การสร้างปฏิทินเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปฏิทินเพิ่มเติมมีประโยชน์มากในการติดตามเหตุการณ์สำหรับโครงการ หรือเมื่อคุณต้องการแยกเหตุการณ์ในปฏิทินส่วนบุคคลออกจากปฏิทินทำงานของคุณ อย่าลืมว่าเฉพาะปฏิทินหลักเท่านั้นที่ใช้สำหรับการเรียกประชุมและการแสดงสถานะของคุณต่อบุคคลอื่น

  1. ในปฏิทินให้คลิก โฟลเดอร์ > ปฏิทินใหม่

    กล่องโต้ตอบ สร้างโฟลเดอร์ใหม่

    หมายเหตุ: ถ้าคุณอยู่ในจดหมาย ติดต่อ งาน บันทึกประจำวัน หรือบันทึกย่อ คลิกโฟลเดอร์ >โฟลเดอร์ใหม่ ในรายการโฟลเดอร์ประกอบด้วย คลิกรายการปฏิทิน

  2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับปฏิทินใหม่

  3. ในรายการ เลือกตำแหน่งที่จะเก็บโฟลเดอร์ ให้คลิก ปฏิทิน แล้วคลิก ตกลง

    ปฏิทินใหม่จะปรากฏใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ของปฏิทิน

เมื่อต้องการดูปฏิทินให้ทำเครื่องหมายที่กล่องปฏิทิน

เมื่อทำเครื่องหมายหลายกล่อง ปฏิทินจะปรากฏในมุมมองเคียงข้างกัน คุณสามารถ สลับไปเป็นมุมมองแบบซ้อนกันของปฏิทิน เพื่อดูหลายปฏิทินแบบโปร่งใสเรียงซ้อนกัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบปฏิทิน ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่ชื่อปฏิทิน แล้วคลิก ลบปฏิทิน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×