การสร้างฟอร์มแยก

ฟอร์มแยกเป็นคุณลักษณะใหม่ใน Microsoft Office Access 2007 ที่ให้มุมมองข้อมูลของคุณได้สองมุมมองในเวลาเดียวกัน ได้แก่ มุมมองฟอร์มและมุมมองแผ่นข้อมูล โดยมุมมองทั้งสองนี้จะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเดียวกันและข้อมูลของมุมมองทั้งสองจะถูกทำให้ตรงกันตลอดเวลา การเลือกเขตข้อมูลในส่วนหนึ่งของฟอร์มจะเป็นการเลือกเขตข้อมูลเดียวกันในอีกส่วนด้วย คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลจากส่วนใดก็ได้ (ซึ่งมีแหล่งระเบียนที่สามารถปรับปรุงได้ และคุณไม่ได้กำหนดค่าฟอร์มเพื่อป้องกันการกระทำเหล่านี้ไว้)

การใช้ฟอร์มแยกจะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากฟอร์มทั้งสองชนิดในรูปของฟอร์มเดี่ยว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ส่วนแผ่นข้อมูลของฟอร์มเพื่อระบุตำแหน่งระเบียนได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นใช้ส่วนที่เป็นฟอร์มเพื่อดูหรือแก้ไขระเบียนนั้น โดยส่วนที่เป็นฟอร์มสามารถใช้เป็นส่วนหัวที่น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้สำหรับส่วนแผ่นข้อมูล เทคนิคนี้ถูกใช้ในฐานข้อมูลแม่แบบจำนวนมากที่มีพร้อมให้ใช้งานอยู่แล้วใน Office Access 2007

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างฟอร์มแยกใหม่โดยใช้เครื่องมือ 'ฟอร์มแยก'

เปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ของคุณให้เป็นฟอร์มแยก

ปรับแต่งฟอร์มแยกของคุณ

สร้างฟอร์มแยกใหม่โดยใช้เครื่องมือ 'ฟอร์มแยก'

กระบวนงานนี้จะเป็นการสร้างฟอร์มแยกใหม่ขึ้นมาเองตั้งแต่ต้น โดยฟอร์มดังกล่าวจะยึดตามตารางหรือแบบสอบถามที่คุณเลือกจากบานหน้าต่างนำทางหรือที่เปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือแบบสอบถามที่มีข้อมูลที่คุณต้องการบนฟอร์มของคุณ หรือเปิดตารางหรือแบบสอบถามในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม แล้วคลิก ฟอร์มแยก รูปปุ่ม

Access จะสร้างฟอร์มและแสดงฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง ซึ่งในมุมมองนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบให้กับฟอร์มที่กำลังแสดงข้อมูลอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของกล่องข้อความให้เหมาะสมกับข้อมูลได้ ถ้าจำเป็น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ของคุณให้เป็นฟอร์มแยก

คุณสามารถเปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ของคุณให้เป็นฟอร์มแยกได้ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติฟอร์มไม่กี่อย่าง

 1. เปิดฟอร์มของคุณในมุมมองออกแบบด้วยการคลิกขวาที่ฟอร์มนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ถ้ายังไม่มีการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. เลือก ฟอร์ม จากรายการแบบหล่นลงที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ

 4. บนแท็บ รูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ ในรายการแบบหล่นลงของ มุมมองเริ่มต้น ให้เลือก ฟอร์มแยก

 5. ตรวจสอบฟอร์มของคุณในมุมมองฟอร์ม เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองฟอร์ม ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อของฟอร์มนั้นในบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

ปรับแต่งฟอร์มแยกของคุณ

หลังจากที่คุณสร้างฟอร์มแยกของคุณแล้ว คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการได้

ตั้งค่าคุณสมบัติฟอร์มแยก

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการของคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มแยกที่คุณสามารถตั้งค่าบนแผ่นคุณสมบัติเพื่อปรับแต่งฟอร์มของคุณ ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้เปิดอยู่ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ นอกจากนี้ ยังต้องแน่ใจด้วยว่า Form ถูกเลือกไว้แล้วในรายการแบบหล่นลงที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ คุณสมบัติทั้งหมดในตารางจะอยู่ภายในแท็บ รูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ

คุณสมบัติ

มุมมองที่คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติได้

คำอธิบาย

การวางแนวฟอร์มแยก

เฉพาะมุมมองออกแบบ

อนุญาตให้คุณกำหนดได้ว่าจะให้แผ่นข้อมูลปรากฏอยู่ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย หรือด้านขวาของฟอร์ม

แผ่นข้อมูลฟอร์มแยก

มุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง

ถ้าตั้งค่าเป็น อนุญาตให้แก้ไข (และแหล่งระเบียนของฟอร์มสามารถปรับปรุงได้) Access จะอนุญาตให้ทำการแก้ไขได้บนแผ่นข้อมูล ถ้าตั้งค่าคุณสมบัติเป็น อ่านอย่างเดียว Access จะป้องกันการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นกับแผ่นข้อมูล

แถบตัวแยกฟอร์มแยก

เฉพาะมุมมองออกแบบ

ถ้าตั้งค่าเป็น ใช่ Access จะอนุญาตให้คุณปรับขนาดฟอร์มและแผ่นข้อมูลด้วยการย้ายแถบตัวแยกที่ทำหน้าที่แยกสองส่วนนี้ออกจากกัน คุณสามารถลากแถบตัวแยกเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับแผ่นข้อมูลมากขึ้นหรือน้อยลงได้ ถ้าตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น ไม่ใช่ แถบตัวแยกจะถูกซ่อนไว้ และไม่สามารถปรับขนาดฟอร์มและแผ่นข้อมูลได้

บันทึกตำแหน่งแถบตัวแยก

เฉพาะมุมมองออกแบบ

ถ้าตั้งค่าเป็น ใช่ ฟอร์มจะเปิดพร้อมกับแถบตัวแยกในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่คุณใช้ครั้งสุดท้าย ถ้าตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น ไม่ใช่ คุณไม่สามารถปรับขนาดฟอร์มและแผ่นข้อมูลได้ และแถบตัวแยกจะถูกซ่อนไว้

ขนาดฟอร์มแยก

มุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง

อนุญาตให้คุณระบุความสูงและความกว้าง (ขึ้นอยู่กับว่าฟอร์มถูกแยกตามแนวตั้งหรือแนวนอน) สำหรับส่วนของฟอร์มแยกของฟอร์มได้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 1" เพื่อตั้งค่าฟอร์มให้มีความสูงหรือกว้าง 1 นิ้ว พิมพ์ Auto เพื่อตั้งค่าขนาดของฟอร์มตามวิธีอื่นๆ เช่น การลากแถบตัวแยกในมุมมองเค้าโครง

การพิมพ์ฟอร์มแยก

มุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง

อนุญาตให้คุณกำหนดได้ว่าจะให้ส่วนใดของฟอร์มถูกพิมพ์เมื่อคุณพิมพ์ฟอร์ม ถ้าตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น แสดงเฉพาะฟอร์ม จะมีเฉพาะส่วนฟอร์มเท่านั้นที่ถูกพิมพ์ ถ้าตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น แสดงเฉพาะแผ่นข้อมูล จะมีเฉพาะส่วนแผ่นข้อมูลเท่านั้นที่ถูกพิมพ์

ทำให้ตัวแยกฟอร์มอยู่กับที่

เมื่อต้องการทำให้ตัวแยกฟอร์มอยู่กับที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สามารถย้ายตัวแยกได้ ให้ดำเนินการต่อไปนี้

 1. สลับไปยังมุมมองออกแบบด้วยการคลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ถ้ายังไม่มีการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. เลือก ฟอร์ม จากรายการแบบหล่นลงที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ

 4. บนแท็บ รูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ แถบตัวแยกฟอร์มแยก เป็น ไม่ใช่

 5. ตั้งค่าคุณสมบัติ บันทึกตำแหน่งแถบตัวแยก เป็น ใช่

 6. สลับไปยังมุมมองเค้าโครงด้วยการคลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 7. ลากแถบตัวแยกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ (หรือพิมพ์ความสูงที่แน่นอนในกล่องคุณสมบัติ ขนาดฟอร์มแยก

 8. สลับไปยังมุมมองฟอร์มเพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้

ตัวแยกจะอยู่ในตำแหน่งที่คุณตั้งค่าไว้ และแถบตัวแยกจะถูกซ่อน

เพิ่มหรือลบเขตข้อมูล

 1. ถ้าบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไม่ได้แสดงอยู่ บนแท็บ การจัดรูปแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

 2. ค้นหาตำแหน่งเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นลากเขตข้อมูลลงในแผ่นข้อมูลหรือฟอร์ม

  ถ้าคุณลากเขตข้อมูลลงในแผ่นข้อมูลแล้ว เขตข้อมูลจะถูกเพิ่มลงในฟอร์มด้วย ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณลากเขตข้อมูลลงในฟอร์ม เขตข้อมูลนั้นก็จะถูกเพิ่มลงในแผ่นข้อมูลด้วย

 3. เมื่อต้องการลบเขตข้อมูล คุณต้องใช้ส่วนที่เป็นฟอร์มของฟอร์มแยก ให้คลิกเขตข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นกด DELETE

  เขตข้อมูลจะถูกเอาออกจากทั้งฟอร์มและแผ่นข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเขตข้อมูลโดยใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้ดูบทความ การเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×