การสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะคล้ายกับการใช้งานในเอกสารของพวกเขาระดับ และสามารถแชร์เดียวกับได้อย่างง่ายดายนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นมุมมองอื่นของติดต่อที่รวบรวมข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากติดต่อ และอนุญาตให้คุณสามารถแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นในฟอร์มจำได้ง่ายมาก โดยทำดังนี้ คุณสามารถสร้างบัตรใหม่ หรือทำการเปลี่ยนแปลงบัตรที่มีอยู่ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

สร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณสร้างที่ติดต่อใหม่ โดยการเปิดฟอร์มที่ติดต่อ แบบใหม่ และพิมพ์ข้อมูลติดต่อ เขตข้อมูลที่สอดคล้องกันจะถูกกรอกออกจากแอนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์มุมมอง ของที่ติดต่อ

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงกลุ่มย่อยของข้อมูลในฟอร์มที่ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

1. ฟอร์มที่ติดต่อที่มีข้อมูลของณัทธร ชัยนาม

2. มุมมองของกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร พร้อมด้วยเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันซึ่งได้กรอกข้อมูลแล้วสำหรับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของณัทธร ชัยนาม

 1. ในที่ติดต่อ คลิกใหม่ เพื่อเปิดติดต่อใหม่

 2. ในเขตข้อมูลชื่อเต็ม พิมพ์ชื่อสำหรับติดต่อ

 3. ในเขตข้อมูลเหมาะสม ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการรวมไว้สำหรับติดต่อ

  นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องประกอบด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในฟอร์มติดต่อเดียวกัน หลังจากที่คุณสร้างติดต่อที่เริ่มต้น คุณสามารถแก้ไขทั้งฟอร์มติดต่อและบัตรข้อมูลแยกต่างหาก ด้วยวิธีนี้ เมื่อข้อมูลที่ติดต่อ การแชร์คุณสามารถตัดสินใจว่า เป็นเหมือนกับข้อมูลที่จะแชร์

 4. บนแท็บที่ติดต่อ ในกลุ่มตัวเลือก คลิกนามบัตร

  ในกล่องโต้ตอบแก้ไขนามบัตร คุณสามารถเพิ่ม หรือเอาข้อมูล และทำงานบนบัตรข้อมูลที่ออกแบบ คุณสามารถดูตัวอย่างของบัตรข้อมูลอยู่ในกล่องโต้ตอบ

 5. ในกล่องเขตข้อมูล เพิ่ม เอาออก หรือจัดตำแหน่งข้อมูลบนบัตร ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูล คลิกเพิ่ม แล้ว คลิ กเขตข้อมูลคุณต้องการเพิ่ม

  • การเอาข้อมูล คลิกเขตข้อมูล แล้ว คลิกเอาออก

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งข้อมูลบนบัตร คลิกเขตข้อมูล ทางแล้ว คลิกลูกศรย้ายเขตข้อมูลขึ้น หรือย้ายเขตข้อมูลลง

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างระหว่างบรรทัดของข้อมูล คลิกเขตข้อมูลด้านบนตำแหน่งที่คุณต้องการช่องว่าง คลิกเพิ่ม และคลิกบรรทัดว่างไว้

   • ถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูลแบบกำหนดเอง คลิกเพิ่ม เลือกแบบกำหนดเอง จากนั้น เลือกหนึ่งในตัวเลือกเขตข้อมูลผู้ใช้ คุณสามารถแก้ไขข้อความสำหรับเขตข้อมูลแบบกำหนดเองของคุณในกล่องภายใต้แก้ไข

 6. ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลมีป้ายชื่อ คลิกเขตข้อมูล จากนั้น ในกล่องภายใต้แก้ไข คลิซ้าย หรือขวา เพื่อจัดตำแหน่งป้ายชื่อด้านซ้ายหรือด้านขวาของข้อมูล พิมพ์ป้ายชื่อข้อมูลในกล่องป้ายชื่อ

  เคล็ดลับ: ชื่อเขตข้อมูลสามารถใช้เป็นป้ายชื่อที่คุ้นเคยและสะดวกได้

  ถ้าคุณไม่ต้องการให้ป้ายชื่อ และหนึ่งจะถูกนำไปใช้ คลิกไม่มีป้ายชื่อ ในกล่อง

  หมายเหตุ: ป้ายชื่อสามารถอธิบายชนิดของข้อมูลบนบัตรข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Jon Morris ที่ด้านบนของหน้า425-555-0189เป็นหมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ และBusinessเป็นป้ายชื่อสำหรับหมายเลขโทรศัพท์

 7. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ใช้ปุ่มการจัดรูปแบบและลักษณะภายใต้แก้ไข

  แถบเครื่องมือการจัดรูปแบบข้อความในกล่องโต้ตอบ แก้ไขนามบัตร

  ตัวเลือกบางตัวเลือกได้แก่

  • การปรับขนาดข้อความ

  • การใช้ข้อความสี

  • การวางตำแหน่ง (การจัดแนว) ข้อความชิดซ้าย ชิดขวา หรือกึ่งกลาง


 8. ด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ถูกเพิ่มไปยังบัตรใบ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบบัตรถ้าคุณต้องการ ลองทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบแก้ไขนามบัตร

ตัวเลือกการออกแบบ

วิธีการ

หมายเหตุ

เลือกเค้าโครง

ถัดจากเค้าโครง คลิกเค้าโครงจากรายการ เค้าโครงข้อความเท่านั้น จะพร้อมใช้งานสำหรับบัตรข้อมูลที่มีรูปภาพไม่มี โลโก้ หรือรูปอื่น ๆ

เมื่อคุณเริ่มต้น เค้าโครงเริ่มต้น Outlook บัตรข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้ในกล่องแสดงตัวอย่างที่อยู่ถัดจากส่วนออกแบบการ์ด

เพิ่มสีพื้นหลัง

คลิกพื้นหลัง แล้ว คลิ กสี

การเพิ่มรูป

ถัดจากรูป คลิกเปลี่ยน เพื่อเรียกดู และค้นหารูปภาพ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มรูปภาพ

เพิ่มรูปภาพหรือโลโก้บริษัทปรับบัตรข้อมูลที่ระบุได้ง่ายขึ้น

ปรับขนาดรูปภาพ

ในกล่องพื้นที่รูป พิมพ์ขนาดของรูป หมายเลขบ่งชี้เปอร์เซ็นต์ของพื้นผิวบัตรข้อมูลที่จะครอบคลุม

คุณสามารถใช้ลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่องนี้เพื่อปรับขนาดของรูป

จัดแนวรูป

ในรายการจัดชิดรูป เลือกตำแหน่งที่จะจัดตำแหน่งรูปในการ์ด

ลบค่าเริ่มต้นหรือรูปอื่น ๆ

คลิกเฉพาะข้อความ ในรายการเค้าโครง

 1. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการสร้างบัตรข้อมูลของคุณ คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิกการตั้งค่าบัตร บัตรข้อมูลเปลี่ยนการออกแบบ Outlook เริ่มต้น และข้อมูลที่ใส่ไว้ปรากฏในเขตข้อมูลเริ่มต้นในฟอร์มติดต่อ

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

การสร้างที่ติดต่อใหม่จะเป็นการสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับที่ติดต่อนั้น และในทางกลับกัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณได้ทำในที่ติดต่อจะถูกดำเนินการในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และในทางกลับกันด้วย

สร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จากบัตรข้อมูลว่าง หรือใช้บัตรที่มีอยู่เป็นเทมเพลตที่จะสร้างบัตรข้อมูลที่คล้ายกัน อื่น คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ และคุณยังสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบดีไซน์และเค้าโครงใด ๆ ยึดบัตรใหม่อื่นเป็นวิธีที่รวดเร็วในการสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่แชร์ข้อมูลที่ติดต่อบางทั่วไป ตัวอย่าง คุณอาจต้องมีการ์ดสาม หนึ่งสำหรับการทำงาน หนึ่งสำหรับใช้งานที่บ้าน และอีกหนึ่งสำหรับการเป็นสมาชิกชมรม

คุณสามารถมีที่ติดต่อที่ มีชื่อที่ซ้ำกัน เมื่อคุณบันทึกบัตรใหม่ที่ มีชื่อเดียวกัน พวกเขาจะถูกเพิ่มไปยังที่ติดต่อของคุณ และแสดงรายการ ด้วยการใช้งานในระดับที่มีชื่อในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถเริ่มต้น ด้วยการแก้ไขข้อมูลที่ติดต่อในแบบฟอร์มที่มีอยู่ติดต่อ ก่อนที่คุณวางตำแหน่ง และจัดรูปแบบข้อความในกล่องโต้ตอบแก้ไขนามบัตร คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลทั้งหมดจากภายในกล่องโต้ตอบแก้ไขนามบัตร กำหนดลักษณะใดก็ได้ให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่เมื่อคุณทำงาน

เรียนรู้วิธีการทำให้กล่องโต้ตอบแก้ไขนามบัตร

กล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร

1. เลือกเค้าโครงและพื้นหลังสำหรับบัตรข้อมูลของคุณ เพิ่มรูปภาพหรือกราฟิกอื่น ๆ แต่ละรายการขององค์ประกอบเหล่านี้ช่วยคุณจัดตำแหน่งข้อความเมื่อคุณเริ่มการเพิ่มข้อมูล

2. คลิกเพิ่ม แสดงรายการเขตข้อมูลมาตรฐาน หลังจากที่คุณคลิกเขตข้อมูล จะถูกเพิ่มลงในรายการเขตข้อมูล สี่เขตข้อมูลแบบกำหนดเองจะพร้อมใช้งาน

3 หลังจากที่คุณคลิกเขตข้อมูล พิมพ์ข้อความสำหรับเขตข้อมูลนั้นในกล่องภายใต้แก้ไข ขณะที่คุณพิมพ์ ข้อความปรากฏในการแสดงตัวอย่างของบัตร

4. กำหนดป้ายชื่อสำหรับข้อมูล เช่นโทรศัพท์บ้านหรือที่อยู่ธุรกิจ ไม่เลือกก็ คุณสามารถใช้ชื่อเขตข้อมูล หรือพิมพ์ป้ายผนึกของคุณเอง

5. เขตข้อมูลบรรทัดว่างจะช่วยให้คุณสามารถเว้นระยะห่างบรรทัดว่างบนนามบัตรได้

6. คลิกที่ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายเขตข้อมูลที่เลือกไว้ขึ้นหรือลงบนนามบัตรด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×