การสร้างการแจ้งเตือนหรือสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณต้องการทราบข้อมูลว่าเมื่อใดที่ทีมของคุณจะสร้างเอกสารใหม่ หรือเมื่อมีใครบางคนเปลี่ยนแปลงเอกสารที่คุณได้สร้างไว้หรือไม่ คุณสามารถเลือกใช้หลากหลายวิธีเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในบทความนี้

ภาพรวม

สร้างการแจ้งเตือนสำหรับรายการหรือไลบรารี

สร้างการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ ไฟล์ หรือข้อมูลในรายการ

การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับรายการหรือไลบรารี

การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมอง

ภาพรวม

หากคุณต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเอกสารและข้อมูลในรายการ คุณมีทางเลือกอยู่สองทาง คุณสามารถรับการปรับปรุงในแบบการแจ้งเตือนอีเมล หากว่าไซต์ของคุณได้รับการตั้งค่าให้ส่งการแจ้งเตือน หรือในแบบตัวดึงข้อมูล RSS หากว่าคุณมีสิทธิ์เข้าใช้งานตัวอ่าน RSS

ทั้งการแจ้งเตือนและตัวดึงข้อมูล RSS ต่างให้ข้อมูลสำหรับคุณเกี่ยวกับการปรับปรุง และยังให้คุณสามารถกำหนดจำนวนการรับข้อมูลได้ด้วย ซึ่งแตกต่างกันไปตามวิธีที่คุณรับการปรับปรุง

การแจ้งเตือนจะมาในรูปแบบอีเมลตามช่วงเวลาที่คุณได้ระบุ และช่วยให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ระบุ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทราบทุกครั้งที่มีบุคคลใดเพิ่มไฟล์ใหม่ลงในไลบรารี คุณก็สามารถสร้างการแจ้งเตือนสำหรับตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานได้

ตัวดึงข้อมูล RSS จะเข้ามาเป็นช่วงๆ และปรากฏขึ้นในตัวอ่าน RSS ที่คุณอาจจัดการสมัครใช้งานไว้สำหรับข้อมูลชนิดอื่น เช่น ข่าว ซึ่งตัวอ่านมีอยู่หลายประเภท ทั้งที่เป็นตัวอ่านแบบสแตนด์อโลน, เบราว์เซอร์บางตัว และโปรแกรมอีเมลบางโปรแกรม

การแจ้งเตือน

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลชนิดต่างๆ เพื่อที่คุณจะได้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณสนใจมากที่สุด คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับรายการ ไลบรารี โฟลเดอร์ แฟ้ม หรือข้อมูลในรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ในไลบรารี โดยไม่ต้องรับการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกับส่วนที่เหลือของไลบรารี

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงชนิดต่างๆ ได้ ตั้งแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงจนถึงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับแฟ้มที่คุณได้สร้างเอาไว้ การแจ้งเตือนจะปรากฏเป็นข้อความในกล่องขาเข้าอีเมลของคุณ

ตัวดึงข้อมูล RSS

ตัวดึงข้อมูล RSS จะปรากฏขึ้นในตัวอ่าน RSS พร้อมการปรับปรุงและการสมัครใช้งานจากไซต์อื่น RSS เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณสามารถรับการปรับปรุงในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานจากไซต์ต่างๆ ในครั้งเดียว

คุณสามารถดูและสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับรายการหรือไลบรารี หรือแม้กระทั่งมุมมองที่คุณได้กรองข้อมูลหรือเลือกกำหนดคอลัมน์ตามที่ต้องการด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า

การสร้างการแจ้งเตือนสำหรับรายการหรือไลบรารี

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. บนการกระทำใน เมนู รูปเมนู คลิกแจ้งเตือนฉัน

 3. คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องของการแจ้งเตือนได้ตามต้องการที่หน้า สร้างการแจ้งเตือน ในส่วน ชื่อเรื่องการแจ้งเตือน

  ชื่อเรื่องจะปรากฏขึ้นในบรรทัดเรื่องของข้อความอีเมลแจ้งเตือน และสามารถใช้สำหรับการจัดการการแจ้งเตือนได้เช่นกัน

 4. ในส่วน ส่งการแจ้งเตือนไปยัง ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ติดต่อของคุณนั้นถูกต้อง

  เคล็ดลับ: หากคุณมีสิทธิ์ในการจัดการการแจ้งเตือน คุณจะสามารถสร้างการแจ้งเตือนให้ผู้อื่นได้ด้วยเช่นกัน โดยพิมพ์ข้อมูลลงในกล่อง ผู้ใช้

 5. หากว่าส่วน ชนิดของการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ได้ คุณสามารถเลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้แจ้งเตือนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือรับเฉพาะเมื่อลบรายการเท่านั้น

 6. ในส่วน ส่งการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ให้ระบุว่าคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกชนิด หรือเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงที่ระบุ เช่น แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเฉพาะเมื่อมีบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงรายการที่คุณสร้างไว้หรือเพิ่งเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น

 7. ในส่วน ส่งการแจ้งเตือนเมื่อใด ให้เลือกว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนบ่อยเพียงใด เช่น สรุปทันที หรือสรุปเป็นรายวัน หรือสรุปเป็นรายสัปดาห์ รวมถึงวันและเวลาที่คุณต้องการให้ส่ง

 8. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่คุณสร้างการแจ้งเตือนให้อาจได้รับข้อความอีเมลที่ยืนยันว่าคุณได้สร้างการแจ้งเตือนให้เขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณนั้นได้รับการตั้งค่าไว้อย่างไร ข้อความอีเมลแจ้งเตือนอาจจัดเตรียมการเชื่อมโยงไปยังรายการหรือไลบรารี, การตั้งค่าแจ้งเตือน, ชื่อของผู้ใช้ที่คุณสร้างการแจ้งเตือนให้, มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงข้อมูลและคำสั่งอื่นๆ ไว้

ด้านบนของหน้า

การสร้างการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ แฟ้ม หรือข้อมูลในรายการ

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่รายการซึ่งคุณต้องการสร้างการแจ้งเตือน แล้วคลิกที่ลูกศรที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก แจ้งเตือนฉัน

  ในบางมุมมอง เช่น มุมมองของรายการในปฏิทิน คุณอาจจำเป็นต้องคลิกที่รายการ แล้วคลิก แจ้งเตือนฉัน

 3. คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องของการแจ้งเตือนได้ตามต้องการที่หน้า สร้างการแจ้งเตือน ในส่วน ชื่อเรื่องการแจ้งเตือน

  ชื่อเรื่องจะปรากฏขึ้นในบรรทัดเรื่องของข้อความอีเมลแจ้งเตือน และสามารถใช้สำหรับการจัดการการแจ้งเตือนได้เช่นกัน

 4. ในส่วน ส่งการแจ้งเตือนไปยัง ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ติดต่อของคุณนั้นถูกต้อง

  เคล็ดลับ: หากคุณมีสิทธิ์ในการจัดการการแจ้งเตือน คุณจะสามารถสร้างการแจ้งเตือนให้ผู้อื่นได้ โดยพิมพ์ข้อมูลลงในกล่อง ผู้ใช้

 5. หากว่าส่วน ชนิดของการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ได้ คุณสามารถเลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้แจ้งเตือนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือรับเฉพาะเมื่อลบรายการเท่านั้น

 6. ในส่วน ส่งการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ให้ระบุว่าคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกชนิด หรือเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงที่ระบุ เช่น แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเฉพาะเมื่อมีบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงรายการที่คุณสร้างไว้หรือเพิ่งเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น

 7. ในส่วน ส่งการแจ้งเตือนเมื่อใด ให้เลือกว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนบ่อยเพียงใด เช่น สรุปทันที หรือสรุปเป็นรายวัน หรือสรุปเป็นรายสัปดาห์ รวมถึงวันและเวลาที่คุณต้องการให้ส่ง

 8. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่คุณสร้างการแจ้งเตือนให้อาจได้รับข้อความอีเมลที่ยืนยันว่าคุณได้สร้างการแจ้งเตือนให้เขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณนั้นได้รับการตั้งค่าไว้อย่างไร ข้อความอีเมลแจ้งเตือนอาจจัดเตรียมการเชื่อมโยงไปยังรายการหรือไลบรารี, การตั้งค่าแจ้งเตือน, ชื่อของผู้ใช้ที่คุณสร้างการแจ้งเตือนให้, มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงข้อมูลและคำสั่งอื่นๆ ไว้

ด้านบนของหน้า

การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับรายการหรือไลบรารี

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้หรือขั้นตอนในการตั้งค่าอาจแตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของคุณหรือวิธีการตั้งค่าระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่เจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลระบบของคุณ

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

  เคล็ดลับ: หากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้คุณสมัครใช้งานมุมมอง ปุ่มแถบเครื่องมือ RSS อาจจะเปิดให้ใช้งานในขั้นตอนนี้ หากเป็นเช่นนั้นคุณอาจสามารถคลิกที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อสมัครใช้งานได้โดยตรงที่รายการหรือไลบรารี หากคุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในเบราว์เซอร์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนที่เหลือของกระบวนงานนี้

 2. บนการกระทำใน เมนู รูปเมนู คลิกมุมมองตัวดึงข้อมูล RSS

  ตัวดึงข้อมูลจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์

 3. บนหน้าที่ปรากฏขึ้น ให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำในการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบข้อความ สมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลนี้

 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมในตัวอ่าน RSS, เบราว์เซอร์ หรือโปรแกรมอีเมลของคุณ

หมายเหตุ: หากการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลโดยใช้การเชื่อมโยงการสมัครไม่ได้ผลสำหรับตัวอ่านของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำในตัวอ่าน RSS ของคุณ เพื่อคัดลอกและวาง URL ของตัวดึงข้อมูลลงในตัวอ่านของคุณ

ด้านบนของหน้า

การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมอง

หากคุณมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนมุมมอง คุณสามารถสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมองใดมุมมองหนึ่ง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับการปรับปรุงในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลซึ่งปรากฏขึ้นเฉพาะในมุมมองดังกล่าวเท่านั้น

เว็บเบราว์เซอร์บางตัวอาจให้คุณสมัครใช้งานมุมมองโดยคลิกที่ปุ่ม RSS ในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. เปิดมุมมองที่คุณต้องการสมัครใช้งาน

  เคล็ดลับ: หากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้คุณสมัครใช้งานมุมมอง ปุ่มแถบเครื่องมือ RSS อาจจะเปิดให้ใช้งานในขั้นตอนนี้ หากเป็นเช่นนั้นคุณอาจสามารถคลิกที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อสมัครใช้งานได้โดยตรงที่มุมมอง หากคุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้งานได้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนที่เหลือของกระบวนงานนี้

 3. ในการดู เมนู เมนูมุมมอง คลิกปรับเปลี่ยนมุมมองนี้

  หมายเหตุ: หากว่า ปรับเปลี่ยนมุมมองนี้ ไม่ปรากฏขึ้นที่เมนู มุมมอง คุณก็จะไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขมุมมอง ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถใช้วิธีนี้เพื่อสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ของมุมมองได้ ให้ลองเปลี่ยนไปใช้การสมัครใช้งานมุมมองจากเมนู การกระทำ หรือจากเว็บเบราว์เซอร์

 4. ในส่วนชื่อ คลิกที่ปุ่ม RSS รูปปุ่ม

 5. คลิก สมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลนี้ บนหน้าที่ปรากฏขึ้น

 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมในตัวอ่าน RSS, เบราว์เซอร์ หรือโปรแกรมอีเมลของคุณ

หมายเหตุ: หากการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลโดยใช้การเชื่อมโยงการสมัครไม่ได้ผลสำหรับตัวอ่านของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำในตัวอ่าน RSS ของคุณ เพื่อคัดลอกและวาง URL ของตัวดึงข้อมูลลงในตัวอ่านของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×