การสร้างตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองในเวิร์กชีตด้วย Excel 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์ ตัวแบ่งหน้าปรากฏ โดยอัตโนมัติที่เนื้อหาบนแบบแผ่นงาน "ตัวแบ่ง" หรือไปจนถึงหน้าถัดไป ในมุมมองปกติจะปรากฏเป็นแนวนอน และแนวตั้งเส้นประ ในมุมมองแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้าจะปรากฏเป็นเส้นที่หนาทึบระหว่างหน้าพร้อมกับหมายเลขหน้าซ้อนกึ่งกลาง คุณสามารถปรับซึ่งตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติเกิดขึ้น และเพิ่มตัวแบ่งหน้าของคุณเองด้วยตนเอง คุณสามารถเอาตัวแบ่งหน้า แต่คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์หรือขอบ หรือปรับมาตราส่วนขนาดแผ่นงานให้พอดีกับเนื้อหาบนหน้าน้อยลง

ตัวแบ่งหน้าตามที่แสดงในมุมมองแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า:

ตัวแบ่งหน้าแสดงตัวอย่างแสดง 8 pages_C3_20171028154734

ดูตัวแบ่งหน้า

คลิกแท็บมุมมองบน ribbon และเลือกการแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

หรือ

คลิกไฟล์>พิมพ์( คำสั่ง P)

 1. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์คุณสามารถดูตัวอย่างรวดเร็วของฉันหน้าที่จะพิมพ์ และใช้ปุ่มซ้าย/ขวาเมื่อต้องการดูแต่ละหน้า

 2. คลิกยกเลิกเพื่อปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์

  หลังจากที่คุณปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์ เส้นประปรากฏบนแผ่นงานของคุณที่ระบุตำแหน่งที่จะแบ่งหน้า

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการซ่อนเส้นประ คลิกExcel >กำหนดลักษณะ>มุมมองและจากนั้น ภายใต้แสดงในเวิร์กบุ๊กยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวแบ่งหน้า

แทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองแนวนอน หรือแนวตั้ง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแทรก

  ให้ทำดังนี้

  ตัวแบ่งหน้าแนวนอน

  เลือกแถวอยู่ใต้แถวที่คุณต้องการแบ่งหน้า

  ตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง

  เลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ที่คุณต้องการแบ่งหน้า

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษคลิกตัวแบ่งแล้ว คลิ กแทรกตัวแบ่งหน้า

  บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้เลือก ตัวแบ่ง

การย้ายตัวแบ่งหน้า

 1. บนแท็บมุมมองคลิกแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

 2. วางตัวชี้บนหน้าตัวแบ่งบรรทัดจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นแบบ จุดจับตัวแบ่งหน้าแนวนอน นั้นแล้ว ลากเส้นแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: เมื่อคุณย้ายการแบ่งหน้าอัตโนมัติ จะเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง ตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

เอาตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการเอาออกแบบ

  ให้ทำดังนี้

  ตัวแบ่งหน้าแนวนอน

  เลือกแถวด้านล่างตัวแบ่งหน้า

  ตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง

  เลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของตัวแบ่งหน้า

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษคลิกตัวแบ่งแล้ว คลิ กเอาตัวแบ่งหน้า

  บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้เลือก ตัวแบ่ง

เอาตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองทั้งหมด

 • บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษคลิกตัวแบ่งแล้ว คลิ กการตั้งค่าใหม่ทั้งหมดตัวแบ่งหน้า

  บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้เลือก ตัวแบ่ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

มาตราส่วนขนาดแผ่นงานสำหรับการพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×