การสร้างธีมของคุณเองใน PowerPoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เริ่มต้น ด้วยรูปแบบที่มีอยู่ภายใน และปรับเปลี่ยน กับสีที่กำหนดเอง ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์:

  1. เปลี่ยนการตั้งค่าชุดรูปแบบ

  2. บันทึกการตั้งค่าเป็นชุดรูปแบบใหม่ในแกลเลอรีธีมของคุณ

ขั้นตอนเหล่านี้จะอธิบายไว้ด้านล่าง

องค์ประกอบของชุดรูปแบบกำหนดเอง

แก้ไขการปรับเปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือเอฟเฟ็กต์ของธีม

สีของธีมจะมีสีข้อความและสีพื้นหลังสี่สี สีส่วนที่ถูกเน้นหกสี และสีของไฮเปอร์ลิงก์สองสี ภายใต้ ตัวอย่าง คุณจะเห็นหน้าตาของสไตล์และสีฟอนต์ของข้อความก่อนที่คุณจะกำหนดชุดสีของคุณ

  1. บนแท็บมุมมอง เลือกต้นแบบสไลด์ >สี รูปปุ่ม จากนั้นกำหนดสีเอง

    เคล็ดลับ: สีภายใต้ปุ่มสี รูปปุ่ม แสดงถึงธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

  2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างสีของธีมใหม่ ภายใต้ สีของธีม ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

    แสดงกล่องโต้ตอบ สีของธีมแบบกำหนดเอง ใน PowerPoint

  3. คลิกที่ปุ่มที่อยู่ถัดจากชื่อของธีมสีองค์ประกอบ (ตัวอย่างเน้น 1 หรือเชื่อมโยงหลายมิติ ) ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว เลือกสีภายใต้สีของธีม

    หรือ

    คลิก สีเพิ่มเติม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • บนแท็บ มาตรฐาน ให้เลือกสี

    • บนแท็บ กำหนดเอง ให้ใส่สูตรค่าสีที่คุณต้องการ

      ทำซ้ำสำหรับองค์ประกอบสีของธีมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

  4. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับชุดสีของธีมใหม่ จากนั้นบันทึก

    เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกลับองค์ประกอบสีชุดรูปแบบทั้งหมดไปยังสีของธีมดั้งเดิม เลือกตั้งค่าใหม่ ก่อนที่คุณเลือกบันทึก

เปลี่ยนฟอนต์ของธีมอัปเดทั้งหมดของข้อความชื่อเรื่องและหัวข้อย่อยในงานนำเสนอของคุณ

  1. บนแท็บมุมมอง เลือกต้นแบบสไลด์ จากนั้น บนแท็บต้นแบบสไลด์ เลือกฟอนต์ รูปปุ่ม จากนั้นกำหนดฟอนต์เอง

    กล่องโต้ตอบ ฟอนต์แบบกำหนดเอง ใน PowerPoint

  2. ในกล่องข้อความ การสร้างฟอนต์ของธีมใหม่ ภายใต้กล่อง ฟอนต์หัวเรื่อง และ ฟอนต์เนื้อความ ให้เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

  3. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับฟอนต์ของธีมใหม่ จากนั้นบันทึก

เอฟเฟ็กต์ของธีมรวมถึงเงา การสะท้อน เส้น สีเติม และอื่นๆ ในขณะที่คุณไม่สามารถสร้างชุดเอฟเฟ็กต์ของธีมของคุณเองได้ แต่คุณสามารถเลือกชุดของเอฟเฟ็กต์ที่ทำงานกับงานนำเสนอของคุณได้

  1. บนแท็บมุมมอง เลือกต้นแบบสไลด์ จากนั้น บนแท็บต้นแบบสไลด์ เลือกเอฟเฟ็กต์ รูปปุ่ม

  2. เลือกชุดเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

    การเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ของธีม

คุณจะต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์เป็นธีม (.thmx ไฟล์) วิธีนี้ คุณสามารถใช้ชุดรูปแบบนี้ใหม่กับงานนำเสนออื่น ๆ ของคุณ

  1. บนแท็บมุมมอง เลือกต้นแบบสไลด์ จากนั้น บนแท็บต้นแบบสไลด์ เลือกธีม

  2. คลิก บันทึกธีมปัจจุบัน

  3. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับธีม คลิ กบันทึก

    หมายเหตุ: ชุดรูปแบบที่ปรับปรุงจะถูกบันทึกเป็นไฟล์.thmx ในโฟลเดอร์ธีมเอกสารบนไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ และเพิ่มลงในรายการของธีมแบบกำหนดเองบนแท็บออกแบบ ในกลุ่มธีม โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณคลิกสี ในกลุ่มธีม สีที่คุณเห็นอยู่ถัดจากชื่อธีมแทนสีธีมที่เน้นและเชื่อมโยงหลายมิติ ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สีเพื่อสร้างชุดสีของธีม สีที่แสดงอยู่บนปุ่มสี ของคุณเอง และธีมที่ อยู่ถัดจาก ชื่อจะถูกปรับ

สีของชุดรูปแบบ

ในแกลเลอรีสีของธีมแสดงชุดสีทั้งหมดจากธีมมีอยู่แล้ว ดังที่แสดงด้านล่าง สีของธีมประกอบด้วยสี่ข้อความ และสีพื้นหลัง สีเน้น 6 และเชื่อมโยงหลายมิติสองสี ภายใต้ตัวอย่าง คุณสามารถดูลักษณะแบบอักษรของข้อความและสีลักษณะก่อนที่คุณชำระบนผสมสีของคุณ

แสดงกล่องโต้ตอบ สีของธีมแบบกำหนดเอง ใน PowerPoint

  1. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มธีม คลิกสี แล้ว คลิ กสร้างสีของธีมใหม่

    เคล็ดลับ: สีภายในปุ่มสี รูปปุ่ม แสดงถึงธีมนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

  2. ภายใต้สีของธีม คลิกปุ่มอยู่ถัดจากชื่อขององค์ประกอบสีชุดรูปแบบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  3. ภายใต้สีของธีม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • คลิกลูกศรของสีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว เลือกสีจากรายการหลัก

    • คลิก สีเพิ่มเติม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

      • บนแท็บ มาตรฐาน ให้เลือกสี

      • บนแท็บกำหนดเอง ใส่สูตรอาหารสำหรับสีที่คุณต้องการ

        ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับองค์ประกอบทั้งหมดของสีของธีมที่คุณต้องการเปลี่ยน

        เคล็ดลับ: ภายใต้ตัวอย่าง คุณสามารถดูผลของการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ

  4. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับสีของธีมใหม่ แล้ว คลิ กบันทึก

    เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้องค์ประกอบทั้งหมดของสีของธีมกลับไปเป็นสีของธีมดั้งเดิม ให้คลิก ตั้งค่าใหม่ ก่อนที่จะคลิก บันทึก

ทุกธีมของ Office กำหนดฟอนต์สอง — สำหรับส่วนหัวและเนื้อความอีกหนึ่ง พวกเขาสามารถเป็นฟอนต์เดียวกัน (ใช้ได้จากทุก) หรือฟอนต์ที่แตกต่างกันสอง PowerPoint ใช้ฟอนต์เหล่านี้เพื่อสร้างสไตล์ของข้อความอัตโนมัติ เปลี่ยนฟอนต์ของธีมอัปเดทั้งหมดของข้อความชื่อเรื่องและหัวข้อย่อยในงานนำเสนอของคุณ

เมื่อคุณคลิกฟอนต์ ในกลุ่มธีม ชื่อของฟอนต์หัวเรื่องและเนื้อความฟอนต์ของข้อความที่ใช้สำหรับฟอนต์ของธีมแต่ละรายการปรากฏภายใต้ชื่อของธีม

ตัวเลือกแบบอักษรของชุดรูปแบบ

ดังที่แสดงด้านล่าง คุณสามารถเปลี่ยนหัวเรื่องและฟอนต์ข้อความเนื้อหาของชุดรูปแบบที่มีอยู่เพื่อให้ตรงกับสไตล์ของงานนำเสนอของคุณ

กล่องโต้ตอบ ฟอนต์แบบกำหนดเอง ใน PowerPoint

ภายใต้ตัวอย่าง คุณสามารถดูตัวอย่างของหัวเรื่องและเนื้อความข้อความสไตล์ที่คุณเลือก

  1. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มธีม คลิกฟอนต์ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กสร้างฟอนต์ของธีมใหม่

  2. ในกล่องฟอนต์หัวเรื่อง และฟอนต์เนื้อความ เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

  3. ในช่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับฟอนต์ของธีมใหม่ แล้วคลิก บันทึก

เอฟเฟ็กต์ของธีมมีชุดของเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม ดังที่แสดงด้านล่าง คุณสามารถเลือกจากกลุ่มที่แตกต่างกันของเอฟเฟ็กต์ให้ตรงกับสไตล์ของงานนำเสนอของคุณ

ลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ

แม้ว่าคุณไม่สามารถสร้างชุดของคุณเองเอฟเฟ็กต์ของธีม คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้ในธีมเอกสารหรืองานนำเสนอของคุณเอง

  1. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มธีม คลิกเอฟเฟ็กต์ รูปปุ่ม

  2. คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสี ฟอนต์ หรือแผนภูมิเส้นและสีเติมลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบที่มีอยู่เพื่อให้คุณสามารถนำไปยังเอกสารหรืองานนำเสนออื่น

  1. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มธีม คลิกเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  2. คลิก บันทึกธีมปัจจุบัน

  3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับธีม แล้วคลิก บันทึก

    เคล็ดลับ: ธีมที่แก้ไขจะบันทึกไว้เป็นไฟล์ .thmx ในโฟลเดอร์ ธีมเอกสาร บนไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ และจะถูกเพิ่มเข้าในรายการธีมแบบกำหนดเองบนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ธีม โดยอัตโนมัติ

ภาพรวมของธีมของ Office

ธีมสี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์การทำงานในPowerPoint เช่นในExcel, Word และOutlook เพื่อให้งานนำเสนอของคุณ เอกสาร เวิร์กชีต และข้อความอีเมลสามารถมีดู cohesive คุณสามารถค้นหาชุดรูปแบบในแกลเลอรีธีมบนแท็บออกแบบ เมื่อต้องการลองใช้ธีมที่แตกต่างกัน วางตัวชี้ของคุณไว้เหนือรูปขนาดย่อในแกลเลอรีธีม และให้สังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงของเอกสารของคุณ

ชุดรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในกราฟิก SmartArt เดียวกัน
ธีมสี่ที่จะนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt เดียวกัน

ใช้ชุดรูปแบบใหม่เป็นเปลี่ยนรายละเอียดหลักของเอกสารของคุณ เอฟเฟ็กต์อักษรศิลป์ จะนำไปใช้กับชื่อเรื่องในPowerPoint ตาราง แผนภูมิกราฟิก SmartArt รูปร่าง และวัตถุอื่น ๆ จะถูกอัปเดเพิ่มเติมอีกบุคคลหนึ่ง เค้าโครงและพื้นหลังของสไลด์ของคุณแม้แต่คุณสามารถเปลี่ยนอย่างมากจากธีมเพื่อธีม ถ้าคุณชอบลักษณะที่ธีมมีลักษณะเมื่อคุณนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณเรียบร้อยแล้วฟอร์แมตใหม่เพียงคลิกเดียว ถ้าคุณต้องการกำหนดงานนำเสนอของคุณเพิ่มเติม คุณสามารถเปลี่ยนสีของธีม ฟอนต์ หรือเอฟเฟ็กต์

ดูเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเทมเพลต PowerPoint และชุดรูปแบบ

การเอาออก หรือเปลี่ยนธีมปัจจุบัน

จัดรูปแบบสีพื้นหลังของสไลด์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×