การสร้างข้อความหรือตัวเลขเป็นตัวยกหรือตัวห้อย โดยการใช้คีย์บอร์ดลัด

คุณสามารถใช้คีย์ลัดได้เมื่อต้องการให้ข้อความปรากฏขึ้นไปด้านบน (ตัวยก) หรือต่ำลง (ตัวห้อย) จากข้อความปกติของคุณเล็กน้อย

ตัวอย่าง: ตัวห้อยและตัวยก

หมายเหตุ: น่าเสียดาย การจัดรูปแบบตัวยกและตัวห้อยยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อทำการแก้ไขงานนำเสนอใน PowerPoint Online คุณจำเป็นต้องใช้ PowerPoint 2016 หรือ PowerPoint 2013 เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. เลือกข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการ

  2. สำหรับตัวยก ให้กด Ctrl, Shift และเครื่องหมายบวก (+) พร้อมกัน

    สำหรับตัวห้อย ให้กด Ctrl และเครื่องหมายเท่ากับ (=) พร้อมกัน (ห้ามกด Shift)

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวยกหรือตัวห้อยได้โดย การเลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบแบบอักษร

เมื่อต้องการเลิกทำการจัดรูปแบบตัวยกหรือตัวห้อย ให้เลือกข้อความของคุณแล้วกด Ctrl และ Spacebar

ดูเพิ่มเติม

จัดรูปแบบข้อความหรือสัญลักษณ์เป็นตัวยกหรือตัวห้อย

เพิ่มเชิงอรรถหรือนำออก

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

ล้างการจัดรูปแบบข้อความทั้งหมด

จัดรูปแบบข้อความเป็นตัวยกหรือตัวห้อยใน PowerPoint 2016 for Mac

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×