การสร้างบล็อก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่ทำให้คุณหรือองค์กรของคุณสามารถแบ่งปันความคิดและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว บล็อกมีข้อความติดประกาศที่ระบุวันที่และแสดงรายการในลำดับเวลาย้อนกลับ บุคคลสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความติดประกาศของคุณได้ เช่นเดียวกับให้การเชื่อมโยงไปยังไซต์ที่น่าสนใจ รูปภาพ และบล็อกที่เกี่ยวข้องได้

การติดประกาศบล็อกสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว และมักมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการหรือแสดงทัศนะที่เฉพาะตัว แม้ว่าบล็อกมักใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ต บล็อกก็สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมของบริษัทได้หลายด้าน

Windows SharePoint Services มีแม่แบบบล็อกให้ซึ่งทำให้สามารถสร้างบล็อกได้ง่ายดาย บล็อกคือไซต์ที่มีรายการและไลบรารีอยู่ เช่น รายการของการติดประกาศบล็อก รายการของบล็อกอื่นๆ และไลบรารีสำหรับรูปถ่าย เมื่อคุณสร้างบล็อกแล้ว คุณสามารถตั้งค่าประเภทแล้วกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ของบล็อกเองได้

บล็อก

เมื่อคุณสร้างบล็อก คุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการให้บล็อกสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่หรือตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะตัวด้วยตนเอง ในแทบทุกกรณี คุณควรตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะสำหรับบล็อกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถจัดการการตั้งค่าของไซต์ รายการ และไลบรารีต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระจากไซต์แม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการกำหนดสิทธิ์ให้ไซต์ของคุณมีการจำกัดน้อยกว่าไซต์แม่ เช่น อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องบนอินทราเน็ตของคุณสามารถอ่านและแสดงข้อคิดเห็นบนบล็อกได้

คุณยังสามารถสร้างและกำหนดค่าบล็อกเองได้โดยใช้โปรแกรมออกแบบหรือแก้ไขเว็บที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ได้อีกด้วย

ก่อนที่คุณจะเริ่มใส่เนื้อหาลงในบล็อกของคุณ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไซต์ รายการ และไลบรารีต่างๆ ของคุณได้ถูกตั้งค่าตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแก้ไขคำอธิบายของรายการเพื่อช่วยให้ผู้อ่านของคุณเข้าใจความหมายของรายการ เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับบล็อกหรือรายการ บล็อกอื่นๆ หรือติดตามรุ่นการเปลี่ยนแปลงของการติดประกาศบล็อกของคุณเพื่อที่คุณจะได้สามารถคืนค่าการติดประกาศรุ่นก่อนหน้าได้ถ้าหากจำเป็น

เมื่อคุณได้กำหนดการตั้งค่าต่างๆ สำหรับบล็อกของคุณเองแล้ว คุณก็สามารถตั้งค่าประเภทเพื่อช่วยคุณในการจัดระเบียบการติดประกาศของคุณ ประเภทมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณสร้างการติดประกาศบล็อกที่เกี่ยวกับหลายเรื่องหรือหลายวัตถุประสงค์ เช่น เหตุการณ์ปัจจุบัน การระดมความคิดสำหรับโครงการพิเศษ หรือ เทคโนโลยีหรืองานอดิเรก เมื่อการติดประกาศได้รับการจัดระเบียบตามประเภท ผู้อื่นสามารถค้นหาการติดประกาศที่ตรงกับความสนใจได้ง่ายขึ้นด้วยการคลิกประเภทที่เหมาะสมในรายการ ประเภท

ประเภทในไซต์บล็อก

เมื่อต้องการสร้างบล็อก คุณต้องมีสิทธิ์ในการสร้างไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ปรึกษาเจ้าของหรือผู้ดูแลไซต์ของคุณ

 1. คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ แล้ว คลิ กสร้าง บนหน้าทั้งหมดเนื้อหาของไซต์

  เคล็ดลับ: ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถใช้เมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แทนเพื่อทำตามขั้นตอนนี้

 1. ในรายการ เว็บเพจ ให้คลิก ไซต์และพื้นที่ทำงาน

 2. ในส่วน ชื่อเรื่องและคำอธิบาย ให้ใส่ชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับบล็อกของคุณ

  ชื่อเรื่องจะปรากฏอยู่ในการนำทางสำหรับทุกๆ เพจในไซต์ เช่น แถบการเชื่อมโยงบนสุด และคำอธิบายจะปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของทุกๆ เพจ

 3. ในส่วน ที่อยู่เว็บไซต์ ให้ใส่ส่วนท้ายสุดของที่อยู่เว็บที่คุณต้องการใช้สำหรับบล็อกของคุณ

 4. ในส่วน การเลือกแม่แบบ ให้คลิกแท็บ การทำงานร่วมกัน แล้วคลิก บล็อก

 5. ในส่วน สิทธิ์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการใช้สิทธิ์และกลุ่มเดียวกันกับไซต์แม่ ให้คลิก ใช้สิทธิ์เดียวกันกับไซต์แม่ิ์

  • ถ้าคุณต้องการตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะสำหรับบล็อก ให้คลิก ใช้สิทธิ์เฉพาะ

   ถ้าคุณเลือกใช้สิทธิ์เฉพาะ คุณจะมีโอกาสตั้งค่าสิทธิ์ได้หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูลการตั้งค่าให้กับเพจปัจจุบัน

 6. เมื่อต้องการแสดงแถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่บนเพจในบล็อกของคุณ ให้คลิก ใช่ ในส่วน การสืบทอดการนำทาง

 7. คลิก สร้าง

 8. ถ้าเพจ 'ตั้งกลุ่มขึ้นสำหรับไซต์นี้' ปรากฏขึ้น ให้ตั้งค่าผู้เยี่ยมชม สมาชิก และเจ้าของไซต์

  เคล็ดลับ: ดูการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาในส่วน ดูเพิ่มเติม

 9. คลิก ตกลง

ถ้าคุณวางแผนที่จะสร้างการติดประกาศบล็อกจำนวนมาก หรือการติดประกาศเกี่ยวกับหลายๆ เรื่อง คุณก็ควรตั้งค่าประเภท ผู้อ่านของคุณสามารถคลิกประเภทที่ต้องการอ่าน ซึ่งทำให้สามารถค้นหาสิ่งที่สนใจได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถเพิ่มประเภทอื่นๆ หรือแก้ไขชื่อประเภทได้ในภายหลัง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ประเภท คุณสามารถเลือก ไม่มี สำหรับประเภทได้เมื่อคุณสร้างการติดประกาศ

 1. ภายใต้ การเชื่อมโยงสำหรับผู้ดูแลระบบ ให้คลิก เนื้อหาทั้งหมด

 2. ภายใต้ รายการ ให้คลิก ประเภท

  รายการ ประเภทจะปรากฏขึ้น ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่าประเภทบนบล็อกมาก่อน รายการจะมีตัวยึดประเภท เช่น ประเภท 1 และ ประเภท 2

 3. ในรายการประเภท คลิกการแก้ไข ปุ่ม รูปปุ่ม ทางด้านขวาของพื้นที่สำรองไว้ประเภทที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. เลือกข้อความตัวยึด พิมพ์ข้อความใหม่ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 เมื่อต้องการแทนที่ประเภทที่เป็นตัวยึดที่มีอยู่ด้วยประเภทของคุณเอง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มประเภทเพิ่มเติม คลิกสร้าง เมนู สร้าง บนแถบเครื่องมือรายการ แล้ว พิมพ์ชื่อสำหรับประเภทในกล่องชื่อเรื่อง

 7. เมื่อต้องการลบประเภท ให้ชี้ไปที่ชื่อประเภท แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก ลบรายการ

เมื่อสร้างบล็อกแล้ว คุณอาจต้องการกำหนดการตั้งค่าต่างๆ สำหรับบล็อกของคุณ หรือสำหรับรายการหรือไลบรารีของบล็อกเอง เมื่อต้องการช่วยให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเองและจัดการการตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว บล็อกมีรายการของการเชื่อมโยงให้สำหรับการกำหนดเอง

กระบวนงานต่อไปนี้แสดงขั้นตอนทั่วไปสำหรับการกำหนดบล็อกของคุณเอง ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ รายการ และไลบรารีได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 1. ในบล็อกของคุณ ภายใต้ การเชื่อมโยงสำหรับผู้ดูแลระบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดรายการ ข้อความติดประกาศ เอง ให้คลิก จัดการข้อความติดประกาศ

  • เมื่อต้องการกำหนดรายการ ข้อคิดเห็น เอง ให้คลิก จัดการข้อคิดเห็น

  • เมื่อต้องการกำหนดรายการ บล็อกอื่นๆ เอง ให้คลิก เนื้อหาทั้งหมด ภายใต้ รายการ ให้คลิก บล็อกอื่นๆ

  • เมื่อต้องการกำหนดรายการหรือไลบรารีอื่นใดๆ ในบล็อก เช่น รายการ การเชื่อมโยง หรือไลบรารีรูปภาพ 'รูปถ่าย' ให้คลิก เนื้อหาทั้งหมด แล้วคลิกรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนการเมนูตั้งค่า เมนู การตั้งค่า คลิกตั้งค่ารายการ หรือคลิกตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด เช่นตั้งค่าไลบรารีรูปภาพ

 3. คลิกชนิดของการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เช่น การตั้งค่าการกำหนดรุ่น หรือ สิทธิ์สำหรับรายการนี้ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม

 4. ทำซ้ำกระบวนงานนี้สำหรับการตั้งค่า รายการ หรือไลบรารีอื่นใดๆ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

เคล็ดลับ: อยู่ด้านข้างนำทาง ซึ่งปรากฏขึ้นภายใต้การดูเนื้อหาทั้งหมดไซต์ ระดับบนสุดของบล็อก ใน Web Part ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการออกแบบหน้า คุณสามารถแก้ไขการนำทางนี้ ด้วยการแก้ไขหน้า ตามที่คุณต้องหน้าของ Web Part ใด ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซ่อนรายการประเภท โดยปิด Web Part

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×