การสร้างงานและรายการที่ต้องทำ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายการสิ่งที่ต้องทำให้ผู้ใช้หลาย ๆ คน — บนกระดาษ ในสเปรดชีต หรือ โดยการใช้ร่วมกันของแผ่นกระดาษและวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ใน Outlook คุณสามารถรวมรายการต่าง ๆ ของคุณลงในรายการหนึ่ง enhanced มีตัวเตือนและการติดตาม

สร้างงาน

 1. คลิก งาน > งานใหม่ หรือกด Ctrl+Shift+K

  คำสั่ง สร้างงาน บน Ribbon

 2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงาน ถ้าคุณมีชื่อที่ต้องใส่ยาวมาก ให้พยายามทำชื่อเรื่องให้สั้นที่สุด แล้วเพิ่มรายละเอียดในเนื้อหาของงาน

 3. ถ้ามีวันที่ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน ให้ตั้งค่า วันที่เริ่ม หรือ วันครบกำหนด

 4. ตั้งลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ ลำดับความสำคัญ

 5. ถ้าคุณต้องการตัวเตือนแบบป็อปอัพ ให้เลือก ตัวเตือน และตั้งค่าวันที่และเวลา

 6. คลิก งาน > บันทึกแล้วปิด

มีวิธีที่รวดเร็วในการสร้างงานขึ้นอยู่กับข้อความอีเมลที่คุณได้รับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างงานจากข้อความ

 1. ใน งาน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างงาน

  คำสั่ง สร้างงาน บน Ribbon

คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ ให้กด CTRL+SHIFT+K

 1. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงาน คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้อความของงานได้

 2. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

คุณสามารถสร้างงานจากรายการต่างๆ ของ Outlook เช่น ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรือบันทึกย่อได้

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ลากข้อความอีเมลไปยังแถบรายการที่ต้องทำ

  แถบรายการที่ต้องทำจะต้องถูกจัดเรียงตาม วันที่เริ่ม หรือ วันครบกำหนด เพื่อที่จะใช้กระบวนงานนี้

  1. ลากรายการไปที่ส่วนรายการงานของแถบรายการที่ต้องทำ

  2. เมื่อคุณเห็นเส้นสีแดงพร้อมกับหัวลูกศรที่ปลายแต่ละด้านอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการวางงานแล้ว ให้ปล่อยปุ่มเมาส์

   ภาพหน้าจอของส่วนการนัดหมายในแถบรายการที่ต้องทำ

 • ลากรายการไปที่งาน

  เมื่อคุณลากรายการไปยัง งาน ในบานหน้าต่างนำทาง คุณจะสามารถใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของรายการงานได้ เนื้อหาของรายการนั้น (ยกเว้นสิ่งที่แนบมา) จะถูกคัดลอกไปยังเนื้อความของงาน แม้ว่ารายการดั้งเดิมจะถูกลบในภายหลังแต่งานจะยังคงอยู่ รวมถึงเนื้อหาที่คัดลอกไว้ของรายการนั้นด้วย

 • ลากรายการไปยังแท็บ งาน บนบานหน้าต่างนำทาง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มรายการเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับงานแทนที่จะวางข้อความลงในเนื้อหางาน คลิกขวารายการ และลากลงในรายการงาน และ แล้ว คลิกคัดลอกต่อไปนี้เป็นงานที่มีสิ่งที่แนบมา

ถ้างานของคุณเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรในที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังติดต่อ

หมายเหตุ: ลิงก์ที่ติดต่อต้องถูกเปิดใช้งาน

ฉันจะเปิดการลิงก์ที่ติดต่อได้อย่างไร

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ผู้ติดต่อ

 4. ภายใต้เชื่อมโยง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงที่ติดต่อที่เชื่อมโยงไปยังรายการปัจจุบัน

 • ในการเปิดงานที่มี ที่ด้านล่างของหน้าต่าง คลิกที่ติดต่อ คลิกติดต่อ และ แล้ว คลิกตกลง

ตามค่าเริ่มต้น แถบรายการที่ต้องทำจะปรากฏขึ้นในมุมมองทั้งหมดของ Outlook

เมื่อต้องการสร้างงาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในแถบรายการที่ต้องทำ ให้คลิกกล่อง พิมพ์งานใหม่ แล้วใส่คำอธิบายของงาน กด ENTER เพื่อสิ้นสุด งานจะปรากฏขึ้นในรายการที่ต้องทำโดยมีวันที่เป็นวันนี้

 • ในแถบรายการที่ต้องทำ ให้ดับเบิลคลิกที่กล่อง พิมพ์งานใหม่ เพื่อเปิดงานในหน้าต่างใหม่ คุณสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนั้นได้

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิด หรือ ปิดสิ่งที่ต้องทำ แถบ บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกแถบรายการที่ต้องทำ และคลิกปกติย่อเล็กสุด หรือปิด ซึ่งเปลี่ยนแถบรายการที่ต้องทำ ในมุมมองปัจจุบันเท่านั้น ไม่ได้อยู่ ในมุมมองทั้งหมด

รายการงานประจำวันจะปรากฏขึ้นเฉพาะในมุมมองวันและสัปดาห์ในปฏิทิน Outlook เท่านั้น

รายการงานประจำวันในปฏิทินมุมมองสัปดาห์

 1. วางตัวชี้ในรายการงานประจำวันภายใต้วันที่คุณต้องการ

 2. คลิก คลิกเพื่อเพิ่มงาน

 3. พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับงาน แล้วกด ENTER

  ตามค่าเริ่มต้น วันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ที่คุณได้แทรกงานนั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้นหรือวันที่ครบกำหนดของงาน ให้ลากงานไปยังวันที่ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้นหรือวันที่ครบกำหนดด้วยตนเอง ให้คลิกขวาที่งาน แล้วคลิก เปิด

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิด หรือ ปิด รายการงานรายวัน ปฏิทิน บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกรายงานรายวัน จากนั้นปกติย่อเล็กสุด หรือปิด

คุณต้องการทำสิ่งใด

แถบรายการที่ต้องทำ งานเป็นรายการที่คุณสร้างไว้ใน Outlook เพื่อติดตามจนกว่าสมบูรณ์ รายการที่ต้องทำคือ รายการ Outlook ใด ๆ — เช่นงาน ข้อความอีเมล หรือติดต่อทั้งที่มีการตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน ตามค่าเริ่มต้น งานทั้งหมดถูกตั้งค่าสถานะเพื่อตามงานเมื่อพวกเขาจะถูกสร้างขึ้น แม้ว่าจะมีการเริ่มต้นไม่มีวันหรือวันครบกำหนด ดังนั้น ทุกครั้งที่คุณสร้างงาน หรือตั้งค่าสถานะข้อความอีเมลหรือติดต่อ รายการที่ต้องทำจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณต้องการได้อย่างรวดเร็วให้ระบุว่า รายการจำเป็นต้องมีความสนใจของคุณในภายหลัง ตั้งค่าสถานะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เมื่อคุณตั้งค่าสถานะรายการ ซึ่งจะแสดง ด้วยค่าสถานะ ในมุมมองจดหมาย งาน ใน แถบรายการที่ต้องทำ และ ใน รายการงานประจำวันในปฏิทิน การตั้งค่าสถานะข้อความหรือที่ติดต่อสร้างงานใหม่ เนื่องจากรายการที่ต้องทำเป็นยังคงความข้อความอีเมลหรือที่ติดต่อหลังจากที่ถูกตั้งค่าสถานะ คุณไม่มีความสามารถในการกำหนดให้เป็นงานไปยังบุคคลอื่น หรือแสดงความคืบหน้าหรือเปอร์เซ็นต์ของความสมบูรณ์ของ

งานอาจเกิดขึ้นซ้ำ ๆ หรือเพียงครั้งเดียว งานกิจวัตร สามารถพิมพ์ซ้ำด้านสม่ำเสมอ หรือจะสามารถทำซ้ำโดยยึดตามวันที่คุณทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่าง คุณสามารถสร้างงานเป็นกิจวัตรการส่งรายงานสถานะไปยังผู้จัดการของคุณในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนทุก หรือสร้างงานเป็นกิจวัตรเพื่อรับ haircut แบบหนึ่งเดือนหลังหนึ่งครั้งล่าสุดของคุณ

ทั้งงานและรายการที่ต้องทำปรากฏ ในงาน เพื่อทำแถบ และ รายการงานประจำวันในปฏิทิน มุมมองที่คุณอยู่ใน เสมอไม่ว่าแถบรายการที่ต้องทำจะแจ้งให้คุณได้รับแจ้งของรายการปฏิทิน งาน และสิ่งที่ต้องทำของคุณ

มีหลายวิธีในการสร้างงานใหม่ใน Outlook คุณสามารถใช้คำสั่งงาน (คลิกใหม่ บนเมนูไฟล์ ), ใส่งานในกล่องข้อความชนิดงานใหม่ ในแถบรายการที่ต้องทำจากมุมมองใดก็ได้ใน Outlook พิมพ์ลงในพื้นที่ว่างในรายการงานประจำวันในปฏิทิน หรือคลิก และพิมพ์ในไม่ ซ้อนต่อไปนี้เมื่อต้องการเพิ่มงานใหม่ กล่องข้อความที่ด้านบนของมุมมองงาน เหล่านี้ วิธีเร็วที่สุดคือการ ใช้แถบรายการที่ต้องทำ

คุณยังสามารถสร้างงาน โดยการลากรายการ เช่นข้อความอีเมลงาน พื้นฐานในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการ สำเนาของข้อความอีเมลจากนั้นไว้เป็นงาน

เลือกว่าคุณต้องติดตามงานที่มอบหมายให้กับตัวคุณเอง (เช่นตัวเตือนเมื่อต้องการตอบกลับข้อความอีเมล), หรือติดตามงานที่ถูกกำหนดให้กับผู้อื่น (เช่นความคืบหน้าของโครงการของบุคคลอื่น), งาน Outlook เป็นโซลูชันของคุณ คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วเพิ่ม และอัปเดงาน หรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ งานที่รวมเข้าไว้ในมุมมองปฏิทิน คุณมีส่วนติดต่อ rich เพื่อเก็บติดตามได้ทั้งการนัดหมายของคุณ แต่ ของงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ในวันที่กำหนดเช่น

 1. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ใหม่ แล้ว คลิ กงาน

  แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการสร้างงานใหม่ กด CTRL + SHIFT + K

 2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงาน

  หมายเหตุ: ตอนนี้คุณได้ใส่ข้อมูลเพียงพอสำหรับการสร้างงาน ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวเลือก แต่จะช่วยคุณจัดการงานของคุณใน Outlook ได้ดียิ่งขึ้น

 3. บนแท็บงาน ในกลุ่มการกระทำ คลิกบันทึก และปิด หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดงานของคุณ

 4. ถ้าคุณต้องการ ตั้งค่าวันเริ่มต้น และวันครบกำหนด สำหรับงาน

  ถ้าคุณระบุวันเริ่มต้นวันครบกำหนด เขตข้อมูลถูกตั้งค่าไปยังวันเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนเขตข้อมูลวันครบกำหนด วันใด ๆ ที่คุณต้องการ

 5. ถ้าคุณต้องการทำงานเป็นกิจวัตร บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกกิจวัตร

 6. ในกล่องโต้ตอบกิจวัตรงาน คลิกความถี่ (รายวันรายสัปดาห์รายเดือน หรือรายปี ) ที่งานควรเป็นแบบกิจวัตร แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรโดยยึดตามช่วงเวลาสม่ำเสมอ     ในส่วนรูปแบบกิจวัตร เลือกตัวเลือกสำหรับความถี่ในช่วงที่คุณต้องการ เลือกสร้างงานใหม่ หรืองานจะไม่ได้เป็นแบบกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอ

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรโดยขึ้นอยู่กับวันเสร็จสมบูรณ์     เลือกสร้างงานใหม่ และในกล่อง พิมพ์ระยะเวลาที่ต้องสร้างงานใหม่

   ทุกครั้งที่คุณทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ งานใหม่จะถูกสร้างขึ้น โดยยึดตามข้อกำหนดของคุณ

   เคล็ดลับ: นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณเมื่อคุณไม่ต้องการให้ตัวเตือนถัดไปสำหรับงานปรากฏจนกว่าก่อนหน้าจะถูกทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายรายการทั้งหมด ตัวเตือนถัดไปจะไม่ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวเตือนการชำระเงินใบเรียกเก็บเงินของคุณโปรแกรมอรรถประโยชน์ในแต่ละเดือน 15 และคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายเหตุการณ์บน 15 เมษายนว่าเสร็จสมบูรณ์ ในอาจคุณจะยังคงเห็นที่ไม่ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 15 เมษายนงานได้ หลังจากคุณทำเครื่องหมาย 15 เมษายนงานลักษณะที่ปรากฏอาจเกิดขึ้น 15 ของงานไม่เสร็จสมบูรณ์

 7. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบกิจวัตรงาน

 8. ถ้าคุณต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนการเตือน เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน แล้ว ใส่วันและเวลาสำหรับตัวเตือน

 9. คุณสามารถระบุเสียงแบบกำหนดเองเพื่อให้เล่นพร้อมกับจดหมายของคุณ คลิก รูปปุ่ม คลิกเรียกดู เลือกแฟ้มเสียง การเล่น คลิกเปิด แล้ว คลิกตกลง ซึ่งเปลี่ยนตัวเตือนเสียงสำหรับงานนี้เท่านั้น

 10. ถ้าคุณต้องการติดตามความคืบหน้าของคุณบน ในสถานะลำดับความสำคัญ และ กล่อง%เสร็จสมบูรณ์ งานนี้ให้ใส่ค่าที่คุณต้องการ

  เชื่อมโยงเขตข้อมูลสถานะ และ%เสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลใด ค่าในเขตข้อมูลอื่น ๆ เปลี่ยนตามไปด้วย

สถานะ

%เสร็จสมบูรณ์

ยังไม่เริ่มต้น

0

กำลังดำเนินการ

1-99

เสร็จสมบูรณ์

100

กำลังรอคนอื่น ๆ

0-100

เลื่อนไป

0-100

 1. ถ้าคุณต้องการกำหนดประเภทสีให้กับงานของคุณ บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกจัดประเภท แล้ว คลิ กประเภทสีบนเมนูทางหนึ่ง สำหรับประเภทสีเพิ่มเติม คลิกทุกประเภท

  ในครั้งแรกที่คุณใช้ประเภทสี คุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่ชื่อสำหรับประเภทสีที่สื่อความหมายถึงคุณ คุณสามารถสร้างประเภทสีแบบกำหนดเอง การเชื่อมโยงสีแบบกำหนดเองกับประเภทสี และกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับประเภทสี คลิกตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าต่างงาน

  เคล็ดลับ: เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการกำหนดประเภทสีได้อย่างไร คลิกขวาสีหรือชื่อของประเภทสี แล้ว คลิ กล้างชื่อประเภท หรือล้างทุกประเภท

 2. ถ้างานของคุณเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรในที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังติดต่อ อย่างรวดเร็ว ด้วยการคลิกที่ติดต่อ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง แล้ว เลือกรายการข้อความ คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบเลือกที่ติดต่อ

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ลิงก์ที่ติดต่อไม่ปรากฏบนข้อความ ติดต่อ และงาน windows เมื่อต้องการเปิดใช้งานการติดต่อเชื่อมโยง บนแท็บงาน ในกลุ่มการกระทำ คลิกบันทึก และปิด บนหน้าต่างหลักของ Outlook บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก บนแท็บการกำหนดลักษณะ คลิกตัวเลือกที่ติดต่อ และในกล่องโต้ตอบตัวเลือกที่ติดต่อ ภายใต้เชื่อมโยงติดต่อ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงที่ติดต่อที่เชื่อมโยงบนฟอร์มทั้งหมด เปิดงานของคุณให้ทำตามขั้นตอนนี้

 3. ถ้าคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นเพื่อดูรายการงานที่ใช้ร่วมกันแบบ บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกส่วนตัว

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ระยะไมล์ ชั่วโมงทำงาน และ ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับเรียกเก็บเงิน บนแท็บงาน ในกลุ่มแสดง คลิกรายละเอียด พิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความงานทั้งหมดจริงทำงานระยะไมล์ และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

 5. บนแท็บงาน ในกลุ่มการกระทำ คลิกบันทึก และปิด

มีหลายวิธีการเปลี่ยนข้อความอีเมลงานหรือรายการที่ต้องทำ

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ตั้งค่าสถานะข้อความอีเมลเพื่อติดตามผล

  การตั้งค่าสถานะข้อความเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการทำเครื่องหมายรายการสำหรับความสนใจของคุณในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณตั้งค่าสถานะรายการ ซึ่งจะแสดง ในมุมมองจดหมายด้วยค่าสถานะ งาน ใน แถบรายการที่ต้องทำ และ ใน รายการงานประจำวันในปฏิทิน การตั้งค่าสถานะข้อความหรือที่ติดต่อสร้างงานใหม่ เนื่องจากรายการที่ต้องทำยังคงมีอยู่ ความข้อความอีเมลหรือที่ติดต่อหลังจากที่ถูกตั้งค่าสถานะ คุณไม่มีความสามารถในการกำหนดให้เป็นงานไปยังบุคคลอื่น หรือแสดงความคืบหน้าหรือเปอร์เซ็นต์ของความสมบูรณ์ของ

  1. ในจดหมาย การคลิกขวาคอลัมน์ค่าสถานะสำหรับข้อความอีเมล

  2. เลือกวันครบกำหนด

   เมื่อต้องการเพิ่มค่าสถานะติดตามได้อย่างรวดเร็ว คลิกคอลัมน์ค่าสถานะอยู่ถัดจากข้อความอีเมล วันเริ่มต้นและวันครบกำหนดวันนี้ถูกตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาเตือน เสียงเตือน วันเริ่ม วันครบกำหนดวัน ค่าสถานะข้อความปรากฏในแถบข้อมูล หรือเมื่อต้องการล้างค่าสถานะจดหมาย คลิกขวาคอลัมน์ค่าสถานะที่อยู่ถัดจากข้อความอีเมล แล้ว คลิกกำหนดเอง หรือเพิ่มตัวเตือน ตัวเลือกทั้งสองเปิดกล่องโต้ตอบเดียวกัน แต่เมื่อคุณใช้เพิ่มตัวเตือน มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือนโดยอัตโนมัติ

   กล่องโต้ตอบ ตามงาน

 • ลากข้อความอีเมลลงในแถบรายการที่ต้องทำเมื่อต้องการสร้างรายการที่ต้องทำ

  แถบรายการที่ต้องทำจะต้องถูกจัดเรียงตาม วันที่เริ่ม หรือ วันครบกำหนด เพื่อที่จะใช้กระบวนงานนี้

  1. คลิกข้อความอีเมลเพื่อเลือก นั้นแล้ว ลากข้อความลงในส่วนรายการงานของแถบรายการที่ต้องทำ

  2. เมื่อคุณเห็นเส้นสีแดงที่ มีลูกศรที่ท้ายแต่ละรายการอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการทำงาน ปล่อยปุ่มเมาส์

   ภาพหน้าจอของส่วนการนัดหมายในแถบรายการที่ต้องทำ

 • ลากข้อความอีเมลไปยังปุ่มงานเมื่อต้องการสร้างงานใหม่

  เมื่อคุณลากข้อความอีเมลงาน พื้นฐานในบานหน้าต่างนำทางคุณสามารถใช้คุณลักษณะของรายการงานทั้งหมด และเนื้อหาของข้อความอีเมล ยกเว้นสิ่งที่แนบมา จะถูกคัดลอกไปเนื้อหาของงาน แม้ว่าข้อความอีเมลต้นฉบับจะถูกลบในภายหลัง งาน รวมถึงเนื้อหาถูกคัดลอก ยกเว้นสิ่งที่แนบมา ของข้อความอีเมล จะยังคงพร้อมใช้งาน

  1. คลิกข้อความอีเมลเพื่อเลือก นั้นแล้ว ลากไปยังปุ่มงาน ในบานหน้าต่างนำทาง

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับงานแทนที่จะวางข้อความลงในเนื้อหางาน คลิกขวาข้อความ แล้วลากไปรายการงาน บนเมนูทางลัด คลิกคัดลอกต่อไปนี้เป็นงานที่มีสิ่งที่แนบมา

   หน้าต่างรายการงานใหม่ปรากฏขึ้น และสำเนาของอีเมลเนื้อหาจะถูกวางลงในเนื้อความของงาน ชื่อเรื่องของข้อความอีเมลกลายเป็น ชื่อเรื่องของงาน ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง

   หมายเหตุ: ตอนนี้คุณได้ใส่ข้อมูลเพียงพอสำหรับการสร้างงาน ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวเลือก แต่จะช่วยคุณจัดการงานของคุณใน Outlook ได้ดียิ่งขึ้น

  2. บนแท็บงาน ในกลุ่มการกระทำ คลิกบันทึก และปิด หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดงานของคุณ

  3. ถ้าคุณต้องการ ตั้งค่าวันเริ่มต้น และวันครบกำหนด สำหรับงาน

   ถ้าคุณระบุเป็นวันเริ่มต้นวันครบกำหนด เขตข้อมูลถูกตั้งค่าสำหรับวันเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนวันครบกำหนด เป็นวันที่ที่คุณต้องการ

  4. ถ้าคุณต้องการทำงานเป็นกิจวัตร บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกกิจวัตร

  5. ในกล่องโต้ตอบกิจวัตรงาน คลิกความถี่ (รายวันรายสัปดาห์รายเดือน หรือรายปี ) ที่งานควรเป็นแบบกิจวัตร แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ทำให้งานเป็นกิจวัตรในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ     ในส่วนรูปแบบกิจวัตร เลือกตัวเลือกสำหรับความถี่ในช่วงที่คุณต้องการ เลือกสร้างงานใหม่ หรืองานจะไม่ได้เป็นแบบกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอ

   • ทำให้งานเป็นกิจวัตรโดยขึ้นอยู่กับวันเสร็จสมบูรณ์     เลือกสร้างงานใหม่ และในกล่อง พิมพ์ระยะเวลาที่ต้องสร้างงานใหม่

    ทุกครั้งที่คุณทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ งานใหม่จะถูกสร้างขึ้นตามสิ่งที่คุณเลือก

    นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณเมื่อคุณไม่ต้องการให้ตัวเตือนถัดไปสำหรับงานปรากฏจนกว่าก่อนหน้าถูกกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายรายการทั้งหมด ตัวเตือนถัดไปจะไม่ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวเตือนการชำระเงินใบเรียกเก็บเงินของคุณโปรแกรมอรรถประโยชน์ในแต่ละเดือน 15 และคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายเหตุการณ์บน 15 เมษายนว่าเสร็จสมบูรณ์ ในอาจคุณจะยังคงเห็น 15 เมษายนงานได้ เมื่อคุณทำเครื่องหมาย 15 เมษายนงานเสร็จสมบูรณ์ พฤษภาคมเหตุการณ์ 15 งานซึ่งจะปรากฏขึ้น

  6. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบกิจวัตรงาน

  7. ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวเตือน เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนตัวเตือน ใส่วันและเวลาที่คุณต้องการสำหรับตัวเตือน

  8. คุณสามารถระบุเสียงแบบกำหนดเองเพื่อให้เล่นพร้อมกับจดหมายของคุณ คลิก รูปปุ่ม คลิกเรียกดู เลือกแฟ้มเสียง การเล่น คลิกเปิด แล้ว คลิกตกลง ซึ่งเปลี่ยนตัวเตือนเสียงสำหรับงานนี้เท่านั้น

  9. ถ้าคุณต้องการติดตามความคืบหน้าของคุณบนงานนี้ ในสถานะลำดับความสำคัญ และ%เสร็จสมบูรณ์ กล่องพิมพ์ หรือเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   เขตข้อมูลสถานะ และ%เสร็จสมบูรณ์ จะขึ้นอยู่กับแต่ละคน โดยการเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลหนึ่ง ค่าในเขตข้อมูลอื่น ๆ เปลี่ยนตามไปด้วย

สถานะ

%เสร็จสมบูรณ์

ยังไม่เริ่มต้น

0

กำลังดำเนินการ

1-99

เสร็จสมบูรณ์

100

กำลังรอคนอื่น ๆ

0-100

เลื่อนไป

0-100

 1. ถ้าคุณต้องการกำหนดประเภทสีให้กับงานของคุณ บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกจัดประเภท แล้ว คลิ กหนึ่งรายการจากเมนู สำหรับประเภทสีเพิ่มเติม คลิกทุกประเภท

  ในครั้งแรกที่คุณใช้ประเภทสี คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่ชื่อที่สื่อความหมายให้คุณ คุณสามารถสร้างประเภทสีแบบกำหนดเอง เชื่อมโยงสีแบบกำหนดเอง ด้วยประเภทสี และกำหนดแป้นพิมพ์ลัดออก คลิกตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าต่างงาน

  เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการกำหนดประเภทสีได้อย่างไร คลิกขวาสีหรือชื่อของประเภทสี แล้ว คลิ กล้างชื่อประเภท หรือล้างทุกประเภท

 2. ถ้างานของคุณเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรในที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังติดต่อ อย่างรวดเร็ว ด้วยการคลิกที่ติดต่อ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง แล้ว เลือกรายการข้อความ คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบเลือกที่ติดต่อ

 3. ถ้าคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นเพื่อดูรายการงานที่ใช้ร่วมกันแบบ บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกส่วนตัว

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ระยะไมล์ ชั่วโมงทำงาน และ ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับเรียกเก็บเงิน บนแท็บงาน ในกลุ่มแสดง คลิกรายละเอียด พิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความงานทั้งหมดจริงทำงานระยะไมล์ และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

 5. บนแท็บงาน ในกลุ่มการบันทึก คลิกบันทึก และปิด

การตั้งค่าสถานะติดต่อคือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการทำเครื่องหมายติดต่อสำหรับความสนใจของคุณในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว การตั้งค่าสถานะติดต่อสร้างรายการที่ต้องทำ ด้วยข้อความของค่าสถานะในแถบข้อมูล ติดต่อถูกตั้งค่าสถานะนี้จะแสดง ใน รายการงาน แถบรายการที่ต้องทำ และ ใน รายการปฏิทินงานรายวัน การตั้งค่าสถานะติดต่อสร้างรายการงานใหม่ เนื่องจากรายการที่ต้องทำยังคงมีอยู่ติดต่อ คุณไม่มีความสามารถมอบหมายนั้นเป็นงานให้บุคคลอื่น หรือ เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ของ

 1. ในที่ติดต่อ คลิกขวาติดต่อ

 2. ชี้ไปที่ติดตาม บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กวันครบกำหนด

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาเตือน เสียงเตือน วันเริ่ม วันครบกำหนดวัน หรือค่าสถานะข้อความที่ปรากฏ ในแถบ ข้อมูล หรือเพื่อล้างค่าสถานะจดหมาย คลิกกำหนดเอง หรือเพิ่มตัวเตือน (ตัวเลือกทั้งสองเปิดกล่องโต้ตอบเดียวกัน แต่เมื่อคุณใช้เพิ่มตัวเตือน มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือนโดยอัตโนมัติ)

แถบรายการที่ต้องทำปรากฏในมุมมอง Outlook ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดแถบรายการที่ต้องทำ หรือปิด นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงสิ่งที่ต้องทำแถบ ซึ่งใช้พื้นที่หน้าจอน้อยรุ่นย่อเล็กสุด เมื่อคุณเปิด หรือปิดแถบรายการที่ต้องทำ หรือย่อเล็กสุดในมุมมองที่เฉพาะเจาะจง การตั้งค่านี้นำไปใช้เฉพาะกับมุมมอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปิดใช้งานแถบรายการที่ต้องทำในมุมมองจดหมาย จะยังคงอยู่ปิดทุกครั้งที่คุณอยู่ในมุมมองจดหมาย รวมถึงในครั้งถัดไปที่คุณเริ่ม Outlook อย่างไรก็ตาม นั้นยังคงอยู่บนในมุมมองอื่นเช่นปฏิทิน บันทึกย่อ และงาน

 • เมื่อต้องการสลับแถบรายการที่ต้องทำเปิด หรือปิด คลิกมุมมอง ชี้ไปที่แถบรายการที่ต้องทำ แล้ว คลิ กปกติย่อเล็กสุด หรือปิด

 • เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ในแถบรายการที่ต้องทำ คลิกในกล่องข้อความชนิดงานใหม่ (เรียกว่าตัวงานแผง พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับงาน นั้นแล้ว กด ENTER

  บานหน้าต่างป้อนงาน

  ตามค่าเริ่มต้น งานจะถูกมอบหมายวันครบกำหนดและวันเริ่มต้นที่จะยึดตามการตั้งค่าการตั้งค่าการคลิกด่วน ของค่าสถานะ ออก เมื่อคุณติดตั้ง Outlook การตั้งค่านี้จะถูกกำหนดเป็นวันนี้

  ถ้าคุณสร้างงาน และเปลี่ยนการตั้งค่าสถานะไปยังอีกวันครบกำหนดตัวเลือกวัน งานใด ๆ ในอนาคตที่คุณใส่ในแถบรายการที่ต้องทำจะใช้การตั้งค่าใหม่ คุณสามารถแทนตัวเลือกที่จะแสดง และเลือกตัวเลือกอื่นเสมอ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่ม Outlook งานแรกที่ใส่จะเริ่มต้นการตั้งค่าการคลิกด่วน ตั้งค่าสถานะการตั้งค่า

  เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสถานะเริ่มต้น คลิกขวาคอลัมน์ค่าสถานะในมุมมองใด ๆ คลิกการตั้งค่าการคลิกด่วน และ แล้ว เลือกที่คุณต้องการตั้งค่าสถานะ ตัวเลือกรวมไม่มีวัน เลือกการตั้งค่าสถานะเป็นไม่มีวัน ทำให้รายการปรากฏในกลุ่มไม่มีวันที่ ในแถบรายการที่ต้องทำ

  หมายเหตุ: ตอนนี้คุณได้ใส่ข้อมูลเพียงพอสำหรับการสร้างงาน ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวเลือก แต่จะช่วยคุณจัดการงานของคุณใน Outlook ได้ดียิ่งขึ้น

 • ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดงานของคุณ ด้วยการดับเบิลคลิกที่งานเหล่านั้นในแถบรายการที่ต้องทำ

 • ถ้าคุณต้องการ ตั้งค่าวันเริ่มต้น และวันครบกำหนด สำหรับงาน

  ถ้าคุณระบุเป็นวันเริ่มต้นวันครบกำหนด เขตข้อมูลถูกตั้งค่าสำหรับวันเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนวันครบกำหนด เป็นวันที่ที่คุณต้องการ

 • ถ้าคุณต้องการทำงานเป็นกิจวัตร บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกกิจวัตร

 • ในกล่องโต้ตอบกิจวัตรงาน คลิกความถี่ (รายวันรายสัปดาห์รายเดือน หรือรายปี ) ที่งานควรเป็นแบบกิจวัตร แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ     ในส่วนรูปแบบกิจวัตร เลือกตัวเลือกสำหรับความถี่ในช่วงที่คุณต้องการ เลือกสร้างงานใหม่ หรืองานจะไม่ได้เป็นแบบกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอ

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรโดยขึ้นอยู่กับวันเสร็จสมบูรณ์     เลือกสร้างงานใหม่ และในกล่อง พิมพ์ระยะเวลาที่ต้องสร้างงานใหม่

   ทุกครั้งที่คุณทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ งานใหม่จะถูกสร้างขึ้นตามสิ่งที่คุณเลือก

   นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณเมื่อคุณไม่ต้องการให้ตัวเตือนถัดไปสำหรับงานปรากฏจนกว่าก่อนหน้าถูกกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายรายการทั้งหมด ตัวเตือนถัดไปจะไม่ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวเตือนการชำระเงินใบเรียกเก็บเงินของคุณโปรแกรมอรรถประโยชน์ในแต่ละเดือน 15 และคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายเหตุการณ์บน 15 เมษายนว่าเสร็จสมบูรณ์ ในอาจคุณจะยังคงเห็น 15 เมษายนงานได้ เมื่อคุณทำเครื่องหมาย 15 เมษายนงานเสร็จสมบูรณ์ พฤษภาคมเหตุการณ์ 15 งานซึ่งจะปรากฏขึ้น

 • คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบกิจวัตรงาน

 • ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวเตือน เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนตัวเตือน ใส่วันและเวลาที่คุณต้องการสำหรับตัวเตือน

 • คุณสามารถระบุเสียงแบบกำหนดเองเพื่อให้เล่นพร้อมกับจดหมายของคุณ คลิก รูปปุ่ม คลิกเรียกดู เลือกแฟ้มเสียง การเล่น คลิกเปิด แล้ว คลิกตกลง ซึ่งเปลี่ยนตัวเตือนเสียงสำหรับงานนี้เท่านั้น

 • ถ้าคุณต้องการติดตามความคืบหน้าของคุณบนงานนี้ ในสถานะลำดับความสำคัญ และ%เสร็จสมบูรณ์ กล่องพิมพ์ หรือเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เขตข้อมูลสถานะ และ%เสร็จสมบูรณ์ จะขึ้นอยู่กับแต่ละคน โดยการเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลหนึ่ง ค่าในเขตข้อมูลอื่น ๆ เปลี่ยนตามไปด้วย

สถานะ

%เสร็จสมบูรณ์

ยังไม่เริ่มต้น

0

กำลังดำเนินการ

1-99

เสร็จสมบูรณ์

100

กำลังรอคนอื่น ๆ

0-100

เลื่อนไป

0-100

 1. ถ้าคุณต้องการกำหนดประเภทสีให้กับงานของคุณ บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกจัดประเภท แล้ว คลิ กหนึ่งรายการจากเมนู สำหรับประเภทสีเพิ่มเติม คลิกทุกประเภท

  ในครั้งแรกที่คุณใช้ประเภทสี คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่ชื่อที่สื่อความหมายให้คุณ คุณสามารถสร้างประเภทสีแบบกำหนดเอง เชื่อมโยงสีแบบกำหนดเอง ด้วยประเภทสี และกำหนดแป้นพิมพ์ลัดออก คลิกตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าต่างงาน

  เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการกำหนดประเภทสีได้อย่างไร คลิกขวาสีหรือ namef ประเภทสี แล้ว คลิ กล้างชื่อประเภท หรือล้างทุกประเภท

 2. ถ้างานของคุณเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรในที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังติดต่อ อย่างรวดเร็ว ด้วยการคลิกที่ติดต่อ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง แล้ว เลือกรายการข้อความ คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบเลือกที่ติดต่อ

 3. ถ้าคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นเพื่อดูรายการงานที่ใช้ร่วมกันแบบ บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกส่วนตัว

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ระยะไมล์ ชั่วโมงทำงาน และ ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับเรียกเก็บเงิน บนแท็บงาน ในกลุ่มแสดง คลิกรายละเอียด พิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความงานทั้งหมดจริงทำงานระยะไมล์ และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

 5. บนแท็บงาน ในกลุ่มการบันทึก คลิกบันทึก และปิด

เมื่อต้องการย้ายงานขึ้น หรือลงในรายการ คลิ กและลากข้อมูลไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ขณะที่คุณลากงาน เส้นสีแดงที่ มีลูกศรบ่งชี้ที่งานจะถูกวางไว้เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

รายการงานประจำวันปรากฏเฉพาะในปฏิทิน Outlook วันและสัปดาห์มุมมอง เมื่อต้องการสลับรายการงานรายวัน หรือ ปิด ปฏิทิน คลิกมุมมอง ชี้ไปที่รายการงานรายวัน แล้ว คลิ กปกติย่อเล็กสุด หรือปิด

รายการงานประจำวัน

เมื่อต้องการแสดงเฉพาะจำนวนรวมของงาน ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ในปฏิทิน คลิกมุมมอง ชี้ไปที่รายการงานรายวัน แล้ว คลิ กย่อเล็กสุด

 • ชี้ไปที่ขอบด้านบนสุดของรายการงานรายวัน เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาด ลากขอบด้านล่างของหน้าต่าง

เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ในรายการงานรายวัน คุณต้องใช้การตั้งค่ารายการงานรายวันปกติ

 1. ในรายการงานรายวัน เป็นของคุณชี้โฮเวอร์คลิกเพื่อเพิ่มงาน จะปรากฏขึ้น

 2. คลิกที่พื้นที่ว่างด้านล่างของคอลัมน์วัน

 3. พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับงาน แล้วกด ENTER

  ตามค่าเริ่มต้น งานจะถูกมอบหมายวันเริ่มต้นและวันที่ของวันที่ในคอลัมน์อยู่เหนือรายการงานรายวันครบกำหนด เมื่อต้องการเปลี่ยนวันเริ่มหรือวันครบกำหนดของงาน ลากงานที่สร้างขึ้นไปยังวันที่ครบกำหนดงาน แทนที่เป็นการลากงาน คุณสามารถเปิดงาน และเปลี่ยนเริ่มต้นและวันครบกำหนด เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณสามารถคลิกขวางาน แล้ว คลิกเปิด หรือเลือกรายการ กด ESC นั้นแล้ว กด ENTER

 4. ถ้าคุณต้องการทำงานเป็นกิจวัตร บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกกิจวัตร

 5. ในกล่องโต้ตอบกิจวัตรงาน คลิกความถี่ (รายวันรายสัปดาห์รายเดือน หรือรายปี ) ที่งานควรเป็นแบบกิจวัตร แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ     ในส่วนรูปแบบกิจวัตร เลือกตัวเลือกสำหรับความถี่ในช่วงที่คุณต้องการ เลือกสร้างงานใหม่ หรืองานจะไม่ได้เป็นแบบกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอ

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรโดยขึ้นอยู่กับวันเสร็จสมบูรณ์     เลือกสร้างงานใหม่ และในกล่อง พิมพ์ระยะเวลาที่ต้องสร้างงานใหม่

   ทุกครั้งที่คุณทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ งานใหม่จะถูกสร้างขึ้นตามสิ่งที่คุณเลือก

   นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณเมื่อคุณไม่ต้องการให้ตัวเตือนถัดไปสำหรับงานปรากฏจนกว่าก่อนหน้าถูกกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายรายการทั้งหมด ตัวเตือนถัดไปจะไม่ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวเตือนการชำระเงินใบเรียกเก็บเงินของคุณโปรแกรมอรรถประโยชน์ในแต่ละเดือน 15 และคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายเหตุการณ์บน 15 เมษายนว่าเสร็จสมบูรณ์ ในอาจคุณจะยังคงเห็น 15 เมษายนงานได้ เมื่อคุณทำเครื่องหมาย 15 เมษายนงานเสร็จสมบูรณ์ พฤษภาคมเหตุการณ์ 15 งานซึ่งจะปรากฏขึ้น

 6. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบกิจวัตรงาน

 7. ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวเตือน เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนตัวเตือน ใส่วันและเวลาที่คุณต้องการสำหรับตัวเตือน

 8. คุณสามารถระบุเสียงแบบกำหนดเองเพื่อให้เล่นพร้อมกับจดหมายของคุณ คลิก รูปปุ่ม คลิกเรียกดู เลือกแฟ้มเสียง การเล่น คลิกเปิด แล้ว คลิกตกลง ซึ่งเปลี่ยนตัวเตือนเสียงสำหรับงานนี้เท่านั้น

 9. ถ้าคุณต้องการติดตามความคืบหน้าของคุณบนงานนี้ ในสถานะลำดับความสำคัญ และ%เสร็จสมบูรณ์ กล่องพิมพ์ หรือเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เขตข้อมูลสถานะ และ%เสร็จสมบูรณ์ จะขึ้นอยู่กับแต่ละคน โดยการเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลหนึ่ง ค่าในเขตข้อมูลอื่น ๆ เปลี่ยนตามไปด้วย

สถานะ

%เสร็จสมบูรณ์

ยังไม่เริ่มต้น

0

กำลังดำเนินการ

1-99

เสร็จสมบูรณ์

100

กำลังรอคนอื่น ๆ

0-100

เลื่อนไป

0-100

 1. ถ้าคุณต้องการกำหนดประเภทสีให้กับงานของคุณ บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกจัดประเภท แล้ว คลิ กหนึ่งรายการจากเมนู สำหรับประเภทสีเพิ่มเติม คลิกทุกประเภท

  ในครั้งแรกที่คุณใช้ประเภทสี คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่ชื่อที่สื่อความหมายให้คุณ คุณสามารถสร้างประเภทสีแบบกำหนดเอง เชื่อมโยงสีแบบกำหนดเอง ด้วยประเภทสี และกำหนดแป้นพิมพ์ลัดออก คลิกตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าต่างงาน

  เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการกำหนดประเภทสีได้อย่างไร คลิกขวาสีหรือชื่อของประเภทสี แล้ว คลิ กล้างชื่อประเภท หรือล้างทุกประเภท

 2. ถ้างานของคุณเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรในที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังติดต่อ อย่างรวดเร็ว ด้วยการคลิกที่ติดต่อ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง แล้ว เลือกรายการข้อความ คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบเลือกที่ติดต่อ

 3. ถ้าคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นเพื่อดูรายการงานที่ใช้ร่วมกันแบบ บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกส่วนตัว

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ระยะไมล์ ชั่วโมงทำงาน และ ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับเรียกเก็บเงิน บนแท็บงาน ในกลุ่มแสดง คลิกรายละเอียด พิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความงานทั้งหมดจริงทำงานระยะไมล์ และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

 5. บนแท็บงาน ในกลุ่มการบันทึก คลิกบันทึก และปิด

เมื่อต้องการย้ายงานขึ้น หรือลงในรายการ คลิ กและลากข้อมูลไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ขณะที่คุณลากงาน เส้นสีแดงที่ มีลูกศรบ่งชี้ที่งานจะถูกวางไว้เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

 1. เปิดงาน

 2. ที่ด้านล่างของหน้าต่างงาน คลิกที่ติดต่อ

  ปุ่มติดต่อหายไป

  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มติดต่อ ทำต่อไปนี้:

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิกที่ ตัวเลือก

  2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ ภายใต้ที่ติดต่อและบันทึกย่อ คลิกตัวเลือกที่ติดต่อ

  3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกที่ติดต่อ ภายใต้เชื่อมโยงติดต่อ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงที่ติดต่อที่เชื่อมโยงบนฟอร์มทั้งหมด

 3. ในกล่องโต้ตอบที่ติดต่อที่เลือก ภายใต้รายการ เลือกติดต่อที่คุณต้องการลิงก์ไปยังงานนี้

  เมื่อต้องการเลือกหลายที่ติดต่อ คลิกที่ติดต่อหนึ่ง CTRL ค้างไว้ และ แล้ว คลิกที่ติดต่อแต่ละรายการเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการดูรายการที่เชื่อมโยงจากติดต่อ เปิดติดต่อ และที่ติดต่อ แท็บ ในกลุ่มแสดง คลิกกิจกรรม เมื่อต้องการดูชนิดของรายการที่เฉพาะเจาะจง ในรายการแสดง คลิกชนิดของรายการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×