การสร้างข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างอีเมล

    แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการสร้างข้อความอีเมล กด CTRL + SHIFT + M

  2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความ

  3. ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้รับในกล่องการสำเนาถึง หรือสำเนาลับถึง คั่นระหว่างผู้รับหลายคน ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

เมื่อต้องการเลือกชื่อผู้รับจากรายชื่อในสมุดรายชื่อ ให้คลิก ถึง, สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง แล้วคลิกชื่อที่คุณต้องการ

ฉันไม่เห็นกล่องสำเนาลับถึง ฉันจะเปิดการนั้นได้อย่างไร

เมื่อต้องการแสดงกล่อง สำเนาลับถึง สำหรับข้อความนี้และข้อความทั้งหมดในอนาคต บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม แสดงเขตข้อมูล ให้คลิก สำเนาลับถึง

  1. หลังจากที่คุณเรียบเรียงข้อความแล้ว ให้คลิก ส่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×