การสร้างการแจ้งเตือนหรือสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS

คุณต้องการทราบข้อมูลว่าเมื่อใดที่ทีมของคุณจะสร้างเอกสารใหม่ หรือเมื่อมีใครบางคนเปลี่ยนแปลงเอกสารที่คุณได้สร้างไว้หรือไม่ คุณสามารถเลือกใช้หลากหลายวิธีเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในบทความนี้

ภาพรวม

การสร้างการแจ้งเตือนสำหรับรายการหรือไลบรารี

การสร้างการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ แฟ้ม หรือข้อมูลในรายการ

การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับรายการหรือไลบรารี

การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมอง

ภาพรวม

หากคุณต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเอกสารและข้อมูลในรายการ คุณมีทางเลือกอยู่สองทาง คุณสามารถรับการปรับปรุงในแบบการแจ้งเตือนอีเมล หากว่าไซต์ของคุณได้รับการตั้งค่าให้ส่งการแจ้งเตือน หรือในแบบตัวดึงข้อมูล RSS หากว่าคุณมีสิทธิ์เข้าใช้งานตัวอ่าน RSS

ทั้งการแจ้งเตือนและตัวดึงข้อมูล RSS ต่างให้ข้อมูลสำหรับคุณเกี่ยวกับการปรับปรุง และยังให้คุณสามารถกำหนดจำนวนการรับข้อมูลได้ด้วย ซึ่งแตกต่างกันไปตามวิธีที่คุณรับการปรับปรุง

การแจ้งเตือนจะมาในรูปแบบอีเมลตามช่วงเวลาที่คุณได้ระบุ และช่วยให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ระบุ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทราบทุกครั้งที่มีบุคคลใดเพิ่มไฟล์ใหม่ลงในไลบรารี คุณก็สามารถสร้างการแจ้งเตือนสำหรับตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานได้

ตัวดึงข้อมูล RSS จะเข้ามาเป็นช่วงๆ และปรากฏขึ้นในตัวอ่าน RSS ที่คุณอาจจัดการสมัครใช้งานไว้สำหรับข้อมูลชนิดอื่น เช่น ข่าว ซึ่งตัวอ่านมีอยู่หลายประเภท ทั้งที่เป็นตัวอ่านแบบสแตนด์อโลน, เบราว์เซอร์บางตัว และโปรแกรมอีเมลบางโปรแกรม

คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวดึงข้อมูล RSS และการแจ้งเตือนสำหรับรายการและไลบรารีบนไซต์ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึง ไซต์ของฉัน คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งแตือนหรือสมัครสมาชิกกับตัวดึงข้อมูลสำหรับการค้นหาของคุณ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดสำหรับผลลัพธ์การค้นหาใหม่ใดๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งตั้งค่าไซต์ของคุณ

การแจ้งเตือน

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลชนิดต่างๆ เพื่อที่คุณจะได้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณสนใจมากที่สุด คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับรายการ ไลบรารี โฟลเดอร์ แฟ้ม หรือข้อมูลในรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ในไลบรารี โดยไม่ต้องรับการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกับส่วนที่เหลือของไลบรารี

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงชนิดต่างๆ ได้ ตั้งแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงจนถึงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับแฟ้มที่คุณได้สร้างเอาไว้ การแจ้งเตือนจะปรากฏเป็นข้อความในกล่องขาเข้าอีเมลของคุณ

ตัวดึงข้อมูล RSS

ตัวดึงข้อมูล RSS จะปรากฏขึ้นในตัวอ่าน RSS พร้อมการปรับปรุงและการสมัครใช้งานจากไซต์อื่น RSS เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณสามารถรับการปรับปรุงในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานจากไซต์ต่างๆ ในครั้งเดียว

คุณสามารถดูและสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับรายการหรือไลบรารี หรือแม้กระทั่งมุมมองที่คุณได้กรองข้อมูลหรือเลือกกำหนดคอลัมน์ตามที่ต้องการด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า

การสร้างการแจ้งเตือนสำหรับรายการหรือไลบรารี

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิก ชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. บนเมนู การกระทำ รูปเมนู ให้คลิก แจ้งเตือนฉัน

 3. คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องของการแจ้งเตือนได้ตามต้องการที่หน้า สร้างการแจ้งเตือน ในส่วน ชื่อเรื่องการแจ้งเตือน

  ชื่อเรื่องจะปรากฏขึ้นในบรรทัดเรื่องของข้อความอีเมลแจ้งเตือน และสามารถใช้สำหรับการจัดการการแจ้งเตือนได้เช่นกัน

 4. ในส่วน ส่งการแจ้งเตือนไปยัง ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ติดต่อของคุณนั้นถูกต้อง

  เคล็ดลับ: หากคุณมีสิทธิ์ในการจัดการการแจ้งเตือน คุณจะสามารถสร้างการแจ้งเตือนให้ผู้อื่นได้ด้วยเช่นกัน โดยพิมพ์ข้อมูลลงในกล่อง ผู้ใช้

 5. หากว่าส่วน ชนิดของการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ได้ คุณสามารถเลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้แจ้งเตือนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือรับเฉพาะเมื่อลบรายการเท่านั้น

 6. ในส่วน ส่งการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ให้ระบุว่าคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกชนิด หรือเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงที่ระบุ เช่น แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเฉพาะเมื่อมีบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงรายการที่คุณสร้างไว้หรือเพิ่งเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น

 7. ในส่วน ส่งการแจ้งเตือนเมื่อใด ให้เลือกว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนบ่อยเพียงใด เช่น สรุปทันที หรือสรุปเป็นรายวัน หรือสรุปเป็นรายสัปดาห์ รวมถึงวันและเวลาที่คุณต้องการให้ส่ง

 8. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่คุณสร้างการแจ้งเตือนให้อาจได้รับข้อความอีเมลที่ยืนยันว่าคุณได้สร้างการแจ้งเตือนให้เขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณนั้นได้รับการตั้งค่าไว้อย่างไร ข้อความอีเมลแจ้งเตือนอาจจัดเตรียมการเชื่อมโยงไปยังรายการหรือไลบรารี, การตั้งค่าแจ้งเตือน, ชื่อของผู้ใช้ที่คุณสร้างการแจ้งเตือนให้, มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงข้อมูลและคำสั่งอื่นๆ ไว้

ด้านบนของหน้า

การสร้างการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ แฟ้ม หรือข้อมูลในรายการ

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิก ชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่รายการซึ่งคุณต้องการสร้างการแจ้งเตือน แล้วคลิกที่ลูกศรที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก แจ้งเตือนฉัน

  ในบางมุมมอง เช่น มุมมองของรายการในปฏิทิน คุณอาจจำเป็นต้องคลิกที่รายการ แล้วคลิก แจ้งเตือนฉัน

 3. คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องของการแจ้งเตือนได้ตามต้องการที่หน้า สร้างการแจ้งเตือน ในส่วน ชื่อเรื่องการแจ้งเตือน

  ชื่อเรื่องจะปรากฏขึ้นในบรรทัดเรื่องของข้อความอีเมลแจ้งเตือน และสามารถใช้สำหรับการจัดการการแจ้งเตือนได้เช่นกัน

 4. ในส่วน ส่งการแจ้งเตือนไปยัง ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ติดต่อของคุณนั้นถูกต้อง

  เคล็ดลับ: หากคุณมีสิทธิ์ในการจัดการการแจ้งเตือน คุณจะสามารถสร้างการแจ้งเตือนให้ผู้อื่นได้ โดยพิมพ์ข้อมูลลงในกล่อง ผู้ใช้

 5. หากว่าส่วน ชนิดของการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ได้ คุณสามารถเลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้แจ้งเตือนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือรับเฉพาะเมื่อลบรายการเท่านั้น

 6. ในส่วน ส่งการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ให้ระบุว่าคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกชนิด หรือเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงที่ระบุ เช่น แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเฉพาะเมื่อมีบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงรายการที่คุณสร้างไว้หรือเพิ่งเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น

 7. ในส่วน ส่งการแจ้งเตือนเมื่อใด ให้เลือกว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนบ่อยเพียงใด เช่น สรุปทันที หรือสรุปเป็นรายวัน หรือสรุปเป็นรายสัปดาห์ รวมถึงวันและเวลาที่คุณต้องการให้ส่ง

 8. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่คุณสร้างการแจ้งเตือนให้อาจได้รับข้อความอีเมลที่ยืนยันว่าคุณได้สร้างการแจ้งเตือนให้เขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณนั้นได้รับการตั้งค่าไว้อย่างไร ข้อความอีเมลแจ้งเตือนอาจจัดเตรียมการเชื่อมโยงไปยังรายการหรือไลบรารี, การตั้งค่าแจ้งเตือน, ชื่อของผู้ใช้ที่คุณสร้างการแจ้งเตือนให้, มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงข้อมูลและคำสั่งอื่นๆ ไว้

ด้านบนของหน้า

การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับรายการหรือไลบรารี

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้หรือขั้นตอนในการตั้งค่าอาจแตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของคุณหรือวิธีการตั้งค่าระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่เจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลระบบของคุณ

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิก ชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

  เคล็ดลับ: หากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้คุณสมัครใช้งานมุมมอง ปุ่มแถบเครื่องมือ RSS อาจจะเปิดให้ใช้งานในขั้นตอนนี้ หากเป็นเช่นนั้นคุณอาจสามารถคลิกที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อสมัครใช้งานได้โดยตรงที่รายการหรือไลบรารี หากคุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในเบราว์เซอร์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนที่เหลือของกระบวนงานนี้

 2. บนเมนู การกระทำ รูปเมนู ให้คลิก แสดงตัวดึงข้อมูล RSS

  ตัวดึงข้อมูลจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์

 3. บนหน้าที่ปรากฏขึ้น ให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำในการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบข้อความ สมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลนี้

 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมในตัวอ่าน RSS, เบราว์เซอร์ หรือโปรแกรมอีเมลของคุณ

หมายเหตุ: หากการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลโดยใช้การเชื่อมโยงการสมัครไม่ได้ผลสำหรับตัวอ่านของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำในตัวอ่าน RSS ของคุณ เพื่อคัดลอกและวาง URL ของตัวดึงข้อมูลลงในตัวอ่านของคุณ

ด้านบนของหน้า

การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมอง

หากคุณมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนมุมมอง คุณสามารถสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมองใดมุมมองหนึ่ง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับการปรับปรุงในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลซึ่งปรากฏขึ้นเฉพาะในมุมมองดังกล่าวเท่านั้น

เว็บเบราว์เซอร์บางตัวอาจให้คุณสมัครใช้งานมุมมองโดยคลิกที่ปุ่ม RSS ในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิก ชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. เปิดมุมมองที่คุณต้องการสมัครใช้งาน

  เคล็ดลับ: หากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้คุณสมัครใช้งานมุมมอง ปุ่มแถบเครื่องมือ RSS อาจจะเปิดให้ใช้งานในขั้นตอนนี้ หากเป็นเช่นนั้นคุณอาจสามารถคลิกที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อสมัครใช้งานได้โดยตรงที่มุมมอง หากคุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้งานได้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนที่เหลือของกระบวนงานนี้

 3. บนเมนู มุมมอง เมนูมุมมอง ให้คลิก ปรับเปลี่ยนมุมมองนี้

  หมายเหตุ: หากว่า ปรับเปลี่ยนมุมมองนี้ ไม่ปรากฏขึ้นที่เมนู มุมมอง คุณก็จะไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขมุมมอง ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถใช้วิธีนี้เพื่อสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ของมุมมองได้ ให้ลองเปลี่ยนไปใช้การสมัครใช้งานมุมมองจากเมนู การกระทำ หรือจากเว็บเบราว์เซอร์

 4. ในส่วน ชื่อ ให้คลิกปุ่ม RSS Button image

 5. คลิก สมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลนี้ บนหน้าที่ปรากฏขึ้น

 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมในตัวอ่าน RSS, เบราว์เซอร์ หรือโปรแกรมอีเมลของคุณ

หมายเหตุ: หากการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลโดยใช้การเชื่อมโยงการสมัครไม่ได้ผลสำหรับตัวอ่านของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำในตัวอ่าน RSS ของคุณ เพื่อคัดลอกและวาง URL ของตัวดึงข้อมูลลงในตัวอ่านของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×