การสร้างตารางสูตรคูณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการช่วยลูกสาวให้เข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างตารางการคูณแบบไดนามิก คุณสามารถใช้ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปรได้

 1. ตั้งค่าแผ่นงานตามโครงสร้างต่อไปนี้

  ตัวอย่าง

  ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

  วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

  1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

  2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

   หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  3. กด CTRL+C

  4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

  5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

1

1

=A1*A2

 1. ป้อนค่าจากเซลล์ B3 ไปทางขวาตามแถว ตัวอย่างเช่น ค่า 1 ถึง 10

 2. ป้อนค่าจากเซลล์ A4 ลงข้างล่างตามคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ค่า 1 ถึง 10

 3. เลือกเซลล์ทั้งหมดในช่วงยกเว้นเซลล์ A1 และเซลล์ A2

 4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ให้คลิก การวิเคราะห์แบบ What-If แล้วคลิก ตารางข้อมูล

 5. ในกล่อง ใส่แถวของเซลล์ที่ใช้ให้ใส่ A1

 6. ในกล่อง ใส่คอลัมน์ของเซลล์ที่ใช้ ให้ใส่ A2

 7. คลิก ตกลง

 8. คุณสามารถเลือกที่จะตรึงตารางข้อมูลด้วยการแปลงผลลัพธ์ไปเป็นค่าของผลลัพธ์นั้นก็ได้

  วิธีการคัดลอกค่า

  1. ให้เลือกค่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่อยู่ในตารางข้อมูล

  2. คลิกคัดลอก รูปปุ่ม และเลือกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่วาง แล้ว

  3. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากวาง รูปปุ่ม แล้ว คลิ กค่า

   หมายเหตุ: เนื่องจากค่าผลลัพธ์นั้นเป็นอาร์เรย์ คุณจึงต้องแปลงค่าผลลัพธ์ทั้งหมดให้เป็นค่าคงที่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×