การสร้างคอลัมน์จดหมายข่าว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มคอลัมน์ไปยังบางส่วนของเอกสาร

จัดรูปแบบเอกสาร ด้วยคอลัมน์

หยุดการใช้คอลัมน์

เพิ่มคอลัมน์ไปยังบางส่วนของเอกสาร

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบในคอลัมน์ หรือวางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มคอลัมน์

  2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก คอลัมน์

  3. คลิก คอลัมน์เพิ่มเติม

  4. คลิกจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  5. ในรายการนำไปใช้กับ คลิกเลือกข้อความหรือจุดนี้ไปข้างหน้า

หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นแนวตั้งระหว่างคอลัมน์ ให้คลิกที่ คอลัมน์ อีกครั้ง คลิก คอลัมน์เพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นคั่นระหว่างคอลัมน์ คุณยังสามารถปรับความกว้างและระยะห่างของคอลัมน์ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงเพิ่มเติมอีกครั้งในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความหรือคลิกบริเวณที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเค้าโครง แล้วทำตามขั้นตอนเดิม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนจากเค้าโครงหนึ่งคอลัมน์เป็นสองคอลัมน์ได้ จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเค้าโครงหนึ่งคอลัมน์ได้อีกในหน้าต่อมา

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบเอกสารด้วยคอลัมน์

คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่คุณจะใส่ข้อความลงในเอกสารเปล่า

  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก คอลัมน์

  2. คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการ

ตอนนี้เอกสารของคุณจะถูกจัดรูปแบบอยู่ในคอลัมน์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเส้นแนวตั้งระหว่างคอลัมน์ ให้คลิกที่ คอลัมน์ อีกครั้ง คลิก คอลัมน์เพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นคั่นระหว่างคอลัมน์ คุณยังสามารถปรับความกว้างและระยะห่างของคอลัมน์ได้

ด้านบนของหน้า

เลิกการใช้คอลัมน์

คุณจะไม่พบคำสั่งเลิกทำเพื่อกลับเอกสารของคุณให้มาเป็นรูปแบบคอลัมน์เดียว แต่คุณสามารถที่จะเลิกทำการจัดรูปแบบหลายคอลัมน์ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก คอลัมน์ แล้วคลิก หนึ่ง เพื่อกลับไปยังรูปแบบหนึ่งคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×