การสร้างฟอร์มที่สามารถเติมได้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการสร้างฟอร์มใน Word ที่ให้บุคคลอื่นสามารถกรอกข้อมูลได้ ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตและเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา ตัวควบคุมเนื้อหาประกอบด้วยสิ่งต่างๆ เช่น กล่องกาเครื่องหมาย กล่องข้อความ ตัวใช้เลือกวันที่ และรายการดรอปดาวน์ ถ้าคุณคุ้นเคยกับฐานข้อมูลอยู่แล้ว ตัวควบคุมเนื้อหาเหล่านี้ยังสามารถลิงก์กับข้อมูลได้ด้วย

การสร้างฟอร์มที่สามารถเติมได้สามารถเริ่มต้นได้ด้วยหกขั้นตอนพื้นฐาน มาลองปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างดู

ขั้นตอนที่ 1: การแสดงแท็บ นักพัฒนา

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก กำหนด Ribbon เอง

 4. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง ในรายการภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบกำหนด Ribbon เอง

ขั้นตอนที่ 2: เปิดเทมเพลตหรือเอกสารที่จะให้ฟอร์มยึดตาม

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตฟอร์มได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และถ้าต้องการเริ่มตั้งแต่ต้น ให้เริ่มด้วยเทมเพลตเปล่า

เริ่มด้วยเทมเพลตฟอร์ม

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ใหม่

 3. ในกล่องค้นหาเทมเพลตออนไลน์ ใส่ชนิดของฟอร์มที่คุณต้องการสร้าง และกด ENTER

 4. คลิกเทมเพลตฟอร์มที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก สร้าง

เริ่มด้วยเทมเพลตว่าง

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก สร้าง

 3. คลิก เอกสารเปล่า

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเนื้อหาลงในฟอร์ม

บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก โหมดออกแบบ แล้วแทรกตัวควบคุมที่คุณต้องการ

ปุ่ม โหมดออกแบบ

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ฟอร์มที่สร้างขึ้นมาโดยใช้ตัวควบคุมเนื้อหาต่างๆ ได้ แต่กล่องที่อยู่รอบๆ ตัวควบคุมเนื้อหาจะไม่ถูกพิมพ์ออกมาด้วย

แทรกตัวควบคุมข้อความตรงจุดที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้

ในตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวหนาหรือตัวเอียง และพวกเขาสามารถพิมพ์หลายย่อหน้าได้ ถ้าคุณต้องการจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้เพิ่ม ให้แทรกตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา

 1. คลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บนักพัฒนา คลิกตัวควบคุมเนื้อหาของข้อความแบบ Rich รูป Ribbon หรือตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา รูป Ribbon

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงของตัวควบคุม ให้ดูที่ ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

แทรกตัวควบคุมรูปภาพ

บ่อยครั้งจะมีการใช้ตัวควบคุมรูปภาพสำหรับเทมเพลต แต่คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมรูปภาพนี้ลงในฟอร์มได้เช่นกัน

 1. คลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหารูปภาพ

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงของตัวควบคุม ให้ดูที่ ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

แทรกตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูป

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเมื่อคุณต้องการให้บุคคลอื่นสามารถเลือกกลุ่มข้อความกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังตั้งค่าเทมเพลตสัญญา และคุณต้องการเพิ่มข้อความต้นแบบอื่นๆ ตามความต้องการเฉพาะของสัญญานั้นๆ คุณสามารถสร้างตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text สำหรับข้อความต้นแบบแต่ละเวอร์ชัน แล้วคุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text นั้น

คุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปในฟอร์มได้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหา:

  ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูป

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงของตัวควบคุม ให้ดูที่ ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

แทรกกล่องคำสั่งผสมหรือรายการดรอปดาวน์

ในกล่องคำสั่งผสม ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกที่คุณให้ไว้หรือพวกเขาสามารถพิมพ์ข้อมูลของพวกเขาเองได้ ในรายการดรอปดาวน์ ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกเท่านั้น

 1. บนแท็บนักพัฒนา คลิกตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องคำสั่งผสม รูปปุ่ม หรือตัวควบคุมเนื้อหาของรายการดรอปดาวน์ รูป Ribbon

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา จากนั้นบนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก คุณสมบัติ

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการตัวเลือก ให้คลิก เพิ่ม ภายใต้ คุณสมบัติของรายการดรอปดาวน์

 4. พิมพ์ตัวเลือกลงในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง เช่น ใช่ ไม่ใช่ หรือ อาจจะ

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งตัวเลือกทั้งหมดอยู่ในรายการดรอปดาวน์

 5. กรอกคุณสมบัติอื่นๆ ลงไปตามที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ผู้ใช้จะไม่สามารถคลิกตัวเลือกได้

แทรกตัวใช้เลือกวันที่

 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหาตัวใช้เลือกวันที่

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงของตัวควบคุม ให้ดูที่ ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงของตัวควบคุม ให้ดูที่ ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

ขั้นตอนที่ 4: การตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

ตัวควบคุมเนื้อหาแต่ละตัวมีคุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่มีตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงวันที่

 1. คลิกที่ตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก คุณสมบัติ แล้วเปลี่ยนคุณสมบัติที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 5: การเพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้ลงในฟอร์ม

ข้อความแนะนำวิธีใช้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานฟอร์มที่คุณสร้างและกระจายได้ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นในตัวควบคุมเนื้อหาได้

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก โหมดออกแบบ

 2. คลิกที่ตัวควบคุมเนื้อหาในที่ซึ่งคุณต้องการแก้ไขข้อความแนะนำวิธีใช้พื้นที่ที่สำรองไว้

 3. แก้ไขตัวแทนข้อความและจัดรูปแบบตัวแทนข้อความตามที่คุณต้องการ

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก โหมดออกแบบ เพื่อปิดใช้งานฟีเจอร์ออกแบบและบันทึกข้อความแนะนำวิธีใช้

หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ฟอร์มพิมพ์ข้อความของพวกเขาเองแทนที่ข้อความแนะนำวิธีใช้

ขั้นตอนที่ 6: เพิ่มการป้องกันลงในฟอร์ม

ถ้าคุณต้องการจำกัดจำนวนบุคคลอื่นที่สามารถแก้ไขหรือจัดรูปแบบฟอร์ม ให้ใช้คำสั่ง จำกัดการแก้ไข ดังนี้

 1. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการล็อกหรือป้องกัน

 2. คลิก หน้าแรก > เลือก > เลือกทั้งหมด หรือกด CTRL+A

 3. คลิก นักพัฒนา > จำกัดการแก้ไข

 4. หลังจากเลือกข้อจำกัด คลิกใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทดสอบฟอร์มนั้นๆ ได้ก่อนที่จะกระจายฟอร์มออกไป เปิดฟอร์มนั้น กรอกข้อความตามที่ผู้ใช้ควรจะกรอก แล้วบันทึกสำเนาไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×