การสร้างคอลัมน์ของข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถแยกข้อความของคุณลงในคอลัมน์โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบกล่องข้อความ ไม่จำเป็นต้องสร้างตารางหรือสร้างกล่องแยกและจัดแถว วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกขวาที่กล่องข้อความ พื้นที่ที่สำรองไว้ หรือเส้นขอบรูปร่าง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  2. ทางด้านขวาของหน้าต่าง PowerPoint คลิกตัวเลือกข้อความ >กล่องข้อความ ปุ่ม กล่องข้อความ
    การตั้งค่าระยะของกล่องข้อความ

  3. คลิกคอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ในกล่องจำนวน และช่องว่างระหว่างแต่ละคอลัมน์ (เป็นนิ้ว) ในกล่องระยะห่าง
    เปลี่ยนข้อความลงในคอลัมน์

  4. ในตอนนี้ข้อความใดที่คุณใส่จะปรากฏในคอลัมน์ ถ้าสิ่งที่คุณคลิกขวาในขั้นตอนที่ 1 มีข้อความอยู่แล้ว ในตอนนี้คุณจะเห็นข้อความนั้นปรากฏในคอลัมน์

    หมายเหตุ: คุณสามารถปรับยอดคงเหลือของข้อความในคอลัมน์ของคุณ โดยการเพิ่ม หรือเอาช่องว่างเส้น กด Enter เพื่อเพิ่มบรรทัดว่าง และย้ายข้อความไปยังคอลัมน์ถัดไป หรือกด Backspace หรือลบ หรือเอาบรรทัดว่าง และย้ายข้อความไปยังคอลัมน์ก่อนหน้า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มตารางลงในสไลด์

ย้าย หรือปรับขนาดตาราง

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตาราง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×