ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การสร้างปฏิทินเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

นอกเหนือจากการเริ่มต้นMicrosoft Outlook  ปฏิทิน คุณสามารถสร้างปฏิทินของ Outlook อื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปฏิทินของบุคคลการนัดหมาย แยกต่างหากจากปฏิทินของคุณทำงาน

 1. ในปฏิทิน บนแท็บ โฟลเดอร์ ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างปฏิทิน

  กล่องโต้ตอบ สร้างโฟลเดอร์ใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณอยู่ใน จดหมาย ที่ติดต่อ งาน บันทึกประจำวัน หรือบันทึกย่อ บนแท็บ โฟลเดอร์ ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์ ในรายการ โฟลเดอร์ใช้เก็บ ให้คลิก รายการปฏิทิน

 2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับปฏิทินใหม่

 3. ในรายการ เลือกตำแหน่งที่จะเก็บโฟลเดอร์ ให้คลิก ปฏิทิน แล้วคลิก ตกลง

  ปฏิทินใหม่ปรากฏในปฏิทินบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อต้องการดูปฏิทิน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับปฏิทิน

เมื่อมีเลือกกล่องกาเครื่องหมายหลาย ปฏิทินปรากฏในมุมมองแบบเคียงข้าง และสามารถสลับไปยังมุมมองวางซ้อนปฏิทิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดูปฏิทินหลายปฏิทินในเวลาเดียวกัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบปฏิทิน ให้คลิกขวาที่ชื่อปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ลบ ชื่อปฏิทิน

นอกจาก ปฏิทิน เริ่มต้นของ Microsoft Outlook  คุณสามารถสร้างปฏิทิน Outlook อื่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปฏิทินสำหรับการนัดหมายส่วนบุคคลของคุณได้

 1. ในปฏิทิน บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ปฏิทิน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณอยู่ในจดหมาย ที่ติดต่อ งาน บันทึกประจำวัน หรือบันทึกย่อ บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก โฟลเดอร์ ในรายการ โฟลเดอร์ใช้เก็บ ให้คลิก รายการปฏิทิน

  สร้างโฟลเดอร์ปฏิทิน

  1. พิมพ์ชื่อปฏิทินตามที่คุณต้องการให้ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือก รายการปฏิทิน ภายใต้ โฟลเดอร์ใช้เก็บ

 2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ในกล่องข้อความ ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์

 3. ในรายการ เลือกตำแหน่งที่จะเก็บโฟลเดอร์ ให้คลิก ปฏิทิน แล้วคลิก ตกลง

  ปฏิทินใหม่ปรากฏในปฏิทินบานหน้าต่างนำทาง

  รูปปฏิทินของฉัน

  เมื่อต้องการดูปฏิทิน เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชื่อของปฏิทิน เมื่อมีเลือกกล่องกาเครื่องหมายหลาย ปฏิทินที่ปรากฏในมุมมองแบบเคียงข้าง

  มุมมองเคียงข้างกันของปฏิทิน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบปฏิทิน ให้คลิกขวาที่ชื่อปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ลบ ชื่อปฏิทิน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×