การสร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในตัวแบบข้อมูลเป็นวิธีการใหม่สำหรับการรวมข้อมูลจากหลายตาราง สร้างแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์ภายในเวิร์กบุ๊ก Excel อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน Excel ตัวแบบข้อมูลจะสามารถใช้ transparently ให้ข้อมูลตารางที่ใช้ในรายงาน Pivottable ที่ ร้าง Pivotchart และ Power View ก่อนที่จะเจาะลึกลงในรายละเอียดคุณอาจต้องการเรียกคืนการขั้นตอน และดูวิดีโอ หรือดำเนินการของเราคู่มือเรียนรู้เกี่ยวกับรับ และแปลง และ Power Pivot ความ

หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายถึงตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013 อย่างไรก็ตาม ตัวแบบข้อมูลเดียวกันและฟีเจอร์ Power Pivot ใน Excel 2013 ยังนำไปใช้กับ Excel 2016 มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผลขนาดเล็กความแตกต่างระหว่าง Excel เวอร์ชันเหล่านี้

ส่วนใหญ่แล้ว คุณจะไม่รู้เลยว่ามีตัวแบบอยู่ ใน Excel ตัวแบบข้อมูลจะถูกแสดงให้เห็นในรูปคอลเลกชันของตารางในรายการเขตข้อมูล เมื่อต้องการทำงานกับตัวแบบโดยตรง คุณจำเป็นต้องใช้ Add-in Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013 Microsoft Office

เมื่อมีการนำเข้าข้อมูลที่สัมพันธ์กัน การสร้างตัวแบบจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกตารางหลายตาราง ดังนี้

 1. ใน Excel ให้ใช้ ข้อมูล > รับข้อมูลภายนอก เพื่อนำเข้าข้อมูลจาก Access หรือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีตารางที่สัมพันธ์กันหลายตารางอื่นๆ

 2. Excel พร้อมท์ให้คุณสามารถเลือกตาราง ตรวจสอบการเปิดใช้งานการเลือกหลายตาราง

  กล่องข้อความ เลือกตาราง

 3. ให้เลือกตารางอย่างน้อยสองตาราง คลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

 4. ใน นำเข้าข้อมูล ให้เลือกตัวเลือกการแสดงผลข้อมูลที่คุณต้องการ เช่น PivotTable ในแผ่นงานใหม่ และสร้างรายงานของคุณ

ถึงตอนนี้คุณมีตัวแบบข้อมูลที่มีตารางทั้งหมดที่คุณได้นำเข้าแล้ว และเนื่องจากคุณได้เลือกตัวเลือกรายงาน PivotTable ตัวแบบดังกล่าวจึงแสดงอยู่ในรายการเขตข้อมูลที่คุณจะใช้เพื่อสร้างรายงาน PivotTable

รายการเขตข้อมูล pivottable

คุณสามารถทำอะไรกับตัวแบบนี้ได้บ้าง คุณสามารถใช้ตัวแบบนี้สร้างรายงาน PivotTable, PivotChart และ Power View ในเวิร์กบุ๊กเดียวกันได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวแบบด้วยการเพิ่มหรือเอาตารางออก และถ้าคุณใช้ Add-in Power Pivot คุณสามารถขยายตัวแบบได้ด้วยการเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณ เขตข้อมูลจากการคำนวณ ลำดับชั้น และ KPI

เมื่อคุณสร้างตัวแบบข้อมูล ตัวเลือกการแสดงข้อมูลถือเป็นสิ่งที่สำคัญ คุณต้องการเลือก รายงาน PivotTable, PivotChart หรือ รายงาน Power View สำหรับการแสดงผลข้อมูล ตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถทำงานกับตารางทั้งหมดแบบร่วมกันได้ ในกรณีที่คุณเลือก ตาราง แทน ตารางที่นำเข้าแต่ละตารางจะถูกวางลงในแผ่นงานที่แยกกันต่างหาก ในการจัดเรียงแบบนี้ ตารางจะสามารถใช้แยกกันได้ แต่การใช้ตารางทั้งหมดด้วยกันจำเป็นต้องใช้รายงาน PivotTable, PivotChart หรือ Power View

หมายเหตุ: 

 • ตัวแบบจะถูกสร้างขึ้นโดยปริยายเมื่อคุณนำเข้าตารางอย่างน้อยสองตารางพร้อมกันใน Excel

 • ตัวแบบจะถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อคุณใช้Power Pivot add-in เพื่อนำเข้าข้อมูล ใน add-in ตัวแบบจะถูกแสดงในเค้าโครงอยู่ในแท็บ ซึ่งแต่ละแท็บประกอบด้วยตารางข้อมูล ดูรับข้อมูลโดยใช้ Power Pivot add-inเพื่อเรียนรู้พื้นฐานของการนำเข้าข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล SQL Server

 • ตัวแบบสามารถมีตารางเพียงตารางเดียวได้ เมื่อต้องการสร้างตัวแบบที่ใช้เพียงหนึ่งตาราง ให้เลือกตารางแล้วคลิก เพิ่มลงในตัวแบบข้อมูล ใน Power Pivotคุณอาจต้องทำสิ่งนี้ถ้าคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ของ Power Pivot เช่น ชุดข้อมูลที่กรอง, คอลัมน์จากการคำนวณ, เขตข้อมูลจากการคำนวณ, KPI และลำดับชั้น

 • ความสัมพันธ์ของตารางสามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติในกรณีที่คุณนำเข้าตารางที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างคีย์หลักกับ Foreign Key อยู่ โดยปกติแล้ว Excel สามารถใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ที่นำเข้ามาเป็นพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์ของตารางในตัวแบบข้อมูลได้

 • สำหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการลดขนาดของตัวแบบข้อมูล ดูที่สร้างในหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพในด้านการตัวแบบข้อมูลโดยใช้ Excel 2013 และ Power Pivot add-in

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทช่วยสอน: วิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

เคล็ดลับ: เวิร์กบุ๊กของคุณมีข้อมูล แต่คุณรู้ว่า จะประกอบด้วยตัวแบบข้อมูลได้อย่างไร คุณสามารถกำหนดสถานะแบบ โดยการเปิดหน้าต่างPower Pivot ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าข้อมูลปรากฏอยู่ในแท็บ แบบอยู่ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค้นหาข้อมูลใดแหล่งที่ใช้ในตัวแบบข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก

ใช้ตัวแบบข้อมูลในรายงาน PivotTable, PivotChart หรือ Power View อื่น

เวิร์กบุ๊ก Excel สามารถมีตัวแบบข้อมูลได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น แต่ตัวแบบดังกล่าวสามารถนำไปใช้ซ้ำๆ กับทั้งเวิร์กบุ๊กได้

 1. ใน Excel ให้คลิก แทรก > PivotTable

 2. ในการสร้าง PivotTable ให้คลิก ใช้แหล่งข้อมูลภายนอก แล้วคลิก เลือกการเชื่อมต่อ

 3. ในการเชื่อมต่อที่มีอยู่ ให้คลิก ตาราง

 4. ภายใต้ตัวแบบข้อมูลเวิร์กบุ๊กนี้ จะมีการเลือก ตารางในตัวแบบข้อมูลเวิร์กบุ๊ก ไว้ตามค่าเริ่มต้น คลิก เปิด แล้วคลิก ตกลง รายการเขตข้อมูล PivotTable จะปรากฏขึ้น และแสดงตารางทั้งหมดในตัวแบบนั้น

เพิ่มข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่ไม่มีความสัมพันธ์กันลงในตัวแบบข้อมูล

สมมติว่าคุณได้นำเข้าหรือคัดลอกข้อมูลจำนวนมากที่คุณต้องการใช้ในตัวแบบ แต่คุณไม่ได้เลือกกล่อง เพิ่มข้อมูลนี้ไปที่ตัวแบบข้อมูล ในระหว่างการนำเข้า การใส่ข้อมูลใหม่ลงในตัวแบบสามารถทำได้ง่ายกว่าที่คุณคิด

 1. เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงในตัวแบบ โดยสามารถเป็นช่วงใดของข้อมูลก็ได้ แต่การใช้ช่วงที่มีชื่อเป็นวิธีที่ดีที่สุด

 2. เน้นเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่ม หรือถ้าข้อมูลอยู่ในตารางหรือช่วงที่มีชื่อ ให้วางเคอร์เซอร์ในเซลล์

 3. ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มข้อมูลของคุณ คือ

 4. คลิก Power Pivot > เพิ่มลงในตัวแบบข้อมูล

 5. คลิก แทรก > PivotTable และเลือก เพิ่มข้อมูลนี้ไปที่ตัวแบบข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ การสร้าง PivotTable

ช่วงหรือตารางจะเดี๋ยวนี้ถูกเพิ่มไปยังตัวแบบเป็นตารางที่เชื่อมโยง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับตารางที่ลิงก์ในแบบจำลอง ดูเพิ่มข้อมูลโดยใช้ Excel ตารางที่ลิงก์ใน Power Pivot

ปรับและขยายตัวแบบข้อมูลใน Add-in Power Pivot

ใน Excel ตัวแบบข้อมูลมีอยู่เพื่อช่วยขยายและเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับการใช้งานรายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการใช้งานดังกล่าวครอบคลุมถึง PivotTable หรือรูปแบบรายงานอื่นๆ ที่มีไว้สำหรับการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูล แม้ว่าตัวแบบข้อมูลจะมีความสำคัญ แต่ก็ถูกจัดเก็บไว้ในเบื้องหลังเพื่อให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่คุณต้องการจะทำกับตัวแบบข้อมูลได้

สมมติว่าคุณต้องการทำงานกับตัวแบบโดยตรง คุณรู้ว่ารายการเขตข้อมูลจะยึดตามตัวแบบ บางทีคุณอาจต้องการเอาตารางหรือเขตข้อมูลออกเนื่องจากไม่ได้มีประโยชน์ต่อรายการนั้นแล้ว บางทีคุณอาจต้องการดูข้อมูลต้นแบบทั้งหมดที่ตัวแบบมีให้ หรือเพิ่ม KPI, ลำดับชั้น และตรรกะทางธุรกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวและอาจมีเหตุผลอื่นๆ อีก คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนตัวแบบข้อมูลโดยตรง

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยน หรือจัดการตัวแบบข้อมูล ใช้Power Pivot add-in Add-in ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Excel 2013 รุ่น Office Professional Plus แต่ไม่ได้เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้น Power Pivot ใน add-in ของ Microsoft Excel

ความแตกต่างระหว่างตารางใน Power Pivot และตารางในแผ่นงาน

ในPower Pivot คุณไม่สามารถเพิ่มแถวลงในตาราง ด้วยการพิมพ์โดยตรงในแถวใหม่เช่นคุณสามารถทำได้ในเวิร์กชีต Excel แต่คุณสามารถเพิ่มแถวโดยใช้คำสั่งวางและโดยการรีเฟรชข้อมูล

ข้อมูลในเวิร์กชีต Excel มักจะหลากหลายและไม่ตรงกัน กล่าวคือ แถวหนึ่งอาจมีข้อมูลที่เป็นตัวเลข และแถวถัดไปอาจมีกราฟิกหรือสตริงข้อความ ในทางกลับกัน ตารางใน Power Pivot จะมีลักษณะเหมือนกับในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยแต่ละแถวจะมีจำนวนคอลัมน์เท่ากันและคอลัมน์ส่วนใหญ่จะมีข้อมูลอยู่

ใช้ตัวแบบข้อมูลใน Power View

ตัวแบบข้อมูลจะถูกใช้เป็นพื้นฐานของรายงาน Power View เมื่อใช้ Add-in Power Pivot คุณสามารถนำการปรับให้เหมาะสมไปใช้กับตัวแบบที่ช่วยปรับปรุงการจัดทำรายงาน Power View ได้ การปรับให้เหมาะสมประกอบด้วยการระบุค่าเริ่มต้นของรายการเขตข้อมูล การเลือกเขตข้อมูลหรือรูปตัวแทนเพื่อระบุแถวอย่างเฉพาะเจาะจง หรือการระบุวิธีจัดการแถวที่มีค่าซ้ำๆ (เช่น พนักงานหรือลูกค้าที่มีชื่อเหมือนกัน) ในแอปพลิเคชันการรายงาน

 1. สร้างตัวแบบข้อมูลด้วยการนำเข้าตารางที่สัมพันธ์กันหลายตาราง

 2. คลิก Power Pivot > จัดการ เพื่อเปิดหน้าต่าง Power Pivot

 3. เลือกตารางและนำการปรับให้เหมาะสมไปใช้ ดังนี้

  1. คลิกขั้นสูง >ชุดเขตข้อมูลเริ่มต้น เลือกเขตข้อมูลที่ควรปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในรายงาน Power View เมื่อคุณคลิกบตารางหลัก ดูการกำหนดค่าเริ่มต้นชุดเขตข้อมูลสำหรับรายงาน Power Viewสำหรับรายละเอียด

  2. คลิกขั้นสูง >ลักษณะการทำงานของตาราง ปรับให้เหมาะสมสำหรับเค้าโครงรายงานที่จัดกลุ่มข้อมูล จัดกลุ่มจะอยู่ภายใต้เริ่มต้นลักษณะการทำงานที่บางครั้งผลลัพธ์โดยไม่ได้ตั้งใจ เช่นรวมแถวที่ควรจะแสดงไว้ที่แยกต่างหาก ดูกำหนดลักษณะการทำงานคุณสมบัติของตารางสำหรับรายงาน Power Viewสำหรับรายละเอียด

  3. คลิก ขั้นสูง > ประเภทข้อมูล การแสดงผลรายงานจำนวนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตารางที่ยึดตามเวลาหรือวันที่ คุณสามารถกำหนดประเภทวันที่ที่จะช่วยให้ Power View ที่มีการแสดงผลตามเวลาได้

 4. ทำซ้ำสำหรับตารางอื่น

 5. ใน Excel คลิกแทรก > Power View เพื่อเริ่มต้นรายงานใหม่ ดูPower View: สำรวจ แสดง ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×