Office
การสร้างฟอร์มซึ่งผู้ใช้กรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใน Word

การสร้างฟอร์มซึ่งผู้ใช้กรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างฟอร์มใน Microsoft Word โดยเริ่มต้น ด้วยเอกสารเปล่าหรือเทมเพลต และเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา ตลอดจนกล่องกาเครื่องหมาย กล่องข้อความ ตัวใช้เลือกวัน รายการดรอปดาวน์ บุคคลอื่นสามารถใช้ Word เพื่อกรอกฟอร์มในคอมพิวเตอร์ของตน ในสถานการณ์สมมติขั้นสูง ตัวควบคุมเนื้อหาใด ๆ ที่คุณเพิ่มลงในฟอร์มนอกจากนี้คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูล

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ตัวควบคุมเนื้อหา แต่กล่องอยู่รอบๆ ตัวควบคุมเนื้อหาจะไม่ถูกพิมพ์

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างฟอร์มใน Word

 1. คลิกที่แท็บไฟล์ ไปยังตัวเลือก >กำหนด Ribbon เอง

 2. ภายใต้ Ribbon ที่กำหนดเองให้คลิก แท็บหลัก

 3. ในรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบกำหนด Ribbon เอง

เมื่อต้องการประหยัดเวลา คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตฟอร์ม หรือคุณสามารถเริ่มต้นด้วยเอกสารเปล่าและบันทึกเป็นเอกสารหรือเทมเพลตเพื่อใช้อีกครั้งในอนาคต

เริ่มต้นด้วยเทมเพลตฟอร์ม

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ใหม่

 3. ค้นหาสำหรับ ฟอร์ม ในกล่องค้นหา เทมเพลต

 4. คลิกฟอร์มที่ตรงตามประเภทที่คุณต้องการสร้าง

 5. คลิก ดาวน์โหลด ถ้าคุณใช้ Word 2010 หรือ สร้าง ถ้าคุณใช้ Word 2013 หรือ 2016

 6. คลิกแท็บ ไฟล์ อีกครั้ง แล้วคลิก บันทึกเป็น จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกฟอร์ม

 7. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเทมเพลตหรือเอกสารใหม่ จากนั้นคลิก บันทึก

เริ่มต้นด้วยเอกสารเปล่า

ถ้าคุณต้องการสร้างเทมเพลตของคุณเอง เริ่มต้น ด้วยเอกสารใหม่ และบันทึกเอกสารใหม่เป็นเทมเพลต

 1. ในฟอร์มของเอกสารที่คุณสร้าง ให้คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ภายใต้ บันทึกเป็นประเภท ให้เลือก เทมเพลต Word จากเมนู

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อไฟล์สำหรับเทมเพลตใหม่ จากนั้นคลิก บันทึก

บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ แล้วแทรกตัวควบคุมที่คุณต้องการ

ปุ่ม โหมดออกแบบ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แทรกตัวควบคุมข้อความในตำแหน่งที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้

แทรกตัวควบคุมรูปภาพ

แทรกตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูป

แทรกกล่องคำสั่งผสมหรือรายการดรอปดาวน์

แทรกตัวเลือกวันที่

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

ใช้ตัวควบคุมฟอร์มแบบดั้งเดิม

แทรกตัวควบคุมข้อความที่ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ

ในตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวหนาหรือตัวเอียง และพวกเขาสามารถพิมพ์หลายย่อหน้าได้ ถ้าคุณต้องการจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้เพิ่ม ให้แทรกตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา

 1. คลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกตัวควบคุมเนื้อหาของข้อความแบบ Rich ตัวควบคุม Rich Text หรือตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา ตัวควบคุมข้อความธรรมดา  

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติเฉพาะบนตัวควบคุม ให้ดูขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

แทรกตัวควบคุมรูปภาพ

หมายเหตุ: 11 กรกฎาคม 2016: ถ้าคุณพยายามจะใช้ตัวควบคุมเนื้อหารูปภาพเป็นเทมเพลตใน Office 2016 แต่คุณไม่สามารถทำได้ ให้อัปเดตเป็น Office 2016 รุ่น 16.0.6965.2063 เมื่อต้องการรับการอัปเดตทันที ให้เปิดแอป Office 2016 ใดก็ได้ แล้วคลิก ไฟล์ > บัญชี > ตัวเลือกการอัปเดต > อัปเดตเดี๋ยวนี้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ไปที่หน้าบันทึกย่อประจำรุ่นของเรา และภายใต้ แชนเนล ให้คลิก ปัจจุบัน

บ่อยครั้งจะมีการใช้ตัวควบคุมรูปภาพสำหรับเทมเพลต แต่คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมรูปภาพนี้ลงในฟอร์มได้เช่นกัน

 1. คลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกตัวควบคุมเนื้อหารูปภาพ ตัวควบคุมรูปภาพ

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติเฉพาะบนตัวควบคุม ให้ดูขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

แทรกตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูป

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเมื่อคุณต้องการให้คนอื่นเลือกกลุ่มข้อความกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังตั้งค่าแม่แบบสัญญา และคุณต้องการเพิ่มข้อความต้นแบบอื่นๆ ขึ้นกับความต้องการเฉพาะของสัญญานั้นๆ คุณสามารถสร้างตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text สำหรับข้อความต้นแบบแต่ละรุ่น แล้วคุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text นั้น

คุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปในฟอร์มได้

 1. คลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกตัวควบคุมเนื้อหาแบบเอกสารสำเร็จรูป (ใน Word 2016 นี้จะมีป้ายชื่อตัวควบคุมเนื้อหาของแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป ) ตัวควบคุมแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติเฉพาะบนตัวควบคุม ให้ดูขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

แทรกกล่องคำสั่งผสมหรือรายการดรอปดาวน์

ในกล่องคำสั่งผสม ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกที่คุณให้ไว้หรือพวกเขาสามารถพิมพ์ข้อมูลของพวกเขาเองได้ ในรายการแบบหล่นลง ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกเท่านั้น

คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 1. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องคำสั่งผสม ตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสม หรือตัวควบคุมเนื้อหาของรายการดรอปดาวน์ ตัวควบคุมเมนูดรอปดาวน์  

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา จากนั้น บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการตัวเลือก ภายใต้ คุณสมบัติรายการดรอปดาวน์ ให้คลิก เพิ่ม

 4. พิมพ์ตัวเลือกในกล่อง ชื่อที่แสดง เช่น ใช่ไม่ใช่ หรืออาจจะ

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งตัวเลือกทั้งหมดอยู่ในรายการดรอปดาวน์

 5. กรอกคุณสมบัติอื่นๆ ลงไปตามที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เนื้อหาไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขตัวเลือกได้

แทรกตัวเลือกวันที่

 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกวันตัวควบคุมเนื้อหา ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติเฉพาะบนตัวควบคุม ให้ดูขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย ตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงบนตัวควบคุม ดู ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

ใช้ตัวควบคุมฟอร์มแบบดั้งเดิม

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมดั้งเดิม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิกรายการดรอปดาวน์ ฟอร์มดั้งเดิม

 3. เลือกตัวควบคุม ฟอร์มดั้งเดิม หรือ ตัวควบคุม Active X ที่คุณต้องการใส่

ตัวควบคุมเนื้อหาแต่ละตัวมีคุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่มีตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงวันที่

 1. คลิกที่ตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่คุณต้องการ

คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

ข้อความแนะนำวิธีใช้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานฟอร์มที่คุณสร้างและกระจายได้ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นในตัวควบคุมเนื้อหาได้

เมื่อต้องการกำหนดข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ฟอร์มของคุณเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ

  ปุ่ม โหมดออกแบบ

 2. คลิกที่ตัวควบคุมเนื้อหาในที่ซึ่งคุณต้องการแก้ไขข้อความแนะนำวิธีใช้พื้นที่ที่สำรองไว้

 3. แก้ไขตัวแทนข้อความและจัดรูปแบบตัวแทนข้อความตามที่คุณต้องการ

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ เพื่อปิดคุณลักษณะการออกแบบและบันทึกข้อความแนะนำวิธีใช้

หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ฟอร์มพิมพ์ข้อความของพวกเขาเองแทนที่ข้อความแนะนำวิธีใช้

การป้องกันฟอร์มหมายความว่า จะไม่สามารถเปลี่ยน บุคคลอื่นสามารถกรอกฟอร์มมีการป้องกัน แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนตัวควบคุม หรือคุณสมบัติตัวควบคุม

เคล็ดลับ: ทดสอบฟอร์มก่อนที่จะกระจายฟอร์มออกไป เปิดฟอร์มนั้น กรอกข้อความตามที่ผู้ใช้ควรจะกรอก แล้วบันทึกสำเนา

 1. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: เลือกหลายตัวควบคุม ด้วยการกดแป้น Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกตัวควบคุม

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกจัดกลุ่ม แล้ว ถ้าได้รับพร้อมท์ คลิ กกลุ่ม อีกครั้ง
  ตัวควบคุมกลุ่มโหมดนักพัฒนา

 3. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ
  คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้Locking เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถลบตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้แก้ไขเนื้อหาของตัวควบคุมได้แต่จะไม่สามารถลบตัวควบคุมออกจากแม่แบบหรือเอกสารที่ยึดตามแม่แบบดังกล่าวได้

 • เลือกกล่องโต้ตอบ ไม่สามารถกแ้ตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งจะอนุญาตให้คุณลบตัวควบคุมได้ แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไขเนื้อหาในตัวควบคุมได้

ใช้การตั้งค่านี้ เมื่อคุณต้องการป้องกันข้อความ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมักจะใส่ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเอาไว้ด้วย คุณสามารถทำให้แน่ใจได้ว่า ข้อความเหล่านั้นจะยังคงเหมือนเดิม และคุณสามารถลบข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความเหล่านั้นได้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างฟอร์มใน Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก เป็นที่นิยม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ใหม่

 2. ภายใต้ เทมเพลต ให้คลิก เทมเพลตของฉัน

 3. ดับเบิลคลิกที่ ปกติ, แล้ว คลิก เทมเพล หรือ เอกสาร ใต้้ สร้างใหม่

 4. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ตั้งชื่อไฟล์ให้เทมเพลตหรือเอกสารใหม่ แล้วคลิก บันทึก

ออกแบบฟอร์มโดยร่างเค้าโครงก่อน หรือใช้ฟอร์มที่มีอยู่แล้วเป็นแนวทาง ในฟอร์มของคุณ คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา ตาราง และองค์ประกอบกราฟิกอื่น ๆ

บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

รูปปุ่ม

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

แทรกตัวควบคุมข้อความในตำแหน่งที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้

แทรกเขตข้อมูลให้กรอกข้อความ

แทรกรายการดรอปดาวน์ที่จำกัดตัวเลือกที่พร้อมใช้งานตามที่คุณระบุ

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

แทรกตัวควบคุมข้อความในตำแหน่งที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้

 1. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกตัวควบคุมRich Text รูป Ribbon หรือควบคุมข้อความ รูป Ribbon

แทรกเขตข้อมูลให้กรอกข้อความ

สิ่งสำคัญ: การตรวจการสะกดจะไม่ตรวจจับข้อผิดพลาดใดๆ ที่พิมพ์ในเขตข้อมูลฟอร์มแบบข้อความ ถ้าคุณต้องการเรียกใช้การตรวจสอบการสะกด ให้ใช้ตัวควบคุม Rich Text หรือตัวควบคุมข้อความ

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก เครื่องมือดั้งเดิม

 2. คลิก เขตข้อมูลฟอร์มแบบข้อความ

 3. ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ แล้วทำอย่างใดก็ได้ต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นใต้เขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลแล้วคลิก ขีดเส้นใต้ ในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

  • เมื่อต้องการจำกัดจำนวนข้อมูลที่สามารถพิมพ์ลงในเขตข้อมูลได้ ให้ตั้งค่าความกว้างเขตสูงสุดโดยการเลือกเขตข้อมูลนั้น แล้วคลิก คุณสมบัติ ในกลุ่ม ตัวควบคุม จากนั้นใส่ค่าใต้ ความยาวสูงสุด

  • เมื่อต้องการให้เขตข้อมูลแสดงผลยาวเท่ากับความยาวสูงสุด ให้เพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้โดยคลิก คุณสมบัติ ในกลุ่ม ตัวควบคุม แล้วพิมพ์ข้อความ เช่น พิมพ์ชื่อของคุณที่นี่ ที่ใต้ ข้อความเริ่มต้น

แทรกรายการดรอปดาวน์ที่จำกัดตัวเลือกตามที่คุณระบุ

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิกรายการดรอปดาวน์ ควบคุม รูป Ribbon

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา จากนั้น บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูปปุ่ม

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการตัวเลือก ภายใต้ คุณสมบัติรายการดรอปดาวน์ ให้คลิก เพิ่ม

 4. พิมพ์ตัวเลือกในกล่อง ชื่อที่แสดง เช่น ใช่ไม่ใช่ หรืออาจจะ

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งตัวเลือกทั้งหมดอยู่ในรายการแบบหล่นลง

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก เครื่องมือดั้งเดิม

 2. คลิก เขตข้อมูลฟอร์มของกล่องกาเครื่องหมาย

 3. พิมพ์ช่องว่าง จากนั้นให้พิมพ์ป้ายชื่อของกล่องกาเครื่องหมายนั้น

 4. เมื่อต้องการเอาการแรเงาออกจากกล่องกาเครื่องหมาย ให้คลิก เครื่องมือดั้งเดิม แล้วคลิก แรเงา

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายจนกว่าคุณจะ ป้องกันฟอร์ม

ตัวควบคุมเนื้อหาแต่ละตัวมีคุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่มีตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงวันที่

 1. คลิกขวาที่ตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิก คุณสมบัติ แล้วเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่คุณต้องการ

ข้อความแนะนำวิธีใช้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานฟอร์มที่คุณสร้างและกระจายได้ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นในตัวควบคุมเนื้อหาได้

เมื่อต้องการกำหนดข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ฟอร์มของคุณเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ

  รูปปุ่ม

 2. คลิกที่ตัวควบคุมเนื้อหาในที่ซึ่งคุณต้องการแก้ไขข้อความแนะนำวิธีใช้พื้นที่ที่สำรองไว้

 3. แก้ไขตัวแทนข้อความและจัดรูปแบบตัวแทนข้อความตามที่คุณต้องการ

 4. ถ้าคุณต้องการให้ตัวควบคุมเนื้อหาหายไปเมื่อบุคคลอื่นพิมพ์เนื้อหาของตนเองแทนที่คำแนะนำของคุณในตัวควบคุม Rich Text หรือตัวควบคุมข้อความ ให้คลิก คุณสมบัติ ในกลุ่ม ตัวควบคุม จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอาตัวควบคุมเนื้อหาออกเมื่อเนื้อหาถูกแก้ไข

 5. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ เพื่อปิดคุณลักษณะการออกแบบและบันทึกข้อความแนะนำวิธีใช้

หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ฟอร์มพิมพ์ข้อความของพวกเขาเองแทนที่ข้อความแนะนำวิธีใช้

คุณสามารถป้องกันตัวควบคุมเนื้อหาแต่ละรายการในเทมเพลตฟอร์มเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีคนลบ หรือแก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาหรือแก้ไขกลุ่มของตัวควบคุมหนึ่งๆ ได้ หรือคุณสามารถเตรียมฟอร์มที่จะแจกจ่ายให้กรอกข้อมูลได้โดยการล็อก คุณสามารถช่วยป้องกันเนื้อหาเทมเพลตฟอร์มทั้งหมดได้ด้วยการตั้งรหัสผ่าน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทดสอบฟอร์มนั้นๆ ได้ ก่อนที่จะกระจายฟอร์มออกไป เปิดฟอร์มนั้น กรอกข้อความตามที่ผู้ใช้ควรจะกรอก แล้วบันทึกสำเนาไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการ

 1. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาหรือกลุ่มตัวควบคุมที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงการจำกัด

 2. เมื่อต้องการจัดกลุ่มตัวควบคุมหลายตัวเข้าด้วยกัน ให้เลือกตัวควบคุมโดยกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกที่ตัวควบคุมแต่ละตัวที่คุณต้องการจัดเข้ากลุ่ม บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก จัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูปปุ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ที่ใต้ การล็อก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถลบตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้แก้ไขเนื้อหาของตัวควบคุมได้แต่จะไม่สามารถลบตัวควบคุมออกจากแม่แบบหรือเอกสารที่ยึดตามแม่แบบดังกล่าวได้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ซึ่งอนุญาตให้คุณลบตัวควบคุมได้แต่ไม่อนุญาตให้คุณแก้ไขเนื้อหาในตัวควบคุมได้

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับตัวควบคุมทั้งหมด

 1. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการล็อกเพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลได้

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันเอกสาร ใต้คำว่า ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร

 4. ในรายการข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือก กรอกฟอร์ม

 5. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 6. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้รหัสผ่าน ใครก็ตามจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของการแก้ไขของคุณได้

  ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่ได้นำอักขระหลากประเภทดังกล่าวมาผสมกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  คุณจำเป็นจะต้องจำรหัสผ่านของคุณให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนให้แก่คุณได้ ให้จดบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้และนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นในการป้องกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×