การสร้างคอลัมน์ของข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแยกข้อความของคุณลงในคอลัมน์โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบกล่องข้อความ ไม่จำเป็นต้องสร้างตารางหรือสร้างกล่องแยกและจัดแถว วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกขวาที่กล่องข้อความ พื้นที่ที่สำรองไว้ หรือเส้นขอบรูปร่าง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  2. ทางด้านขวาของหน้าต่าง PowerPoint คลิกตัวเลือกข้อความ >กล่องข้อความ ปุ่ม กล่องข้อความ
    การตั้งค่าระยะของกล่องข้อความ

  3. คลิกคอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ในกล่องจำนวน และช่องว่างระหว่างแต่ละคอลัมน์ (เป็นนิ้ว) ในกล่องระยะห่าง
    เปลี่ยนข้อความลงในคอลัมน์

  4. ในตอนนี้ข้อความใดที่คุณใส่จะปรากฏในคอลัมน์ ถ้าสิ่งที่คุณคลิกขวาในขั้นตอนที่ 1 มีข้อความอยู่แล้ว ในตอนนี้คุณจะเห็นข้อความนั้นปรากฏในคอลัมน์

    หมายเหตุ: คุณสามารถปรับยอดคงเหลือของข้อความในคอลัมน์ของคุณ โดยการเพิ่ม หรือเอาช่องว่างเส้น กด Enter เพื่อเพิ่มบรรทัดว่าง และย้ายข้อความไปยังคอลัมน์ถัดไป หรือกด Backspace หรือลบ หรือเอาบรรทัดว่าง และย้ายข้อความไปยังคอลัมน์ก่อนหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มตารางลงในสไลด์

ย้าย หรือปรับขนาดตาราง

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตาราง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×