การสร้างคอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการเป็นชนิดคอลัมน์ใหม่ที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาเพื่อให้ผู้ใช้ไซต์เลือกค่าจากชุดคำที่เฉพาะเจาะจงของเงื่อนไขที่มีการจัดการ และใช้ค่าเหล่านี้กับเนื้อหาของพวกเขา คุณสามารถสร้าง และกำหนดค่าคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการการแมปไปยังชุดคำหรือคำที่มีอยู่ หรือคุณสามารถสร้างชุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการคำใหม่

ในบทความนี้

ประโยชน์ของการใช้คอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการ

ชนิดล่วงหน้า ช่วยเลือกโปรแกรม คำอธิบาย คำเหมือน

ตัวเลือกแผนภูมิ

สร้างคอลัมน์ metadata ที่มีการจัดการที่แมปไปยังชุดคำหรือคำที่มีอยู่

สร้างคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการใหม่ที่ มีชุดคำใหม่

สร้าง และกำหนดค่าชุดคำใหม่

งานที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการใช้คอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการ

จัดการ Metadata คอลัมน์เลื่อนระดับใช้ metadata สอดคล้องกันตลอดทั้งไซต์ได้เนื่องจากจะให้ผู้ใช้กับรายการของคำที่พวกเขาสามารถนำไปใช้กับเนื้อหาของพวกเขา ข้อกำหนดเหล่านี้มาจากชุดคำที่ได้รับการจัดการจากส่วนกลางในเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ โดยผู้ดูแลที่เก็บคำหรือบุคคลอื่นที่ มีสิทธิ์ในการจัดการคำ

เนื่องจากชุดคำนี้จะปรับปรุง และจัดการโดยแยกต่างหากจากคอลัมน์เอง จะไม่จำเป็นต้องอัปเดคอลัมน์ (หรือใด ๆ ชนิดเนื้อหา รายการ หรือไลบรารีที่เกี่ยวข้องกับไฟล์) ไปยังข้อกำหนดของการอัปเดทำให้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ เมื่อใดก็ ตามที่มีการปรับปรุง ชุดคำที่เฉพาะเจาะจงคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการที่ถูกผูกไว้กับเงื่อนไขปรับปรุงโดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการจะพร้อมใช้งาน ซึ่งทำให้คอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการมากแตกต่างจากตัวเลือกคอลัมน์ ซึ่งจะมีการปรับปรุงทุกครั้งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงรายการของค่าตัวเลือกผู้ใช้ไม่สามารถเลือก

จัดการ Metadata ที่คอลัมน์มีหลายฟีเจอร์ที่ไม่ซ้ำกันและลักษณะที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่เลือก และใช้เงื่อนไขเนื้อหา เช่นการสนับสนุน "ชนิดล่วงหน้า รวมถึงการสนับสนุนสำหรับช่วยเลือกโปรแกรมของเงื่อนไข คำอธิบาย คำเหมือน และค่าหลายภาษา

ชนิดล่วงหน้า ช่วยเลือกโปรแกรม คำอธิบาย คำเหมือน

เมื่อเป็นผู้เริ่มต้นพิมพ์ค่าลงในเขตข้อมูลที่มีจัดการ Metadata จะแสดงเงื่อนไขทั้งหมดในชุดที่เริ่มต้น ด้วยอักขระผู้ใช้ได้พิมพ์คำเกี่ยวข้อง ตั้งชื่อของคำ และสามารถระบุตำแหน่งของคำในลำดับชั้นพร้อม ด้วยคำ เองซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เลือกคำที่เหมาะสม

เมื่อคุณเริ่มต้นพิมพ์ จะมีการแนะนำคำต่างๆ ให้คุณ

ผู้ใช้สามารถย้ายตัวชี้ไว้เหนือคำแนะนำเพื่อดูข้อความอธิบายเพื่อช่วยในการทำการตัดสินใจที่เหมาะสม

ข้อความอธิบายช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกคำที่ถูกต้องได้

ถ้ามีการระบุคำเหมือนสำหรับคำ ผู้ใช้สามารถใส่ผู้ และคำถูกต้องจะถูกมอบหมาย

ตัวเลือกแผนภูมิ

เมื่อผู้ใช้อัปเดคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการ พวกเขาสามารถพิมพ์ค่าพวกเขาต้อง หรือพวกเขาสามารถคลิไอคอนแท็กที่แสดงอยู่ถัดจากเขตข้อมูล Metadata ที่มีจัดการเพื่อเปิดใช้คำตัวใช้เลือกกล่องโต้ตอบ ซึ่งพวกเขาสามารถใช้เพื่อเลือกค่าจากภายในลำดับชั้นของคำ s ตั้งค่า นี่คือประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่อาจไม่คุ้นเคยกับเงื่อนไขที่พร้อมใช้งาน ถ้ามีการกำหนดค่าชุดคำการเปิด และคอลัมน์ที่มีจัดการ Metadata สำหรับจะอนุญาตให้มีค่า fill-in ผู้ใช้อาจมีตัวเลือกในการเพิ่มคำใหม่ลงในชุดคำ หรือเพียงแค่อาจมีตัวเลือกในการส่งคำติชมไปยังติดต่อที่กำหนดไว้สำหรับชุดคำ

คุณสามารถเลือกคำที่มีการจัดการได้จากตัวเลือกตัวควบคุมทรี

สร้างคอลัมน์ metadata ที่มีการจัดการที่แมปไปยังชุดคำหรือคำที่มีอยู่

คุณสามารถแมปคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการชุดคำ หรือคำแต่ละรายการที่แสดงถึงชุดย่อยของชุดคำ (บางสิ่งบางอย่างที่อาจเป็นประโยชน์มากมายสำหรับชุดคำตามลำดับชั้น) ถ้าคุณแมปคอลัมน์ ชุดคำนั้นจะแสดงเงื่อนไขทั้งหมดที่พร้อมใช้งานภายใต้ชุดคำนั้น ถ้าคุณแมปคอลัมน์ คำผิดแต่ละรายการภายในชุดคำแล้วคอลัมน์จะแสดงคำ และเงื่อนไขใด ๆ ภายใต้นั้นในลำดับชั้น

คุณสามารถสร้างคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการที่แมปไปยังชุดคำหรือคำที่มีอยู่ในระดับใด ๆ บนไซต์ (ตัวอย่างเช่น เป็นคอลัมน์ของไซต์ หรือ เป็นคอลัมน์ภายในเฉพาะรายการหรือไลบรารี) อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้คอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการจะสามารถ และประโยชน์อย่างแพร่หลายสำหรับผู้อื่นที่อาจสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่ หรือกำหนดค่ารายการและไลบรารี คุณอาจต้องสร้างเป็นคอลัมน์ของไซต์ วิธีการ และตำแหน่งที่คุณสร้าง Metadata ที่มีจัดการควรพิจารณาคอลัมน์ลงในทั้งองค์กรของคุณการวางแผนสำหรับ metadata ที่มีการจัดการ ชนิดเนื้อหา การจัดการเอกสาร และควบคุมไซต์

คุณต้องเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันในการสร้าง หรือกำหนดค่าคอลัมน์ของไซต์ คุณต้องมีการจัดการรายการระดับสิทธิ์ในการสร้างคอลัมน์สำหรับรายการหรือไลบรารี เจ้าของไซต์มีสิทธิ์นี้ตามค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการสร้างใหม่ที่มีจัดการ Metadata คอลัมน์ของไซต์ที่มีชุดคำที่มีอยู่แล้วแมป ทำเช่นนี้:

เมื่อต้องการสร้างคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการใหม่สำหรับรายการหรือไลบรารีที่มีชุดคำที่มีอยู่แล้วแมป ทำเช่นนี้:

 1. บนเมนูการกระทำในไซต์ หรือการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้แกลเลอรีตัวออกแบบเว็บ หรือแกลเลอรี คลิกคอลัมน์ของไซต์

 3. ในคอลัมน์ของไซต์ คลิกสร้าง

 1. ไปรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการใหม่

 2. บนแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี ของ Ribbon ให้คลิก การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารี ตามความเหมาะสม

 3. ในส่วน คอลัมน์ ให้คลิก สร้างคอลัมน์

 1. บนคอลัมน์ของไซต์ใหม่ หรือสร้างคอลัมน์ หน้า (ขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์คุณกำลังสร้าง) ในส่วนชื่อและชนิด พิมพ์ชื่อคุณต้องการให้คอลัมน์ได้

 2. ภายใต้ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ คลิกจัดการ Metadata

 3. ในส่วนกลุ่ม เลือก หรือสร้างกลุ่มคุณต้องการจัดระเบียบคอลัมน์

 4. ในส่วนการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม พิมพ์คำอธิบาย และระบุคุณต้องการกำหนดให้ผู้ใช้ต้องใส่ค่าสำหรับคอลัมน์นี้หรือไม่ คุณสามารถระบุว่า คุณต้องการบังคับให้มีค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคอลัมน์

 5. ถ้าคุณกำลังเพิ่มคอลัมน์ลงในรายการหรือไลบรารี แล้วคุณอาจสามารถระบุว่า คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการนี้ใหม่เข้ากับชนิดเนื้อหาทั้งหมดสำหรับรายการหรือไลบรารี (ถ้าเปิดใช้งานชนิดเนื้อหาหลายชนิดสำหรับไลบรารี) คุณสามารถระบุว่า คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์นี้ไปยังมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารี

 6. ในส่วนเขตข้อมูลค่าหลาย ระบุว่า คุณต้องการอนุญาตให้มีหลายค่าในคอลัมน์ ถ้าคุณอนุญาตให้มีหลายค่า ผู้ใช้จะไม่สามารถเรียงลำดับบนคอลัมน์นี้ในมุมมองรายการ

 7. ในส่วนแสดงรูปแบบ ระบุว่า คุณต้องการให้คอลัมน์เพื่อแสดงป้ายชื่อคำเท่านั้น หรือคำและเส้นทางแบบเต็มของในลำดับชั้นของคำมีการตั้งค่า
  อาจเป็นประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อต้องการแสดงเส้นทางแบบเต็มรูปแบบลำดับชั้นในสถานการณ์ที่อาจไม่ชัดเจนบริบทสำหรับคำเองได้

 8. ในส่วนการตั้งค่าชุดคำ เลือกใช้ชุดคำที่มีการจัดการ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาชุดคำที่ประกอบด้วยเงื่อนไข ที่คุณต้องการใช้ พิมพ์ชื่อของคำ และคลิกที่ปุ่มค้นหา คุณสามารถเลือกชุดคำหรือคำที่คุณต้องการจากผลลัพธ์ที่แสดงในกล่อง ถ้าคุณต้องการค้นหาอีกครั้ง คลิกปุ่มการตั้งค่าใหม่

  • เมื่อต้องการเรียกดูสำหรับชุดคำหรือคำที่คุณต้องการแมปกับคอลัมน์นี้ คลิกลูกศรทางด้านซ้ายของแอปพลิเคชันบริการ Metadata ที่มีจัดการที่แสดงในกล่องเพื่อขยาย แล้วเรียกดูสำหรับชุดคำที่คุณต้องการ ต่อไปเพื่อขยายโหนจนกว่าคุณพบชุดคำหรือคำที่คุณต้องการ คลิกเพื่อเลือกชุดคำหรือคำ

 9. ในส่วนอนุญาต Fill-in ระบุว่า คุณต้องการให้สามารถอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มค่าใหม่ลงในชุดคำ ถ้าคุณเลือกชุดคำปิด คุณจะไม่สามารถอนุญาต Fill-in

 10. ในส่วนค่าเริ่มต้น คุณสามารถระบุคำคุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับคอลัมน์เลือก คุณสามารถพิมพ์คำ หรือคุณสามารถคลิไอคอนแท็กเพื่อเรียกดูสำหรับคำใช้ตัวเลือกเพิ่มเติม

 11. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการใหม่ที่ มีชุดคำใหม่

ถ้าไม่มีชุดคำที่มีอยู่ที่คุณต้องการใช้ คุณยังสามารถสร้างคำใหม่การตั้งค่าสำหรับคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการใหม่ ชุดคำที่คุณสร้างชุดคำ "ภายในเครื่อง" ที่สามารถใช้เฉพาะภายในไซต์คอลเลกชันที่คุณสร้าง จะได้ เงื่อนไขใด ๆ ที่คุณเพิ่มลงในคำภายในชุดไม่จะเสนอให้เป็นคำแนะนำในคอลัมน์คำสำคัญขององค์กร (ไม่เหมือนกับเงื่อนไขในชุดคำส่วนกลาง)

คุณต้องเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันในการสร้าง หรือกำหนดค่าคอลัมน์ของไซต์ คุณต้องมีการจัดการรายการระดับสิทธิ์ในการสร้างคอลัมน์สำหรับรายการหรือไลบรารี เจ้าของไซต์มีสิทธิ์นี้ตามค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการสร้างใหม่ที่มีจัดการ Metadata คอลัมน์ของไซต์ที่มีชุดคำที่มีอยู่แล้วแมป ทำเช่นนี้:

เมื่อต้องการสร้างคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการใหม่สำหรับรายการหรือไลบรารีที่มีชุดคำที่มีอยู่แล้วแมป ทำเช่นนี้:

 1. บนเมนูการกระทำในไซต์ หรือการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้แกลเลอรีตัวออกแบบเว็บ หรือแกลเลอรี คลิกคอลัมน์ของไซต์

 3. ในคอลัมน์ของไซต์ คลิกสร้าง

 1. ไปรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการใหม่

 2. บนแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี ของ Ribbon ให้คลิก การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารี ตามความเหมาะสม

 3. ในส่วน คอลัมน์ ให้คลิก สร้างคอลัมน์

 1. บนคอลัมน์ของไซต์ใหม่ หรือสร้างคอลัมน์ หน้า (ขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์คุณกำลังสร้าง) ในส่วนชื่อและชนิด พิมพ์ชื่อคุณต้องการให้คอลัมน์ได้

 2. ภายใต้ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ คลิกจัดการ Metadata

 3. ในส่วนการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม พิมพ์คำอธิบายสำหรับคอลัมน์ และระบุว่า คุณต้องการกำหนดให้ผู้ใช้ใส่ค่าสำหรับคอลัมน์ คุณสามารถระบุว่า คุณต้องการบังคับให้มีค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคอลัมน์

 4. ถ้าคุณกำลังเพิ่มคอลัมน์ลงในรายการหรือไลบรารี แล้วคุณอาจยังสามารถระบุว่า คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการนี้ใหม่เข้ากับชนิดเนื้อหาทั้งหมดสำหรับรายการหรือไลบรารี (ถ้าเปิดใช้งานชนิดเนื้อหาหลายชนิดสำหรับไลบรารี) คุณสามารถระบุว่า คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์นี้ไปยังมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารี

 5. ในส่วนเขตข้อมูลค่าหลาย ระบุว่า คุณต้องการอนุญาตให้มีหลายค่าในคอลัมน์ ถ้าคุณอนุญาตให้มีหลายค่า ผู้ใช้จะไม่สามารถเรียงลำดับบนคอลัมน์นี้ในมุมมองรายการ

 6. ในส่วนแสดงรูปแบบ ระบุว่า คุณต้องการให้คอลัมน์เพื่อแสดงป้ายชื่อคำเท่านั้น หรือคำและเส้นทางแบบเต็มของในลำดับชั้นของคำมีการตั้งค่า
  อาจเป็นประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อต้องการแสดงเส้นทางแบบเต็มรูปแบบลำดับชั้นในสถานการณ์ที่อาจไม่ชัดเจนบริบทสำหรับคำเองได้

 7. ในส่วนการตั้งค่าชุดคำ เลือกชุดคำของคุณกำหนดเอง แล้ว พิมพ์คำอธิบายสำหรับชุดคำ

 8. คลิกแก้ไขโดยใช้คำตั้ง Manager นั้นแล้ว คลิกตกลง เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 9. ทำตามขั้นตอนในส่วนสร้าง และกำหนดค่าชุดคำใหม่การตั้งค่าชุดคำ

ด้านบนของหน้า

สร้าง และกำหนดค่าชุดคำใหม่

 1. ในบานหน้าต่างคุณสมบัติ ของเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ ระบุข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับชุดคำใหม่:

ในเขตข้อมูลนี้

ให้ทำสิ่งนี้

ชื่อของชุดคำ

พิมพ์ชื่อสำหรับชุดคำของคุณ เขตข้อมูลนี้แล้วควรจะถูกสร้างขึ้น ด้วยชื่อของคอลัมน์ แต่คุณสามารถปรับปรุง หรือทำการเปลี่ยนแปลง

คำอธิบาย

พิมพ์คำอธิบายที่จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีใช้คำเหล่านี้

เจ้าของ

ถ้าคุณต้องเป็นเจ้าของคำที่ตั้งเพื่อให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณ คุณสามารถเปลี่ยนเจ้าของเป็นบุคคลหรือกลุ่มอื่น คุณสามารถใส่ข้อมูลเดียวเท่านั้น

ที่ติดต่อ

พิมพ์อยู่อีเมลถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ไซต์สามารถให้คำติชมบนชุดเมื่อพวกเขากำลังอัปเดตค่าสำหรับคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการคำนั้น

ผู้เกี่ยวข้อง

เพิ่มชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่มที่ควรได้รับแจ้งก่อนทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไปชุดคำ

นโยบายการส่ง

ระบุว่า คุณต้องการให้ปิด หรือเปิด ชุดคำ

ถ้าชุดคำปิด แล้วผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มเงื่อนไขใหม่ได้เมื่อพวกเขากำลังอัปเดตค่าสำหรับคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการถูกผูกไว้กับชุดคำนี้ และชุดคำสามารถปรับปรุงเท่านั้น โดยบุคคลที่มีสิทธิ์ในการอัปเด metadata ที่มีการจัดการ ถ้าชุดคำ เปิดอยู่แล้วผู้ใช้สามารถเพิ่มคำใหม่เมื่อต้องการตั้งค่าถ้ายังมีการกำหนดค่าคอลัมน์ให้เลือก fill-in คำ

พร้อมใช้งานสำหรับการแท็ก

เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อทำให้ข้อตกลงในคำพร้อมใช้งานสำหรับการแท็ก ถ้าคุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้วชุดคำนี้จะไม่สามารถมองเห็นสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่

ถ้าชุดคำจะยังคงอยู่ในการพัฒนา หรือไม่เช่นนั้นจะไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจต้องการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

 1. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการอัปเดตคุณสมบัติของคุณ

 2. เพื่อเพิ่มคำคำเมื่อต้องการตั้งค่า ชี้ไปที่ชุดคำในตัวควบคุมแบบทรีทางด้านซ้าย คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น จากนั้น คลิกสร้างชุดคำ แล้ว พิมพ์ชื่อคุณต้องการสำหรับคำของคุณ

 3. ในบานหน้าต่างคุณสมบัติ ระบุข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคำใหม่ของคุณ:

ในเขตข้อมูลนี้:

ให้ทำสิ่งนี้

พร้อมใช้งานสำหรับการแท็ก

เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อทำให้คำนี้พร้อมใช้งานสำหรับการแท็ก ถ้าคุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้วคำนี้จะได้เห็น แต่ถูกปิดใช้งานในเครื่องมือแท็ก

ภาษา

เลือกภาษาสำหรับป้ายนี้สำหรับคำ

คำอธิบาย

พิมพ์คำอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีนำคำนี้ หรือ เพื่อแสดงความแตกต่างจากคำที่คล้ายกัน

ป้ายชื่อเริ่มต้น

ใส่คำหรือวลีที่คุณต้องการใช้เป็นป้ายชื่อเริ่มต้นสำหรับคำในภาษานี้

ป้ายผนึกอื่น ๆ

ระบุคำเหมือนใด ๆ สำหรับคำนี้ ทำเช่นนี้ถ้าคุณต้องการหลายคำหรือวลีที่ มีความหมายเดียวกันจะถือเป็นเอนทิตีเดียวสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการ metadata การเพิ่มคำเหมือนหลาย พิมพ์คำ แล้ว กด ENTER เพื่อสร้างเส้นเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังสร้างคำสำหรับสี "สีน้ำเงิน" และ "สีน้ำเงิน" คือ ป้ายชื่อเริ่มต้นสำหรับคำ คุณสามารถเพิ่ม "azure," "sapphire "เพราะฉะนั้น"และ"cobalt"เป็นคำเหมือนที่เป็นไปได้

สมาชิกของ

อธิบายคำแม่คำตั้งชื่อ คำอธิบาย เจ้าของ และข้อมูลอื่น ๆ

 1. คลิกบันทึก

 2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 -5 เมื่อต้องการเพิ่มคำใหม่

 3. เมื่อต้องการสร้างคำย่อยภายใต้เงื่อนไข ชี้ไปที่คำแต่ละรายการภายใต้ที่ที่คุณต้อง การซ้อนคำอื่น คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิกสร้างชุดคำ และพิมพ์ชื่อคุณต้องการสำหรับคำของคุณ

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติสำหรับเงื่อนไขย่อยของคุณ (เลือกคำคุณต้องการอัปเดก่อน)

 5. ตามค่าเริ่มต้น เงื่อนไขภายในชุดคำจะแสดงในลำดับการจัดเรียงเริ่มต้นสำหรับภาษา ถ้าคุณต้องการระบุลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองเพื่อให้คำปรากฏในลำดับสอดคล้องกัน โดยไม่คำนึงถึงภาษาอย่างน้อยหนึ่งการเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อคำ คุณสามารถทำที่ ด้วยการเลือกชุดคำในตัวควบคุมทรี แล้ว คลิกที่แท็บการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง ทางด้านขวา คลิกใช้ลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเอง จากนั้น ใช้กล่องรายการเพื่อจัดเรียงคำในลำดับเป็นตัวเลขที่ต้องการ

  Top ของหน้า

งานที่เกี่ยวข้อง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×