุณสามารถใช้คุณลักษณะ ตัวควบคุม และการตั้งค่ามากมายในมุมมองเฉพาะ InfoPath ซึ่งไม่มีอยู่ในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวควบคุมใดๆ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ได้อย่างอิสระ ซึ่งตรงกันข้ามกับตัวควบคุมที่ทำงานในเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ คุณจะไม่เห็นข้อผิดพลาดหรือข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับความเข้ากันไดักับเบราว์เซอร์ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

  หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถใช้คุณลักษณะส่วนใหญ่ของ InfoPath ในมุมมองเฉพาะ InfoPath ได้ แต่คุณลักษณะและการตั้งค่าบางอย่างที่นำไปใช้กับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์โดยรวมยังคงถูกปิดใช้งานหรือซ่อนอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับทั้งแม่แบบฟอร์มหรือใช้สคริปต์ในมุมมองของคุณได้ เพราะมุมมองหนึ่งในแม่แบบฟอร์มของคุณนั้นเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

 10. เมื่อต้องการเพิ่มมุมมองเฉพาะ InfoPath ให้กับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-9

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: แสดงมุมมองเฉพาะเบราว์เซอร์เมื่อเปิดแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ในเว็บเบราว์เซอร์

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างกฎซึ่งกำหนดมุมมองที่ผู้ใช้จะเห็นเมื่อเปิดฟอร์มที่สร้างจากแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เป็นครั้งแรก โดยกฎจะทำงานเมื่อเปิดฟอร์มเป็นครั้งแรก และหลังจากที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เงื่อนไขในกรณีนี้จะต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้กำลังเปิดแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ในเว็บเบราว์เซอร์หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น มุมมองเฉพาะเบราว์เซอร์ของแม่แบบฟอร์มจะปรากฏขึ้น มุมมองนี้จำกัดเฉพาะชุดของคุณลักษณะที่ได้รับการสนับสนุนในเบราว์เซอร์เท่านั้น

 1. เปิดแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณที่มีมุมองเฉพาะ InfoPath

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 3. ในรายการ ประเภท ให้คลิก เปิดและบันทึก

 4. ภายใต้ ลักษณะการเปิด ให้คลิก กฎ

 5. ในกล่องโต้ตอบ กฎสำหรับการเปิดฟอร์ม ให้คลิกเพิ่ม

 6. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้พิมพ์ชื่อที่มีความหมายสำหรับกฎของคุณ เช่น กฎข้อ 1: สลับไปที่มุมมองเบราว์เซอร์

 7. เมื่อต้องการระบุเวลาที่กฎควรทำงาน ให้คลิก ตั้งค่าเงื่อนไข

 8. ในกล่องแรกภายใต้ ใช้กฎเมื่อเงื่อนไขนี้เป็นจริง ให้คลิก นิพจน์

 9. ในกล่องที่สอง ให้พิมพ์ xdEnvironment:IsBrowser() แล้วคลิก ตกลง

 10. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่มการกระทำ

 11. ในรายการ การกระทำ ให้คลิก สลับมุมมอง

 12. ในรายการ มุมมอง ให้คลิกมุมมองเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการสลับไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

 13. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กฎใดๆ ทำงานต่อจากกฎนี้ (สำหรับเหตุการณ์ปัจจุบัน) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดประมวลผลกฎเมื่อกฎนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในกล่องโต้ตอบ กฎ

  กฎที่คุณสร้างขึ้นนี้จะทำงานเมื่อเปิดแม่แบบฟอร์มและตรงตามเงื่อนไขที่คุณได้ระบุ กล่าวคือ สภาพแวดล้อมของผู้ใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ 

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: แสดงมุมมองเฉพาะ InfoPath เมื่อเปิดแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ใน InfoPath

ขณะนี้คุณจะเพิ่มกฎอีกข้อหนึ่งให้กับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณ กฎนี้ทำงานเมื่อเปิดฟอร์มครั้งแรกและหลังจากที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เงื่อนไขในกรณีนี้จะต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ที่กำลังเปิดแม่แบบฟอร์มที่เปิดจากเว็บเบราว์เซอร์นั้นได้ติดตั้ง InfoPath บนคอมพิวเตอร์ของตนหรือไม่ ถ้าติดตั้ง Infopath ไว้แล้ว มุมมองเฉพาะ InfoPath ของแม่แบบฟอร์มจะแสดงขึ้น เนื่องจากมุมมองนี้จะมองเห็นได้จากภายใน InfoPath เท่านั้น มุมมองจึงสามารถมีคุณลักษณะ InfoPath อย่างครบถ้วน

 1. เปิดแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณที่มีมุมองเฉพาะ InfoPath

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 3. ในรายการ ประเภท ให้คลิก เปิดและบันทึก

 4. ภายใต้ ลักษณะการเปิด ให้คลิก กฎ

 5. คลิก เพิ่ม

 6. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้พิมพ์ชื่อที่มีความหมายสำหรับกฎของคุณ เช่น กฎข้อ 1: สลับไปที่มุมมอง InfoPath

 7. เมื่อต้องการระบุเวลาที่กฎควรทำงาน ให้คลิก ตั้งค่าเงื่อนไข

 8. ในกล่องแรกภายใต้ ใช้กฎเมื่อเงื่อนไขนี้เป็นจริง ให้คลิก นิพจน์

 9. ในกล่องที่สอง ให้พิมพ์ not(xdEnvironment:IsBrowser())

 10. คลิก และ

 11. ในกล่องแรกภายใต้เงื่อนไขแรก ให้คลิก นิพจน์

 12. ในกล่องที่สอง ให้พิมพ์ not(xdEnvironment:IsMobile()) แล้วคลิก ตกลง

 13. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่มการกระทำ

 14. ในรายการ การกระทำ ในกล่องโต้ตอบ การกระทำ ให้คลิก สลับมุมมอง

 15. ในรายการ มุมมอง ให้คลิกมุมมองเฉพาะ InfoPath ที่คุณต้องการสลับไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

 16. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กฎใดๆ ทำงานต่อจากกฎนี้ (สำหรับเหตุการณ์ปัจจุบัน) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดประมวลผลกฎเมื่อกฎนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในกล่องโต้ตอบ กฎ

  กฎที่คุณสร้างขึ้นนี้จะทำงานเมื่อเปิดแม่แบบฟอร์มและตรงตามเงื่อนไขที่คุณระบุ กล่าวคือ สภาพแวดล้อมของผู้ใช้เป็น InfoPath และไม่ใช่เว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×