การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ครั้งแรกที่คุณเริ่มต้น Microsoft SharePoint Workspace ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ จะเปิดขึ้นและแสดงหน้าจอต้อนรับ วิธีที่คุณจะดำเนินการตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์นั้นจะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงรหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้หรือไม่ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ดังกล่าว คุณยังคงสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้โดยใช้ที่อยู่อีเมลได้ อย่างไรก็ตาม บัญชีผู้ใช้นี้จะไม่ถูกควบคุมโดยนโยบายการจัดการซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ในที่ทำงานของคุณ โปรดสังเกตว่าคุณสามารถนำรหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ไปใช้ในภายหลังกับบัญชีผู้ใช้ที่สร้างโดยใช้ที่อยู่อีเมลได้

ในบทความนี้

การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่โดยใช้ที่อยู่อีเมล

การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่โดยใช้รหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้

การเพิ่มรหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ให้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่โดยใช้ที่อยู่อีเมล

สร้างบัญชีผู้ใช้โดยใช้ที่อยู่อีเมลในกรณีที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าใช้รหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้

 1. ถ้าคุณจำเป็นต้องเปิด ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกไอคอน SharePoint Workspace ในถาดระบบ Windows จากนั้นคลิก สร้างบัญชีผู้ใช้

 2. คลิก สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ แล้วคลิก ถัดไป

  ถ้าคุณต้องการใช้บัญชีผู้ใช้ที่คุณมีอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แทนการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก คืนค่าบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

 3. คลิก สร้างบัญชีผู้ใช้โดยใช้ที่อยู่อีเมลของคุณ

 4. ป้อนชื่อสำหรับบัญชีผู้ใช้และที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง

  ชื่อที่คุณใส่คือข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่อ (ชื่อที่ใช้แสดง) ซึ่งผู้อื่นจะใช้จดจำคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อนี้ในภายหลังได้ในการกำหนดลักษณะบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้อักขระต่อไปนี้ในชื่อบัญชีผู้ใช้: {}=/;

  ที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนจะแสดงเป็นการเชื่อมโยงในบัตรที่ติดต่อของคุณ

 5. ขอแนะนำอย่างยิ่งให้เลือก อนุญาตให้ฉันกู้คืนบัญชีผู้ใช้ของฉันในภายหลัง (เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น) การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ SharePoint Workspace ปรับข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าผู้ดูแลระบบเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ Windows ของคุณ ถ้าตัวเลือกนี้ถูกปิดใช้งานและข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ Windows ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณได้

 6. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่โดยใช้รหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้

โดยทั่วไป คุณจะได้รับรหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้จากผู้ดูแลระบบในที่ทำงานของคุณในข้อความอีเมล ถ้าคุณกำลังจะใช้ SharePoint Workspace ในที่ทำงานของคุณ แต่คุณยังไม่ได้รับรหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อรับรหัสก่อนที่คุณจะสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ค้นหาและคัดลอกรหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ไปที่คลิปบอร์ด

 1. ถ้าคุณต้องการเปิด ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกไอคอน SharePoint Workspace ในถาดระบบ Windows จากนั้นคลิก สร้างบัญชีผู้ใช้

 2. คลิก สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ แล้วคลิก ถัดไป

 3. คลิก สร้างบัญชีผู้ใช้โดยใช้รหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้

 4. วางรหัสที่คุณคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดไว้ในกล่องรหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้

 5. ถ้าจำเป็น ให้ป้อนที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณในกล่อง เซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้

  ในสภาพแวดล้อมของที่ทำงานส่วนใหญ่ จะมีการใส่ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ไว้แล้ว ถ้าไม่เช่นนั้น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 6. คลิก ถัดไป

 7. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มรหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ให้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

ถ้าคุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้โดยใช้ที่อยู่อีเมลแล้วและได้รับรหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ในเวลาต่อมา คุณสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อให้บัญชีผู้ใช้นั้นถูกควบคุมโดยนโยบายการจัดการได้ ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ค้นหาและคัดลอกรหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ไปที่คลิปบอร์ด

 1. คลิกแท็บแฟ้ม และบนแท็บ ข้อมูล ภายใต้การจัดการการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้

 2. วางรหัสที่คุณคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดลงในกล่อง รหัสการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้

 3. ถ้าจำเป็น ให้ป้อนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณในกล่อง เซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้

  ในสภาพแวดล้อมของที่ทำงานส่วนใหญ่ จะมีการใส่ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ไว้แล้ว ถ้าไม่เช่นนั้น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 4. คลิก ถัดไป

 5. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×