การสร้างป้ายผนึกใน Access

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Office Access 2007 ให้ตัวเลือกต่างๆ มากมายแก่คุณเพื่อสร้างป้ายผนึกที่มีข้อมูลซึ่งเก็บอยู่ในตาราง Access ของคุณ วิธีง่ายที่สุดคือการใช้ตัวช่วยสร้างป้ายผนึกใน Access เพื่อสร้างและพิมพ์ป้ายผนึกของคุณจากรายงานที่คุณสร้าง นอกจากนี้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่นมายัง Access ได้ เช่น สมุดงานของ Microsoft Office Excel 2007 และรายการที่ติดต่อของ Microsoft Office Outlook 2007 และ "ผสาน" ข้อมูลนั้นหรือตาราง Access ที่มีอยู่เข้ากับเอกสารของ Microsoft Office Word 2007 จากนั้นจึงสร้างและพิมพ์ป้ายผนึกจาก Word

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใช้ Access เพื่อสร้าง และพิมพ์ป้ายผนึก

เรียนรู้เคล็ดลับและสำหรับการสร้างป้ายชื่อ

พิมพ์ข้อมูล Access โดยใช้ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนใน Word

ใช้ Access เพื่อสร้างและพิมพ์ป้ายผนึก

ใน Access คุณสามารถสร้างป้ายผนึกให้เป็นรายงานที่มีการจัดรูปแบบเป็นหน้ากระดาษขนาดเล็กที่จัดพอดีกับป้ายผนึกที่ต้องการได้ การใช้งานป้ายผนึกที่พบบ่อยที่สุดคือการใช้เพื่อส่งจดหมาย แต่ข้อมูล Access ใดๆ สามารถพิมพ์ในรูปแบบป้ายผนึกเพื่อจุดประสงค์อื่นได้ ในกรณีของป้ายจ่าหน้าจดหมาย รายงานจะได้รับข้อมูลของที่อยู่จากตารางหรือแบบสอบถามที่มีที่อยู่เหล่านั้น การพิมพ์รายงานดังกล่าวจะทำให้คุณได้ป้ายผนึกแผ่นเดียวสำหรับแต่ละที่อยู่จากแหล่งระเบียนต้นแบบ

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่างๆ ในบทความนี้สมมติว่าคุณได้สร้างฐานข้อมูล Access ไว้แล้วซึ่งมีตาราง (หรือตารางที่เชื่อมโยง) ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการบนป้ายผนึกของคุณ โปรดค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมในการเริ่มต้นการใช้งาน Access ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ตัวช่วยสร้างป้ายผนึกจะถามคุณด้วยชุดข้อมูลของคำถามชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับป้ายผนึกและข้อมูลที่คุณต้องการแสดงบนป้ายผนึก ตัวช่วยจะสร้างรายงาน ซึ่งคุณสามารถกำหนดเองได้ในภายหลังถ้าต้องการ

การสร้างป้ายผนึกโดยใช้ตัวช่วยสร้างป้ายผนึกใน Access

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกหรือเปิดตารางหรือแบบสอบถามที่จะใช้เป็นแหล่งระเบียนสำหรับป้ายผนึกของคุณ

 2. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มรายงาน คลิกป้ายผนึก รูปปุ่ม

  Access จะเริ่มตัวช่วยสร้างป้ายผนึก

  หน้าแรกของตัวช่วยสร้างป้ายผนึก

 3. ถ้าคุณทราบผู้ผลิตและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของป้ายผนึก ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เลือกผู้ผลิตในกล่อง กรองโดยผู้ผลิต

  • เลือกป้ายผนึกของคุณในกล่อง ป้ายขนาดใดที่คุณต้องการ

   หรือมิฉะนั้น ให้พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่มีค่าอยู่ในคอลัมน์ ขนาด และ จำนวนชิ้นในแนวนอน ให้ตรงกับป้ายผนึกของคุณ

   ถ้าคุณไม่พบป้ายชื่อคล้ายกัน:   

  • คลิก กำหนดเอง แล้วคลิก สร้าง

   กล่องโต้ตอบ สร้างป้ายชื่อ จะปรากฏขึ้น

   หน้า 'สร้างป้ายผนึก' ของตัวช่วยสร้างป้ายผนึก

  • วัดขนาดป้ายผนึกของคุณและใส่ขนาดที่วัดลงในกล่องที่เหมาะสมในกล่องโต้ตอบ สร้างป้ายชื่อ

  • ป้อนชื่อป้ายผนึกที่กำหนดเองในกล่องข้อความ ชื่อป้ายผนึก เลือกชนิดป้ายผนึกและการวางแนวที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

   ถ้าคุณได้สร้างป้ายชื่อแบบกำหนดเอง และคุณต้องการเลือก:   

  • ให้คลิก แสดงขนาดป้ายกำหนดเอง แล้วคลิกป้ายผนึกแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ

 4. เลือก แผ่นป้อน หรือ ต่อเนื่อง ภายใต้ ชนิดป้ายผนึก แล้วคลิก ถัดไป

 5. เลือกชื่อแบบอักษร ขนาด น้ำหนัก และสีข้อความที่คุณต้องการบนป้ายผนึก และคลิก ถัดไป

 6. ในหน้าของตัวช่วยสร้างที่ว่า คุณต้องการให้ป้ายจ่าหน้าจดหมายของคุณมีสิ่งใดอยู่บ้าง ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการบนป้ายผนึกของคุณจากรายการ เขตข้อมูลที่มีอยู่ แล้วคลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลเพื่อเพิ่มลงในกล่อง ป้ายแบบตัวอย่าง

  การเพิ่มเขตข้อมูลลงในป้ายผนึกในตัวช่วยสร้างป้ายผนึก

  • เมื่อต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างเขตข้อมูลในกล่อง ป้ายแบบตัวอย่าง ให้กด SPACEBAR

  • เมื่อต้องการสร้างบรรทัดใหม่ ให้กด ENTER

  • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลกับบรรทัด ให้ใช้แป้นลูกศร

  • เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออกจากกล่อง ให้กด BACKSPACE

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความอื่นหรือเครื่องหมายวรรคตอน (ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายจุลภาคหลังชื่อเมือง) ให้คลิกเพื่อวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ตรงที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏแล้วเริ่มพิมพ์ ข้อความนี้จะเหมือนกันในแต่ละป้ายผนึก

   หมายเหตุ: ด้วยการใช้ตัวช่วยสร้างป้ายผนึก คุณสามารถเพิ่มได้เฉพาะเขตข้อมูลของชนิดข้อมูลต่อไปนี้เท่านั้น นั่นคือ Text, Memo, Number, Date/Time, Currency, Yes/No หรือ Attachment เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลของชนิดข้อมูล OLEObject หรือ Hyperlink ให้เปิดรายงานป้ายผนึกในมุมมองออกแบบหลังจากที่คุณใช้ตัวช่วยสร้างป้ายผนึกเสร็จสมบูรณ์แล้ว จากนั้นใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูล เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ในขณะที่เปิดรายงานในมุมมองออกแบบ ให้กด ALT+F8

   เมื่อคุณจัดเรียงเขตข้อมูลบนป้ายผนึกตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไป คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลที่จะใช้เรียงลำดับป้ายผนึกของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเรียงตามรหัสไปรษณีย์เพื่อส่งจดหมายทีละมากๆ ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับจากรายการ เขตข้อมูลที่มีอยู่ แล้วคลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มในกล่อง เรียงลำดับตาม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก ถัดไป

  การตั้งค่าลำดับการจัดเรียงในตัวช่วยสร้างป้ายผนึก

 8. บนหน้าสุดท้าย ให้ป้อนชื่อป้ายผนึกของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างป้ายผนึก

  ถ้าคุณเลือก ดูป้ายผนึกที่จะพิมพ์ บนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างป้ายผนึก Access จะแสดงป้ายผนึกใน 'แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์' คุณสามารถคลิกที่ป้ายผนึกเพื่อย่อหรือขยาย หรือใช้ตัวควบคุมการย่อ/ขยายบนแถบสถานะได้

  ตัวควบคุมการย่อ/ขยาย

  ถ้าคุณเลือก ปรับเปลี่ยนการออกแบบป้ายผนึก บนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างป้ายผนึก Access จะแสดงรายงานป้ายผนึกในมุมมองออกแบบ

การกำหนดลักษณะที่ปรากฏของป้ายผนึกเอง

ถ้าผลลัพธ์จากป้ายผนึกไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการ คุณสามารถกำหนดเค้าโครงเองได้ด้วยการเปิดรายงานในมุมมองออกแบบและทำการเปลี่ยนแปลง เวลาทำงานกับป้ายผนึก การใช้มุมมองออกแบบเป็นวิธีที่ง่ายกว่าเพราะจะทำให้คุณสามารถควบคุมเค้าโครงได้แม่นยำขึ้น เมื่อต้องการดูผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงที่ทำในมุมมองออกแบบให้สลับไปยัง 'แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์'

ถ้าข้อมูลของคุณจัดเรียงไม่ตรงกับป้ายผนึก

โดยส่วนใหญ่ คุณสามารถแก้ไขปัญหาเล็กน้อยที่เกิดกับเค้าโครงป้ายผนึกของคุณได้ด้วยการปรับเปลี่ยนในมุมมองออกแบบ คุณสามารถย้ายตัวควบคุมและปรับขนาดป้ายผนึกด้วยการเปลี่ยนความกว้างหรือความสูงของส่วนรายละเอียด

เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองออกแบบ คลิกขวารายงานในบานหน้าต่างนำ ทางแล้ว คลิกมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะขอบหรือระยะห่างระหว่างป้ายผนึก คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ขณะอยู่ในมุมมองออกแบบได้

บนแท็บการตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกลุ่มเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกคอลัมน์ รูปปุ่ม กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษจะแสดง โดยเลือกแท็บคอลัมน์ ที่เลือก

แท็บ 'คอลัมน์' ของกล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าหน้ากระดาษ'

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในสามส่วนต่อไปนี้ของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

ส่วน

ตัวเลือก

คำอธิบาย

การตั้งค่าเส้นตาราง

จำนวนคอลัมน์

ค่านี้ควรเท่ากับจำนวนป้ายผนึกตามแนวขวางของหน้ากระดาษ

ช่องว่างระหว่างแถว

ป้อนค่าใหม่เพื่อเพิ่มหรือลดช่องว่างแนวตั้งระหว่างแถวของป้ายผนึก

ช่องว่างระหว่างคอลัมน์

ป้อนค่าใหม่เพื่อเพิ่มหรือลดช่องว่างแนวนอนระหว่างคอลัมน์ของป้ายผนึก

ขนาดคอลัมน์

กว้าง

โปรดพิจารณาการตั้งค่าระยะขอบและช่องว่างระหว่างคอลัมน์เมื่อตั้งค่านี้

คุณสามารถตรวจสอบและปรับระยะขอบด้วยการคลิก ตัวเลือกการพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

สูง

ปรับความสูงของป้ายผนึกแต่ละป้าย ถ้าจำเป็น

เหมือนกับส่วนรายละเอียด

ถ้าเลือก จะเป็นการตั้งค่าความกว้างและความสูงของคอลัมน์ให้เท่ากับความกว้างและความสูงของส่วนรายละเอียดในมุมมองออกแบบ

เค้าโครงคอลัมน์

ลงแล้วซ้ายไปขวา

ถ้าเลือก จะเป็นการพิมพ์ป้ายผนึกของคุณจากคอลัมน์แรกลงมา จากนั้นเป็นคอลัมน์ที่สอง ต่อเนื่องไปตามลำดับ

ซ้ายไปขวาแล้วลง

ถ้าเลือก จะเป็นการพิมพ์ป้ายผนึกแถวแรกก่อน จากนั้นจึงเป็นแถวที่สอง ต่อเนื่องไปตามลำดับ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ในขณะอยู่ใน 'แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์' ได้ เมื่อคุณคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณจะเห็นการตั้งค่าใหม่ของคุณที่ส่งผลต่อป้ายผนึก

คุณอาจต้องทดลองจัดแนวข้อมูลของคุณบนป้ายผนึกให้เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะเมื่อใช้ป้ายผนึกชนิดแผ่นป้อนแบบหลายคอลัมน์ รายงานป้ายผนึกประกอบด้วยพื้นที่ช่องว่างจำนวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ตัวป้ายผนึกเอง ช่องว่างระหว่างป้ายผนึก และช่องว่างของระยะขอบกระดาษ ดังนั้นถ้าแผ่นป้ายผนึกของคุณมีขนาดกว้าง 8.5 นิ้วและคุณใช้ระยะขอบ 0.25 นิ้วทางซ้ายและขวา จะเหลือพื้นที่ที่ใช้งานได้เพียง 8 นิ้ว (8.5 ลบ 0.5) ถ้าคุณออกแบบรายงานเป็นป้ายผนึก 2 คอลัมน์และคุณใช้ช่องว่างระหว่างป้ายผนึก 0.25 นิ้ว (การตั้งค่าช่องว่างระหว่างคอลัมน์อยู่ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ) คุณจะเหลือพื้นที่สำหรับป้ายผนึกเพียง 7.75 นิ้ว ด้วยเหตุนี้ความกว้างของส่วนรายละเอียดจะต้องมีขนาดไม่เกิน 3.875 นิ้ว (7.75 / 2 คอลัมน์) เพื่อให้ข้อมูลป้ายผนึกมีขนาดพอดี และในหลักการเดียวกันนี้นำไปใช้ได้กับขนาดแนวตั้ง นั่นคือคุณต้องพิจารณาขอบบนกับขอบล่างและช่องว่างระหว่างแถวเมื่อปรับความสูงของป้ายผนึก

ถ้าการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ และ/หรือความกว้างของตัวควบคุมในการออกแบบรายงานส่งผลให้มีข้อมูลไม่พอดีกับหน้ากระดาษเมื่อทำการพิมพ์หรือแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ Access จะแสดงข้อความ "ข้อมูลบางข้อมูลอาจไม่ถูกแสดงออกมา" ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าคุณต้องปรับการตั้งค่าหน้ากระดาษของคุณ และบางครั้งอาจต้องปรับขนาดของตัวควบคุมในการออกแบบรายงานของคุณ ถ้าคุณเห็นข้อความนี้ ให้ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ลดความกว้างของตัวควบคุมในส่วนรายละเอียดเพื่อจัดให้พอดีกับช่องว่างที่คำนวณแล้วซึ่งมีไว้สำหรับป้ายผนึกอันเดียว ดูตัวอย่างก่อนหน้าในคอลัมน์นี้เพื่อเรียนรู้วิธีคำนวณพื้นที่ใช้งาน

 • ลดขนาดของระยะขอบกระดาษในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ วิธีนี้จะเพิ่มพื้นที่ใช้งานสำหรับข้อมูลบนป้ายผนึกของคุณ

การพิมพ์ป้ายผนึก

 1. เปิดรายงานในมุมมองใดๆ (หรือเลือกรายงานในบานหน้าต่างนำทาง)

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กพิมพ์ ปุ่ม พิมพ์

  Access แสดงกล่องโต้ตอบ การพิมพ์

 3. ป้อนทางเลือกสำหรับตัวเลือก เช่น เครื่องพิมพ์ ช่วงระยะที่พิมพ์ หรือจำนวนสำเนา

 4. ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เคล็ดลับและกลเม็ดสำหรับการสร้างป้ายผนึก

 • เลือกที่อยู่ที่คุณต้องการพิมพ์    ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์ที่อยู่ทั้งหมดในแหล่งข้อมูลระเบียนต้นแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกที่อยู่ตามเกณฑ์อย่าง น้อยหนึ่งที่ระบุ    สร้างคิวรีพารามิเตอร์ และระบุแบบสอบถามนี้เป็นแหล่งระเบียนของรายงานป้ายชื่อ เมื่อคุณเปิดรายงาน คิวรีพร้อมท์ให้คุณสามารถระบุเกณฑ์สำหรับการรับระเบียน ระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณจะเรียกใช้แล้ว และทำให้พร้อมใช้งานสำหรับรายงานป้ายชื่อ
   ถ้าคุณกำลังใช้ Word เพื่อสร้าง และพิมพ์อยู่ ระบุแบบสอบถามพารามิเตอร์เป็นแหล่งข้อมูลในระหว่างการดำเนินการจดหมายเวียน

  • เลือกที่อยู่ด้วยการเรียกดูระเบียนที่อยู่     ถ้าคุณต้องการเรียกดูรายการที่อยู่ของคุณและเลือกรายการใดรายหนึ่งที่ต้องการเพื่อพิมพ์ป้ายผนึก ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ในมุมมองออกแบบ ให้เพิ่มเขตข้อมูลชนิด Yes/No โดยตั้งชื่อว่า PrintLabel ลงในตารางที่เก็บที่อยู่ต้นแบบ เมื่อคุณสลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล ในคอลัมน์ PrintLabel คุณจะเห็นกล่องกาเครื่องหมายในแต่ละแถว

   2. ใช้ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายเพื่อสร้างแบบสอบถามที่มีเขตข้อมูลที่อยู่ทั้งหมดรวมทั้งเขตข้อมูล PrintLabel ด้วย

   3. เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ และในเซลล์ เกณฑ์ ของเขตข้อมูล PrintLabel ให้พิมพ์ Yes แบบสอบถามจะเรียกใช้เฉพาะที่อยู่ที่คุณต้องการพิมพ์เท่านั้น

   4. ตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของรายงานป้ายผนึกให้เป็นชื่อของแบบสอบถาม

   5. ก่อนจะพิมพ์ป้ายผนึก ให้เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูลและเลือกกล่องกาเครื่องหมายของที่อยู่เหล่านั้นที่คุณต้องการพิมพ์ ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ตรงกับที่อยู่ที่คุณไม่ต้องการพิมพ์ จากนั้นเปิดรายงานแล้วพิมพ์

 • พิมพ์ที่อยู่บนซองโดยตรง    คุณอาจต้องการพิมพ์ที่อยู่บนซองโดยตรงแทนที่จะพิมพ์บนป้ายผนึกแล้วค่อยนำไปติดบนซอง เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึกบนซอง คุณต้องกำหนดป้ายผนึกแบบกำหนดเอง ในขั้นตอนที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ระบุรายละเอียดป้ายผนึก ให้คลิก กำหนดเอง จากนั้นทำตามคำแนะนำในขั้นตอนที่ 4 อย่าลืมตั้งค่า ชนิดป้ายผนึก ให้เป็น แผ่นป้อน ด้วย

ด้านบนของหน้า

พิมพ์ข้อมูล Access โดยใช้ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนใน Word

ถ้าที่อยู่ของคุณเก็บใน Access แต่คุณต้องการส่งออกไปที่ Word เพื่อใช้ความสามารถในการทำจดหมายเวียนของ Word จัดรูปแบบและพิมพ์ป้ายผนึก คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนใน Word ได้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกตารางหรือแบบสอบถามที่มีข้อมูลซึ่งคุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม ส่งออก ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วคลิก ผสานเข้ากับ Microsoft Office Word

  ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนของ Microsoft Word เริ่มทำงาน

 3. ถ้าคุณสร้างเอกสารไว้แล้วและต้องการเชื่อมโยงข้อมูลของคุณกับเอกสารนั้น ให้คลิก เชื่อมโยงข้อมูลของคุณไปยังเอกสาร Microsoft Word ที่มีอยู่ หรือมิฉะนั้นให้คลิก สร้างเอกสารใหม่แล้วเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเอกสารนั้น

 4. คลิก ตกลง

  ถ้าคุณเลือก เชื่อมโยงข้อมูลของคุณไปยังเอกสาร Microsoft Word ที่มีอยู่ กล่องโต้ตอบ เลือกเอกสาร Microsoft Word จะเปิดขึ้นมา ให้เลือกเอกสารที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด เอกสารดังกล่าวจะเปิดในโปรแกรม Word

  ถ้าคุณเลือกที่จะสร้างเอกสารใหม่ Word จะเปิดเอกสารเปล่าขึ้นมา

 5. ใน Word ทำตามคำแนะนำในบานหน้าต่างจดหมายเวียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนใน Word ให้ดูที่วิธีใช้ Word

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ Word เพื่อพิมพ์ที่อยู่ของคุณ ไม่ว่าที่อยู่จะเก็บไว้ที่ใดก็ตาม จากโปรแกรม Word คุณสามารถเชื่อมต่อกับรายการที่อยู่ที่เก็บไว้ในโปรแกรมต่างๆ เช่น Excel, Outlook และ Access หรือถ้าคุณยังไม่มีรายการที่อยู่ คุณสามารถสร้างขึ้นใหม่ใน Word จากนั้นจึงค่อยพิมพ์ป้ายผนึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่วิธีใช้ Word

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×