การสร้างความสัมพันธ์สำหรับรายการโดยใช้คอลัมน์ที่ไม่ซ้ำและคอลัมน์การค้นหา

การสร้างความสัมพันธ์สำหรับรายการโดยใช้คอลัมน์ที่ไม่ซ้ำและคอลัมน์การค้นหา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่างๆ โดยใช้คอลัมน์ที่ไม่ซ้ำกัน คอลัมน์การค้นหา และการบังคับใช้ความสัมพันธ์ (ลบสิ่งที่เกี่ยวข้องและลบแบบจำกัด) เหล่านี้ร่วมกันได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเพิ่มความสามารถของคุณในการสร้างโซลูชันทางธุรกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและช่วยรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลของคุณ

ภาพรวมความสัมพันธ์ของรายการ

ส่วนต่อไปนี้มีข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรายการแหล่งข้อมูลและรายการเป้าหมาย การสร้างคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำและคอลัมน์การค้นหา การบังคับใช้ลักษณะการทำงานของความสัมพันธ์สำหรับรายการ การเพิ่มคอลัมน์ค้นหาหลักและรอง การดู การแก้ไข และการลบข้อมูลภายในความสัมพันธ์สำหรับรายการ การจัดการความสัมพันธ์สำหรับรายการเมื่อรายการมีข้อมูลจำนวนมาก และประโยชน์เพิ่มเติมจากการใช้โปรแกรมแก้ไข เช่น Microsoft SharePoint Designer 2013

ภาพรวมของความสัมพันธ์สำหรับรายการ
การใช้คอลัมน์ที่ไม่ซ้ำและคอลัมน์การค้นหาในการประมวลผลใบสั่งซื้อของขวัญ

1. รายการข้อมูล คือรายการแหล่งข้อมูลและรายการใบสั่งซื้อคือรายการเป้าหมาย

2. รายการแต่ละรายการจะมีคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการจับคู่ข้อมูลที่ตรงกัน

3. คอลัมน์การค้นหาหลักในรายการแหล่งข้อมูลจะ "ค้นหา" คอลัมน์ ID ใบสั่งซื้อในรายการเป้าหมายโดยยึดตามค่าที่ตรงกัน

4. คอลัมน์การค้นหารองในรายการแหล่งข้อมูลจะแทรกคอลัมน์คำอธิบายใบสั่งซื้อจากรายการเป้าหมายโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณสร้างคอลัมน์ คุณสามารถกำหนดให้คอลัมน์ต้องมีค่าที่ไม่ซ้ำกันได้ ซึ่งหมายความว่ารายการจะไม่สามารถมีค่าที่ซ้ำกันใดๆ ในคอลัมน์ คุณไม่สามารถเพิ่มข้อมูลในรายการที่มีค่าที่ซ้ำกัน ปรับเปลี่ยนข้อมูลในรายการที่มีอยู่ที่จะส่งผลให้เกิดค่าที่ซ้ำกัน หรือคืนค่าข้อมูลจากถังรีไซเคิลถ้ามีผลเป็นค่าที่ซ้ำกัน นอกจากนี้ ถ้าคุณสร้างคอลัมน์การค้นหาในรายการแหล่งข้อมูล และกำหนดให้เป็นคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำ แล้วคอลัมน์ในรายการเป้าหมายต้องไม่มีค่าที่ซ้ำกันด้วย

หมายเหตุ: ค่าที่ไม่ซ้ำกันจะไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก ตัวอย่างเช่น ORD-231 และ ord-231 จะถูกพิจารณาเป็นค่าที่ซ้ำกัน

คอลัมน์ที่ไม่ซ้ำต้องมีดัชนีด้วย เมื่อคุณสร้างคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้สร้างดัชนี และดัชนีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก ตกลง เมื่อคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำมีดัชนีแล้ว คุณจะไม่สามารถเอาดัชนีออกจากคอลัมน์นั้นได้ เว้นแต่คุณจะกำหนดคอลัมน์ใหม่อีกครั้งให้มีค่าที่ซ้ำกันได้ก่อน

ตารางต่อไปนี้สรุปว่าชนิดคอลัมน์ใดที่สามารถหรือไม่สามารถใช้ในการสร้างคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำได้

ชนิดคอลัมน์ที่สนับสนุน

ชนิดคอลัมน์ที่ไม่สนับสนุน

ข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด

ข้อความที่มีหลายบรรทัด

ตัวเลือก (ค่าเดียว)

ตัวเลือก (หลายค่า)

ตัวเลข

จากการคำนวณ

สกุลเงิน

ไฮเปอร์ลิงก์หรือรูปภาพ

วันที่และเวลา

คอลัมน์แบบกำหนดเอง

ค้นหา (ค่าเดียว)

ค้นหา (หลายค่า)

บุคคลหรือกลุ่ม (ค่าเดียว)

บุคคลหรือกลุ่ม (หลายค่า)

ใช่/ไม่ใช่

เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองรายการ ในรายการแหล่งข้อมูล ให้คุณสร้างคอลัมน์การค้นหาที่จะเรียก (หรือ "ค้นหา") ค่าใดค่าหนึ่งหรือหลายค่าจากรายการเป้าหมายหากค่าเหล่านั้นตรงกับค่าในคอลัมน์การค้นหาของรายการแหล่งข้อมูล เมื่อคุณสร้างคอลัมน์การค้นหานี้แล้ว (คอลัมน์หลัก) คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติม (คอลัมน์รอง) จากรายการเป้าหมายลงในรายการแหล่งข้อมูล ตราบใดที่คอลัมน์เพิ่มเติมเหล่านั้นมีชนิดข้อมูลที่สนับสนุนตามที่ได้อธิบายด้านล่างนี้

ตารางต่อไปนี้สรุปว่าชนิดคอลัมน์ใดที่สามารถหรือไม่สามารถใช้ในการสร้างคอลัมน์การค้นหาได้

ชนิดคอลัมน์ที่สนับสนุน

ชนิดคอลัมน์ที่ไม่สนับสนุน

ข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด

ข้อความที่มีหลายบรรทัด

หมายเลข

สกุลเงิน

วันที่และเวลา

บุคคลหรือกลุ่ม

คำนวณ

ไฮเปอร์ลิงก์หรือรูปภาพ

คอลัมน์แบบกำหนดเอง

ใช่/ไม่ใช่

ตัวเลือก

การค้นหา

ชนิดของคอลัมน์การค้นหาที่คุณสามารถสร้างได้มีอยู่สองชนิด คือ คอลัมน์การค้นหาที่มีความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับใช้และคอลัมน์การค้นหาที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกบังคับใช้

คอลัมน์การค้นหาที่มีความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับใช้

ในคอลัมน์การค้นหาที่มีความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับใช้ (หรือเรียกว่า Referential Integrity) คุณสามารถค้นหาค่าค่าเดียวและรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลของคุณในรายการเป้าหมายได้ด้วยหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้

ลบสิ่งที่เกี่ยวข้อง    เมื่อข้อมูลในรายการเป้าหมายถูกลบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลในรายการแหล่งข้อมูลจะถูกลบด้วย ในกรณีนี้ คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกลบในฐานะส่วนหนึ่งของทรานแซคชันฐานข้อมูลหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลบใบสั่งซื้อในรายการเป้าหมาย คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลในใบสั่งซื้อที่สัมพันธ์กันจะถูกลบออกด้วย คุณต้องไม่มีข้อมูลในใบสั่งซื้อที่ไม่สัมพันธ์กับใบสั่งซื้อ เนื่องจากข้อมูลนั้นจะสร้างข้อมูลในใบสั่งซื้อที่ "ไม่เชื่อมโยง" ซึ่งอาจสร้างความสับสนในภายหลังได้

ลบแบบจำกัด    เมื่อคุณพยายามลบข้อมูลในรายการเป้าหมาย และมีข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องในรายการแหล่งข้อมูล คุณจะถูกป้องกันไม่ให้ลบข้อมูลในรายการเป้าหมายนั้น ในกรณีนี้ คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายการเป้าหมายจะได้รับการป้องกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใดพยายามลบข้อมูลในใบสั่งซื้อจากรายการเป้าหมาย ขณะที่ลูกค้าอาจยังมีใบสั่งซื้อนั้นค้างอยู่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้มีการลบเกิดขึ้นจนกว่าใบสั่งซื้อนั้นจะถูกประมวลผล คุณต้องการไม่ให้ใบสั่งซื้อของลูกค้าถูกลบโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากจะมีผลต่อความสามารถของคุณในการทำให้ใบสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

การบังคับใช้ความสัมพันธ์สำหรับรายการ

1. การดำเนินการลบสิ่งที่เกี่ยวข้องจะทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกลบในทรานแซคชันฐานข้อมูล

2. การดำเนินการลบแบบจำกัดจะป้องกันการลบข้อมูลในรายการเป้าหมายถ้ามีข้อมูลในรายการแหล่งข้อมูลอยู่

กล่าวโดยสรุปคือการบังคับใช้ลักษณะการทำงานของความสัมพันธ์สำหรับรายการจะช่วยรักษาความถูกต้องของข้อมูลและช่วยป้องกันความไม่สอดคล้องต่างๆ ที่อาจจะสร้างปัญหาในภายหลัง

หมายเหตุ: คุณต้องมีสิทธิ์จัดการรายการ บนรายการเพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับใช้

คอลัมน์การค้นหาที่บังคับใช้ความสัมพันธ์ต้องมีดัชนีด้วย เมื่อคุณสร้างคอลัมน์การค้นหาที่บังคับใช้ความสัมพันธ์ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้สร้างดัชนี และดัชนีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก ตกลง เมื่อคอลัมน์การค้นหาที่บังคับใช้ความสัมพันธ์มีดัชนีแล้ว คุณจะไม่สามารถเอาดัชนีออกจากคอลัมน์นั้นได้ เว้นแต่คุณจะเอาความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับใช้นั้นออกก่อน

คอลัมน์การค้นหาที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกบังคับใช้

ในคอลัมน์การค้นหาที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกบังคับใช้จากรายการแหล่งข้อมูล คุณสามารถค้นหาค่าหนึ่งค่าหรือหลายค่าในรายการเป้าหมายได้ โดยเมื่อคุณลบข้อมูลในรายการแหล่งข้อมูลแล้ว ตราบใดที่คุณลบสิทธิ์สำหรับรายการนั้น ก็จะไม่มีข้อจำกัดการลบหรือการดำเนินการลบอื่นใดเกิดขึ้นในรายการเป้าหมาย

ผลประโยชน์ข้อหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์สำหรับรายการคือคุณสามารถแสดงและแก้ไขคอลัมน์จากรายการสองรายการหรือมากกว่านั้นได้บนหน้าเดียว เมื่อคุณสร้างคอลัมน์การค้นหาในรายการแหล่งข้อมูล คอลัมน์หลักจะแสดงค่าจากคอลัมน์รายการเป้าหมาย แต่คุณยังสามารถระบุคอลัมน์รองเพิ่มเติมจากรายการเป้าหมายให้แสดงควบคู่ไปกับคอลัมน์หลักและคอลัมน์รายการแหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้อีกด้วย

ค่าในคอลัมน์หลักคือลิงก์ที่คุณสามารถคลิกเพื่อแสดงค่าในคอลัมน์ทั้งหมดของข้อมูลดังกล่าวในรายการเป้าหมาย ค่าในคอลัมน์รองแต่ละค่าจากรายการเป้าหมายจะแสดงเป็นข้อความในคอลัมน์รายการแหล่งข้อมูล ถ้าคุณสร้างคอลัมน์การค้นหาที่มีค่าหลายค่า แล้วคอลัมน์แต่ละคอลัมน์จากรายการเป้าหมายหลักหรือเป้าหมายรองก็ตาม จะแสดงค่าต่างๆ ที่สอดคล้องกันเหล่านั้นโดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค คุณสามารถจัดการคอลัมน์หลักหรือรองเหล่านี้ในมุมมองรายการได้หลายลักษณะเช่นเดียวกันกับคอลัมน์จากรายการแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น โดยการเพิ่ม การเอาออก การกรอง และการเรียงลำดับ

ชื่อคอลัมน์หลักคือชื่อที่คุณระบุเมื่อคุณสร้างคอลัมน์การค้นหา ตามค่าเริ่มต้น ชื่อคอลัมน์รองแต่ละชื่อจะเป็นไปตามข้อตกลงการตั้งชื่อแบบมาตรฐาน <ชื่อคอลัมน์หลักในรายการแหล่งข้อมูล>: <ชื่อคอลัมน์ในรายการเป้าหมาย> ดังนั้น การเปลี่ยนชื่อของคอลัมน์หลักจึงจะทำให้ชื่อของคอลัมน์รองทั้งหมดเปลี่ยนไปด้วย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับเปลี่ยนชื่อคอลัมน์รองและคำอธิบายเริ่มต้นเพื่อทำให้ชื่อนั้นสื่อความหมายต่อคุณมากขึ้น

คอลัมน์การค้นหาที่มีหลายค่า

1. คอลัมน์การค้นหาหลักที่มีค่าหลายค่า

2. คอลัมน์การค้นหารองที่มีค่าหลายค่า

3. ชื่อคอลัมน์ได้ถูกเปลี่ยนจากชื่อเริ่มต้น รับID: ชื่อเรื่อง เป็น เครื่องดนตรี

เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์สำหรับรายการโดยใช้คอลัมน์การค้นหา คอลัมน์ที่ไม่ซ้ำ และรายการที่มีความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับใช้ คุณอาจมีการใช้งานถึงค่าเกณฑ์หรือขีดจำกัดของทรัพยากรได้ และอาจถูกบล็อกภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

 • ถ้าคุณทำให้คอลัมน์ไม่ซ้ำกันในรายการที่มีอยู่ซึ่งมีข้อมูลมากกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ (แต่โปรดสังเกตว่า การเพิ่มข้อมูลหนึ่งๆ เข้าในรายการซึ่งทำให้รายการมีขนาดมากกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการเป็นการดำเนินการที่มักจะไม่ถูกบล็อก)

 • ถ้าคุณเปิด ลบสิ่งที่เกี่ยวข้อง หรือ ลบแบบจำกัด สำหรับเขตข้อมูลการค้นหาในรายการที่มีข้อมูลมากกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ

 • คุณมีเกินดูค้นหาค่าเกณฑ์ของรายการ ซึ่งเป็นสิบสองคอลัมน์การค้นหาตามค่าเริ่มต้น

 • จำนวนข้อมูลในการดำเนินการลบเกิน 1,000

ดูจัดการรายการและไลบรารีที่ มีหลายรายการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการที่ มีหลายรายการ

วิธีการ: สร้างหรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำกัน

คำเตือน: คุณไม่สามารถสร้างคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำในรายการที่มีสิทธิ์ระดับรายการที่กำหนดไว้ได้ คุณไม่สามารถตัดการสืบทอดของสิทธิ์จากรายการไปยังข้อมูลในรายการถ้ารายการนั้นมีคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำอยู่ คุณไม่สามารถสร้างคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำหรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์เป็นไม่ซ้ำในรายการซึ่งมีข้อมูลที่มีสิทธิ์ที่ไม่ซ้ำหรือรายการที่เปิดใช้งานการอนุมัติเนื้อหาได้ และคุณไม่สามารถคัดลอกไฟล์ไปยังไลบรารีโดยใช้คำสั่ง เปิดด้วย Explorer ถ้าไลบรารีนั้นมีคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำ

 1. ไปยังไซต์ที่มีรายการ

 2. คลิกที่ชื่อของรายการบน เปิดใช้ด่วน หรือบนเมนู การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นภายใต้ส่วนของรายการ ให้คลิกที่ชื่อของรายการ

 3. คลิก รายการ > สร้างคอลัมน์

 4. ในกล่อง ชื่อคอลัมน์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์

 5. ภายใต้ ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด

  • ข้อความที่มีหลายบรรทัด

  • ตัวเลือก

  • ตัวเลข

  • สกุลเงิน

  • วันที่และเวลา

  • ใช่/ไม่ใช่

  • ค้นหา (ค่าเดียว)

  • บุคคลหรือกลุ่ม (ค่าเดียว)

 6. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ภายใต้ บังคับใช้ค่าไม่ซ้ำกัน ให้คลิก ใช่
  ถ้าคุณเลือกชนิดข้อมูลที่ไม่ได้รับการสนับสนุน หรือคุณกำลังสร้างคอลัมน์การค้นหาที่อนุญาตให้มีหลายค่าได้ แล้ว บังคับใช้ค่าไม่ซ้ำกัน จะไม่แสดง

 • คุณไม่สามารถเอาดัชนีของคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำออก ถ้าคุณต้องการเอาดัชนีออก คุณต้องเปลี่ยนคอลัมน์จากคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำเป็นคอลัมน์ที่อนุญาตให้มีค่าที่ซ้ำกันได้ก่อน จากนั้นจึงเอาดัชนีออก

 • ถ้าคุณพยายามเปลี่ยนคอลัมน์ที่มีอยู่จากค่าที่ซ้ำกันเป็นค่าที่ไม่ซ้ำ คุณอาจถูกป้องกันไม่ให้ดำเนินการกระทำนี้ได้ถ้าคอลัมน์ที่มีอยู่นั้นมีค่าที่ซ้ำกัน ในกรณีนี้ คุณต้องเอาค่าที่ซ้ำกันทั้งหมดออกก่อน จากนั้นจึงเปลี่ยนคอลัมน์จากอนุญาตให้มีค่าที่ซ้ำกันเป็นคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำได้

 • ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชนิดข้อมูลของคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำ คุณต้องทำดังต่อไปนี้ คือ เปลี่ยนคอลัมน์ให้อนุญาตค่าที่ซ้ำกัน เอาดัชนีออก แล้วเปลี่ยนคอลัมน์ให้เป็นชนิดข้อมูลอื่นที่สนับสนุน จากนั้นทำเป็นคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำ

วิธีการ: สร้างคอลัมน์การค้นหา

ขั้นตอนเหล่านี้แนะนำให้คุณผ่านการตั้งค่าการค้นหาคอลัมน์ที่แสดงคอลัมน์หลัก และคุณอาจเลือกคอลัมน์รองลงในรายการ สามารถถูกทำดัชนีคอลัมน์หลัก ได้เนื่องจากคอลัมน์รอง (หรือเขตข้อมูล) จะถูกควบคุม โดยหลัก จะต้องไม่ซ้ำกัน หรือมีการทำดัชนี

 1. ไปยังไซต์ที่มีรายการ

 2. คลิกชื่อของรายการ บนเปิด ใช้ด่วน หรือบนเมนูการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ และภายใต้ส่วนของรายการ คลิกชื่อของรายการ

 3. คลิกรายการ แล้ว คลิ กสร้างคอลัมน์

 4. ในกล่อง ชื่อคอลัมน์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์

 5. ภายใต้ ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ ให้คลิก ค้นหา

 6. ในกล่อง รับข้อมูลจาก ให้เลือกรายการเป้าหมาย

 7. ในกล่อง ในคอลัมน์นี้ ให้เลือกคอลัมน์หลัก

 8. ภายใต้ เพิ่มคอลัมน์เพื่อแสดงเขตข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้ สำหรับคอลัมน์รองแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม ให้คลิกที่กล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อคอลัมน์ เฉพาะคอลัมน์ที่มีชนิดข้อมูลที่สนับสนุนเท่านั้นที่มีการแสดงรายการ

 9. ในภายหลัง ถ้าคุณต้องการเพิ่มหรือเอาคอลัมน์รองออก ให้ปรับเปลี่ยนคอลัมน์การค้นหาและทำการเลือกตามที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารทำดัชนีคอลัมน์รองและไม่สามารถทำให้คอลัมน์รองไม่ซ้ำได้

 10. ถ้าคุณต้องการให้คอลัมน์การค้นหาแสดงในมุมมองเริ่มต้น ให้เลือก เพิ่มลงในมุมมองเริ่มต้น

 11. เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับใช้ ให้เลือก บังคับใช้ลักษณะการทำงานของความสัมพันธ์ แล้วคลิก ลบแบบจำกัด หรือ ลบสิ่งที่เกี่ยวข้อง

 12. คลิก ตกลง

วิธีการ: สร้างความสัมพันธ์ในฟอร์มการแสดงและฟอร์มการแก้ไข

เมื่อคุณสร้างคอลัมน์การค้นหา คุณสามารถปรับเปลี่ยนฟอร์มการแสดงและฟอร์มการแก้ไขของรายการเป้าหมายเพื่อให้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายการแหล่งข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแก้ไขหน้าสำหรับแสดงหรือหน้าสำหรับแก้ไขของรายการใบสั่งซื้อเพื่อเพิ่มรายการที่เกี่ยวข้องและเชื่อมต่อสอง Web Part สำหรับมุมมองรายการที่สอดคล้องกันเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติด้วยการส่งผ่านค่าคอลัมน์การค้นหาได้

 1. ในรายการเป้าหมาย (เช่น ใบสั่งซื้อ) คลิกแท็บรายการ คลิกWeb Part สำหรับฟอร์ม ในส่วนของรายการที่กำหนดเอง แล้ว คลิกฟอร์มที่แสดงเริ่มต้น หรือฟอร์มการแก้ไขเริ่มต้น

 2. ในโซน Web Part หลัก ให้คลิก เพิ่ม Web Part

 3. คลิกแทรก คลิกรายการที่เกี่ยวข้อง แล้ว เลือกรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตัวอย่างเช่น รายการ)

  หมายเหตุ: เฉพาะรายการที่คุณมีสิทธิ์ แสดงรายการ เท่านั้นที่จะถูกแสดง

ทั้งสองรายการจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณบันทึกหน้าแล้ว เมื่อคุณแสดงหรือแก้ไขรายการจากรายการใบสั่งซื้อ รายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะแสดงให้เห็นด้วย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×