การสร้างจดหมายเวียน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้จดหมายเวียนเมื่อคุณต้องการสร้างเอกสารจำนวนมากที่ส่วนใหญ่เหมือนกัน แต่มีข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างสิ่งพิมพ์แบบกำหนดเองแต่ละรายการพร้อมบันทึกย่อส่วนบุคคล คุณยังสามารถใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างการประกาศข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะส่งให้ลูกค้า 100 คนแรกได้ ข้อความในสิ่งพิมพ์จะเหมือนกันเสมอ แต่ชื่อและที่อยู่จะแตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย

ใช้บานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน เพื่อนำคุณสู่ขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างจดหมายเวียน เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน ในสิ่งพิมพ์ใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ จดหมายและแค็ตตาล็อก แล้วคลิก จดหมายเวียน

In this article

สร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ

สร้างสิ่งพิมพ์ที่ผสาน

ยกเลิกการผสาน

การสร้างหรือเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

เมื่อต้องการใช้จดหมายเวียน คุณต้องเปิดสิ่งพิมพ์ใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว จากนั้นจึงเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นแฟ้มที่มีข้อมูลไม่ซ้ำกันที่คุณต้องการใส่ลงไปด้วย แฟ้มข้อมูลอาจมีรายชื่อและรายการที่อยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือรูปภาพ แฟ้มข้อมูลอาจมีรูปแบบได้หลากหลาย ได้แก่

 • รายการที่ติดต่อ Microsoft Office Outlook

 • แผ่นงาน Microsoft Office Excel

 • ตาราง Microsoft Office Word

 • ตารางฐานข้อมูล Microsoft Office Access

 • แฟ้มข้อความที่มีแท็บหรือเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างคอลัมน์ และใช้แป้นขึ้นย่อหน้าใหม่เพื่อแยกแถว

คุณสามารถเชื่อมต่อกับรายการหรือแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วได้ หรือสามารถสร้างรายชื่อผู้รับใหม่ได้ ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะบางข้อมูลในรายการเท่านั้น ก็สามารถกรองรายการได้โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนด คุณยังสามารถเรียงลำดับรายการตามตัวอักษรได้ด้วย

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการผสานรูปภาพลงในหน้าสิ่งพิมพ์ของคุณ แหล่งข้อมูลของคุณต้องใส่ชื่อไฟล์หรือเส้นทางสำหรับไฟล์รูปภาพที่คุณต้องการผสาน รวมรูปภาพจริงหรือรูปภาพในแหล่งข้อมูลของคุณ

การใช้รายการที่มีอยู่

 1. ภายใต้ สร้างรายชื่อผู้รับ ให้คลิก ใช้รายการที่มีอยู่ แล้วคลิก ถัดไป: สร้างหรือเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

  ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Publisher จะเก็บแหล่งข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ My Data Sources คุณอาจต้องเรียกดูเพื่อหาตำแหน่งของแหล่งข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ

 3. คลิก เปิด

  กล่องโต้ตอบอื่นอาจปรากฏขึ้นเพื่อขอข้อมูลบางอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก

  ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นสมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นงานหลายแผ่น คุณต้องเลือกแผ่นงานที่มีข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

การเลือกจากที่ติดต่อ Outlook

 1. ภายใต้ สร้างรายชื่อผู้รับ ให้คลิก เลือกจากที่ติดต่อ Outlook แล้วคลิก ถัดไป: สร้างหรือเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

 2. ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้เลือกเมลโปรไฟล์ ให้คลิกโปรไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกที่ติดต่อ ให้คลิกรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  ที่ติดต่อทั้งหมดในโฟลเดอร์จะปรากฏในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน ซึ่งคุณสามารถกรองและเรียงลำดับรายชื่อผู้รับเพื่อใส่ไว้ในจดหมายเวียนได้

การพิมพ์รายการใหม่

ถ้าไม่มีรายการที่จะเชื่อมต่ออยู่ คุณก็สามารถสร้างรายการใหม่ได้

 1. ภายใต้ สร้างรายชื่อผู้รับ ให้คลิก พิมพ์รายการใหม่ แล้วคลิก ถัดไป: สร้างหรือเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

 2. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่อยู่ใหม่ ให้พิมพ์ข้อมูลสำหรับรายการแรกในเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณไม่จำเป็นต้องกรอกทุกเขตข้อมูล

 3. เมื่อคุณป้อนข้อมูลรายการแรกเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก สร้างรายการ

 4. ทำขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ซ้ำจนกว่าจะเพิ่มรายการเสร็จสิ้น แล้วจึงคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกรายการที่อยู่ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่อยู่ในช่อง ชื่อแฟ้ม แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกรายการ

  ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Publisher จะบันทึกรายการที่อยู่ในโฟลเดอร์ My Data Sources ควรเก็บรายการที่อยู่ไว้ที่นี่จะดีที่สุดเพราะเป็นโฟลเดอร์เริ่มต้นที่ Publisher จะค้นหาแหล่งข้อมูลด้วย

  ที่ติดต่อทั้งหมดในรายการใหม่ของคุณจะปรากฏในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน ซึ่งคุณสามารถกรองและเรียงลำดับผู้รับที่จะรวมไว้ในจดหมายเวียนได้

การเลือกผู้รับ

ในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน คุณสามารถเลือกผู้รับที่คุณต้องการรวมไว้ในจดหมายเวียนได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับผู้รับที่คุณต้องการรวมเข้าไว้ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับผู้รับที่คุณไม่ต้องการรวม

ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะบางข้อมูลในรายการ ก็สามารถกรองรายการได้โดยใช้เขตข้อมูลหรือเกณฑ์ที่กำหนด หลังจากกรองรายการแล้ว คุณยังสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อรวมหรือไม่รวมระเบียน

กรองข้อมูลในรายการ

 1. คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับส่วนหัวของคอลัมน์ของรายการที่คุณต้องการกรอง

 2. คลิกตัวเลือกใดๆ ดังต่อไปนี้

  • (ว่าง) แสดงระเบียนทั้งหมดซึ่งเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันว่างเปล่า

  • (ไม่ว่าง) แสดงระเบียนทั้งหมดซึ่งเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันมีข้อมูลอยู่

  • (ขั้นสูง) เปิดกล่องโต้ตอบ กรองและเรียงลำดับ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อกรองรายการโดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ได้ คุณยังสามารถคลิก ตัวกรอง ภายใต้ ปรับปรุงรายชื่อผู้รับ ในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ กรองและเรียงลำดับ ได้

   เคล็ดลับ: ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณมีระเบียนที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน และมีค่าที่ไม่ซ้ำไม่เกินสิบค่าในคอลัมน์ คุณอาจกรองได้โดยใช้ข้อมูลเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีที่อยู่หลายที่อยู่ที่แสดงรายการออสเตรเลียเป็นประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถใช้ตัวกรอง ออสเตรเลีย ได้

   กล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน แสดงเฉพาะระเบียนที่กำหนดไว้เท่านั้น เมื่อต้องการแสดงระเบียนทั้งหมดอีกครั้ง ให้คลิก (ทั้งหมด)

ถ้าคุณต้องการดูรายการตามลำดับตัวอักษร ก็สามารถเรียงลำดับรายการในชุดรายการได้

เรียงลำดับข้อมูลในรายการ

 • ในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์รายการที่คุณต้องการใช้เรียงลำดับ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแสดงรายการตามลำดับตัวอักษรของนามสกุล ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ นามสกุล

 • เมื่อต้องการเลือกหรือล้างรายการทั้งหมดอย่างรวดเร็ว ให้เลือกหรือล้างส่วนหัวของคอลัมน์กล่องกาเครื่องหมาย

 • เมื่อต้องการเรียงลำดับโดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ ให้คลิก เรียงลำดับ ภายใต้ ปรับปรุงรายชื่อผู้รับ ในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ กรองและเรียงลำดับ ให้เลือกเกณฑ์ที่คุณต้องการใช้เรียงลำดับ

คลิก ตกลง เพื่อกลับไปที่บานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน

ด้านบนของหน้า

การเตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ

จดหมายเวียนจะรวมหนึ่งเอกสารที่มีข้อมูลเหมือนกันในแต่ละสำเนาและตัวยึดบางตัวสำหรับข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละสำเนา หลังจากที่คุณสร้างสิ่งพิมพ์แล้ว ให้แทรกข้อความเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้ปรากฏในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนทุกฉบับ เช่น คำอวยพร และตัวยึดตำแหน่งสำหรับข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน เช่น ที่อยู่

ถ้าคุณยังไม่ได้ทำดังนั้น ให้แทรกกล่องข้อความ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนทุกฉบับ แล้วเพิ่มตัวยึดสำหรับข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน

การแทรกกล่องข้อความ

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

 2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของกล่องข้อความปรากฏขึ้น แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกว่ากล่องข้อความจะได้ขนาดที่คุณต้องการ

การแทรกข้อความที่คุณต้องการในทุกฉบับ

 • คลิกภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนของคุณทุกฉบับ

การแทรกเขตข้อมูล 'ข้อมูล' ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. ในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนของคุณ ให้คลิกภายในกล่องข้อความที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูล

 2. แทรกข้อมูลใดๆ ต่อไปนี้

  ช่องที่อยู่ที่มีชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่น

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน (ขั้นตอนที่ 2: เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ) ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก ช่องที่อยู่

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกช่องที่อยู่ ให้คลิกองค์ประกอบที่อยู่ซึ่งคุณต้องการรวมไว้ แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าชื่อของ เขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณไม่ตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ Publisher ใช้สำหรับช่องที่อยู่ คุณอาจต้องคลิก จับคู่เขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ แทรกช่องที่อยู่ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล ให้ใช้รายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลของ Publisher

  บรรทัดแสดงคำทักทาย

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน (ขั้นตอนที่ 2: เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ) ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก บรรทัดแสดงคำทักทาย

  2. ในกล่องโต้ตอบ บรรทัดแสดงคำทักทาย ให้เลือกรูปแบบของบรรทัดแสดงคำทักทาย ซึ่งประกอบด้วยคำขึ้นต้นจดหมาย รูปแบบชื่อ และเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

  3. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในกรณีที่ Publisher ไม่สามารถแปลชื่อของผู้รับได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อแหล่งข้อมูลไม่มีชื่อหรือนามสกุลของผู้รับ แต่มีเพียงชื่อบริษัท

  4. คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าชื่อเขตข้อมูล 'ข้อมูล' ในแหล่งข้อมูลของคุณไม่ตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ Publisher ใช้สำหรับบรรทัดแสดงคำทักทาย คุณอาจต้องคลิก จับคู่เขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ บรรทัดแสดงคำทักทาย จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล ให้ใช้รายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลของ Publisher

  เขตข้อมูลที่อยู่

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน (ขั้นตอนที่ 2: เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ) ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก เขตข้อมูลที่อยู่

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกเขตข้อมูลที่อยู่ ให้คลิกองค์ประกอบที่อยู่แต่ละรายการที่คุณต้องการรวมเข้าไว้

   หมายเหตุ: ถ้าชื่อของเขตข้อมูล 'ข้อมูล' ในแหล่งข้อมูลของคุณไม่ตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ Publisher ใช้สำหรับเขตข้อมูลที่อยู่ คุณอาจต้องคลิก จับคู่เขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ แทรกเขตข้อมูลที่อยู่ จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล ให้ใช้รายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลของ Publisher

  เขตข้อมูลอื่น ๆ ของข้อมูล

  ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน (ขั้นตอนที่ 2: เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ) ในกล่องรายการภายใต้ เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมเข้าไว้ในกล่องข้อความที่คุณสร้างไว้สำหรับเขตข้อมูลนี้

การจัดรูปแบบเขตข้อมูล 'ข้อมูล'

ถ้าต้องการ คุณสามารถนำรูปแบบเหล่านี้ไปใช้กับเขตข้อมูล 'ข้อมูล' และข้อความอื่นๆ ที่คุณเพิ่มลงไปได้ (เช่น คำทักทายว่า สวัสดี หรือคำขึ้นต้นจดหมายว่า เรียน...) เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อมูลที่ผสาน เมื่อต้องการจัดรูปแบบของข้อมูลที่ผสาน คุณต้องจัดรูปแบบเขตข้อมูล 'ข้อมูล' ในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนของคุณ

 1. ในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนของคุณ ให้เลือกเขตข้อมูลที่มีข้อมูลซึ่งคุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบอักษร แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การแสดงตัวอย่างข้อมูลผู้รับในเขตข้อมูล 'ข้อมูล' ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

บัดนี้คุณสามารถตรวจทานลักษณะที่ปรากฏของสิ่งพิมพ์ของคุณพร้อมกับข้อมูลจริงในเขตข้อมูลที่ผสานได้

 1. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรายการตามลำดับ คลิกการนำทางปุ่ม ปุ่มไปข้างหน้า ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อดูลักษณะที่ปรากฏของแต่ละรายการในสิ่งพิมพ์ของคุณที่ผสาน

   ข้อมูลจากระเบียนแรกในแหล่งข้อมูลของคุณบรรจุเขตข้อมูลผสาน คุณไม่สามารถแก้ไขรายการแหล่งข้อมูลบนหน้าสิ่งพิมพ์ของคุณได้ แต่สามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือลบเขตข้อมูล 'ข้อมูล' นั้นได้

  • เมื่อต้องการค้นหาและแสดงตัวอย่างรายการใดรายการหนึ่งในแหล่งข้อมูลของคุณ ให้คลิก ค้นหาผู้รับ แล้วใส่เกณฑ์การค้นหาในกล่องโต้ตอบ ค้นหารายการ

 2. ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับของคุณ โดยเลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อไม่ต้องการรวมผู้รับที่เฉพาะเจาะจงในการผสาน ให้คลิก ไม่รวมผู้รับรายนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรายชื่อผู้รับ ให้คลิก แก้ไขรายชื่อผู้รับ แล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน

 3. หลังจากคุณดำเนินการสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนเสร็จสิ้นและแทรกเขตข้อมูลผสานทั้งหมดแล้ว ให้คลิก บันทึกเป็น บนเมนู แฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณในช่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

 4. คลิก ถัดไป: สร้างสิ่งพิมพ์ที่ผสาน

ด้านบนของหน้า

การสร้างสิ่งพิมพ์ที่ผสาน

ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน ภายใต้ สร้างสิ่งพิมพ์ที่ผสาน คุณสามารถทำดังต่อไปนี้

 • พิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ผสานของคุณ (ตัวอย่างเช่น สำหรับจดหมาย)

 • แสดงตัวอย่างสิ่งพิมพ์ที่ผสานของคุณ (เพื่อดูว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรก่อนที่จะพิมพ์ทุกฉบับและเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น)

 • บันทึกสิ่งพิมพ์ที่ผสานเพื่อใช้ในภายหลัง

 • เพิ่มหน้าที่ผสานลงในสิ่งพิมพ์อื่น

การแสดงตัวอย่างสิ่งพิมพ์ที่ผสานของคุณ

 • คลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

การพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ผสานของคุณ

 1. คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการพิมพ์ชุดข้อมูลผสานแตกต่างกันนั่นคือตัวอย่าง ชื่ออื่นและที่อยู่ทั้งบนแต่ละแผ่นกระดาษ คลิกหลายหน้าต่อแผ่นงาน ในส่วนตัวเลือกการพิมพ์ ถ้าคุณเลือกสำเนาหลายชุดต่อแผ่น แผ่นกระดาษแต่ละรายการจะประกอบด้วยสำเนาหลายชุดของข้อมูลเดียวกัน

  กล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ที่มีตัวเลือก 'หลายหน้าต่อแผ่น'

การบันทึกสิ่งพิมพ์ที่ผสานเพื่อใช้ในภายหลัง

ถ้าคุณต้องการแก้ไขหน้าของคุณที่ผสาน บันทึกสำหรับใช้ในภายหลัง หรือพิมพ์ได้ในภายหลัง คุณสามารถรวบรวม และบันทึกหน้าของคุณที่ผสานทั้งหมดเป็นเดี่ยวใหม่ผสานสิ่งพิมพ์ที่ประกอบด้วยข้อมูลจริงนั่นคือตัวอย่าง ชื่อ และที่อยู่ซึ่งแทนที่เป็นเขตข้อมูลผสานได้

 1. คลิก ผสานกับสิ่งพิมพ์ใหม่

  Publisher จะสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่ที่มีหน้าที่ผสาน

 2. ในการสร้างสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้คลิก บันทึกสิ่งพิมพ์นี้ ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน ให้พิมพ์ชื่อของสิ่งพิมพ์ใหม่ของคุณในช่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

การเพิ่มหน้าที่ผสานลงในสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่

ถ้าคุณวางแผนที่จะเพิ่มหน้าที่ผสานของคุณลงที่ตอนท้ายของสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนของคุณตรงกับสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

 • ขนาดหน้ากระดาษ (ความสูงและความกว้าง)

 • มุมมองเพจ (แบบหน้าเดียวหรือแบบสองหน้า)

 • ประเภทสิ่งพิมพ์ (เว็บหรืองานพิมพ์)

 • ลำดับหน้า (จากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย)

Publisher จะเพิ่มหน้าที่ผสานลงในสิ่งพิมพ์ใหม่หรือที่มีอยู่ แต่ไม่สามารถเพิ่มลงในสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่ได้ ถ้าสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการผสานเปิดอยู่ ขอให้แน่ใจว่าได้บันทึกและปิดก่อนที่จะทำให้การผสานเสร็จสมบูรณ์

 1. คลิก เพิ่มลงในสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิดสิ่งพิมพ์ ให้หาตำแหน่งของสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการเพิ่มหน้าที่ผสานลงไป แล้วคลิก เปิด

  Publisher เพิ่มหน้าที่ผสานลงในสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่

 3. ในสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ ให้คลิก บันทึกสิ่งพิมพ์นี้ ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน เพื่อบันทึกการปรับปรุงของคุณ

การบันทึกสิ่งพิมพ์จดหมายเวียน

ถ้าคุณบันทึกสิ่งพิมพ์ที่มีเขตข้อมูลผสานด้วย คุณสามารถย้อนกลับไปแก้ไขเขตข้อมูลผสานนั้น และสร้างสิ่งพิมพ์ที่ผสานใหม่ ซึ่งมีเขตข้อมูลผสานใหม่หรือรายชื่อผู้รับที่ปรับปรุงแล้วได้ เมื่อต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์จดหมายเวียน ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนนั้น

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

 3. ตั้งชื่อสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนนั้น แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การยกเลิกการผสาน

คุณสามารถยกเลิกการผสานเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนหรือแม่แบบแค็ตตาล็อกเวียนจาก แหล่งข้อมูล ได้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ จดหมายและแค็ตตาล็อก แล้วคลิก ยกเลิกการผสาน

 2. เมื่อถูกถามว่าคุณต้องการยกเลิกการผสานหรือไม่ ให้คลิก ใช่

สิ่งพิมพ์ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อจากแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: ถ้าคุณยกเลิกจดหมายเวียน เขตข้อมูลอื่นนอกเหนือจากเขตข้อมูลที่อยู่ บรรทัดแสดงคำทักทาย และช่องที่อยู่จะถูกแปลงเป็นข้อความธรรมดา

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×