การสร้างตารางสูตรคูณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่า คุณต้องการช่วยให้ลูกเพื่อให้ เข้าใจแนวคิดคณิตศาสตร์ โดยการสร้างตารางแบบไดนามิกคูณ คุณสามารถใช้ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปร

 1. ตั้งค่าแผ่นงานตามโครงสร้างต่อไปนี้

  ตัวอย่าง

  ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

  วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

  1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

  2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

   หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  3. กด CTRL+C

  4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

  5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

 2. เลือก และคัดลอกตัวอย่างนี้ใช้คำแนะนำในขั้นตอนที่ 1

  1

  2

  3

  A

  1

  1

  =A1*A2

 3. ป้อนค่าจากเซลล์ A4 ลงข้างล่างตามคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ค่า 1 ถึง 10

 4. ป้อนค่าจากเซลล์ B3 ไปทางขวาตามแถว ตัวอย่างเช่น ค่า 1 ถึง 10

 5. เลือกเซลล์ทั้งหมดในช่วงยกเว้นเซลล์ A1 และเซลล์ A2

 6. คลิกแท็บข้อมูล คลิกการวิเคราะห์แบบ What-If แล้ว คลิ กตารางข้อมูล

 7. ในกล่องใส่แถวของเซลล์ ใส่ A1 ในกล่องใส่คอลัมน์ของเซลล์ ใส่ A2 นั้นแล้ว คลิกตกลง

 8. คุณสามารถเลือกที่จะตรึงตารางข้อมูลด้วยการแปลงผลลัพธ์ไปเป็นค่าของผลลัพธ์นั้นก็ได้

  วิธีการคัดลอกค่า

  1. เลือกค่าผลลัพธ์ทั้งหมดในตารางข้อมูล

  2. คลิกคัดลอก รูปปุ่ม นั้นแล้ว เลือกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่ที่วาง

  3. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากวาง รูปปุ่ม แล้ว คลิ กค่า

   หมายเหตุ: เนื่องจากค่าผลลัพธ์นั้นอยู่ในอาร์เรย์ คุณต้องแปลงค่าผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นค่าคง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×