การสร้างดัชนีและปรับปรุงดัชนี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ดัชนีจะมีรายการของคำและหัวข้อต่างๆ ที่มีการกล่าวถึงในเอกสาร พร้อมกับหน้าที่มีคำหรือหัวข้อเหล่านั้นอยู่ เมื่อต้องการสร้างดัชนี ให้คุณทำเครื่องหมายรายการดัชนีด้วยการใส่ชื่อของรายการหลักและการอ้างอิงโยงลงในเอกสารของคุณ จากนั้นจึงสร้างดัชนี

ในบทความนี้

เกี่ยวกับรายการดัชนี

ทำเครื่องหมายรายการดัชนี และสร้างดัชนี

แก้ไข หรือจัดรูปแบบรายการดัชนี และอัปเดดัชนี

ลบรายการดัชนี และการปรับปรุงดัชนี

เกี่ยวกับรายการดัชนี

คุณสามารถสร้างรายการดัชนีดังต่อไปนี้คือ

 • สำหรับแต่ละคำ วลี หรือสัญลักษณ์

 • สำหรับหัวข้อที่ยาวครอบคลุมหลายหน้า

 • ที่อ้างอิงไปยังรายการอื่น เช่น "ขนส่งออก ดูที่ จักรยาน"

เมื่อคุณเลือกข้อความ และทำเครื่องหมายเป็นรายการดัชนี Microsoft Word เพิ่มแบบพิเศษเขตข้อมูล XE (รายการดัชนี) เขตข้อมูล ที่มีรายการหลักทำเครื่องหมายและข้อมูลอ้างอิงไขว้ใด ๆ ที่คุณเลือกที่จะรวมไว้

เขตข้อมูล XE (รายการดัชนี)

หลังจากที่คุณทำเครื่องหมายรายการดัชนีทั้งหมดแล้ว ให้คุณเลือกการออกแบบดัชนีและสร้างดัชนีที่ออกแบบเสร็จแล้ว Word จะรวบรวมรายการดัชนี เรียงตามลำดับดัชนีเหล่านั้นตามตัวอักษร อ้างอิงหมายเลขหน้า ค้นหาและเอารายการที่ซ้ำออกจากหน้าเดียวกัน และแสดงดัชนีในเอกสาร

ด้านบนของหน้า

การทำเครื่องหมายรายการดัชนีและสร้างดัชนี

เมื่อต้องการสร้างดัชนี ให้คุณทำเครื่องหมายรายการ เลือกการออกแบบ แล้วสร้างดัชนี

ขั้นตอนที่ 1 ทำเครื่องหมายรายการดัชนี

เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการดัชนี ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ทำเครื่องหมายคำหรือวลี

 1. เมื่อต้องการใช้ข้อความที่มีอยู่เป็นรายการดัชนี ให้เลือกข้อความนั้น เมื่อต้องการใส่ข้อความของคุณเองเป็นรายการดัชนี ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรายการดัชนี

 2. บนแท็บการอ้างอิง ในกลุ่มดัชนี คลิกทำเครื่องหมายรายการ

  รูป Ribbon ของ Word

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการดัชนีหลักที่ใช้ข้อความของคุณเอง ให้พิมพ์หรือแก้ไขข้อความในกล่อง รายการหลัก

 4. ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถกำหนดรายการเอง โดยการสร้างแบบรายการย่อย รายการระดับที่สาม หรือการอ้างอิงโยงกับรายการอื่น:

  • เมื่อต้องการสร้างรายการย่อย ให้พิมพ์ข้อความในกล่อง ข้อความย่อย

  • เมื่อต้องการให้มีรายการระดับที่สาม ให้พิมพ์ข้อความรายการย่อยที่ตามด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (:) แล้วพิมพ์ข้อความของรายการระดับที่สาม

  • เมื่อต้องการสร้างการอ้างอิงโยงไปยังรายการอื่น ให้คลิก การอ้างอิงโยง ภายใต้ ตัวเลือก แล้วพิมพ์ข้อความสำหรับรายการอื่นในกล่อง

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบหมายเลขหน้าที่จะปรากฏในดัชนี ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวหนา หรือกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเอียง ใต้ รูปแบบหมายเลขหน้า

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความสำหรับดัชนี ให้เลือกข้อความในกล่อง รายการหลัก หรือ รายการย่อย คลิกขวา แล้วคลิก แบบอักษร เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวอักษรที่คุณต้องการใช้

 6. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการดัชนีให้คลิก ทำเครื่องหมาย เมื่อต้องการทำเครื่องหมายการปรากฏทั้งหมดของข้อความนี้ในเอกสาร ให้คลิก ทำเครื่องหมายทั้งหมด

 7. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการดัชนีเพิ่มเติม ให้เลือกข้อความ คลิกในกล่องโต้ตอบ ทำเครื่องหมายรายการดัชนี แล้วทำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 ซ้ำ

ทำเครื่องหมายคำหรือวลีสำหรับข้อความที่อยู่ในช่วงหนึ่งของหน้ากระดาษ

 1. เลือกช่วงของข้อความที่คุณต้องการให้รายการดัชนีอ้างอิงถึง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก ที่คั่นหน้า

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ในกล่อง ชื่อที่คั่นหน้า ให้พิมพ์ชื่อ จากนั้นคลิก เพิ่ม

  ในเอกสาร ให้คลิกที่จุดสิ้นสุดข้อความที่คุณทำเครื่องหมายด้วยที่คั่นหน้า

 4. บนแท็บการอ้างอิง ในกลุ่มดัชนี คลิกทำเครื่องหมายรายการ

  รูป Ribbon ของ Word

 5. ในกล่อง รายการหลัก ให้พิมพ์รายการดัชนีสำหรับข้อความที่ทำเครื่องหมายไว้

 6. เมื่อต้องการจัดรูปแบบหมายเลขหน้าที่จะปรากฏในดัชนี ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวหนา หรือกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเอียง ใต้ รูปแบบหมายเลขหน้า

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความสำหรับดัชนี ให้เลือกข้อความในกล่อง รายการหลัก หรือ รายการย่อย คลิกขวา แล้วคลิก แบบอักษร เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวอักษรที่คุณต้องการใช้

 7. ภายใต้ ตัวเลือก ให้คลิก ช่วงของหน้า

 8. ในกล่อง ที่คั่นหน้า พิมพ์หรือเลือกชื่อที่คั่นหน้าที่คุณพิมพ์ในขั้นตอนที่ 3 แล้วคลิก ทำเครื่องหมาย

ขั้นตอนที่ 2 สร้างดัชนี

หลังจากที่คุณทำเครื่องหมายรายการแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเลือกการออกแบบดัชนีและแทรกดัชนีในเอกสารของคุณ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มดัชนี

 2. บนแท็บการอ้างอิง ในกลุ่มดัชนี คลิกแทรกดัชนี

  รูป Ribbon ของ Word

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกการออกแบบในกล่อง รูปแบบ เพื่อใช้การออกแบบดัชนีรายการใดรายการหนึ่งที่พร้อมใช้งาน

  • ออกแบบเค้าโครงดัชนีแบบกำหนดเอง

   1. ในกล่อง รูปแบบ คลิก จากแม่แบบ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

   2. ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะ ให้คลิกลักษณะดัชนีที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นให้คลิก ปรับเปลี่ยน

   3. ภายใต้ การจัดรูปแบบ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   4. เมื่อต้องการเพิ่มเปลี่ยนแปลงสไตล์ของคุณเทมเพลต คลิกเอกสารทั้งหมดโดยยึดตามเทมเพล

   5. คลิก ตกลง สองครั้ง

 4. เลือกตัวเลือกดัชนีอื่นที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการปรับปรุงดัชนี ให้คลิกที่ดัชนีนั้น แล้วกด F9 หรือคลิก ปรับปรุงดัชนี ในกลุ่ม ดัชนี บนแท็บ การอ้างอิง

  รูป Ribbon

 • ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดในดัชนี ให้ค้นหารายการดัชนีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วปรับปรุงดัชนี

 • ถ้าคุณสร้างดัชนีในแบบเอกสารหลัก ย่อยก่อนที่คุณแทรก หรืออัปเดดัชนี

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขหรือจัดรูปแบบรายการดัชนีและปรับปรุงดัชนี

 1. ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูล XE คลิกแสดง/ซ่อน รูปปุ่ม ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ค้นหาเขตข้อมูล XE สำหรับรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง{ XE "Callisto" \t"ดูเติมดวงจันทร์" }

 3. เมื่อต้องการแก้ไขหรือจัดรูปแบบรายการดัชนี ให้เปลี่ยนแปลงข้อความที่อยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ

 4. เมื่อต้องการปรับปรุงดัชนี ให้คลิกที่ดัชนีนั้น แล้วกด F9 หรือ คลิก ปรับปรุงดัชนี ในกลุ่ม ดัชนี บนแท็บ การอ้างอิง

  รูป Ribbon

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดในดัชนี ให้ค้นหารายการดัชนีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วปรับปรุงดัชนี

 • เมื่อต้องการค้นหาเขตข้อมูล XE ถัดไปอย่างรวดเร็ว ให้กด CTRL+F คลิก พิเศษ แล้วคลิก เขตข้อมูล ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม พิเศษ ให้คลิก เพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การลบรายการดัชนีและปรับปรุงดัชนี

 1. เลือกเขตข้อมูลรายการดัชนีทั้งหมดรวมทั้งเครื่องหมายวงเล็บปีกกา ({}) จากนั้นให้กด DELETE

  ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูล XE คลิกแสดง/ซ่อน รูปปุ่ม ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก

  รูป Ribbon ของ Word

 2. เมื่อต้องการปรับปรุงดัชนี ให้คลิกที่ดัชนีนั้น แล้วกด F9 หรือ คลิก ปรับปรุงดัชนี ในกลุ่ม ดัชนี บนแท็บ การอ้างอิง

  รูป Ribbon

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×