การสร้างมุมมองรายการที่แสดงการตอบกลับในลำดับชั้น

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสามารถสร้างมุมมองรายการที่รวมแม่แบบฟอร์มซึ่งใช้สำหรับการสร้างการตอบกลับไปยังข้อมูลในรายการที่เลือกได้ ในมุมมองรายการ รายการตอบกลับจะแสดงตามลำดับชั้นใต้รายการหลัก ผู้ใช้เครื่องมือแบบกำหนดเองสามารถยุบรายการตอบกลับที่อยู่ใต้รายการแม่ได้โดยคลิกไอคอนเครื่องหมายลบ (-) ที่เรียกว่า "Twisty" และขยายชุดของรายการด้วยการคลิกไอคอนเครื่องหมายบวก (+)

การตอบกลับไปยังระเบียนที่เลือก

เมื่อต้องการสร้างมุมมองชนิดนี้ คุณจะต้องมีแม่แบบฟอร์มอย่างน้อยสองแม่แบบโดยจะใช้แม่แบบสำหรับหัวข้อและรายการตอบกลับอย่างละชุด นอกจากนี้ แม่แบบฟอร์มหัวข้อและรายการตอบกลับจะต้องอ้างอิงเขตข้อมูลที่เหมือนกันอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล เขตข้อมูลนี้จะใช้ในมุมมองเพื่อสร้างลำดับชั้นรายการ ในตัวอย่างข้างต้น ทั้งแม่แบบฟอร์มหัวข้อและแม่แบบฟอร์มตอบกลับจะอ้างอิงเขตข้อมูลข้อความที่ชื่อ "สรุป"

 1. นำเข้าแม่แบบฟอร์มทั้งสองชุด โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละแม่แบบมีเขตข้อมูลสำหรับการสร้างลำดับชั้น

 2. คลิกแม่แบบฟอร์มที่คุณวางแผนว่าจะใช้เป็นฟอร์มตอบกลับ

 3. คลิกแท็บ คุณสมบัติ

 4. เลือก ใช้ฟอร์มนี้เพื่อสร้างการตอบกลับไปยังรายการที่เลือก

 5. ทางเลือก: ในรายการ เขตข้อมูล ให้เลือกตัวเลือก สืบทอด สำหรับเขตข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

  ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ รายการใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยฟอร์มตอบกลับจะสืบทอดค่าเขตข้อมูลมาจากหัวข้อหลัก ซึ่งมีประโยชน์ถ้าคุณกำลังสร้างลำดับชั้นหัวข้อ/การตอบกลับที่ใช้ข้อความ "เรื่อง" ร่วมกัน

 6. คลิกมุมมองที่คุณกำลังสร้างลำดับชั้นการตอบกลับ

 7. คลิกแท็บ ตัวกรอง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกทั้งฟอร์มหัวข้อและฟอร์มตอบกลับไว้แล้ว

 8. คลิกแท็บ คอลัมน์ แล้วเลือก แสดง Twisty ในคอลัมน์นี้เมื่อสามารถขยายแถวได้

 9. บันทึกและประกาศการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×