การสร้างตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองในเวิร์กชีตด้วย Excel 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์ ตัวแบ่งหน้าปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเนื้อหาบนแบบ แผ่นงาน "ตัวแบ่ง" หรือยังคงอยู่ในหน้าถัดไป ในมุมมองปกติ ปรากฏเป็นแนวนอน และแนวตั้งเส้นประ ในมุมมองเค้าโครงหน้า จะปรากฏเป็นช่องว่างระหว่างหน้า คุณสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่เกิดขึ้นตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ และเพิ่มตัวแบ่งหน้าของคุณเองด้วยตนเอง คุณยังสามารถเอาตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง แต่คุณไม่สามารถเอาตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์หรือระยะขอบ หรือปรับมาตราส่วนของแผ่นงานขนาดให้พอดีกับเนื้อหาบนหน้าน้อยลง

ตัวแบ่งหน้าตามที่แสดงในมุมมองปกติ

ตัวแบ่งหน้า

ดูตัวแบ่งหน้า

หลังจากที่คุณเปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์ เส้นประปรากฏบนแผ่นงานที่ระบุตำแหน่งที่จะแบ่งหน้า

 1. กด คำสั่ง P หรือบนการ ไฟล์ เมนู คลิ พิมพ์

  ในแอ พิมพ์ กล่องโต้ตอบ คุณสามารถดูตัวอย่างรวดเร็วว่าหน้าที่จะพิมพ์ออกมาได้

 2. คลิก ยกเลิก เพื่อปิดการ พิมพ์ กล่องโต้ตอบ

  สีน้ำเงินเส้นประปรากฏบนแผ่นงาน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการซ่อนเส้นประสีน้ำเงินจากตลอดเวลา คลิ Excel, คลิ กำหนดลักษณะ, คลิ มุมมอง, จากนั้นภายใต้ แสดงในเวิร์กบุ๊ก, ล้างกล่อง ตัวแบ่งหน้า กล่องกาเครื่องหมาย

แทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองแนวนอน หรือแนวตั้ง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแทรก

  ให้ทำดังนี้

  ตัวแบ่งหน้าแนวนอน

  เลือกแถวที่อยู่ใต้แถวที่คุณต้องการแบ่งหน้า

  ตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง

  เลือกคอลัมน์ที่อยู่ทางด้านขวาของคอลัมน์ที่คุณต้องการแบ่งหน้า

 2. บนแบบ เค้าโครงหน้ากระดาษ แท็บ ภายใต้คลิ ตัวแบ่ง, แล้ว คลิก แทรกตัวแบ่งหน้า

  บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้เลือก ตัวแบ่ง

การย้ายตัวแบ่งหน้า

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. วางตัวชี้บนหน้าตัวแบ่งบรรทัดจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นแบบ จุดจับตัวแบ่งหน้าแนวนอน , แล้ว ลากเส้นแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: เมื่อคุณย้ายการแบ่งหน้าอัตโนมัติ จะเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง ตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

เอาตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการเอาออกแบบ

  ให้ทำดังนี้

  ตัวแบ่งหน้าแนวนอน

  เลือกแถวด้านล่างตัวแบ่งหน้า

  ตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง

  เลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของตัวแบ่งหน้า

 2. บนแบบ เค้าโครงหน้ากระดาษ แท็บ คลิ ตัวแบ่ง, แล้ว คลิก เอาตัวแบ่งหน้า

  บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้เลือก ตัวแบ่ง

เอาตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองทั้งหมด

 • บนแบบ เค้าโครงหน้ากระดาษ แท็บ คลิ ตัวแบ่ง, แล้ว คลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมดตัวแบ่งหน้า

  บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้เลือก ตัวแบ่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

มาตราส่วนขนาดแผ่นงานสำหรับการพิมพ์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×