การสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือ 'ฟอร์ม'

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้เครื่องมือ 'ฟอร์ม' เพื่อสร้างฟอร์มรายการเดียวได้อย่างรวดเร็ว ฟอร์มชนิดนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหนึ่งระเบียนต่อครั้ง ดังแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ฟอร์มรายการเดียว

1. ฟอร์มจะแสดงข้อมูลสำหรับระเบียนเดียว

2. ในบางกรณี Access เพิ่มแผ่นข้อมูลย่อยเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนสร้างแผ่นข้อมูลย่อยโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณใช้เครื่องมือ 'ฟอร์ม' เขตข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลต้นแบบจะถูกเพิ่มลงในฟอร์ม คุณสามารถเริ่มใช้ฟอร์มใหม่ได้ทันที หรือคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟอร์มในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

สร้างฟอร์มรายการเดียว

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือแบบสอบถามที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้อยู่บนฟอร์ม

  2. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มฟอร์ม คลิกฟอร์ม รูปปุ่ม

    Access สร้างฟอร์ม และแสดงในมุมมองเค้าโครง ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบฟอร์มในขณะนั้นจะแสดงข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดของกล่องข้อความให้พอดีกับข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองฟอร์ม ให้ดูบทความมุมมองใดที่ฉันควรใช้: มุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบได้อย่างไร

  3. เมื่อต้องการเริ่มการทำงานกับฟอร์ม สลับไปยังมุมมองฟอร์ม:

    • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มมุมมอง คลิกมุมมอง แล้ว คลิ กมุมมองฟอร์ม รูปปุ่ม

การสร้างแผ่นข้อมูลย่อยโดยอัตโนมัติ

ถ้า Access พบตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มกับตารางหรือแบบสอบถามที่คุณใช้เพื่อสร้างฟอร์ม Access จะเพิ่มแผ่นข้อมูลย่อยลงในฟอร์มที่ยึดตามตารางหรือแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างฟอร์มอย่างง่ายที่ยึดตามตารางลูกค้า และมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มที่กำหนดไว้ระหว่างตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อ แผ่นข้อมูลย่อยจะแสดงระเบียนทั้งหมดในตารางใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับระเบียนลูกค้าปัจจุบัน ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการแผ่นข้อมูลย่อยบนฟอร์ม คุณสามารถลบแผ่นข้อมูลย่อยได้โดยการสลับไปที่มุมมองเค้าโครง เลือกแผ่นข้อมูล แล้วกด DELETE

ถ้ามีตารางมากกว่าหนึ่งตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มกับตารางที่คุณใช้เพื่อสร้างฟอร์ม Access จะไม่เพิ่มแผ่นข้อมูลใดๆ ลงในฟอร์ม

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×