การสร้างฟอร์มที่มีสิทธิ์แบบจำกัด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ใน Microsoft Office InfoPath 2007 เพื่อสร้างฟอร์มที่มีสิทธิ์แบบจำกัดสำหรับบุคคลที่ระบุที่จะเข้าถึงฟอร์มๆ นั้น IRM ช่วยป้องกันข้อมูลที่สำคัญไม่ให้ถูกพิมพ์ ส่งต่อ หรือทำสำเนาโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้

ในบทความนี้

เกี่ยวกับระดับการเข้าถึง

สร้างฟอร์มที่มีสิทธิ์แบบจำกัด

กำหนดการตั้งค่าสิทธิ์แบบจำกัด

เอาสิทธิ์แบบจำกัดจากฟอร์ม

เกี่ยวกับระดับการเข้าถึง

IRM ให้คุณสามารถสร้างฟอร์มที่มีสิทธิ์แบบจำกัดสำหรับบุคคลที่ระบุที่จะเข้าถึงเนื้อหา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้สิทธิ์แก่เพื่อนร่วมงานในการอ่านฟอร์ม แต่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงในฟอร์มนั้นได้ จากนั้น คุณสามารถให้สิทธิ์แก่เพื่อนร่วมงานอีกคนให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงในฟอร์ม และอนุญาตให้บันทึกฟอร์มดังกล่าวได้ด้วย

ผู้ใช้หรือกลุ่มสามารถได้รับชุดของสิทธิ์ต่างๆ ตามระดับการเข้าถึงที่ผู้สร้างกำหนดไว้โดยใช้กล่องโต้ตอบ สิทธิ์ ดังแสดงในรายการต่อไปนี้

 • อ่าน    ผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงแบบอ่านสามารถอ่านฟอร์มได้ แต่ไม่มีสิทธิ์แก้ไข พิมพ์ หรือคัดลอกฟอร์มนั้น

 • เปลี่ยน    ผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงแบบเปลี่ยนแปลงสามารถอ่าน แก้ไข และบันทึกการเปลี่ยนแปลงในฟอร์มได้ แต่ไม่มีสิทธิ์พิมพ์ฟอร์มนั้น

 • ควบคุมทั้งหมด    ผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงแบบควบคุมทั้งหมดมีสิทธิ์ในการสร้างอย่างเต็มที่และสามารถดำเนินการใดๆ กับฟอร์มดังเช่นที่ผู้สร้างฟอร์มสามารถกระทำได้ เช่น ตั้งค่าวันหมดอายุของเนื้อหา ป้องกันการพิมพ์ และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ ผู้สร้างฟอร์มจะมีการเข้าถึงแบบควบคุมทั้งหมดเสมอ

ด้านบนของหน้า

การสร้างฟอร์มที่มีสิทธิ์แบบจำกัด

 1. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่สิทธิ์ แล้ว คลิ กจัดการข้อมูลประจำตัว

 2. ในกล่องโต้ตอบ สิทธิ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำกัดสิทธิ์ในฟอร์มนี้

 3. ในกล่อง อ่าน และกล่อง เปลี่ยน ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการให้สิทธิ์

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ทั้งหมด ให้คลิก ให้การเข้าถึงแบบอ่านแก่ผู้ใช้ทุกราย ที่อยู่ด้านขวาของกล่อง อ่าน หรือคลิก ให้การเข้าถึงแบบเปลี่ยนแปลงแก่ผู้ใช้ทุกราย ที่อยู่ด้านขวาของกล่อง เปลี่ยน

 4. คลิก ตกลง บันทึกฟอร์มของคุณ จากนั้นกระจายฟอร์มไปยังบุคคลที่คุณให้สิทธิ์

ด้านบนของหน้า

กำหนดการตั้งค่าสิทธิ์แบบจำกัดเอง

 1. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่สิทธิ์ แล้ว คลิ กจัดการข้อมูลประจำตัว

 2. ในกล่องโต้ตอบ สิทธิ์ ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำให้ฟอร์มของคุณพร้อมใช้งานในเวลาที่จำกัดเท่านั้น ภายใต้ สิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฟอร์มนี้หมดอายุเมื่อ จากนั้นให้เลือกวันหมดอายุจากปฏิทิน

  • เมื่อต้องการรวมข้อมูลอ้างอิง ภายใต้ การตั้งค่าเพิ่มเติม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้ใช้สามารถร้องขอสิทธิ์เพิ่มเติมจาก จากนั้นใส่อีเมลหรือที่อยู่เว็บที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น mailto:someone@example.com

   ตามค่าเริ่มต้น ที่อยู่อีเมลของคุณเองจะปรากฏในกล่องนี้อยู่แล้ว

  • เมื่อต้องการให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดเนื้อหาที่มีสิทธิ์แบบจำกัด ภายใต้ การตั้งค่าเพิ่มเติม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ต้องการการเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ของผู้ใช้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้ ในรายการผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ให้คลิกผู้ใช้ที่มีระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ ระดับการเข้าถึง ให้ชี้ไปที่ระดับการเข้าถึงปัจจุบันของผู้ใช้รายนั้น ให้คลิกลูกศร แล้วเลือกระดับการเข้าถึงใหม่

ด้านบนของหน้า

เอาสิทธิ์แบบจำกัดออกจากฟอร์ม

 1. เปิดฟอร์มที่มีสิทธิ์แบบจำกัดที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สิทธิ์ แล้วคลิก การเข้าถึงที่ไม่จำกัด

  สิ่งนี้จะมีผลให้มีการเอาข้อจำกัดที่คุณกำหนดไว้ในฟอร์มออกทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×