การสร้างตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สร้างตารางแล้วพิมพ์ข้อความลงไป

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกแทรกตาราง Button image

 2. คลิกภายในสิ่งพิมพ์ของคุณ

  กล่องโต้ตอบ สร้างตาราง จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 4. ปรับขนาดตาราง

  วิธีการ

  เลือกตาราง วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือจุดจับการเลือกจนกระทั่งคุณเห็นไอคอน ตัวปรับขนาด แล้วลากเพื่อปรับขนาดตาราง

 5. ในตาราง ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้วเริ่มพิมพ์

  เมื่อต้องการเพิ่มข้อความให้กับเซลล์อื่น ให้คลิกภายในเซลล์

  แต่ละเซลล์จะขยายเพื่อจัดข้อความของคุณให้พอดี แม้ว่าคุณจะล็อคขนาดของตารางด้วยการล้างเครื่องหมายถัดจาก โตขึ้นจนพอดีข้อความ บนเมนู ตาราง ไว้ก็ตาม

สร้างตารางจากข้อความของ Microsoft Publisher ที่มีอยู่

 1. ถ้าข้อความอยู่ในตาราง ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการ

  ถ้าข้อความอยู่ในกล่องข้อความ ให้แน่ใจว่ามีแท็บหรือเครื่องหมายจุลภาคระหว่างแต่ละรายการในแถว และเครื่องหมายย่อหน้าที่ตอนท้ายของแต่ละแถว

 2. เน้นข้อความ

 3. คลิกขวาที่ข้อความที่ต้องการเน้น แล้วคลิก คัดลอก

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก การวางแบบพิเศษ

 5. ในรายการ เป็น ให้คลิก สร้างตาราง

 6. คลิก ตกลง

สร้างตาราง โดยใช้ข้อความจากโปรแกรมอื่น

 1. เปิดโปรแกรมที่มีข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าข้อความไม่ได้อยู่ในตารางอยู่แล้ว ให้กด TAB ระหว่างแต่ละรายการภายในแถวของข้อความ และกด ENTER ที่ตอนท้ายของแต่ละแถว

 2. เลือกข้อความ แล้วกด CTRL+C เพื่อคัดลอกข้อความ

 3. เปิดสิ่งพิมพ์ Publisher ของคุณและไปที่หน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก การวางแบบพิเศษ

 5. ในรายการ เป็น ให้คลิก สร้างตาราง

 6. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดรูปแบบข้อความในโปรแกรมอื่น คุณอาจต้องเปลี่ยนรูปแบบข้อความอีกครั้งหลังจากที่ข้อความเข้าไปอยู่ในตารางของ Publisher

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×