การสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์ม

การสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับ Access Web App ซึ่งเป็นชนิดฐานข้อมูลที่คุณออกแบบด้วย Access และประกาศแบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแอป Access

คุณสามารถใช้เครื่องมือฟอร์มในการสร้างฟอร์มรายการเดียวได้อย่างรวดเร็ว ฟอร์มชนิดนี้จะแสดงข้อมูลครั้งละหนึ่งระเบียน ดังที่แสดงในภาพประกอบด้านล่าง

ฟอร์มรายการเดียว

1. ฟอร์มจะแสดงข้อมูลสำหรับระเบียนเดียว

2. ในบางกรณี Access เพิ่มแผ่นข้อมูลย่อยเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนสร้างแผ่นข้อมูลย่อยโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณใช้เครื่องมือฟอร์ม เขตข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลต้นแบบจะถูกเพิ่มลงในฟอร์ม คุณสามารถเริ่มใช้ฟอร์มใหม่ได้ทันที หรือคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟอร์มในมุมมองเค้าโครง หรือมุมมองออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณยิ่งขึ้น

การสร้างฟอร์มรายการเดียว

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงบนฟอร์ม

  2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์ม

    Access จะสร้างฟอร์มและแสดงฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของฟอร์มขณะที่ฟอร์มแสดงข้อมูลอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดของกล่องข้อความให้พอดีกับข้อมูลได้

  3. เมื่อต้องการเริ่มต้นการใช้ฟอร์ม ให้สลับไปที่มุมมองฟอร์ม ดังนี้

    • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก มุมมองฟอร์ม

การสร้างแผ่นข้อมูลย่อยโดยอัตโนมัติ

ถ้า Access พบตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มกับตารางหรือคิวรีที่คุณใช้ในการสร้างฟอร์ม Access จะเพิ่มแผ่นข้อมูลย่อยลงในฟอร์มที่ยึดตามตารางหรือคิวรีที่เกี่ยวข้องนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างฟอร์มอย่างง่ายที่ยึดตามตารางลูกค้า และมีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มที่กำหนดไว้ระหว่างตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อ แผ่นข้อมูลย่อยจะแสดงระเบียนทั้งหมดในตารางใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับระเบียนลูกค้าปัจจุบัน ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการให้มีแผ่นข้อมูลย่อยบนฟอร์ม คุณสามารถลบแผ่นข้อมูลย่อยนั้นได้ด้วยการสลับไปที่มุมมองเค้าโครง เลือกแผ่นข้อมูล แล้วกด DELETE

ถ้ามีตารางมากกว่าหนึ่งตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มกับตารางที่คุณใช้เพื่อสร้างฟอร์ม Access จะไม่เพิ่มแผ่นข้อมูลใดๆ ลงในฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×