การสร้างฟอร์มใหม่

ผู้ออกแบบเครื่องมือรายการจะสร้างแม่แบบฟอร์มใหม่ทั้งหมดใน Microsoft Office InfoPath แล้วนำเข้าแม่แบบเหล่านี้ ซึ่งบันทึกใน InfoPath เป็นแฟ้มโซลูชันแม่แบบฟอร์ม (.xsn) มาในเครื่องมือรายการ

เมื่อต้องการเริ่มฟอร์มใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. ในเครื่องมือรายการ ให้เข้าสู่ตัวออกแบบ

 2. คลิก สร้างฟอร์ม เพื่อเปิดใช้ตัวออกแบบแม่แบบฟอร์มของ InfoPath

  แม้ว่าผู้ออกแบบสามารถเริ่มแม่แบบฟอร์มใหม่ได้โดยตรงใน InfoPath ก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณเริ่มแม่แบบฟอร์มใหม่จากตัวออกแบบเครื่องมือรายการ แม่แบบฟอร์มนั้นเริ่มจากตัวออกแบบเครื่องมือรายการที่ถูกตั้งค่าเริ่มแรกไว้สำหรับการนำเข้าเครื่องมือรายการ และยังมีคุณลักษณะเพิ่มเติมที่เหมือนกับเครื่องมือรายการที่กำหนดเองส่วนมาก

  รายละเอียด

  ให้คลิก สร้างฟอร์ม ในเครื่องมือรายการเพื่อเริ่มต้นการออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่ใน InfoPath ซึ่งมีคุณลักษณะที่มีอยู่แล้วภายในดังต่อไปนี้

  • การเชื่อมต่อข้อมูลได้รับการตั้งค่าโดยกำหนด "การส่งหลัก" เป็น "ส่งไปยังโฮสต์"

  • "ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ" ในตัวเลือกฟอร์มได้รับการตั้งค่าเป็น "โดเมน (ฟอร์มไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่อยู่ภายนอกฟอร์มได้)"

  • เขตข้อมูลระบบ "_Created", "_CreatedBy", "_Modified" และ "ModifiedBy" มีอยู่แล้วในรายการเขตข้อมูล

  • การเชื่อมต่อข้อมูลจะถูกตั้งค่าเพื่อทำให้ตัวออกแบบใช้เขตข้อมูลการค้นหาในโซลูชันของตัวออกแบบ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้เขตข้อมูลการค้นหาในเครื่องมือรายการ ผู้ออกแบบต้องสร้างแม่แบบฟอร์มที่เริ่มจากตัวออกแบบเครื่องมือรายการ

 3. ออกแบบแม่แบบฟอร์มในตัวออกแบบของ InfoPath แล้วบันทึกแม่แบบฟอร์มลงในดิสก์เป็นแฟ้ม .xsn

 4. กลับไปที่ตัวออกแบบเครื่องมือรายการ แล้วนำเข้าแฟ้มแม่แบบฟอร์มที่บันทึกใน InfoPath

 5. คลิก นำเข้าฟอร์ม

 6. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกแฟ้มแม่แบบฟอร์ม (.xsn) ไว้ แล้วคลิก เปิด

  ฟอร์มใหม่นี้จะแสดงอยู่ในรายการแม่แบบฟอร์ม และระบบจะสร้างมุมมองที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเข้าแฟ้มแม่แบบฟอร์มชื่อ "หัวข้อ.xsn" ในเครื่องมือรายการใหม่ รายการของแม่แบบฟอร์มและมุมมองฟอร์มจะปรากฏดังนี้

  รายการของแม่แบบฟอร์มและมุมมองฟอร์ม

 7. บันทึกและประกาศการเปลี่ยนแปลงการออกแบบไปยังเครื่องมือรายการหรือปรับปรุงคุณลักษณะการออกแบบอื่นๆ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×