การสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทความนี้

เกี่ยวกับชนิดเนื้อหาของไซต์

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับชนิดเนื้อหา

สร้างชนิดเนื้อหาของไซต์

เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถสร้างไซต์ใหม่ชนิดเนื้อหา แล้วคุณสามารถเพิ่มชนิดเนื้อหาเหล่านี้กับรายการและไลบรารีที่ระดับไซต์ที่คุณสร้าง นอกเหนือจากไซต์ระดับย่อย ตัวอย่างเช่น ชนิดเนื้อหาไซต์ที่คุณสร้างไซต์ระดับบนสุดจะพร้อมใช้งานกับรายการและไลบรารีบนไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน ชนิดเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นที่ไซต์ระดับจะไม่พร้อมใช้งานไปยังไซต์ที่สูงกว่า

หลังจากคุณกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์แล้ว คุณสามารถนำชนิดเนื้อหานั้นมาใช้ได้ใหม่ในไลบรารีเอกสารหลายไลบรารีที่อยู่ในไซต์ปัจจุบันหรือในไซต์อื่นๆ สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาของคุณให้มีความหมายและเชื่อมโยงความสามารถที่เหมือนกันให้กับเนื้อหาได้ทั้งโซลูชันการจัดการเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรของคุณใช้ชนิดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณสามารถสร้างชนิดเนื้อหาที่กำหนด Metadata ให้กับสัญญานั้น รวมถึงสร้างแม่แบบที่ใช้สำหรับสัญญา และเวิร์กโฟลว์ที่ต้องใช้ตรวจทานและทำสัญญาให้เสร็จสมบูรณ์ โดยไลบรารีเอกสารใดๆ ที่คุณเพิ่มลงในชนิดเนื้อหาของสัญญาจะรวมข้อกำหนด Metadata และเวิร์กโฟลว์ของชนิดเนื้อหา และผู้สร้างสามารถใช้แม่แบบที่คุณระบุเพื่อสร้างสัญญาใหม่ได้

เกี่ยวกับชนิดเนื้อหาของไซต์

ชนิดเนื้อหาของไซต์จะอธิบายแอตทริบิวต์ของเอกสาร โฟลเดอร์ หรือข้อมูลในรายการ โดยชนิดเนื้อหาของไซต์แต่ละชนิดสามารถระบุสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ชุดของคุณสมบัติ

 • ฟอร์มที่ใช้แก้ไขคุณสมบัติและแสดงคุณสมบัติ

 • เวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการทำให้พร้อมใช้งานสำหรับเอกสารหรือข้อมูลในรายการ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ ชนิดเนื้อหาของไซต์ยังสามารถเพิ่มเติมได้โดยใช้คุณลักษณะแบบกำหนดเอง

การเพิ่มชนิดเนื้อหาของไซต์ลงในรายการหรือไลบรารี นั่นคือคุณกำลังระบุว่ารายการหรือไลบรารีสามารถมีข้อมูลในรายการ โฟลเดอร์ หรือเอกสารของชนิดเนื้อหานั้นได้ อินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่ถูกกำหนดให้สัมพันธ์กับรายการจะถูกอ้างอิงว่าเป็นชนิดเนื้อหาของรายการ

ด้านบนของหน้า

สิ่งที่ควรพิจาณาของชนิดเนื้อหา

เมื่อคุณสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้

ชนิดเนื้อหาถูกจัดระเบียบเป็นลำดับชั้น    ลำดับชั้นของชนิดเนื้อหาทำให้ชนิดเนื้อหาสามารถสืบทอดคุณลักษณะจากชนิดเนื้อหาอื่นได้ ด้วยเหตุนี้ เอกสารในระดับต่างๆ จึงสามารถใช้คุณลักษณะร่วมกันได้ทั้งองค์กรโดยที่คุณลักษณะเหล่านี้สามารถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับไซต์หรือรายการใดก็ได้

ตัวอย่างเช่น เอกสารทั้งหมดที่นำส่งลูกค้าในองค์กรแห่งหนึ่งอาจต้องการชุดของ Metadata เช่น หมายเลขบัญชี และหมายเลขโครงการ ด้วยการสร้างชนิดเนื้อหา 'สิ่งที่นำส่งลูกค้า' ระดับบนสุด โดยที่ชนิดเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดที่นำส่งลูกค้าได้รับการสืบทอดมาจากชนิดเนื้อหาดังกล่าว จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าหมายเลขบัญชีและหมายเลขโครงการจะเชื่อมโยงกับเอกสารที่นำส่งลูกค้าอื่นๆ ทั้งหมดในองค์กรของคุณ ถ้าคุณเพิ่มคอลัมน์อื่นที่จำเป็นลงในชนิดเนื้อหา 'สิ่งนำส่งลูกค้า' ระดับบนสุด คุณสามารถเลือกที่จะปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหา 'สิ่งนำส่งลูกค้า' ได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในเอกสารทั้งหมดที่นำส่งลูกค้า

ชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่จะยึดตามชนิดเนื้อหาแม่    เมื่อคุณสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่ คุณต้องเลือกชนิดเนื้อหาของไซต์ (แม่) ที่มีอยู่ เพื่อสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่ของคุณ ชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่ที่คุณสร้างจะสืบทอดแอตทริบิวต์ของชนิดเนื้อหาแม่มาด้วย หลังจากคุณสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่แล้ว คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เพิ่มหรือเอาคอลัมน์ออก โปรดสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยตรงกับชนิดเนื้อหาลูกจะไม่มีผลต่อชนิดเนื้อหาแม่ที่ชนิดเนื้อหาลูกยึดอยู่ เมื่อคุณปรับปรุงชนิดเนื้อหาแม่ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะใช้ปรับปรุงในรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหาแม่ด้วยหรือไม่

ชนิดเนื้อหาของไซต์ลูกสืบทอดจากแม่    ชนิดเนื้อหาที่คุณสร้างโดยยึดตามชนิดเนื้อหาแม่ จะสืบทอดแอตทริบิวต์ของแม่มาด้วย เมื่อคุณปรับปรุงชนิดเนื้อหาแม่ คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะให้ชนิดเนื้อหาของไซต์ลูกสืบทอดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยหรือไม่ สำหรับแอตทริบิวต์ที่สามารถสืบทอดจากชนิดเนื้อหาแม่ได้นั้น คือ

 • แม่แบบเอกสาร

 • การตั้งค่าแบบอ่านอย่างเดียว

 • เวิร์กโฟลว์

 • คอลัมน์

 • แอตทริบิวต์แบบขยายได้ที่เพิ่มโดยโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ

บนเพจการตั้งค่าชนิดเนื้อหาทั้งหมด คุณมีตัวเลือกที่จะปรับปรุงชนิดเนื้อหารายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ลูกได้ เมื่อคุณเลือกที่จะปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหาแม่ การตั้งค่าทั้งหมดบนเพจนั้นจะปรับปรุงชนิดเนื้อหาของรายการทั้งหมดและชนิดเนื้อหาของไซต์ลูกที่เป็นลูกของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงด้วย สิ่งนี้จะเขียนทับการตั้งค่าก่อนหน้าในชนิดเนื้อหาของรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหาแม่ดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเฉพาะแม่แบบเอกสารบนเพจ 'การตั้งค่าขั้นสูง' และเลือกที่จะปรับปรุงชนิดเนื้อหารายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ลูก แม่แบบเอกสารและการตั้งค่าแบบอ่านอย่างเดียวจะได้รับการปรับปรุงในชนิดเนื้อหาลูกทั้งหมดเพราะการตั้งค่าของทั้งสองค่านี้อยู่บนเพจเดียวกัน เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเพจ 'การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์' ก็จะได้รับการปรับปรุงในชนิดเนื้อหาลูกด้วย ขณะที่แต่ละคอลัมน์จะมีเพจ 'เปลี่ยนคอลัมน์ชนิดเนื้อหาของไซต์' ของตัวเอง ดังนั้นการตั้งค่าให้กับแต่ละคอลัมน์จะต้องได้รับการปรับปรุงแยกต่างหาก

โปรดสังเกตว่าแอตทริบิวต์ทั้งหมดของชนิดเนื้อหาที่ปรากฏบนชนิดเนื้อหาแม่ ยกเว้นชื่อ คำอธิบาย และกลุ่ม สามารถได้รับการปรับปรุงในชนิดเนื้อหาลูกได้ ส่วนคอลัมน์หรือการตั้งค่าที่ไม่ปรากฏบนชนิดเนื้อหาแม่จะไม่สามารถถูกปรับปรุงได้ เมื่อต้องการแน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับชนิดเนื้อหาแม่ไม่ได้เขียนทับการตั้งค่าบนชนิดเนื้อหาลูก คุณสามารถตั้งค่าชนิดเนื้อหาลูกให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ แม้จะเป็นการดีในบางสถานการณ์ แต่สิ่งนี้จะลดความสามารถของคุณในการจัดการลำดับชั้นชนิดเนื้อหาของคุณได้

ถ้าคุณตั้งค่าชนิดเนื้อหาเป็นแบบอ่านอย่างเดียว การตั้งค่าของแม่จะยังคงสามารถแทนที่การตั้งค่าของลูกได้ถ้าคุณตั้งค่าแม่ไม่ให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของแม่ก็จะไปปรับปรุงในชนิดเนื้อหาลูกด้วย

ชนิดเนื้อหาของไซต์ถูกเก็บในกลุ่ม    เมื่อคุณสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่ คุณต้องเลือกว่าจะให้เก็บชนิดเนื้อหาไว้ในกลุ่มที่มีอยู่หรือเก็บไว้ในกลุ่มใหม่ที่คุณสร้างขึ้น ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นใช้คอลัมน์ของไซต์ใหม่ของคุณ คุณสามารถสร้างกลุ่มที่ชื่อว่า _Hidden และเก็บคอลัมน์ของไซต์คุณไว้ในนั้นได้

ด้านบนของหน้า

สร้างชนิดเนื้อหาของไซต์

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่

  1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

   หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 2. ในคอลัมน์ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

  เพจ 'แกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์' จะปรากฏขึ้น โปรดสังเกตว่าชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่จะปรากฏบนเพจนี้หลังจากคุณสร้างขึ้นมาแล้ว

 3. บนเพจ 'แกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์' ให้คลิก สร้าง

  เพจ 'ชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่' จะปรากฏขึ้น

 4. ในส่วน ชื่อและคำอธิบาย ให้พิมพ์ชื่อและคำอธิบาย (มีหรือไม่ก็ได้) สำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่

 5. ในรายการ เลือกชนิดเนื้อหาแม่จาก ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการให้ชนิดเนื้อหาใหม่นี้ยึดตาม โปรดสังเกตว่ากลุ่มชนิดเนื้อหาพิเศษจะมีชนิดเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของรายการหรือไลบรารีของคุณเมื่อถูกเพิ่มลงไปแล้ว

 6. ในรายการ ชนิดเนื้อหาแม่ ให้เลือกชนิดเนื้อหาแม่ที่คุณต้องการให้ชนิดเนื้อหาของคุณยึดตาม

  หมายเหตุ: รายการของชนิดเนื้อหาแม่จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกในขั้นตอนก่อนหน้า

 7. ในส่วน กลุ่ม ให้เลือกว่าจะเก็บชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่ในกลุ่มที่มีอยู่หรือกลุ่มใหม่

 8. คลิก ตกลง

  ชนิดเนื้อหาไซต์: หน้าชื่อชนิดเนื้อหาของคุณใหม่ปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกบนหน้านี้เพื่อกำหนดชนิดเนื้อหาใหม่ของคุณต่อไป

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×