Office

การสร้างฟอร์มที่สามารถเติมได้

เมื่อต้องการสร้างฟอร์มใน Word ที่ให้บุคคลอื่นสามารถกรอกข้อมูลได้ ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตและเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา ตัวควบคุมเนื้อหาประกอบด้วยสิ่งต่างๆ เช่น กล่องกาเครื่องหมาย กล่องข้อความ ตัวใช้เลือกวันที่ และรายการดรอปดาวน์ ถ้าคุณคุ้นเคยกับฐานข้อมูลอยู่แล้ว ตัวควบคุมเนื้อหาเหล่านี้ยังสามารถลิงก์กับข้อมูลได้ด้วย

การสร้างฟอร์มที่สามารถเติมได้สามารถเริ่มต้นได้ด้วยหกขั้นตอนพื้นฐาน มาลองปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างดู

ขั้นตอนที่ 1: แสดงแท็บ นักพัฒนา

 1. บนแท็บไฟล์ให้ไปที่ตัวเลือก>กำหนด Ribbon เอง

 2. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง ในรายการภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบกำหนด Ribbon เอง

ขั้นตอนที่ 2: เปิดเทมเพลตหรือเอกสารที่จะให้ฟอร์มยึดตาม

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตฟอร์มได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และถ้าต้องการเริ่มตั้งแต่ต้น ให้เริ่มด้วยเทมเพลตเปล่า

เริ่มด้วยเทมเพลตฟอร์ม

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ใหม่

 3. ในกล่องค้นหาเทมเพลตออนไลน์ให้ใส่ชนิดของฟอร์มที่คุณต้องการสร้างแล้วกด enter

 4. คลิกเทมเพลตฟอร์มที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก สร้าง

เริ่มด้วยเทมเพลตว่าง

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก สร้าง

 3. คลิก เอกสารเปล่า

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเนื้อหาลงในฟอร์ม

บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก โหมดออกแบบ แล้วแทรกตัวควบคุมที่คุณต้องการ

ปุ่ม โหมดออกแบบ

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ฟอร์มที่สร้างขึ้นมาโดยใช้ตัวควบคุมเนื้อหาต่างๆ ได้ แต่กล่องที่อยู่รอบๆ ตัวควบคุมเนื้อหาจะไม่ถูกพิมพ์ออกมาด้วย

แทรกตัวควบคุมข้อความตรงจุดที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้

ในตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวหนาหรือตัวเอียง และพวกเขาสามารถพิมพ์หลายย่อหน้าได้ ถ้าคุณต้องการจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้เพิ่ม ให้แทรกตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บนักพัฒนาให้คลิกตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text รูป Ribbon หรือตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา รูป Ribbon

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงของตัวควบคุม ให้ดูที่ ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

แทรกตัวควบคุมรูปภาพ

บ่อยครั้งจะมีการใช้ตัวควบคุมรูปภาพสำหรับเทมเพลต แต่คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมรูปภาพนี้ลงในฟอร์มได้เช่นกัน

 1. คลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหารูปภาพ

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงของตัวควบคุม ให้ดูที่ ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

แทรกตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูป

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเมื่อคุณต้องการให้บุคคลอื่นสามารถเลือกกลุ่มข้อความกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังตั้งค่าเทมเพลตสัญญา และคุณต้องการเพิ่มข้อความต้นแบบอื่นๆ ตามความต้องการเฉพาะของสัญญานั้นๆ คุณสามารถสร้างตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text สำหรับข้อความต้นแบบแต่ละเวอร์ชัน แล้วคุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text นั้น

คุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปในฟอร์มได้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหา:

  ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูป

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงของตัวควบคุม ให้ดูที่ ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

แทรกกล่องคำสั่งผสมหรือรายการดรอปดาวน์

ในกล่องคำสั่งผสม ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกที่คุณให้ไว้หรือพวกเขาสามารถพิมพ์ข้อมูลของพวกเขาเองได้ ในรายการดรอปดาวน์ ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกเท่านั้น

 1. บนแท็บนักพัฒนาให้คลิกตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องคำสั่งผสม รูปปุ่ม หรือตัวควบคุมเนื้อหารายการดรอปดาวน์ รูป Ribbon

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา จากนั้นบนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก คุณสมบัติ

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการตัวเลือก ให้คลิก เพิ่ม ภายใต้ คุณสมบัติของรายการดรอปดาวน์

 4. พิมพ์ตัวเลือกลงในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง เช่น ใช่ ไม่ใช่ หรือ อาจจะ

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งตัวเลือกทั้งหมดอยู่ในรายการดรอปดาวน์

 5. กรอกคุณสมบัติอื่นๆ ลงไปตามที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ผู้ใช้จะไม่สามารถคลิกตัวเลือกได้

แทรกตัวใช้เลือกวันที่

 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหาตัวใช้เลือกวันที่

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติเฉพาะบนตัวควบคุม ให้ดูขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงของตัวควบคุม ให้ดูที่ ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

ตัวควบคุมเนื้อหาแต่ละตัวมีคุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่มีตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงวันที่

 1. คลิกที่ตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก คุณสมบัติ แล้วเปลี่ยนคุณสมบัติที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้ลงในฟอร์ม

ข้อความแนะนำวิธีใช้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานฟอร์มที่คุณสร้างและกระจายได้ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นในตัวควบคุมเนื้อหาได้

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก โหมดออกแบบ

 2. คลิกที่ตัวควบคุมเนื้อหาในที่ซึ่งคุณต้องการแก้ไขข้อความแนะนำวิธีใช้พื้นที่ที่สำรองไว้

 3. แก้ไขตัวแทนข้อความและจัดรูปแบบตัวแทนข้อความตามที่คุณต้องการ

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก โหมดออกแบบ เพื่อปิดใช้งานฟีเจอร์ออกแบบและบันทึกข้อความแนะนำวิธีใช้

หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ฟอร์มพิมพ์ข้อความของพวกเขาเองแทนที่ข้อความแนะนำวิธีใช้

ขั้นตอนที่ 6: เพิ่มการป้องกันลงในฟอร์ม

ถ้าคุณต้องการจำกัดจำนวนบุคคลอื่นที่สามารถแก้ไขหรือจัดรูปแบบฟอร์ม ให้ใช้คำสั่ง จำกัดการแก้ไข ดังนี้

 1. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการล็อกหรือป้องกัน

 2. คลิก หน้าแรก > เลือก > เลือกทั้งหมด หรือกด CTRL+A

 3. คลิก นักพัฒนา > จำกัดการแก้ไข

 4. หลังจากเลือกข้อจำกัดแล้วให้คลิกใช่เริ่มการบังคับใช้การป้องกัน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทดสอบฟอร์มนั้นๆ ได้ก่อนที่จะกระจายฟอร์มออกไป เปิดฟอร์มนั้น กรอกข้อความตามที่ผู้ใช้ควรจะกรอก แล้วบันทึกสำเนาไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการ

ถ้าคุณคุ้นเคยกับ Word เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปคุณอาจทราบว่าคุณสามารถใช้ในการสร้างฟอร์ม fillable ได้ ตัวเลือกนั้นไม่พร้อมใช้งานใน Word สำหรับเว็บ

เมื่อต้องการเปิดเอกสารของคุณใน Word เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป ให้คลิก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word หรือคลิก เปิดใน Word

รูปของคำสั่ง เปิดใน Word ใน Word Web App

จากนั้นทำตามคำแนะนำในสร้างฟอร์ม fillable

เมื่อคุณบันทึกเอกสารและเปิดอีกครั้งใน Word สำหรับเว็บ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×