การสร้างปฏิทินเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นอกเหนือจากการเริ่มต้นMicrosoft Outlook  ปฏิทิน คุณสามารถสร้างปฏิทินของ Outlook อื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปฏิทินของบุคคลการนัดหมาย แยกต่างหากจากปฏิทินของคุณทำงาน

เคล็ดลับ: ดูประกาศและแชร์ปฏิทินบน Office.comเมื่อต้องการแชร์ปฏิทินกับบุคคลอื่น

 1. ในปฏิทิน บนแท็บ โฟลเดอร์ ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างปฏิทิน

  กล่องโต้ตอบ สร้างโฟลเดอร์ใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณอยู่ในจดหมาย ติดต่อ งาน บันทึกประจำวัน หรือบันทึก ย่อ บนแท็บโฟลเดอร์ ในกลุ่มใหม่ คลิกโฟลเดอร์ใหม่ ในรายการโฟลเดอร์ประกอบด้วย คลิกรายการปฏิทิน

 2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับปฏิทินใหม่

 3. ในรายการ เลือกตำแหน่งที่จะเก็บโฟลเดอร์ ให้คลิก ปฏิทิน แล้วคลิก ตกลง

  ปฏิทินใหม่ปรากฏในปฏิทินบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อต้องการดูปฏิทิน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับปฏิทิน

เมื่อมีเลือกกล่องกาเครื่องหมายหลาย ปฏิทินปรากฏในมุมมองแบบเคียงข้าง และสามารถสลับไปยังมุมมองวางซ้อนปฏิทิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดูปฏิทินแบบเคียงข้างกัน หรือซ้อน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบปฏิทิน คลิกขวาชื่อปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กลบชื่อปฏิทิน

นอกจาก ปฏิทิน เริ่มต้นของ Microsoft Outlook  คุณสามารถสร้างปฏิทิน Outlook อื่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปฏิทินสำหรับการนัดหมายส่วนบุคคลของคุณได้

 1. ในปฏิทิน บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ปฏิทิน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณอยู่ในจดหมาย ที่ติดต่อ งาน บันทึกประจำวัน หรือบันทึกย่อ บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก โฟลเดอร์ ในรายการ โฟลเดอร์ใช้เก็บ ให้คลิก รายการปฏิทิน

  สร้างโฟลเดอร์ปฏิทิน

  1. พิมพ์ชื่อปฏิทินตามที่คุณต้องการให้ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือก รายการปฏิทิน ภายใต้ โฟลเดอร์ใช้เก็บ

 2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ในกล่องข้อความ ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์

 3. ในรายการ เลือกตำแหน่งที่จะเก็บโฟลเดอร์ ให้คลิก ปฏิทิน แล้วคลิก ตกลง

  ปฏิทินใหม่ปรากฏในปฏิทินบานหน้าต่างนำทาง

  รูปปฏิทินของฉัน

  เมื่อต้องการดูปฏิทิน เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชื่อของปฏิทิน เมื่อมีเลือกกล่องกาเครื่องหมายหลาย ปฏิทินที่ปรากฏในมุมมองแบบเคียงข้าง

  มุมมองเคียงข้างกันของปฏิทิน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบปฏิทิน คลิกขวาชื่อปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กลบชื่อปฏิทิน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×