การสร้างผู้ใช้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณลักษณะที่อธิบายในหัวข้อวิธีใช้นี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อใดก็ได้ของรุ่นทั้ง Office SharePoint Server 2007 และ Microsoft Office Enterprise 2007 ต่อไปนี้ถูกติดตั้ง: จีน (ดั้งเดิม), ภาษาจีน (ประยุกต์), ภาษาญี่ปุ่น หรือเกาหลี

 1. คลิกแท็บแอคชันไซต์ บนด้านขวาบนของหน้าไซต์ที่มีการติดตั้งกลุ่มการอนุมัติ ถ้าแท็บไม่ได้แสดงอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. คลิก การตั้งค่าไซต์ เพื่อไปที่เพจ 'การตั้งค่าไซต์' คุณอาจต้องคลิก การตั้งค่าไซต์ และ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด อีกครั้งตามแม่แบบที่ไซต์นั้นใช้

 3. เมื่อต้องการไปยังเพจ 'ผู้ใช้และองค์กร' ภายใต้ การดูแลการอนุมัติกลุ่ม ให้คลิก ผู้ใช้และองค์กร

 4. จากแผนผังองค์กรที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างซ้าย ให้เลือกองค์กรที่จะเพิ่มผู้ใช้ บานหน้าต่างขวาจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรนั้น

 5. บนแถบงานที่แสดงอยู่ด้านบนของเพจ ให้คลิก เพิ่มผู้ใช้ เพื่อไปยังเพจ 'เพิ่มผู้ใช้'

 6. ในกล่อง ผู้ใช้ ของพื้นที่ทางขวา ให้ป้อนบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถป้อนบัญชีผู้ใช้โดยตรงหรือจะระบุด้วยการเรียกดู Active Directory ก็ได้ เมื่อต้องการเรียกดู Active Directory

  1. คลิก ไอคอนเรียกดู

  2. ในกล่องค้นหา ใส่ค่าที่คุณต้อง และเริ่มการค้นหา ด้วยการคลิก ไอคอนค้นหา รายการจะถูกใช้เพื่อค้นหาบัญชีผู้ใช้ และแสดงชื่อสำหรับรายการที่ตรงกัน ค้นหา 200 ขึ้น จะแสดงผลลัพธ์

  3. จากผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงอยู่ในหน้าต่างผลลัพธ์ ให้เน้นบุคคลที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการยกเลิก ให้คลิก ยกเลิก

 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องผู้ใช้แสดงผู้ใช้ที่เลือก คลิ กถัดไป สิทธิ์ของผู้ใช้ตามค่าเริ่มต้นการตั้งค่าการสนับสนุน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีสิทธิ์ข้อขัดแย้งกับผู้ใช้ขององค์กร สิทธิ์ที่สูงกว่าจะแทนด้านล่าง โปรดสังเกตว่าผู้ใช้ควรมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมในการอนุมัติกลุ่มที่มีส่วนร่วมอย่างน้อย

 8. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เลือกจะแสดงทางด้านขวาของหน้าจอ เขตข้อมูลที่ มีข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Active Directory ที่ตรงกันจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ลงทะเบียนประทับหรือลายเซ็นสำหรับผู้ใช้ และปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มข้อมูลตามที่จำเป็น ใช้ความระมัดระวังไม่ต้องการใช้ "หรือแท็ก HTML ถ้า "หรือแท็ก HTML ที่รวมอยู่ในเขตข้อมูลใด ๆ บนหน้า ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นในกระบวนการอนุมัติ

  1. บัญชีผู้ใช้      แสดงบัญชีของผู้ใช้ เขตข้อมูลนี้จะปิดใช้งานและไม่สามารถแก้ไขได้

  2. ชื่อ      แสดงชื่อที่ใช้แสดง

  3. ที่อยู่อีเมล      ป้อนที่อยู่อีเมล ข้อความการแจ้งให้ทราบจะถูกส่งไปยังที่อยู่นี้

  4. องค์กร      เลือกผู้ใช้ขององค์กร องค์กรที่เลือกในขั้นตอนที่ 4 ถูกแสดงเป็นค่าเริ่มต้น ขยายเมนูดรอปดาวน์ และองค์กรทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในขณะนี้ในแผนผังองค์กรจะสามารถแสดง คุณสามารถเปลี่ยนสำหรับองค์กรที่คุณต้องจำเป็น

  5. ชื่อเรื่อง      เลือกชื่อเรื่อง ขยายเมนูดรอปดาวน์ และชื่อเรื่องที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดจะปรากฏขึ้น ถ้าคุณใส่ชื่อไม่ได้ลงทะเบียน ข้อความเตือนสีแดงปรากฏขึ้นในหน้าข้อมูลผู้ใช้ ถ้าชื่อเรื่องที่ถูกลงทะเบียนกับ Active Directory เมื่อมีการนำเข้าข้อมูลผู้ใช้ที่ ตรงกับชื่อเรื่องลงทะเบียนกับกลุ่มการอนุมัติ นั่นคือโดยอัตโนมัตินำเข้า และแสดง

  6. โทรศัพท์ที่ทำงาน      ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน

  7. โทรศัพท์มือถือ      ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

  8. ตำแหน่งที่ตั้งอาคาร      ป้อนตำแหน่งที่ตั้งของสำนักงาน

  9. ตราประทับ      เลือกตราประทับหรือลายเซ็นเพื่อใช้สำหรับลงนามเอกสาร ถ้าคุณเลือกตัวเลือก ตราประทับเริ่มต้น ตราประทับเริ่มต้นที่แสดงว่า 'อนุมัติ' จะถูกใช้ เมื่อต้องการใช้ตราประทับหรือลายเซ็นอื่น ให้คลิก ตั้งค่าตราประทับของผู้ใช้ แล้วคลิก เรียกดู จากนั้นระบุตำแหน่งที่ตั้งที่แฟ้มตราประทับหรือลายเซ็นที่ต้องการถูกเก็บไว้ รูปแบบแฟ้มที่สนับสนุนได้แก่ gif, jpg, bmp และ png

 9. เมื่อดำเนินการเพิ่มผู้ใช้เสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น ถ้าคุณคลิก ย้อนกลับ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกผู้ใช้ได้

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ใช้ Microsoft Office SharePoint Server ก่อนจะมีการเรียกใช้งานการอนุมัติกลุ่ม จะถูกเพิ่มลงใน 'ผู้ใช้ที่แยกต่างหาก' โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการใช้การอนุมัติกลุ่ม ผู้ใช้ควรถูกเพิ่มเป็นผู้ใช้ใหม่ในการอนุมัติกลุ่ม เมื่อมีการเพิ่มผู้ใช้ ผู้ใช้จะไม่ปรากฏใน 'ผู้ใช้ที่แยกต่างหาก' อีกต่อไป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×