การสร้างนโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับไซต์คอลเลกชัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นโยบายการจัดการข้อมูลทำให้คุณสามารถควบคุมว่าผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลระดับองค์กรของคุณ สิ่งที่พวกเขาสามารถทำกับข้อมูล และข้อมูลสามารถเก็บได้นานเพียงใด นโยบายจึงสามารถช่วยบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของราชการและกฎหมายหรือกระบวนการทางธรุกิจภายใน ในฐานะผู้ดูแลระบบคุณสามารถตั้งค่านโยบายเพื่อควบคุมวิธีติดตามเอกสาร ผู้ที่สามารถเข้าถึงเอกสาร และเวลาในการเก็บเอกสารว่านานเท่าใด

นโยบายแต่ละนโยบายจะกำหนดชุดของกฎสำหรับชนิดเนื้อหา กฎแต่ละกฎในนโยบายก็คือ คุณลักษณะนโยบาย ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะนโยบายการจัดการข้อมูลสามารถระบุว่าชนิดเนื้อหาควรเก็บไว้นานเท่าใด โดยนโยบายสามารถนำไปใช้ได้หลายวิธี

  • ด้วยการสร้างแม่แบบนโยบาย แล้วจึงกำหนดความสัมพันธ์ของแม่แบบกับไซต์คอลเลกชัน ชนิดเนื้อหา ไลบรารีเอกสาร หรือรายการ

  • ด้วยการกำหนดความสัมพันธ์ของคุณลักษณะนโยบายแต่ละอย่างกับชนิดเนื้อหา ไลบรารี หรือรายการ

การสร้างนโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับไซต์คอลเลกชัน

  1. บนโฮมเพจไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การกระทำในไซต์ จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

  2. บนเพจ การตั้งค่าไซต์ ในรายการ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก นโยบายไซต์คอลเลกชัน

  3. บนเพจ 'นโยบายไซต์คอลเลกชัน' ให้คลิก สร้าง

  4. พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับนโยบาย จากนั้นเขียนข้อกำหนดแถลงการณ์นโยบายอย่างย่อซึ่งอธิบายให้ผู้ใช้ทราบว่านโยบายทำเพื่อจุดประสงค์อะไร ข้อกำหนดนโยบายสามารถยาวได้ไม่เกิน 512 อักขระ

  5. ใช้ข้อมูลในหัวข้อนี้ฟีเจอร์การกำหนดค่านโยบายการจัดการข้อมูลเพื่อตั้งค่าลักษณะการทำงานคุณต้องการเชื่อมโยงกับนโยบาย

  6. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังเพจ 'นโยบายไซต์คอลเลกชัน'

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×