การสร้างตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองในเวิร์กชีต

ตัวแบ่งหน้าคือตัวแบ่งที่แบ่ง เวิร์กชีต ออกเป็นหน้าๆ แยกต่างหากสำหรับการพิมพ์ Microsoft Excel จะแทรกตัวแบ่งหน้าให้โดยอัตโนมัติโดยยึดตามขนาดกระดาษ การตั้งค่าระยะขอบ ตัวเลือกการปรับขนาด และตำแหน่งของตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองที่คุณแทรกไว้ เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กชีตที่มีจำนวนหน้าตามที่คุณต้องการ คุณสามารถปรับตัวแบ่งหน้าในเวิร์กชีตก่อนที่คุณจะทำการพิมพ์

เคล็ดลับ: 

 • ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถทำงานกับตัวแบ่งหน้าในมุมมอง ปกติ เราแนะนำให้คุณใช้มุมมอง แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ในการปรับตัวแบ่งหน้าเพื่อที่คุณจะสามารถเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณทำ (เช่น การเปลี่ยนแปลงการวางแนวหน้ากระดาษและการจัดรูปแบบ) มีผลต่อตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์มีผลต่อการวางตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติอย่างไร

 • เมื่อต้องการแทนที่ตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติที่ Excel แทรกเข้าไป คุณสามารถแทรกตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง ย้ายตัวแบ่งหน้าที่มีอยู่แล้ว หรือลบตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเองใดๆ ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเองทั้งหมดออกอย่างรวดเร็ว หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการทำงานกับตัวแบ่งหน้าแล้ว คุณสามารถกลับไปยังมุมมอง ปกติ ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกตัวแบ่งหน้า

ย้ายตัวแบ่งหน้า

การลบตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเอง

นำตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเองทั้งหมดออก

แสดงหรือซ่อนตัวแบ่งหน้าในมุมมองปกติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแบ่งหน้า

การแทรกตัวแบ่งหน้า

 1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแท็บ มุมมอง

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแถบสถานะได้ด้วย

  ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบ ยินดีต้อนรับสู่การแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ให้คลิก ตกลง ถ้าไม่ต้องการเห็นกล่องโต้ตอบนี้ทุกครั้งที่คุณเข้าไปที่มุมมอง แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบนี้อีก ก่อนที่คุณจะคลิก ตกลง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งหน้าแนวนอน ให้เลือกแถวด้านล่างตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งหน้า

  • เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง ให้เลือกคอลัมน์ทางขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งหน้า

 4. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่ง

  คลิก ตัวแบ่ง บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

 5. คลิก แทรกตัวแบ่งหน้า

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่แถวหรือคอลัมน์ภายใต้หรือทางด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งหน้า แล้วคลิก แทรกตัวแบ่งหน้า

ถ้าตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองที่คุณแทรกไม่มีผล อาจเป็นไปได้ว่าตัวเลือกการปรับมาตราส่วน จัดพอดีกับ ได้ถูกเลือกไว้บนแท็บ หน้า ของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ (แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ) เมื่อต้องการใช้ตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง ให้เปลี่ยนมาตราส่วนเป็น ปรับเป็น แทน

ด้านบนของหน้า

การย้ายตัวแบ่งหน้า

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการลากตัวแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในเวิร์กชีต ตรวจดูให้แน่ใจว่าฟีเจอร์การลากแล้วปล่อยเซลล์เปิดใช้งานอยู่ ถ้าฟีเจอร์นี้ไม่ได้เปิดใช้งาน คุณอาจไม่สามารถย้ายตัวแบ่งหน้าใดๆ ได้

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบการลากแล้วปล่อย ให้ทำดังนี้:

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานจุดจับเติมและการลากแล้วปล่อยเซลล์ แล้วคลิก ตกลง

 2. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 3. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแท็บ มุมมอง

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแถบสถานะได้ด้วย

  ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบ ยินดีต้อนรับสู่การแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ให้คลิก ตกลง ถ้าไม่ต้องการเห็นกล่องโต้ตอบนี้ทุกครั้งที่คุณเข้าไปที่มุมมอง แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบนี้อีก ก่อนที่คุณจะคลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการย้ายตัวแบ่งหน้า ให้ลากตัวแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: การย้ายตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติจะเปลี่ยนแปลงชนิดตัวแบ่งหน้าให้เป็นตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า

การลบตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเอง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าที่ Excel เพิ่มโดยอัตโนมัติได้ การเพิ่มตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง การเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ หรือการปรับความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถวอาจมีผลกระทบต่อตัวแบ่งหน้าที่แทรกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการลบตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแท็บ มุมมอง

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแถบสถานะได้ด้วย

  ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบ ยินดีต้อนรับสู่การแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ให้คลิก ตกลง ถ้าไม่ต้องการเห็นกล่องโต้ตอบนี้ทุกครั้งที่คุณเข้าไปที่มุมมอง แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบนี้อีก ก่อนที่คุณจะคลิก ตกลง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง ให้เลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของตัวแบ่งหน้าที่คุณต้องการลบ

  • เมื่อต้องการลบตัวแบ่งหน้าแนวนอน ให้เลือกแถวที่อยู่ด้านล่างตัวแบ่งหน้าที่คุณต้องการลบ

   คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติได้

 4. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่ง

  คลิก ตัวแบ่ง บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

 5. คลิก เอาตัวแบ่งหน้าออก

คุณยังสามารถเอาตัวแบ่งหน้าออกโดยลากตัวแบ่งหน้าไปไว้ที่ด้านนอกของพื้นที่แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้าได้ด้วย (ไปทางซ้ายหรือทางขวาของตัวแบ่งหน้าแนวตั้งหรือด้านบนหรือด้านล่างของตัวแบ่งหน้าแนวนอน) ถ้าคุณไม่สามารถลากตัวแบ่งหน้าได้ โปรดดูว่ามีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ลากแล้วปล่อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ย้ายตัวแบ่งหน้า

ด้านบนของหน้า

การเอาตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเองทั้งหมดออก

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะเอาตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเองทั้งหมดออก และตั้งค่าเวิร์กชีตใหม่ให้แสดงเฉพาะตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแท็บ มุมมอง

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแถบสถานะได้ด้วย

  ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบ ยินดีต้อนรับสู่การแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ให้คลิก ตกลง ถ้าไม่ต้องการเห็นกล่องโต้ตอบนี้ทุกครั้งที่คุณเข้าไปที่มุมมอง แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบนี้อีก ก่อนที่คุณจะคลิก ตกลง

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่งหน้า

  คลิก ตัวแบ่ง บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

 4. คลิก ตั้งค่าตัวแบ่งหน้าทั้งหมดใหม่

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่เซลล์ใดๆ ก็ได้บนเวิร์กชีต แล้วคลิก ตั้งค่าตัวแบ่งหน้าทั้งหมดใหม่

ด้านบนของหน้า

แสดงและซ่อนตัวแบ่งหน้าในมุมมองปกติ

เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองปกติหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการทำงานกับตัวแบ่งหน้าแล้ว บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก ปกติ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ปกติ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

เมื่อทำงานโดยใช้ตัวแบ่งหน้าในมุมมอง ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า แล้ว คุณอาจยังเห็นตัวแบ่งหน้าในมุมมอง ปกติ เนื่องจากตัวแบ่งหน้าจะเปิดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดตัวแบ่งหน้าได้

ต่อไปนี้คือวิธีแสดงหรือซ่อนตัวแบ่งหน้าในมุมมองปกติ:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวแบ่งหน้า เพื่อเปิดหรือปิดตัวแบ่งหน้าในมุมมอง ปกติ

การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแบ่งหน้า

วิธีที่ดีที่สุดที่จะดูตัวแบ่งหน้าทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กของคุณคือในมุมมอง แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า มุมมอง แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ใช้รูปแบบที่แตกต่างกันในการแสดงชนิดของตัวแบ่งหน้าแต่ละชนิด ดังนี้

 • เส้นประ    เส้นประจะหมายถึงตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

  เวิร์กชีตในมุมมอง แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ที่แสดงให้เห็นตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

 • เส้นทึบ    เส้นทึบจะหมายถึงตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง

  เวิร์กชีตในมุมมอง แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ที่แสดงให้เห็นตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง

โดยค่าเริ่มต้น ตัวแบ่งหน้าจะไม่แสดงในมุมมอง ปกติ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการดูตัวแบ่งหน้าในมุมมอง ปกติ คุณสามารถแสดงตัวแบ่งหน้าในมุมมองนี้ได้

ในมุมมอง ปกติ คุณสามารถใช้คำสั่ง ตัวแบ่ง (แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ) เพื่อแทรกตัวแบ่งหน้า เอาตัวแบ่งหน้าออก หรือตั้งค่าตัวแบ่งหน้าใหม่ คุณไม่สามารถลากตัวแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในมุมมอง ปกติ

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×