การสร้างฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น รายการและไลบรารี SharePoint ส่วนใหญ่จะรวมฟอร์มที่แสดงขึ้นเมื่อคุณต้องการเพิ่มรายการ หรือแก้ไขหรือแสดงรายการในรายการหรือไลบรารีนั้น ด้วย Microsoft Office SharePoint Designer 2007คุณสามารถแทนที่ฟอร์มรายการเริ่มต้นใดๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง ซึ่งคุณออกแบบเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคุณ หลังจากที่คุณสร้างฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง ซึ่งรวมเขตข้อมูลที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถทำให้ฟอร์มใหม่เป็นฟอร์มเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารีนั้นได้

หลังจากที่คุณสร้างฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง คุณสามารถใช้เครื่องมือ WYSIWYG ในOffice SharePoint Designer 2007 เพื่อเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออก เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบฟอนต์ สี เมื่อคุณทำเช่นนี้ Extensible สไตล์ชีภาษา (XSL) จะถูกแทรกลงใน HTML ได้โดยตรง แม้ว่าคุณจะสามารถแก้ไข XSL โดยตรงในมุมมองโค้ด คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบในOffice SharePoint Designer 2007 เพื่อนำไปใช้ XSL ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายโดยไม่ ต้องทราบ XSL ใดก็

บทความนี้แสดงให้คุณเห็นวิธีค้นหาตำแหน่งฟอร์มรายการเริ่มต้น วิธีสร้างเพจใหม่ที่มีฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง และวิธีเชื่อมโยงเพจใหม่นั้นกับรายการ

ในบทความนี้

ระบุตำแหน่งที่ตั้งฟอร์มรายการเริ่มต้น

สร้างหน้าใหม่ที่ประกอบด้วยฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง

กำหนดความสัมพันธ์ของรายการในหน้าใหม่

การค้นหาตำแหน่งฟอร์มรายการเริ่มต้น

รายการและไลบรารี SharePoint ส่วนใหญ่จะมีฟอร์มรายการที่ใช้เพื่อเพิ่มรายการใหม่ แก้ไข หรือแสดงรายการใน รายการหรือไลบรารีนั้น ฟอร์มรายการจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีรายการที่เชื่อมโยง

แม้ว่าการค้นหาตำแหน่งฟอร์มเริ่มต้นก่อนที่จะสร้างฟอร์มรายการแบบกำหนดเองจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น แต่อาจช่วยให้คุณทราบตำแหน่งที่ตั้งของฟอร์มเริ่มต้นเหล่านั้น และจัดเก็บฟอร์มรายการที่คุณกำหนดเองไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน เมื่อต้องการค้นหาฟอร์มรายการเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารี ให้ทำดังนี้

 1. ถ้ามองไม่เห็น รายการโฟลเดอร์ บนเมนู มุมมอง ให้คลิก รายการโฟลเดอร์

  แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์รายการ กด ALT + F1

 2. สำหรับรายการ SharePoint ใน รายการโฟลเดอร์ ให้ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ รายการ สำหรับไลบรารี SharePoint ให้ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ เอกสารที่ใช้ร่วมกัน ถ้าโฟลเดอร์ รายการ หรือ เอกสารที่ใช้ร่วมกัน ถูกยุบลงไป ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายออกมา

 3. ค้นหาตำแหน่งรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง ถ้ารายการหรือไลบรารีรายการถูกยุบลงไป ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายออกมา

  ในภาพประกอบต่อไปนี้ รายการ ข้อความประกาศ ถูกขยายออกมา

  ฟอร์มรายการสำหรับรายการ SharePoint ตามที่ปรากฏในรายการโฟลเดอร์

ตามค่าเริ่มต้น จะมีแฟ้มเพจฟอร์มสามแฟ้มปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ ได้แก่ DispForm.aspx EditForm.aspx และ NewForm.aspx แฟ้มที่สี่ AllItems.aspx คือมุมมองข้อมูลเริ่มต้นที่แสดงข้อมูลในรายการ ดังแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

เพจฟอร์ม AllItems ตามที่ปรากฏในเบราว์เซอร์

หมายเหตุ: ในโฟลเดอร์ อาจมีเพจมุมมองข้อมูลหลายเพจ นอกเหนือจากเพจฟอร์มต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการ

ด้วย Office SharePoint Designer 2007คุณสามารถสร้างฟอร์มแบบกำหนดเอง ซึ่งจะแทนที่ฟอร์มสร้างรายการเริ่มต้น ฟอร์มแก้ไขรายการ หรือฟอร์มแสดงรายการ ด้วยการแทนที่ Web Part มุมมองรายการที่มีอยู่ด้วย Web Part ฟอร์มแบบกำหนดเอง

ภาพประกอบสามภาพต่อไปนี้ แสดงให้เห็นฟอร์มรายการเริ่มต้นสำหรับรายการข้อความประกาศ

 • เพจ NewForm.aspx แสดงฟอร์มสร้างรายการที่ปรากฏเมื่อคุณเพิ่มรายการใหม่เข้าในรายการ

  เพจ NewForm.aspx ตามที่ปรากฏในเบราว์เซอร์

 • เพจ EditForm.aspx แสดงฟอร์มแก้ไขรายการที่ปรากฏเมื่อคุณแก้ไขข้อมูลในรายการ

  เพจ EditForm.aspx ตามที่ปรากฏในเบราว์เซอร์

 • เพจ DispForm.aspx ให้ฟอร์มแสดงรายการที่ปรากฏเมื่อคุณดูข้อมูลหนึ่งๆ จากรายการ

  เพจฟอร์ม DispForm.aspx ตามที่ปรากฏในเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

การสร้างเพจใหม่ที่มีฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง

คุณเริ่มต้นด้วย การสร้างเพจใหม่ แล้วแทรกฟอร์มรายการแบบกำหนดเองลงในเพจนั้น หลังจากบันทึกเพจแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงเพจนั้นกับรายการที่มีอยู่ได้

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สร้าง บนแท็บ เพจ ให้คลิก ทั่วไป แล้วคลิกสองครั้งที่ ASPX

 3. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ ตัวควบคุม SharePoint แล้วคลิก ฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบ ฟอร์มรายการหรือไลบรารีเอกสาร จะเปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบฟอร์มรายการหรือไลบรารีเอกสาร

 4. ในรายการ รายการหรือไลบรารีเอกสารที่จะใช้กับฟอร์ม ให้เลือกรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างฟอร์ม เมื่อต้องการทำตามตัวอย่าง ให้คลิก ข้อความประกาศ

 5. ในรายการ ชนิดเนื้อหาที่จะใช้กับฟอร์ม ให้คลิกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการใช้ฟอร์ม เมื่อต้องการทำตามตัวอย่าง ให้คลิก ข้อความประกาศ (นี่อาจเป็นตัวเลือกเดียวของคุณ เนื่องจากรายการข้อความประกาศมีเนื้อหาเริ่มต้นเพียงชนิดเดียว)

  รายการหรือไลบรารีทั้งหมดสามารถถูกกำหนดค่าเพื่ออนุญาตให้ใช้ชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ซึ่งจะปรากฏอยู่ในกล่องโต้ตอบนี้ในรายการ ชนิดเนื้อหาที่จะใช้กับฟอร์ม คุณสามารถใช้ชุดของฟอร์มรายการแบบกำหนดเองที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละชนิดเนื้อหา ซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับรายการหรือไลบรารี ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการของคุณมีทั้งชนิดเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์และชนิดเนื้อหาข่าวอุตสาหกรรม คุณสามารถสร้างและใช้ชุดของฟอร์มรายการแบบกำหนดเองที่แยกกันสองชุด โดยหนึ่งชุดสำหรับแต่ละชนิดของเนื้อหาสองชนิด

  ข้อดีของการใช้ชุดฟอร์มรายการแบบกำหนดเองโดยแยกกันสำหรับแต่ละชนิดเนื้อหาคือ แต่ละฟอร์มรายการแบบกำหนดเองจะถูกออกแบบเพื่อแสดงเฉพาะเขตข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับชนิดเนื้อหานั้นๆ

 6. ภายใต้ ชนิดของฟอร์มที่จะสร้าง ให้ระบุว่าคุณต้องการสร้าง ฟอร์มสร้างรายการฟอร์มแก้ไขรายการ หรือ ฟอร์มแสดงรายการ

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่าง ให้คลิก ฟอร์มสร้างรายการ

 7. เมื่อต้องการรวมแถบเครื่องมือกับแบบฟอร์ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเครื่องมือมาตรฐาน

  ฟอร์มรายการแบบกำหนดเองสามารถรวมแถบเครื่องมือ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการดำเนินการทั่วไปสำหรับรายการหนึ่งๆ คำสั่งบนแถบเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับชนิดของฟอร์ม ตัวอย่างเช่น แถบเครื่องมือสำหรับ EditForm.aspx อาจมีลักษณะเหมือนภาพประกอบต่อไปนี้

  แถบเครื่องมือ EditForm.aspx

  แต่แถบเครื่องมือสำหรับ DispForm.aspx อาจมีลักษณะเหมือนภาพประกอบนี้

  แถบเครื่องมือ DispForm.aspx

 8. คลิก ตกลงฟอร์มสร้างรายการ จะปรากฏบนเพจ

  ฟอร์มสร้างรายการปรากฏบนเพจ

  หมายเหตุ: ภาพประกอบแสดงตัวอย่างของเพจ ASPX ที่ไม่ถูกแนบกับเพจต้นแบบ เมื่อต้องการนำลักษณะหน้าตาของไซต์ SharePoint ของคุณไปใช้ ให้แนบเพจนั้นกับเพจต้นแบบ โดยบนเมนู รูปแบบ ให้ชี้ไปที่ เพจต้นแบบ แล้วคลิก แนบเพจต้นแบบ ในกล่องโต้ตอบ เลือกเพจต้นแบบ ให้คลิก เพจต้นแบบเริ่มต้น แล้วคลิก ตกลง กล่องโต้ตอบ ตรงตามขอบเขตเนื้อหา จะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการจับคู่เนื้อหาของเพจกับตัวยึดเนื้อหา PlaceHolderMain ให้คลิก ตกลง

  ตามค่าเริ่มต้น ฟอร์มรายการแบบกำหนดเองจะแสดงเขตข้อมูลเริ่มต้นสำหรับชนิดฟอร์มที่เลือก พร้อมด้วยตัวควบคุมเริ่มต้นใดๆ สำหรับแต่ละเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น สำหรับรายการข้อความประกาศ เขตข้อมูลวันหมดอายุจะมีตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ เขตข้อมูลที่ต้องการ ถ้ามี จะถูกระบุโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องหมายดอกจัน

 9. เมื่อต้องการบันทึกฟอร์มรายการแบบกำหนดเองใหม่ บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น หรือคุณสามารถกด CTRL+S

 10. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในกล่องรายการขนาดใหญ่ ให้เรียกดูโฟลเดอร์รายการหรือไลบรารีที่มีการสร้างฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่างในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ดับเบิลคลิกที่รายการ ทางแล้ว คลิกสองครั้งที่ข้อความประกาศ เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่ประกาศ ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์NewAnnouncementsแล้ว คลิ กบันทึก

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่างในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์NewAnnouncementsทางแล้ว คลิกบันทึก

  เพจ NewAnnouncements.aspx จะปรากฏขึ้นใน รายการโฟลเดอร์ ในโฟลเดอร์ ข้อความประกาศ

ด้านบนของหน้า

การเชื่อมโยงเพจใหม่กับรายการ

หลังจากที่คุณสร้างฟอร์มรายการแบบกำหนดเองแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงฟอร์มนั้นกับรายการที่สร้างขึ้นได้ ฟอร์มรายการแบบกำหนดเองจะไม่ปรากฏในเบราว์เซอร์เมื่อผู้ใช้สร้าง ดู หรือแก้ไขข้อมูลในรายการนั้น จนกว่าคุณจะเชื่อมโยงฟอร์มรายการแบบกำหนดเองนั้นเข้ากับรายการ

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ คุณได้สร้าง NewAnnouncements.aspx สำหรับรายการข้อความประกาศ ดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือ เชื่อมโยง NewAnnouncements.aspx เข้ากับรายการข้อความประกาศ

 1. ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่รายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเชื่อมโยงฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง  ซึ่งในตัวอย่างนี้คือ ข้อความประกาศ  แล้วคลิก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติรายการ ให้คลิกแท็บ แฟ้มสนับสนุน

 3. ถ้ารายการของคุณถูกกำหนดค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ในรายการ ฟอร์มที่เฉพาะเจาะจงของชนิดเนื้อหา ให้คลิกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการใช้ฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง

  ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนชนิดเนื้อหา กล่องข้อความจะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงฟอร์มที่ใช้สำหรับชนิดเนื้อหาปัจจุบัน แต่ละชนิดเนื้อหาสามารถใช้ชุดของฟอร์มรายการแบบกำหนดเองแยกกันได้

 4. ภายใต้ ฟอร์มสร้างรายการ ให้คลิก เรียกดู ค้นหาตำแหน่งและคลิกฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง  ซึ่งในตัวอย่างนี้คือ NewAnnouncements.aspx  แล้วคลิก ตกลง

  ขณะนี้เส้นทางไปยังฟอร์มรายการแบบกำหนดเองจะปรากฏขึ้นในกล่อง ฟอร์มสร้างรายการ

 5. คลิก ตกลง

ถ้าคุณได้ทำตามตัวอย่างนี้แล้ว คุณสามารถทดสอบฟอร์มที่กำหนดเองใหม่นี้ได้ โดยคลิก Default.aspx ใน รายการโฟลเดอร์ แล้วคลิก F12 เพื่อเปิดเพจในเบราว์เซอร์ ในเบราว์เซอร์ ภายใต้ ข้อความประกาศ ให้คลิก เพิ่มข้อความประกาศใหม่ เพื่อเปิดฟอร์มรายการใหม่ที่กำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×