การสร้างคอลัมน์จากการคำนวณใน Power Pivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Power Pivotคุณสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในตารางได้โดยการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ จากนั้นคุณจะสามารถใช้คอลัมน์ใหม่นี้ใน PivotTable, PivotChart และรายงานต่างๆ ได้เช่นเดียวกับคอลัมน์อื่นๆ คอลัมน์จากการคำนวณกำหนดให้คุณต้องป้อนสูตรของ DAX ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างคอลัมน์ Total Pay ใหม่ในตาราง Payroll ได้โดยป้อนสูตร =[Earnings] + [Bonus]สูตรนี้จะบวกค่าจากคอลัมน์ Earnings ในตารางเดียวกันกับค่าจากคอลัมน์ Bonus ในตารางเดียวกันให้กับแต่ละแถว เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ คอลัมน์จากการคำนวณใน Power Pivot

  1. ในตารางที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงไป ให้เลื่อนไปที่คอลัมน์ทางด้านขวาสุดและคลิกคอลัมน์นั้น

  2. ในแถบสูตร ให้พิมพ์ สูตรของ DAX แล้วกด Enter

  3. คลิกขวาที่ส่วนหัวคอลัมน์>เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพ์ชื่อลงในสูตรได้โดยตรงแบบเดียวกับที่พิมพ์ได้ในเขตข้อมูลจากการคำนวณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×