การสร้างฟอร์มที่มีแท็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเพิ่มแท็บลงในฟอร์มจะทำให้ฟอร์มเป็นระเบียบมากขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฟอร์มมีตัวควบคุมหลายตัว โดยการวางตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องไว้บนหน้าต่างๆ ที่แยกกันของตัวควบคุมแท็บ คุณสามารถลดความไม่เป็นระเบียบและช่วยให้คุณทำงานกับข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ฟอร์มที่มีตัวควบคุมแท็บ

เมื่อต้องการเพิ่มแท็บลงในฟอร์ม ให้คุณใช้เครื่องมือตัวควบคุมแท็บ แต่ละหน้าของตัวควบคุมแท็บจะทำหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สำหรับตัวควบคุมอื่นๆ เช่น กล่องข้อความ กล่องคำสั่งผสม หรือปุ่มคำสั่ง กระบวนงานต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการเพิ่มตัวควบคุมแท็บลงในฟอร์ม

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้ทั้งหมดจะถือว่าฟอร์มได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว และฟอร์มนั้นเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ เมื่อต้องการแสดงฟอร์มในมุมมองออกแบบ ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์ม แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟอร์ม ดูบทความการสร้างฟอร์ม โดยใช้เครื่องมือฟอร์ม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มตัวควบคุมแท็บลงในฟอร์ม

ย้ายตัวควบคุมที่มีอยู่ไปยังหน้าแท็บ

ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงาน รายการเขตข้อมูล ไปยังหน้าแท็บ

เพิ่มตัวควบคุมอื่นลงในหน้าแท็บ

เพิ่มหน้าแท็บใหม่

จัดลำดับหน้าแท็บใหม่

เปลี่ยนชื่อหน้าแท็บ

ลบหน้าแท็บ

เพิ่มตัวควบคุมแท็บลงในฟอร์ม

 1. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกเครื่องมือ รูปปุ่ม ตัวควบคุมแท็บ

 2. คลิกที่ฟอร์มที่คุณต้องการวางตัวควบคุมแท็บ

Access จะวางตัวควบคุมแท็บลงบนฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ย้ายตัวควบคุมที่มีอยู่ไปยังหน้าแท็บ

 1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการย้ายไปยังหน้าแท็บ เมื่อต้องการเลือกตัวควบคุมหลายตัว ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการย้าย

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัด

 3. คลิกข้อความป้ายชื่อบนแท็บที่สอดคล้องกับหน้าที่คุณต้องการวางตัวควบคุม. กล่องการเลือกจะปรากฏขึ้นบนหน้าแท็บ

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องการเลือกไม่แสดงขึ้นบนหน้าแท็บ ตัวควบคุมจะถูกแนบกับหน้าอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณดำเนินการขั้นต่อไป

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

Access จะวางตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวลงบนหน้าแท็บ เมื่อต้องการยืนยันว่าตัวควบคุมถูกแนบกับหน้าอย่างถูกต้อง ให้คลิกแท็บอื่นบนตัวควบคุมแท็บ ตัวควบคุมที่คุณเพิ่งวางลงไปควรจะหายไป แล้วปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณคลิกแท็บเดิม

ด้านบนของหน้า

ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงาน รายการเขตข้อมูล ไปยังหน้าแท็บ

 1. เลือกหน้าแท็บที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

 3. นำทางไปยังตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. ลากแต่ละเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงาน รายการเขตข้อมูล ไปยังหน้าแท็บ อีกวิธีหนึ่ง ให้เลือกหลายเขตข้อมูลด้วยการกดแป้น CTRL หรือ SHIFT ค้างไว้ขณะที่คลิกเขตข้อมูลต่างๆ แล้วลากเขตข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดไปยังหน้าแท็บพร้อมกัน

  หมายเหตุ: ขณะที่คุณลากเขตข้อมูลไปไว้เหนือหน้าแท็บ หน้าจะเปลี่ยนเป็นสีดำเพื่อแสดงว่าเขตข้อมูลต่างๆ จะถูกแนบกับหน้านั้น

 5. ปล่อยปุ่มเมาส์

Access จะวางเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลนั้นลงบนหน้าแท็บ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มตัวควบคุมอื่นลงในหน้าแท็บ

คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมชนิดอื่นๆ เช่น รูป ปุ่มคำสั่ง และกล่องกาเครื่องหมาย ลงในหน้าต่างๆ ของตัวควบคุมแท็บได้

 1. เลือกหน้าแท็บที่คุณต้องการเพิ่มตัวควบคุม

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิกเครื่องมือสำหรับตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่ม

  รูป Ribbon ของ Access

 3. ย้ายตัวชี้ไปที่หน้าแท็บ ขณะที่คุณย้ายตัวชี้ไปไว้เหนือหน้านั้น หน้าดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นสีดำเพื่อแสดงว่าตัวควบคุมจะถูกแนบกับหน้านั้น

 4. คลิกที่หน้าแท็บที่คุณต้องการวางตัวควบคุม

Access จะวางตัวควบคุมลงบนหน้าแท็บ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหน้าแท็บใหม่

 1. เลือกแท็บ หรือคลิกในพื้นที่ว่างที่ด้านบนของตัวควบคุมแท็บเพื่อเลือกตัวควบคุมนั้นทั้งหมด

 2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรกหน้า รูปปุ่ม อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุมแท็บแล้ว คลิกแทรกหน้า

Access จะเพิ่มหน้าเปล่าใหม่ที่ตำแหน่งท้ายสุดของหน้าที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

จัดลำดับหน้าแท็บใหม่

 1. คลิกขวาที่แท็บ หรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างที่ด้านบนของตัวควบคุมแท็บ

 2. คลิก ลำดับของหน้า

 3. ในกล่องโต้ตอบ ลำดับของหน้า ให้เลือกหน้าที่คุณต้องการย้าย

 4. คลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง เพื่อวางหน้าไว้ในลำดับที่คุณต้องการ

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับหน้าอื่นๆ ที่คุณต้องการย้าย

หมายเหตุ: อย่าสับสนระหว่างคำสั่ง ลำดับของหน้า กับคำสั่ง ลำดับแท็บ คำสั่ง ลำดับแท็บ ใช้เพื่อกำหนดลำดับที่เคอร์เซอร์จะเลื่อนผ่านตัวควบคุมต่างๆ บนฟอร์ม ขณะที่คุณกดแป้น TAB

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อหน้าแท็บ

 1. คลิกแท็บที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. ถ้าบานหน้าต่างงาน แผ่นคุณสมบัติ ไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F4 เพื่อแสดง

 3. บนแท็บ ทั้งหมด ของแผ่นคุณสมบัติ ให้ปรับเปลี่ยนข้อความในกล่องคุณสมบัติ ชื่อ แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

ลบหน้าแท็บ

 • คลิกขวาที่หน้าแท็บที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบหน้า

Access จะลบหน้าและตัวควบคุมทั้งหมดที่อยู่ในหน้านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×