การสร้างตัวควบคุมที่ต้องการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถใส่ค่าลงในแบบตัวควบคุม เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ คุณต้องทำให้เขตข้อมูลที่ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อระบุการปฏิบัติตามข้อตกลงการให้ผู้ใช้ คุณสามารถทำให้เขตข้อมูลเกี่ยวข้องกับกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องมีเขตข้อมูล

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่คุณใช้สร้างตัวควบคุมที่ต้องการ และข้อเท็จจริงที่ว่าไม่ว่าผู้ใช้จะกรอกฟอร์มที่สร้างจากแม่แบบฟอร์มของคุณด้วยการใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือไม่ ตัวควบคุมที่ต้องการอาจแสดงไว้ในวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

 • ในฐานะที่เป็นการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายดอกจันสีแดงหรือเส้นประขอบสีแดง และคำแนะนำบนหน้าจอ ที่อ่านว่า ไม่สามารถเว้นว่างได้

 • ในฐานะที่เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบกำหนดเอง ที่แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบ

ในบทความนี้

ข้อควรพิจารณากัน

แสดงข้อความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเมื่อตัวควบคุมว่างเปล่า

แสดงข้อความข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองเมื่อตัวควบคุมว่างเปล่า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

ฟีเจอร์การตรวจสอบข้อมูลบางอย่างทำงานต่างกันในเว็บเบราว์เซอร์จะทำใน InfoPath ตัวอย่าง เมื่อคุณเพิ่มการตรวจสอบข้อมูล ตัวควบคุมที่คุณสร้างข้อความอธิบายที่จะแสดงเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องลงในตัวควบคุมนั้น คุณสามารถทำให้ข้อความนี้อธิบายปรากฏในคำแนะนำ และคุณอาจเลือกอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อแสดงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม หรือคุณสามารถทำให้การแจ้งเตือนปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่แสดงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติสำหรับฟอร์มที่แสดงในเว็บเบราว์เซอร์ แต่ผู้ใช้สามารถดูคำแนะนำยังคง และเลือกที่จะแสดงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม

รายการของตัวควบคุมที่สามารถตั้งค่าเป็นเขตข้อมูลที่จำเป็น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการตัวควบคุม Microsoft Office InfoPath 2007 ที่สามารถตั้งค่าเป็นตามที่ต้องการได้ และระบุว่ามีตัวควบคุมแต่ละตัวให้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

ตัวควบคุมที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล

มีให้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

กล่องกาเครื่องหมาย

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่

ใช่

กล่องรายการแบบหล่นลง

ใช่

กล่องรายการ

ใช่

ปุ่มตัวเลือก

ใช่

กล่องข้อความ

ใช่

กล่อง Rich Text

ใช่

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการลำดับเลข หรือรายการแบบธรรมดา

ไม่ใช่

กล่องคำสั่งผสม

ไม่ใช่

หมายเหตุ: ตัวควบคุมส่วนใหญ่ที่สนับสนุนการตั้งค่าตามที่ต้องมีกล่องกาเครื่องหมายไม่ว่างเปล่า ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ทำให้เขตข้อมูลเกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลจำเป็นต้องมีควบคุม อย่างไรก็ตาม กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องข้อความแบบ Rich ไม่มีกล่องกาเครื่องหมายไม่ว่างเปล่า ดังนั้นคุณต้องสร้างข้อความข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองได้ โดยทำตามขั้นตอน "แสดงข้อความข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองเมื่อตัวควบคุมเป็นว่าง" ในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

การแสดงข้อความข้อผิดพลาดมาตรฐานเมื่อตัวควบคุมถูกทิ้งว่างไว้

ตัวควบคุมส่วนใหญ่ที่สนับสนุนการตั้งค่าตามที่ต้องมีกล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ว่างเปล่า ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณทำให้เขตข้อมูลสำหรับตัวควบคุมที่จำเป็นต้องมีเขตข้อมูล

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ว่างเปล่า หรือถ้ากล่องกาเครื่องหมายปรากฏ คุณต้องสร้างข้อความข้อผิดพลาดแบบกำหนดเอง

 1. คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการทำให้เป็นที่ต้องการ

 2. บนเมนูการจัดรูปแบบ คลิกคุณสมบัติตัวควบคุม

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ภายใต้ การตรวจสอบความถูกต้องและกฎ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถเว้นว่างได้

ด้านบนของหน้า

การแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองเมื่อตัวควบคุมถูกทิ้งว่างไว้

 1. คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบกำหนดเอง

 2. ในเมนู รูปแบบ ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 3. คลิก เพิ่ม

 4. ในกล่องแรกภายใต้ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ให้คลิก เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และต่อจากนั้นให้เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ตัวควบคุมผูกอยู่

 5. ในกล่องที่สอง ให้คลิก เว้นว่าง

 6. เมื่อต้องการแสดงข้อความกล่องโต้ตอบโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ปล่อยให้ตัวควบคุมว่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงข้อความของกล่องโต้ตอบทันทีเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

  หมายเหตุ: เนื่องจากข้อความของกล่องโต้ตอบไม่สามารถแสดงโดยอัตโนมัติในเว็บเบราว์เซอร์ ผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มของคุณโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์จะเห็นเฉพาะคำแนะนำบนหน้าจอเท่านั้น

 7. ในกล่องคำแนะนำ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงเมื่อผู้ใช้ให้ชี้ไปยังตัวควบคุม หรือคลิกขวาตัวควบคุม

 8. ในกล่อง ข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงในกล่องโต้ตอบทันทีหรือเมื่อผู้ใช้ร้องขอรายละเอียดเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: คำแนะนำสำหรับมีข้อผิดพลาดการตรวจสอบข้อมูลจะไม่แสดงสำหรับตัวควบคุมที่มีค่าเริ่มต้นคำแนะนำไว้บนแท็บขั้นสูง ของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้เพื่อให้แน่ใจว่า ชื่อของตัวควบคุมจะแม่นยำแจ้งผู้ใช้ที่กำลังใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×