การสร้างตัวควบคุมที่อ้างอิงตัวควบคุมบนฟอร์มอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: หน้าที่การใช้งานที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่นำไปใช้กับ "แอป Access" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับแอป Access โปรดดู <การแทรกการลิงก์ไปยังหัวข้อของพื้นที่ที่สำรองไว้ >

.

บทความนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มตัวควบคุมกล่องข้อความลงในฟอร์ม แล้วตั้งค่าคุณสมบัติของกล่องข้อความนั้นเพื่อให้แสดงค่าจากตัวควบคุมบนฟอร์มอื่น การดำเนินการดังกล่าวจะมีประโยชน์ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณมีฟอร์มหลักที่ประกอบด้วยฟอร์มย่อย และฟอร์มย่อยนั้นมีกล่องข้อความที่มีการคำนวณ (ตัวอย่างเช่น ผลรวมของราคาสินค้า) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นข้อมูลที่คุณต้องการแสดงบนฟอร์มหลัก

 • คุณมีฟอร์มที่มีปุ่มคำสั่งซึ่งจะเปิดฟอร์มที่สอง และคุณต้องการให้กล่องข้อความบนฟอร์มที่สองแสดงค่าของตัวควบคุมบนฟอร์มแรก

การสร้างตัวควบคุม

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในแกลเลอรี ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. คลิกในฟอร์มที่คุณต้องการสร้างกล่องข้อความ

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกไว้เฉพาะกล่องข้อความเท่านั้น ถ้าจำเป็น ให้คลิกตัวควบคุมอื่น แล้วคลิกกล่องข้อความอีกครั้งหนึ่ง

 5. ถ้าแผ่นคุณสมบัติยังไม่ถูกแสดงไว้ ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความแล้วคลิก คุณสมบัติ

 6. ในบานหน้าต่างงาน แผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ ทั้งหมด

 7. ตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม โดยใช้ไวยากรณ์ดังนี้

  = [ Forms] [ ชื่อฟอร์ม ] [ ชื่อตัวควบคุม ]

  โดยที่ ชื่อฟอร์ม คือชื่อของฟอร์มที่มีตัวควบคุม ซึ่งมีค่าที่คุณต้องการแสดง และ ชื่อตัวควบคุม คือชื่อของตัวควบคุม

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณมีฟอร์มหลักชื่อ Orders ฟอร์มนี้มีฟอร์มย่อยชื่อ Orders Subform และฟอร์มย่อยนี้มีกล่องข้อความจากการคำนวณชื่อ OrderSubtotal เมื่อต้องการแสดงค่าจากตัวควบคุม OrderSubtotal บนฟอร์มหลัก Orders คุณจะต้องเพิ่มกล่องข้อความลงในฟอร์มหลัก Orders และระบุคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ของกล่องข้อความให้เป็นดังต่อไปนี้

= [ ฟอร์ม] [Orders ฟอร์มย่อย ]! [ ฟอร์ม ]

ด้านบนสุดของเอกสาร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×