การสร้างบล็อก

บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่ทำให้คุณหรือองค์กรของคุณสามารถแบ่งปันความคิดและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว บล็อกมีข้อความติดประกาศที่ระบุวันที่และแสดงรายการในลำดับเวลาย้อนกลับ บุคคลสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความติดประกาศของคุณได้ เช่นเดียวกับให้การเชื่อมโยงไปยังไซต์ที่น่าสนใจ รูปภาพ และบล็อกที่เกี่ยวข้องได้

การติดประกาศบล็อกสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว และมักมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการหรือแสดงทัศนะที่เฉพาะตัว แม้ว่าบล็อกมักใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ต บล็อกก็สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมของบริษัทได้หลายด้าน

ในบทความนี้

Overview

บล็อก SharePoint คือไซต์ที่มีรายการและไลบรารีอยู่ เช่น รายการของการติดประกาศบล็อก รายการของบล็อกอื่นๆ และไลบรารีสำหรับรูปถ่าย เมื่อคุณสร้างบล็อกแล้ว คุณสามารถตั้งค่าประเภทแล้วกำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของบล็อกเองได้ บทความนี้จะให้ภาพรวมของการกำหนดเองแบบพื้นฐานที่คุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดบล็อกของคุณเองได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการสร้างหรือกำหนดบล็อกเอง คุณต้องมีสิทธิ์ในการสร้างไซต์

เมื่อคุณสร้างบล็อก คุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการให้บล็อกสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่หรือตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะตัวด้วยตนเอง ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะสำหรับบล็อกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าของไซต์ รายการ และไลบรารีต่างๆ ของบล็อกได้อย่างเป็นอิสระจากไซต์แม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้บล็อกของคุณมีการจำกัดสิทธิ์ที่น้อยกว่าไซต์แม่ เช่น อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องบนอินทราเน็ตของคุณสามารถอ่านและแสดงข้อคิดเห็นบนบล็อกได้

คุณยังสามารถสร้างและกำหนดบล็อกเองได้โดยใช้โปรแกรมออกแบบหรือแก้ไขเว็บ เช่น Microsoft SharePoint Designer 2010

ก่อนที่คุณจะเริ่มเพิ่มเนื้อหาลงในบล็อกของคุณ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าไซต์ รายการ และไลบรารีต่างๆ ของคุณตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแก้ไขคำอธิบายของรายการเพื่อช่วยให้ผู้อ่านของคุณเข้าใจวัตถุประสงค์ของรายการ เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับบล็อกหรือรายการ ข้อความติดประกาศ หรือติดตามรุ่นของข้อความติดประกาศบล็อกของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่าข้อความติดประกาศรุ่นก่อนหน้าได้ถ้าจำเป็น

เมื่อคุณได้กำหนดการตั้งค่าต่างๆ สำหรับบล็อกของคุณเองแล้ว คุณก็จะสามารถตั้งค่าประเภทเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อความติดประกาศของคุณ ประเภทจะมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าคุณสร้างข้อความติดประกาศบล็อกที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต่างกัน หรือสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เช่น เหตุการณ์ปัจจุบัน การระดมความคิดสำหรับโครงการพิเศษ หรือเทคโนโลยีหรืองานอดิเรก เมื่อข้อความติดประกาศได้รับการจัดระเบียบตามประเภท บุคคลอื่นจะสามารถค้นหาข้อความติดประกาศที่ตรงกับความสนใจได้ง่ายขึ้นด้วยการคลิกประเภทที่เหมาะสมในรายการ ประเภท

ด้านบนของหน้า

การสร้างบล็อก

เมื่อต้องการสร้างบล็อก คุณต้องมีสิทธิ์ในการสร้างไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้สอบถามเจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลไซต์ของคุณ

 1. คลิก การกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ แล้วคลิก สร้างไซต์

 2. ในกล่องโต้ตอบ สร้าง ให้คลิกแม่แบบไซต์ บล็อก

 3. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับไซต์บล็อก

  ชื่อเรื่องจะปรากฏอยู่ในการนำทางสำหรับทุกๆ เพจในไซต์ เช่น แถบการเชื่อมโยงบนสุด

 4. ในกล่อง ชื่อ URL ให้พิมพ์ส่วนท้ายสุดของที่อยู่เว็บที่คุณต้องการใช้สำหรับไซต์บล็อกของคุณ

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างบล็อกของคุณตามการตั้งค่าเริ่มต้น รวมไปถึงสิทธิ์เดียวกันกับไซต์แม่ ให้คลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าไซต์บางอย่างเอง เช่น การตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะหรือเปลี่ยนไซต์ให้ปรากฏใน เปิดใช้ด่วน หรือแถบการเชื่อมโยงบนสุด ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม

   1. ในส่วน สิทธิ์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    1. ถ้าคุณต้องการใช้สิทธิ์และกลุ่มเดียวกันกับไซต์แม่ ให้คลิก ใช้สิทธิ์เดียวกันกับไซต์แม่

    2. ถ้าคุณต้องการตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะสำหรับบล็อก ให้คลิก ใช้สิทธิ์เฉพาะ ถ้าคุณเลือกใช้สิทธิ์เฉพาะ คุณจะมีโอกาสตั้งค่าสิทธิ์ได้หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูลการตั้งค่าให้กับเพจปัจจุบัน

   2. เมื่อต้องการแสดงแถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่บนเพจในบล็อกของคุณ ให้คลิก ใช่ ในส่วน การสืบทอดการนำทาง

   3. คลิก สร้าง

   4. ถ้าเพจ ตั้งกลุ่มขึ้นสำหรับไซต์นี้ ปรากฏขึ้น ให้ตั้งค่าผู้เยี่ยมชม สมาชิก และเจ้าของไซต์

    เคล็ดลับ: ดูการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าประเภท

ถ้าคุณวางแผนที่จะสร้างข้อความติดประกาศบล็อกหลายข้อความ หรือข้อความติดประกาศที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต่างกัน ก็เป็นการดีที่จะตั้งค่าประเภท ผู้อ่านของคุณสามารถคลิกประเภทที่ต้องการอ่าน ซึ่งทำให้สามารถค้นหาข้อความติดประกาศที่สนใจได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถเพิ่มประเภทอื่นๆ หรือแก้ไขชื่อประเภทได้ในภายหลัง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ประเภท คุณสามารถเลือก ไม่มี สำหรับประเภทได้เมื่อคุณสร้างข้อความติดประกาศ

 1. คลิก เนื้อหาทั้งหมดของไซต์

 2. ภายใต้ รายการ ให้คลิก ประเภท

  รายการ ประเภท จะปรากฏขึ้น ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่าประเภทบนบล็อกมาก่อน รายการจะมีตัวยึดประเภท เช่น ประเภท 1 และ ประเภท 2

 3. ในรายการ ประเภท ให้คลิกปุ่ม แก้ไข Button image ที่ด้านขวาของตัวยึดประเภทที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. เลือกข้อความตัวยึด พิมพ์ข้อความใหม่ที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อแทนที่ประเภทที่เป็นตัวยึดที่มีอยู่ด้วยประเภทของคุณเอง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มประเภทอื่นๆ ให้คลิก เพิ่มรายการใหม่ ใต้รายการของประเภท แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับประเภทในกล่อง ชื่อเรื่อง

 7. เมื่อต้องการลบประเภท ให้ชี้ไปที่ชื่อของประเภท เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ปรากฏข้างชื่อประเภท แล้วคลิก ลบรายการ บน Ribbon

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนรูปและคำอธิบาย

คุณสามารถเปลี่ยนรูปและคำอธิบายที่ปรากฏขึ้นภายใต้ เกี่ยวกับบล็อกนี้ โดยการปรับเปลี่ยน Web Part ที่มีข้อมูลนี้อยู่

 1. บนโฮมเพจของบล็อกของคุณ ให้ชี้ไปที่ เกี่ยวกับบล็อกนี้ คลิกลูกศรที่ปรากฏติดกัน แล้วคลิก แก้ไข Web Part

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปเริ่มต้น ให้คลิกที่รูป วางรูปอื่นแทนที่รูปนั้น แล้วปรับขนาดถ้าจำเป็นโดยการคลิกแล้วลากกล่องปรับขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสกล่องใดกล่องหนึ่งรอบขอบด้านนอกของรูป

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนคำอธิบาย ให้เลือกข้อความเริ่มต้นแล้วลบหรือพิมพ์ทับ ตามความเหมาะสม

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ Web Part แล้ว ให้คลิก ตกลง ในบานหน้าต่างงาน Web Part ด้านข้างของ Web Part

ด้านบนของหน้า

กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของบล็อกเอง

เมื่อสร้างบล็อกแล้ว คุณอาจต้องการกำหนดการตั้งค่าต่างๆ สำหรับบล็อกของคุณ หรือสำหรับรายการหรือไลบรารีของบล็อกเอง บล็อกจะเตรียมรายการของการเชื่อมโยงสำหรับการกำหนดเองไว้ให้ เพื่อช่วยให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเองและจัดการการตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว

กระบวนการต่อไปนี้แสดงขั้นตอนทั่วไปสำหรับการกำหนดบล็อกของคุณเอง ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ รายการ และไลบรารีได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 1. เมื่อต้องการกำหนดรายการหรือไลบรารีบนบล็อกของคุณเอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดรายการ ข้อความติดประกาศ เอง ภายใต้ เครื่องมือบล็อก ให้คลิก จัดการข้อความติดประกาศ

  • เมื่อต้องการกำหนดรายการ ข้อคิดเห็น เอง ภายใต้ เครื่องมือบล็อก ให้คลิก จัดการข้อคิดเห็น

  • เมื่อต้องการกำหนดรายการหรือไลบรารีอื่นใดในบล็อก  เช่นรายการ การเชื่อมโยง หรือไลบรารีรูปภาพ รูปถ่าย ให้คลิก เนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอื่นบนบล็อกของคุณ ให้คลิก การกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 3. คลิกชนิดของการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เช่น ชุดรูปแบบของไซต์ หรือ สิทธิ์สำหรับไซต์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม

 4. ทำซ้ำกระบวนงานนี้สำหรับการตั้งค่า รายการ หรือไลบรารีอื่นใดๆ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×