การสร้างตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตารางจะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกย่อของคุณ ด้วยการจัดเรียงข้อมูลในแถวและคอลัมน์

  1. ในบันทึกย่อของคุณ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

  2. บนเมนูตาราง คลิกแทรกตาราง

  3. ในกล่องโต้ตอบแทรกตาราง ใส่จำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการ

    หมายเหตุ: 

    • คุณสามารถสร้างตารางรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการวาดนั้น บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกแทรกตาราง รูปปุ่ม นั้นแล้ว ลากตัวชี้ลง และ ไปทางด้านขวาเพื่อระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

    • เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนเส้นขอบตาราง คลิกในเซลล์ใด ๆ ในตาราง และ แล้ว บนเมนูตาราง เลือก หรือยกเลิกเลือกแสดงเส้นขอบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×